ایجاد ته رنگ مشکی بر روی کالای ابریشمی توسط رنگزای گیاهی – دندانه فلزی

بی کرومات پتاسیم,ته رنگ مشکی,دندانه فلزی,رنگزای طبیعی,رنگزای گیاهی,زاج سبز,زاج سفید,زاج سیاه,کالای ابریشمی
کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام ایجاد ته رنگ مشکی بر روی کالای ابریشمی توسط رنگزای گیاهی – دندانه فلزی میباشید.

دانلود فایل

هدف از انجام این مطالعه رنگرزی کالای ابریشمی با رنگزای طبیعی می باشد. رنگزای طبیعی جزء رنگزا های زیست سازگار و مورد توجه در حال حاضر می باشد. در این پروژه دستیابی به یک شید خاص مد نظر است. ته رنگ مشکی یکی از ته رنگ هایی است که بدست آوردن آن بر روی کالای نساجی همواره با مشکلاتی مانند ثبات پایین ، بور شدن کالای رنگرزی شده ، عدم سازگاری رنگ های ترکیبی جهت تولید ته رنگ مشکی و … همراه بوده است. در پروژه حاضر ، با ترکیب دو رنگزای گیاهی و کمک گرفتن از نمک فلزی به ته رنگ مشکی رسیدیم. برای بررسی کیفیت رنگرزی آزمون هایی بر روی کالای رنگرزی شده انجام شد ؛ مثل آزمایش های تعیین ثبات مانند ثبات نوری ، ثبات سایشی (لکه گذاری بر روی پارچه ی شاهد همسان و نا همسان) و همچنین بررسی تاثیر نوع نمک فلزی و غلظت های مصرفی بر روی پایداری رنگرزی بر روی کالای ابریشمی که در نهایت منجر به دست یافتن به مقادیر بهینه از رنگزا و نمک فلزی مصرفی شد.  واژه های کلیدی: کالای ابریشمی ، رنگزای طبیعی ، زاج سفید ، زاج سبز ، زاج سیاه و بی کرومات پتاسیم فهرست مطالب چکیده  1  فصل 1: مقدمه  1-1 تاریخچه‌ی رنگرزی  2 1-2 تاریخچه‌ی رنگرزی در جهان  3 1-3 تاریخچه‌ی رنگرزی در ایران  4 1-4 سیر تاریخی هنر رنگرزی (قرن 30 قبل از میلاد تا پایان قرن 19 میلادی) 5 1-5 بررسی تاریخی هنر رنگرزی از هزاره میلادی به بعد 8 1-6 رنگرزی  9 1-6-1 مقدمه ای بر رنگ های طبیعی 9 1-6-2 اهمیت رنگرزی با مواد طبیعی 11 1-6-3 کاربرد رنگرزی در صنایع دستی ایران 11 1-7 تاریخچه ابریشم  12  فصل 2 : ابریشم  2-1 انواع ابریشم  15 2-1-1 انواع پیله کرم ابریشم  16 2-1-2 ابریشم عنکبوت  17 2-2 خواص مکانیکی  18 2-3 خواص حرارتی  19 2-4 ترکیب شیمیایی  19 2-5 ساختار  20 2-5-1 سلسله مراتب ساختاری  20 2-5-2 پلی مورف های کریستالی (اعضای چند شکلی بلورین) 21 2-5-3 ساختار تار یا شبکه ی کروی عنکبوت 22 2-6 پردازش  23 2-6-1 عملیات (پردازش) در ارگانیسم زنده 23 2-6-2 تبلور مایع  24 2-6-3 ریولوژی  24 2-6-4 مکانیسم های مونتاژ ابریشم  25 2-6-5 علم تقلید حیاتی  26 2-7 محلول کردن  27 2-8 ابریشم مجدد پردازش شده برای مواد جدید 27 2-8-1 فیلم ها  28 2-8-2 الیاف  30 2-8-3 هیدروژل ها  30 2-8-4 مواد متخلخل سه بعدی اسفنجی 31 2-9 قابلیت تجزیه  31 2-10 مهندسی ژنتیک  31 2-10-1 ژن های مصنوعی ابریشم  32 2-10-2 تجلی cDNA 33 2-11 مواد بیوپزشکی  33 2-12 کاربرد ها 34 2-13 فرایند تولید و تهیه پیله ابریشم  35 2-14 عملیات ابریشم کشی  35 2-15 صمغ گیری ابریشم  36 2-16 خواص فیزیکی و شیمیایی ابریشم  36 2-17 رنگرزی ابریشم  37 2-17-1 عملیات قبل از رنگرزی (صمغ گیری) 37 2-17-2 سفیدگری و روش‌های آن  38 2-17-2-1 اکسیداسیون  39 2-17-2-1-1 آب اکسیژنه 39 2-17-2-2 احیا  39 2-17-3 زدودن زردی ابریشم پس از سفیدگری (روش نوری) 40 2-17-4 رنگرزی ابریشم با رنگزاهای طبیعی 40 2-17-4-1 دندانه پیش از رنگرزی 41 2-17-4-2 دندانه پس از رنگرزی 41 2-17-4-3 رنگ و دندانه توأم 41 2-17-4-4 رنگرزی دندانه آلومینیوم 42 2-17-4-5 رنگرزی دندانه آهن 42 2-17-4-6 رنگرزی دندانه قلع 42 2-17-4-7 رنگرزی با روناس 43 2-17-4-8 رنگرزی با قرمزدانه 43 2-17-4-9 اسپرک  44 2-17-4-10 رنگرزی با بقم  46 2-17-4-11 رنگرزی با نیل یا ایندیگو 46 2-17-4-12 رنگرزی به سایر رنگ ها 48 2-17-4-13 دقت های لازم در رنگرزی با رنگزاهای گیاهی روی ابریشم 50 2-17-4-14 رنگرزی ابریشم با رنگزاهای مصنوعی (رنگرزی جدید) 51 2-17-4-14-1 رنگزاهای اسیدی 52 2-17-4-14-2 رنگزاهای اسیدی میلینگ و خنثی 52 2-17-4-14-3 رنگزاهای متال کمپلکس 53 2-17-4-14-4 رنگزاهای دندانه‌ای (کرمی) 53 2-17-4-14-5 رنگزاهای مستقیم 53 2-17-4-14-6 رنگزاهای بازیک 54 2-17-4-14-7 رنگزاهای رآکتیو 56  فصل 3 : مواد رنگزا  3-1 کروموفرها  59 3-2 اکسوکروم‌ها  60 3-3 رنگزاهای متداول مصرف در رنگرزی الیاف طبیعی 60 3-4-1 رنگینه‌های فلاونوییددار  61 3-4-2 رنگینه‌های تانن‌دار (مازوج‌دار)  62 3-4-3 رنگینه‌های ایندیگویید دار  63 3-4-4 رنگینه‌های یونی  63 3-4-5 رنگینه‌های مستقیم  64 3-4-6 رنگینه‌های آلیزارین‌دار  64 3-5 نوعی تقسیم بندی دیگر مواد رنگزای طبیعی 65 3-6 ساختمان شیمیایی رنگ‌های طبیعی  66 3-7 مازو یا مازوج Oak Gall 68 3-7-1 بافت شناسی مازو  68 3-7-2 خصوصیات فیزیکی مازو  69 3-7-3 انواع مازو  69 3-7-4 موارد استفاده مازو و ترکیبات آن 71 3-7-5 تأثیر مواد شیمیایی در محلول مازوجی 71 3-7-6 ترکیبات مازو  72 3-8 تانن‌ها Tannins 72 3-8-1 تقسیم‌بندی تانن‌ها  73 3-8-2 موارد مصرف تانن‌ها  73 3-9 گیاهان رنگینه دار  74 3-9-1 گیاهان فلاونوییددار  74 3-9-1-1 اسپرک  74 3-9-1-1-1 مشخصات اسپرک 74 3-9-1-1-2 ترکیبات شیمیایی اسپرک 74 3-9-1-1-3 گونه‌های اسپرک 75 3-9-1-1-4 چگونگی برداشت محصول اسپرک 75 3-9-1-1-5 روش‌های رنگرزی اسپرک با دندانه‌های مختلف  75 3-9-1-1-6 رنگرزی اسپرک با دندانه‌های مختلف 76 3-9-1-1-7 رنگرزی اسپرک با دندانه زاج سفید 76 3-9-1-1-8 رنگرزی اسپرک با دندانه کلرور قلع 77 3-9-1-1-9 رنگرزی اسپرک با دندانه بی‌کرومات پتاسیم  77 3-9-1-1-10 رنگرزی اسپرک با دندانه‌های سولفات مس و سولفات آهن 77 3-9-1-2 انجیر (برگ درخت انجیر) 77 3-9-1-3 انگور (برگ درخت انگور) 78 3-9-1-4 توت (برگ درخت توت) 78 3-9-1-5 گلرنگ  79 3-9-1-6 ذلیل  79 3-9-1-7 ختمی  80 3-9-1-8 گل جعفری 80 3-9-1-10 جاشیر  81 3-9-1-11 پیاز (پوست پیاز)  81 3-9-1-12 خَوِشک  81 3-9-2 گیاهان تانن دار (مازوج‌دار)  82 3-9-2-1 انار (پوست انار)  82 3-9-2-1-1 محل رویش 83 3-9-2-1-2 روش رنگرزی الیاف پشم با پوست انار 83 3-9-2-2 اکالیپتوس  84 3-9-2-3 گزنه  85 3-9-2-4 بنه (برگ درخت بنه) 85 3-9-2-5 هلیله  85 3-9-2-6 بلوط (جفت)  86 3-9-2-7 سماق  86 3-9-2-8 گردو (پوست گردو) 87 3-9-2-8-1 مشخصات علمی درخت گردو 88 3-9-2-8-2 ترکیبات شیمیایی گردو 89 3-9-2-8-3 روش رنگرزی الیاف پشم با پوست گردو 90 3-9-3 گیاهان ایندیگویید دار  90 3-9-3-1 نیل  90 3-9-3-1-1 تاریخچه نیل 91 3-9-3-1-2 مشخصات 92 3-9-3-1-3 روش کشت نیل 93 3-9-3-1-4 تکثیر گیاه نیل 93 3-9-3-1-5 روش برداشت محصول نیل 94 3-9-3-1-6 ترکیبات شیمیایی 94 3-9-3-1-7 ساختار شیمیایی رنگ‌های نیل 95 3-9-3-1-8 نحوه رنگرزی نیل 95 3-9-3-1-9 شستشوی بعد از رنگرزی 97 3-9-3-1-10 رنگرزی کالای پشمی با ایندگو (نیل) 98 3-9-3-1-11 روش رنگرزی 98 3-9-3-2 وسمه  99 3-9-3-3 آفتابگردان  99 3-9-4 گیاهان دارای رنگینه‌های یونی 100 3-9-4-1 قرمزدانه  100 3-9-4-1-1 انواع قرمزدانه 100 3-9-4-1-1-1 خانواده Dactylopiida100 3-9-4-1-1-2 خانواده Kermide101 3-9-4-1-1-3 خانواده Lacciferdae102 3-9-4-1-1-4 قرمزدانه لهستانی  102 3-9-4-1-1-5 قرمزدانه ارمنی  103 3-9-4-1-2 طریقه جمع‌آوری قرمزدانه 103 3-9-4-1-3 مشخصات فیزیکی قرمزدانه 103 3-9-4-1-4 مشخصات بازرگانی قرمزدانه 104 3-9-4-1-5 تهیه مواد مختلف از قرمزدانه 104 3-9-4-1-6 ساختار رنگی قرمزدانه 105 مدت 45 دقیقه به نقطه جوش می‌رسانند و به طور ملایم آن را آنقدر می‌جوشانند تا می‌زنند و برای مرتبه دوم به ده روز، راکد می‌گذارند. رمزدانه محلول آمونیاک 3-9-4-1-7 روش‌های رنگرزی قرمزدانه با دندانه‌های مختلف 105 3-9-4-1-7-1 رنگرزی قرمزدانه با دندانه زاج سفید 105 3-9-4-1-7-2 رنگرزی قرمزدانه با دندانه کلرور قلع 106 3-9-4-1-7-3 رنگرزی قرمزدانه با دندانه کرم 106 3-9-4-1-7-4 رنگرزی قرمزدانه با دندانه سولفات آهن 107 3-9-5 گیاهان دارای رنگینه‌های مستقیم 108 3-9-5-1 زردچوبه (کرکوم)  108 3-9-5-2 زعفران  109 3-9-6 گیاهان آلیزارین‌دار  109 3-9-6-1 روناس  109 3-9-6-1-1 نوع خاک و آماده‌سازی 110 3-9-6-1-2 کود  110 3-9-6-1-3 فصل کشت 111 3-9-6-1-4 روش کاشت 111 3-9-6-1-5 میزان بذر مصرف شده در هر هکتار 111 3-9-6-1-6 داشت (آبیاری و نگهداری) 111 3-9-6-1-7 مبارزه با علف‌های هرز (سله‌کشی) 111 3-9-6-1-8 خاک‌دهی پای بوته‌ها 112 3-9-6-1-9 آفات و بیماری‌ها 112 3-9-6-1-10 برداشت 112 3-9-6-1-11 نحوه برداشت 112 3-9-6-1-12 بذرگیری 112 3-9-6-1-13 فرآورده‌های روناس در کارخانه‌های روناس سایی 112 3-9-6-1-14 مکان‌های تولید 113 3-9-6-1-15 تهیه‌ی رنگینه از گیاه روناس 113 3-9-6-1-16 ساختار رنگی روناس 113 3-9-6-1-17 روش‌های رنگرزی روناس با دندانه‌های مختلف  116 3-9-6-1-17-1 رنگرزی روناس با دندانه زاج سفید 117 3-9-6-1-17-2 رنگرزی روناس با دندانه‌ بی‌کرومات پتاسیم یا سدیم 118 3-9-6-1-17-3 رنگرزی روناس با دندانه کلرور قلع 118 3-9-6-1-17-4 رنگرزی روناس با دندانه سولفات مس 119 3-9-6-1-17-5 رنگرزی روناس با دندانه سولفات آهن 119 3-9-6-1-18 مقایسه دندانه‌های مختلف روی روناس  119 3-10 تقسیم بندی رنگزا های طبیعی بر اساس رنگ حاصله 121 3-11 مزایای رنگزاهای طبیعی  122 3-12 معایب رنگزاهای طبیعی  122 3-13 دندانه ها در رنگرزی با رنگزاهای طبیعی 123 3-13-1 دندانه های معدنی  123 3-13-2 دندانه های نباتی  123 3-14 رنگزاهای مصنوعی  124 3-15 مقایسه فنی رنگزاهای طبیعی و شیمیائی 124  فصل4 : شرایط رنگرزی  4-1 تعریف و مراحل رنگرزی  126 4-2 سرعت رنگرزی  126 4-3 تعادل رنگرزی  127 4-4 قدرت نفوذ رنگینه‌های طبیعی  128 4-5 ظرفیت یکنواختی رنگینه‌های طبیعی  128 4-6 انواع رنگرزی الیاف طبیعی  128 4-6-1 رنگرزی دندانه‌ای  129 4-6-1-1 روش پیش دندانه  129 4-6-1-1-1 مزایا در روش پیش دندانه 129 4-6-1-1-2 معایب در روش پیش دندانه 130 4-6-1-2 روش همزمان  130 4-6-1-2-1 مزایا در روش همزمان 131 4-6-1-2-2 معایب در روش همزمان 131 4-6-1-3 روش پس دندانه  132 4-6-1-3-1 مزایا در روش پس دندانه 132 4-6-1-3-2 معایب در روش پس دندانه 133 4-6-2 رنگرزی خمی  133 4-6-2-1 توصیه های کاربردی در رنگرزی خمی 134 4-6-3 رنگرزی الیاف سلولزی  135 4-6-3-1 روشهای دندانه‌دار کردن الیاف سلولزی 135 4-6-4 رنگرزی ترکیبی  136 4-7 ثبات رنگرزی  137 4-7-1 ثبات نوری  137 4-7-2 ثبات شستشویی  137 4-7-3 ثبات سایشی  138 4-8 عوامل آسیب‌رسان به الیاف و رنگها  139 4-8-1 عوامل آسیب رسان غیرزنده  139  فصل 5 : تکنیک های رنگرزی الیاف طبیعی توسط رنگزاهای طبیعی  5-1 تکنیک‌های رنگرزی الیاف سلولزی با رنگزا ‌های طبیعی 142 5-1-1 خواص الیاف سلولزی  142 5-1-2 رنگرزی الیاف پنبه با روناس  142 5-1-3 رنگرزی کالای پنبه‌ای با ایندیگو (نیل) 142 5-1-3-1 روش حل کردن ایندیگو 142 5-1-3-2 روش رنگرزی  142 5-2 تکنیک‌های رنگرزی الیاف ابریشم با رنگزا های طبیعی 143 5-2-1 خواص الیاف ابریشم  143 5-2-2 آماده‌سازی ابریشم برای رنگرزی 144 5-2-3 صمغ‌گیری ابریشم  144 5-2-3-1 صمغ‌گیری به صورت سنتی 144 5-2-4 باردهی ابریشم  145 5-2-5 روش‌های دندانه‌دادن و رنگرزی الیاف ابریشم 145 5-2-5-1 رنگرزی الیاف ابریشم با روناس 145 5-2-5-2 روش دندانه‌دادن  146 5-2-5-3 رنگرزی الیاف ابریشم با قرمزدانه 146 5-2-5-4 رنگرزی الیاف ابریشم با پوست گردو 146 5-2-5-5 رنگرزی الیاف ابریشم با نیل 147 5-2-5-6 رنگرزی الیاف ابریشم با پوست انار 147  منابع  منابع فارسی  149 منابع لاتین  150  فهرست جدول ها  عنوان صفحه فصل 2 : ابریشم  جدول 1 – خواص مکانیکی ابریشم در مقایسه با دیگر الیاف 17 جدول 2 – انواع ابریشم عنکبوت شامل عضو ترشح کننده و کارایی ابریشم 18 جدول 3 – ویژگی های طیف مادون قرمز برای کمک در روشن شدن ساختار پلی مورف های فیبرویین ابریشم 22 جدول 4 – مقایسه خصوصیات مکانیکی ابریشم های معمول با دیگر الیاف و بافت های زیستی امروزی 33 جدول 5 – رنگ های مشاهده شده هنگامی که طول موج بخصوصی از نور خورشید جذب گردد 57  فصل 3 : مواد رنگزا  جدول 6 – استاندارد رنگ ‌بندی قرمزدانه و ثبات آن در برابر عوامل مختلف 107 جدول 7 – رنگ‌بندی رنگ‌های به دست آمده در رنگرزی با روناس 120  فصل4 : شرایط رنگرزی  جدول 8  تغییرات رنگ و لگه‌گذاری در شستشو 138  فهرست شکل ها  عنوان صفحه  فصل 1: مقدمه  شکل 1 – نقاشی دیواری مربوط به هنر کهن مصر 2 شکل 2 – فرش پازیریک  4  فصل 2 : ابریشم  شکل 3 – عکسهایی از الیاف ابریشم خام از دورههای تجاری 16 شکل 4 – نمایش شماتیک ساختار سلسله مراتبی در ابریشم هاو حالات تحلیلی تشخیص 20 شکل 5 – عکسهای میکروسکوپی با قدرت اتمیاز فیلمهای ابریشم 28 شکل 6 – عکسهایی از الیاف الکتروریسیشدهازفیبروئینب از پردازش 30 شکل 8 – ابریشم رنگرزی شده با روناس  43 شکل 9 – حشره قرمز دانه  44 شکل 10 – کالای رنگرزی شده با قرمز دانه  44 شکل 11 – گیاه اسپرک  45 شکل 12 – کالای رنگرزی شده با اسپرک  45 شکل 13 – کالای رنگرزی شده با نیل  48 شکل 14 – کارگاه سنتی قم ، رنگرزی ابریشم با رنگزاهای گیاهی 50 شکل 15 – کلاف‌ها آماده برای حمل به داخل ماشین 55 شکل 16 – ماشین رنگرزی و کلاف های رنگ شده 55 شکل 17 – خشک کردن کلاف های ابریشم پس از سانتریفوژ کردن در سایه 56  فصل 3 : مواد رنگزا  شکل 18 – شکل گیاه نیل  91

 • پاورپوینت بررسی نرم افزار office

  office,بررسی نرم افزار office,پاورپوینت بررسی نرم افزار office,تحقیق بررسی نرم افزار office,دانلود پاورپوینت بررسی نرم افزار office,مقاله بررسی نرم افزار office,نرم افزار کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت بررسی نرم افزار office میباشید. دانلود فایل…

 • معرفی و بررسی عوامل موثر در میزان نفوذ آبهای زیرزمینی به داخل تونلهای معدنی

  سازه های زیرزمینی,عوامل نفوذ آبهای زیرزمینی به داخل تونلهای معدنی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام معرفی و بررسی عوامل موثر در میزان نفوذ آبهای زیرزمینی به داخل تونلهای معدنی میباشید. دانلود فایل چكیده : جریان…

 • اینفوگرافیک توصیه های ایمنی در هنگام وقوع سیل

  اینفوگرافیک توصیه های ایمنی در هنگام وقوع سیل کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام اینفوگرافیک توصیه های ایمنی در هنگام وقوع سیل میباشید. دانلود فایل اینفوگرافیک توصیه های ایمنی در هنگام وقوع سیل/با سلام و احترام…

 • گزارش كارآموزی مخابرات استان گلستان (شبکه های paper less)

  paper less,استان گلستان,دانلود گزارش کارآموزی مخابرات استان گلستان(شبکه های paper less),شبکه,کاراموزی مخابرات استان گلستان(شبکه های paper less),کارورزی مخابرات استان گلستان(شبکه های paper less),گزارش کاراموزی مخابرات استان گلستان(شبکه های paper less),مخابرات,مخابرات استان گلستان(شبکه های paper less) کاربر گرامی هم اکنون در…

 • چالشهای موجود در حسابداری دولتی

  ارتباط حسابداری با حسابداری دولتی و ایران,اصول حسابداری دولتی,چالشهای موجود در حسابداری دولتی,حسابداری دولتی در ایران,نمودار ارتباط بود کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام چالشهای موجود در حسابداری دولتی میباشید. دانلود فایل فهرست مطالب مقدمه: پیشگفتار:…

 • راه‌حل مصالحه غیرجبرانی برای انتخاب صفحات دوقطبی الکترولیت پلیمر غشاء و فرآیندهای غشایی سلول سوختی (PEMFC) با استفاده از روش ELECTRE چهارم

  ELECTRE چهارم,الکترولیت پلیمر غشا و فرآیندهای غشایی سلول سوختی,انتخاب مواد، صفحه دو قطبی,محلول غیرجبرانی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام راه‌حل مصالحه غیرجبرانی برای انتخاب صفحات دوقطبی الکترولیت پلیمر غشاء و فرآیندهای غشایی سلول سوختی (PEMFC)…

 • روش تحقیق بزهكاری و علل و انگیزه های آن

  آفت اجتماعی,روش تحقیق بزهكاری,علل و انگیزه های بزهكاری کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام روش تحقیق بزهكاری و علل و انگیزه های آن میباشید. دانلود فایل مقدمه بزهكاری و علل و انگیزه های آن ، از…

 • پاورپوینت تاریخ ادبیات (3)

  آشنایی با دارالفنون,افشاریه و زندیه,تاریخ ادبیات,شاعران معروف اوایل دوره قاجار,شاعران معروف عهد صفوی,ویژگی های شعر و تحول آن در عهد صفوی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت تاریخ ادبیات (3) میباشید. دانلود فایل تاریخ ادبیات…

 • جزوه کامل و عالی مدیریت و کنترل پروژه دکتر امیر عباس شجاعی

  جزوه کامل و عالی مدیریت و کنترل پروژه دکتر امیر عباس شجاعی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام جزوه کامل و عالی مدیریت و کنترل پروژه دکتر امیر عباس شجاعی میباشید. دانلود فایل جزوه کامل و…

 • تحقیق سیستم انبارداری شركت رنگین گچ میانه

  تحقیق سیستم انبارداری,تحقیق سیستم انبارداری شرکت رنگین گچ میانه,شرکت رنگین,شرکت رنگین گچ میانه,گچ میانه کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام تحقیق سیستم انبارداری شركت رنگین گچ میانه میباشید. دانلود فایل سیستم انبارداری شركت رنگین گچ میانه…

 • پاورپوینت گزارش یک مورد سندرم بک ویت - ویدمن

  گزارش یک مورد سندرم بک ویت – ویدمن کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت گزارش یک مورد سندرم بک ویت - ویدمن میباشید. دانلود فایل یک ویت(Beckwit)  و ویدمن (wiedmann)  برای اولین بار سندرمی راتوصیف…

 • بررسی حق دفاع متهم

  بررسی حق دفاع متهم,قانون اساسی,قوانین عادی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام بررسی حق دفاع متهم میباشید. دانلود فایل فهرست مطالب عنوان                            صفحه مقدمه................................ 1 انگیزه انتخاب موضوع ................. 3 اهمیت موضوع ......................... 5 بخش…

 • دانلود فایل لایه باز بنر روز درختکاری (PSD)

  بنر لایه باز روز درخت کاری 15 اسفند دیزاین 99,دانلود فایل لایه باز بنر روز درختکاری (PSD) روز درخت کاری,روز درختکاری کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود فایل لایه باز بنر روز درختکاری (PSD) میباشید.…

 • جزوه اقتصاد خرد و کلان

  اقتصاد خرد و کلان کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام جزوه اقتصاد خرد و کلان میباشید. دانلود فایل جزوه (اقتصاد خرد و کلان) کد جزوه 200 در (57 صفحه) تقدیم می شود به شما خواننده عزیز…

 • اینفوگرافیک خانه ای پر از مهر

  اینفوگرافیک خانه ای پر از مهر کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام اینفوگرافیک خانه ای پر از مهر میباشید. دانلود فایل اینفوگرافیک خانه ای پر از مهر/با سلام و احترام و خسته نباشید از  اینکه فروشگاه…

 • فایل پاورپوینت Baby massage ماساژ نوزادان

  ماساژ،نوزادان کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام فایل پاورپوینت Baby massage ماساژ نوزادان میباشید. دانلود فایل بعد از آنكه كودك سفر سخت به دنیا آمدن را پشت سر گذاشت، نیازمند آن است كه به طور مرتب…

 • توانایی اجرای انواع سیستم های اتصال زمین (ارتینگ)

  ارتینگ,سیستم حفاظتی زمین کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام توانایی اجرای انواع سیستم های اتصال زمین (ارتینگ) میباشید. دانلود فایل توانایی اجرای انواع سیستم های اتّصال زمین مبانی سیستم زمین انواع سیستم های اتّصال زمین مقایسه…

 • بررسی ارزیابی اهالی قلم از حوزه ادبیات دفاع مقدس

  ادبیات جنگ,ادبیات دفاع مقدس,ارزیابی اهالی قلم,پایان نامه,پروژه,پژوهش,جزوه,حوزه ادبیات دفاع مقدس,دانلود پایان نامه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود جزوه,دانلود مقاله,مقاله کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام بررسی ارزیابی اهالی قلم از حوزه ادبیات دفاع مقدس میباشید. دانلود فایل پژوهش ارزیابی…

 • پاورپوینت موزه داری

  بررسی موزه داری,پاورپوینت جامع و کامل موزه داری,پکیج پاورپوینت موزه داری,تحقیق موزه داری,دانلود پاورپوینت موزه داری,کاملترین پاورپوینت موزه داری,مقاله موزه داری کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت موزه داری میباشید. دانلود فایل نوع فایل: پاورپوینت…

 • پروژه کارآفرینی بازیافت مواد پلاستیکی, تولید نایلون و چاپ روی آن

  پروژه کارافرینی بازیافت مواد پلاستیکی تولید نایلون و چاپ روی آن,دانلود پروژه بازیافت مواد پلاستیکی تولید نایلون و چاپ روی آن,دانلود کارآفرینی بازیافت مواد پلاستیکی تولید نایلون و چاپ روی آن,طرح توجیه فنی بازیافت مواد,طرح توجیهی بازیافت مواد پلاستیکی تولید…

 • گزارش کارآموزی اجرا و ساخت ساختمانهای یك طبقه بنایی و دو طبقه اسكلت بتن

  اجرا,اجرا و ساخت ساختمانهای یك طبقه بنایی و دو طبقه اسكلت بتن,دانلود گزارش کارآموزی اجرا و ساخت ساختمانهای یك طبقه بنایی و دو طبقه اسكلت بتن,کاراموزی اجرا و ساخت ساختمانهای یك طبقه بنایی و دو طبقه اسكلت بتن,کارورزی اجرا و…

 • فهرست علایم وسواس فکری- عملی ییل – براون (YBOCS) تهیه کنندگان: گودمن، پرایس، راسموسن

  فهرست علایم وسواس فکری عملی ییل – براون (YBOCS) تهیه کنندگان گودمن، پرایس، راسموسن کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام فهرست علایم وسواس فکری- عملی ییل – براون (YBOCS) تهیه کنندگان: گودمن، پرایس، راسموسن میباشید. دانلود…

 • گزارش کاراموزی آشنایی با باغبانی و پیدایش آن

  آشنایی با باغبانی و پیدایش آن,باغبانی,دانلود گزارش کارآموزی آشنایی با باغبانی و پیدایش آن,کاراموزی آشنایی با باغبانی و پیدایش آن,کارورزی آشنایی با باغبانی و پیدایش آن,گزارش کاراموزی آشنایی با باغبانی و پیدایش آن کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده…

 • پاورپوینت آشنایی با انواع دستگاه های مانیتورینگ دستگاه پالس اکسی متر

  آشنایی با انواع دستگاه های مانیتورینگ دستگاه پالس اکسی متر,اجزای دستگاه پالس اکسی متر,اصول پالس اکسی متری,دستگاه پالس اکسی متر,روش های اندازه گیری میزان اکسیژن خون,سیستم های اندازه گیری میزان اکسیژن خون,کاربرد های پالس اکسی متری,مکانیسم انتقال اکسیژن در بدن…

 • دانلود پاورپوینت سبک معماری رازی

  سبک معماری رازی,معماری رازی,ویژگیهای سبک رازی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود پاورپوینت سبک معماری رازی میباشید. دانلود فایل 1- پدید آمدن ساختمان با کارکردهای متفاوت همچون مدارس، آرمگاهها و...                                                  2- استفاده از طرح چها…

 • دانلود پاورپوینت كنترل گیاه هرز به روش بیولوژیكی

  تحقیق كنترل گیاه هرز به روش بیولوژیكی,دانلود كنترل گیاه هرز به روش بیولوژیكی,كنترل گیاه هرز به روش بیولوژیكی,مقاله كنترل گیاه هرز به روش بیولوژیكی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود پاورپوینت كنترل گیاه هرز به…

 • دانلود پاورپوینت خرپا

  تحمل بارها و جلوگیری از حرکت,خرپا سازه,طرح سازه های خیلی سبک,عضو دو نیرویی twoforce member کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود پاورپوینت خرپا میباشید. دانلود فایل 1- خرپا خرپا سازه ای است که برای تحمل…

 • بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در میان دانش‌آموزان مقطع دبیرستان شهرستان بیجار

  پژهش بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در میان دانش‌آموزان مقطع دبیرستان شهرستان بیجار,تحقیق بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در میان دانش‌آموزان مقطع,رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در میان دانش‌آموزان مقطع دبیرستان شهرستان بیجار,مقاله بررسی رابطه…

 • پاورپوینت تحقیقی در مورد دقت مانومتر تفاضلی Barcroft در مطالعات تنفسی

  تفاضلی،مانومتر کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت تحقیقی در مورد دقت مانومتر تفاضلی Barcroft در مطالعات تنفسی میباشید. دانلود فایل بسیار بكار می رود از دیدگاه این توجهات و با توجه به وجود تغییراتی در…

 • نمونه سوالات کتاب نظام تربیتی

  آزمون جامع,ابتدایی,امتحان,املا,انشا,پاورپوینت,دانلود جزوه,دانلود سوال,دانلود فایل,دانلود کتاب,دبستان,دبیرستان,راهنمایی,ریاضی,سوال,طرح درس,علوم,فارسی,کتاب,کتاب نظام تربیتی,کنکور,نظام,نظام تربیتی,نمونه سوال کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام نمونه سوالات کتاب نظام تربیتی میباشید. دانلود فایل در این فایل 40 نمونه سوال از کتاب نظام تربیتی همراه…

 • دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *