بررسی اثرمالكیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی

اثرمالكیت سهام مدیرانه,بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی,بررسی اثرمالكیت سهام مدیرانه
کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام بررسی اثرمالكیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی میباشید.

دانلود فایل

بررسی اثرمالكیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی چكیده: 1 مقدمه: 2 فصل اول: كلیات تحقیق 1-1 مقدمه 4 2-1 تاریخچه مطالعاتی. 4 3-1. بیان مسئله 6 4_1.چهارچوب نظری تحقیق : 9 5-1. فرضیه های تحقیق: 10 6-1. اهداف تحقیق. 10 7- 1.  حدود مطالعاتی. 11 8-1. تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 11 فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق 1-2 مقدمه 14 2-2. مفاهیم و تعاریف حاکمیت شرکتی. 16 3-2. سیستمهای حاکمیت شرکتی. 18 4-2. مالکیت سهام مدیریت.. 21 1-4-2 تعریف مالکیت سهام مدیریت: 21 2-4-2. مالکیت سهام مدیریت و همسویی منافع: 21 3-4- 2. مالکیت سهام مدیریت وقرارداد موثر: 22 5-2 سهامداران عمده 22 6-2. پایداری سود(ثبات سود) 24 7-2. هموارسازی سود و كیفیت اقلام تعهدی. 26 8-2. اقلام تعهدی و شیوه اندازه گیری آن ها 29 1-8-2. دارایی ها و شیوه ی اندازه گیری آنها 31 2-8-2. بدهی ها و شیوه اندازه گیری آن ها 35 9-2 پیشینه تحقیق. 36 1-9-2 تحقیقات انجام شده در سایر كشورها پیرامون موضوع تحقیق. 36 2-9-2 تحقیقات انجام شده در ایران پیرامون موضوع تحقیق. 41 فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق 1-3 مقدمه 46 2-3. روش تحقیق. 46 3-3.  فرضیههای تحقیق. 47 4-3 مدل تحقیق: 49 5-3. جامعه و نمونه آماری تحقیق. 49 6-3 . تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق. 50 1-6-3. متغیر وابسته : 50 2-6-3. متغیرهای مستقل: 50 3-6-3. متغیرهای کنترلی: 52 7-3. روش و ابزار گردآوری اطلاعات.. 53 8-3. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها 54 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 1-4 مقدمه‏ 58 2-4. آمار توصیفی. 59 3-4. آزمون نرمال بودن. 61 4-4. بررسی اعتبار مدل. 62 5-4. آزمون فرضیه های تحقیق. 62 فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات 1-5 مقدمه 68 2-5. خلاصه  تحقیق. 68 3-5. ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها 70 4-5. پیشنهادات کاربردی. 71 5-5. پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 72 6-5. محدودیت های تحقیق. 73 پیوست ها منابع و ماخذ منابع فارسی: 77 منابع لاتین: 80 چکیده انگلیسی: 83 جدول 1-4 : آمار توصیفی داده ها 60 جدول 2-4  آزمون کلموگروف اسمیرنوف.. 61 جدول 3-4 نتیجه آزمون فرضیه اول. 63 جدول 4-4 نتیجه آزمون فرضیه دوم 64 جدول 5-4 نتیجه آزمون فرضیه سوم 65 نمودار 1-2 مكانیزم های حاكمیت شركتی. 18 نمودار 2-2 مکانیزمهای بیرونی حاکمیت شرکتی. 19 نمودار 3-2 مکانیزمهای درونی حاکمیت شرکتی. 19 نمودار 4-2 ارزش های مبادله 31 چكیده: سود گزارش شده از جمله اطلاعات مالی مهمی است كه در هنگام تصمیم گیری توسط افراد در نظر گرفته می شود،همچنین اقلام تعهدی آسانتر از جریانات نقدی دستخوش تغییر و دستكاری می شوند، از این رو مدیریت می تواند منجر به افزایش زمینه اشتباهات در اقلام تعهدی گردد. حاکمیت شرکتی با مکانیزم های برون سازمانی ومکانیزم های درون سازمانی می تواند منجر به افزایش قابلیت اتکاﺀ اطلاعات، ازجمله کیفیت سود و در نتیجه افزایش اعتماد سرمایه گذاران گردد. چارچوب های نظری مطرح شده درباره مكانیزم های درون و برون سازمانی، مالكیت مدیریت(مالكیت سهام مدیریت) را به عنوان یكی از مولفه های نظارتی درون سازمان معرفی می كند. یكی از راه حل هایی كه از طریق آن، حاكمیت شركتی می تواند اثر با اهمیتی به ثبات سود و كیفیت اقلام تعهدی حسابداری داشته باشد، آن است كه مكانیزم های قوی حاكمیت شركتی باید انگیزه ها یا فرصت های مربوط به مدیریت سود راكاهش دهد و در نتیجه به كاهش سطح اشتباهات در اقلام تعهدی و افزایش ثبات سود گردد. بنابر این هدف این تحقیق ارزیابی اثر مالكیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی میباشد. باتوجه به فرضیه های مطرح شده در این تحقیق،مشخص گردید كه اقلام تعهدی در مقایسه بااقلام نقدی از ثبات كمتری برخوردار می باشند و اقلام تعهدی با قابلیت اتكای كمتر درمقایسه با اقلام تعهدی با قابلیت اتكای بیشتر ازثبات كمتری برخوردارندهمچنین ارتباط بین مالكیت سهام مدیریت و ثبات سود غیر خطی(غیرمستقیم) می باشد.

 • بیماری تالاسمی

  بیماری تالاسمی,تالاسمی چیست,تالاسمی چیست؟,تحقیق تالاسمی چیست,دانلود بیماری تالاسمی,دانلود تحقیق تالاسمی,دانلود مقاله درمورد تالاسمی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام بیماری تالاسمی میباشید. دانلود فایل  بیماری تالاسمی در 8 صفحه word  قابل ویرایش با فرمت doc تالاسمی…

 • سیستم بادبندی واگرا

  امكانات نرم افزاری سیستم,سیستم بادبندی واگرا,قابهای مهاربندی شده,مقاومت تیر پیوند کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام سیستم بادبندی واگرا میباشید. دانلود فایل مقدمه: سیستم بادبندی واگرا، یك نوع سیست مناسب سازه‌ای برای مقابله با نیروهای زلزله…

 • نمونه سوالات اصول و کلیات بیمه با پاسخنامه

  نمونه سوالات بیمه کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام نمونه سوالات اصول و کلیات بیمه با پاسخنامه میباشید. دانلود فایل نمونه سوالات اصول و کلیات بیمه با پاسخنامه تقدیم می شود به شما خواننده عزیز و…

 • انواع انبارهای كارخانه های صنعتی

  تحقیق مقاله انواع انبارهای كارخانه های صنعتی,دانلود انبارهای كارخانه های صنعتی,دانلود تحقیق انواع انبارهای كارخانه های صنعتی,مقاله انواع انبارهای كارخانه های صنعتی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام انواع انبارهای كارخانه های صنعتی میباشید. دانلود فایل…

 • بررسی جوشكاری و انواع آن

  آلودگیهای گازی,بررسی جوشكاری و انواع آن,روش ساخت الكترود کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام بررسی جوشكاری و انواع آن میباشید. دانلود فایل فهرست مطالب عنوان                                    صفحه مقدمه                                    1 تاریخچه                              1 تعریف جوشكاری                            3 قوس الكتریكی و…

 • پرسشنامه‌ی هوش معنوی

  پرسشنامه‌ی هوش معنوی,هوش معنوی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پرسشنامه‌ی هوش معنوی میباشید. دانلود فایل پرسشنامه‌ی هوش معنوی      پرسشنامه هوش معنوی توسط امرام و درایر (2007) طراحی شده است که دارای دو فرم کوتاه…

 • پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *