بررسی پوستر در ایران

پاپیروسی,پوستر در ایران,عوامل موثر در طراحی پوستر,فواید آموزش از طریق پوستر,ماهیت پوسترو کاربرد آن,مصورسازی,ویژگی های فنی طراحی پوستر,ویژگی های یک پوستر مناسب
کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام بررسی پوستر در ایران میباشید.

دانلود فایل

فهرست  فصل اول: گذری بر تحولات پوستر در جهان و ایران 1-1- مقدمه پوستر 1-2 تاریخچه پوستردر جهان 1-2-1 تأثیرات ژول شره و لوترک در پیشبرد پوستر  1-3 تاریخچه پوستر در ایران  1-3-1 تاریخچه پوستر بعد از انقلاب  1-4 اعلان های عامیانه مذهبی  فصل دوم:  ماهیت پوسترو کاربرد آن  2-1 ماهیت پوستر و کاربرد آن  2-2- طراحی پوستر  2-3 عوامل مؤثر در طراحی پوستر  2-4 ویژگی های فنی طراحی پوستر  2-5 کاربرد حروف در پوستر  2-6 ویژگی های یک پوستر مناسب  2-7 فواید آموزش از طریق پوستر پــــــــــــــــــــــوســـــــــــــــتــــــــــــــــــــر  – نتیجه گیری  – منابع و مآخذ  فصل سوم:  گزارش پروژه عملی  فصل اول گذری بر تحولات پوستر در ایران و جهان 1-1- مقدمه  هنر پوستر : در سه دهه آخر قرن نوزدهم میلادی بر اثر تحولات مصورسازی و پیوند  نزدیکی که بین نقاشی و چاپ برقرار شده بود، پدیده تازه یی موسوم به پوستر یا آفیش بوجود آمد. امروزه پوسترهای مصور با بهره گیری از حروف متنوع، طراحی و نقاشی و عکاسی، بمنزله نمونه های کاملاً پیشرفته یی از هنر گرافیک نوین شناخته می شوند. گو اینکه پوسترسازی، شاخه یی از گرافیک است، ولی با سایر رشته های هنرهای تجسمی نیز پیوند متقابل دارد.درواقع در تاریخ صدساله پوسترسازی این هنر و سایر هنرهای تجمسی دارای تأثیرات متقابل و تبادل امکانات بوده اند.  سرچشمه پوسترها را همچون مصورسازی، در گذشته های دور می توان  جستجو کرد. به یک معنا نقش برجسته های آشوری، ایرانی و رومی نوعی پوستر بوده اند. زیرا رویدادهایی را به روایت تصویر، توصیف می کردند.  که درواقع تبلیغی برای دستگاه حاکم بود. بعلاو ه در مصر و روم باستان ساختن آگهی های همگانی یا اعلامیه های دیواری معمول بوده است.و  یکی از قدیمی ترین آگهی هایی که مکشوف شده، پاپیروسی است که پاداش برای برگرداندن یک برده فراری در مصر را اعلام می کرد. آگهی هایی نیز   از قرون وسطی باقی مانده که روی پوست نوشته می شد حتی برخی ازاینها دارای تصویر نیز بوده اند.  آگهی همگانی چاپی از اواخر قرن پانزدهم میلادی ظاهر شد. از قرن شانزدهم به بعد نمونه هایی از آگهی های چاپی چون اعلامیه های دولتی و ….. که اکثراً متشکل از حروف چاپی بودند، رایج گشت اما فن چاپ می بایستی مراحل پیشرفته تری را طی کند تا امکان پیدایش پوستر مصور رنگی فراهم گردد.  البته چاپ رنگی و گسترش آن به تنهای دری هنر پوسترسازی مؤثر نبود، بلکه زندگی در شهرهای بزرگ و صنعتی، و نوع جدیدی از ارتباطات همگانی که به همراه خود آورد، عامل اصلی بود.  آگهی های نمایش اولین نمونه های آگهی دیواری بودند که ضمن تحول، اصول و قواعد پوسترسازی را پی ریزی کردند. در اوایل قرن نوزدهم در برخی کشورهای اروپایی، بخصوص در انگلستان، بر تعداد تماشاخانه ها افزوده شده بود و مردم از نمایش استقبال می کردند  در این زمان به تماشاخانه قبض هایی میدادند که هم کارکرد بلیط را داشت و هم برنامه در آنها توضیح داده می شد. قبض های مذکور با حروف چاپی معمول در مطبوعات چاپ می شدند ولی در صفحه آرایی آنها دقت زیاد مبذول می گردید.  بعدها با بزرگتر شدن ابعاد قبضها، آنها را بر دیوارها می چسبانیدند و بدین طریق «آگهی های نمایش» به صحنه ظهور رسید. در طرح و صفحه آرایی آگهی های مذوبور مهارت های خاصی بکار می رفت تا تنوع و فراوانی مطلب، حالت خشکی و یکنواختی بوجود نیاورد. به این منظور از انواع بسیار متنوع حروف چاپی که ابداع شده بود، استفاده های مناسب می کردند و گاهی نیز تصویر کوچکی بر آن می افزودند. صفحه آرایی این نوع آگهی ها، خاصه در هنر پوستر انگلستان بنحوی استمرار یافت و حتی امروزه هم اثرات خود را بر جای گذاشته است.  تدریجاً آگهی های همگانی از آگهی های مربوط به تماشاخانه ها فراتر رفت و تبلیغات مغازه ها، جراح ها ، وسایل حمل ونقل و مسافرت را در بر گرفت.  در این آگهی ها، گاهی حروف چاپی بصورت یک منحنی در بالای صفحه تنظیم میگردید، و سایر مطالب بطرز زیبا و چشمگیری در صفحه آگهی گنجانده می شد. به مرور در این ها تصویر هم ظاهر گشت و ارتباط بین حروف و تصاویر مورد توجه قرار گرفت. بدین منوال فن پوستر مصور تولد یافت. 1-2 تاریخچه پوستر در جهان پوسترها آثار میرایی هستند اما پاره ای از آنها  در  عین گذرابودن نیز ماندنی اند.  پوستر نخستین هنرپاپ و نخستن فرم هنری بود که به چیزهای زندگی عادی به شیوه خاص خویش یعنی بی پروایی محض و پیش پا افتادگی محض پرداخت . پوستر هنری برونگر است. درهنگام طراحی یک پوستر باید در مرحله اول موارد استفاده آن موردنظر قرار گیرد. امروزه اکثر ارتباطات روزمره وابسته به تبلیغات است، تبلیغاتی همگانی و مؤثر در زندگی، تبلیغاتی برای به جریان افتادن و پیشرفت ارتباطات، عرصه خدمات و کالاها، و….. ، تبلیغاتی برای فراخوانی، هشداردادن، بازداشتن، تشویق و ترویج کردن و ….. و مؤثرترین ابزار تبلیغاتی که می تواند جوابگوی تمامی این مسائل شود پوستر است، که در دید همگان عرضه می شود و بدلیل قابلیت و گنجایش موارد بیشتری که در مورد موضوع دارد بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.  محل نصب پوستر،جنس پوستر، چگونگی انجام مراحل تکنیکی و چاپ پوستر، وسایل نصبی پوستر و ….. از مجموعه عواملی است که در این پژوهش به آنها می پردازیم. « اختراع لیتوگرافی بوسیله آلویس سن فلدربین سالهای 1798- 1796 میلادی هنر پوستر را به مرحلة جدید رساند و آثار با تیراژ بالا چاپ شدند. مشخص ترین پوستر چاپ شده که با تیراژ زیاد انتشار یافت، در انگلستان توسط ویلیام کاکاستون تهیه شد. لیتوگرافی رنگی در سال 1927 اختراع شد که مهمترین تحول در تاریخ پوستر است. از پوستر بعنوان وسیلة ارتباطی مؤثر و با تنوع بی پایان استفاده شد. در اواخر قرن 18 زمان پیشرفت واقعی پوستر بود. در اکثر پوسترهای ایندوره حروف و شعار در بالای تصویر نمایان بود. پوستر در نیمه دوم قرن 19 در کشورهای اروپایی رواج قطعی پیدا کرد.[1]» طراحی پوستر و انگیزه آن شکوفایی و رونقی بود که در وضع کشورها بوجود آمد و آنها فرصت داشتند تا به توسعه صنایع خود از راه ایجاد مراکز تفریحی گوناگون بپردازند. نیاز به طراحی پوستر برای جلب نظر مردم به تولیدات آنها بود.  « دهة 1850 و 1840 میلادی اوج تحول پوستردر اروپا محسوب می شد. کاپیلو که کاریکاتوریست و چهره ساز بود را پدر پوسترمدرن می دانند او معتقد بود که پوستر قبل از هر چیزی باید بیان گرافیکی داشته باشد و بوسیله خطوط و رنگها همیشه نمودار ارادة قوی باشد تا بتواند حرکت ایجاد کند.  در انگلستان در سال 1875 میلادی مارک استیسی با استفاده از کلیشة چوبی پوستری برای تبلیغ را طراحی کرد. کم کم پوستر مورد توجه هنر دوستان قرار گرفت بطوریکه در سال 1884 میلادی نمایشگاهی از پوسترها در پاریس برگزار شد و اولین کتاب در مورد پوستر نیز به قلم مندرون نوشته شد  سپس در سال1890 میلادی در نیویورک نمایشگاهی از پوستر در معرض دید عموم قرار گرفت. هنرمندانی که نقش مؤثری در پوستر داشتند، مانند تولوزلوترک بود که موضوع اصلی کارهای وی شرح وقایع داخلی مردم بود.  او تجربة شخصی خود را بصورت دراماتیک درآورد و از پوستر بعنوان وسیله ای برای بیان آن استفاده کرد. آثار او بیشتر طرح های فکاهی بودند. پوستر مورد توجه مردم و هنرمندان قرار گرفت و  نمایشگاههای متعددی برای نشان دادن آثار برگزار شد. در سال 1895 میلادی نمایشگاهی از پوستر در لندن برگزار شد.تا دهة 1920 میلادی همة پوسترهای مصور بوسیلة هنرمندان تصویرگری  می شد. اما در این پوسترها بتدریج از شیوه های عکاسی  نیز استفاده شد. بطوریکه مدرسه طراحان سوئیس را میتوان بعنوان اولین طراحان در زمینة استفاده از عکاسی در طراحی پوستر معرفی کرد. مخصوصاً هانس فینلسر که در مدرسة هنر زوریخ تدریس می کرد نقش مهمی را دراین مورد داشت.هربرت ماتزنیز پوسترهایی برای جلب جهانگردان طراحی کرد و در این رابطه پیشگام بود. پوسترهای او در نگاه اول رنگی بنظر می رسیدند ولی در اصل عکس سیاه و سفید بودند که بطور رقیقی رنگ آمیزی شده بود.[2] استفاده از تکنیک های مختلف مثل ایربراش، فتوگرافیک، بکاربردن روشهای مختلف در حروفچینی و سیستم پیشرفته چاپ و تخصصی شدن نحوة طراحی پوستر، هنر پوستر را متمایز میکند. « سوئیس با یکپارچه کردن و توسعه دادن میراث گذشتگان خود به عنوان معتبرترین مرکز طراحی گرافیک در اواخر دهة 50 بود.  پوستر به صورت امروزی که ما می شناسیم در سه دهة آخر قرن 19  در فرانسه متولد شد با آثاری توسط افرادی مانند تولوزلوترکLAUTREC و ژول شره CHERET بوناردBONNARD و هوراسل ورنهNERNET بوجود آمد وتحولاتی که صنعت چاپ و عکاسی و لیتوگرافی بوجود آوردند همگام با پیشرفت این صنایع، پوستر نیز تا به امروز روند تکاملی خود را طی کرده است».[3] بیان تصویری در پوستر  و رشد آن انواع مختلفی از پوستر را بو جود آورد.از جمله: پوسترهای تبلیغاتی و تجاری که از بدو شروع و رواج پوستر تا دهة اول قرن بیستم ادامه داشت و پوسترهای اجتماعی و سیاسی که از جنگ جهانی اول مورد استفاده قرار گرفت.  ژول شره را پدر پوستر میدانند. پیشگامان این هنر در کوششهای خود برای تلفیق مقاصد هنری و تبلیغی به ضرورت طراحی ساده و قوی که پیام معین را بلافاصله وبا صراحت به مخاطب برساند، پی بردند. پس از جنگ جهانی دوم هنر پوستر رشد چشمگیری کرد.  در طراحی پوستر هدف این است که پیام به صورت گسترده پخش شود. طراح پس از ارزیابی موضوع و ایجاد روش مناسب پیام مزبور را به صورت تصویر ارائه میدهد. 

 • پاورپوینت سیستم دفترداری و صدور سند

  اهم وظایف سیستم دفتر داری و صدور سند,خروجی های سیستم دفتر داری و صدور سند,دانلود پاورپوینت سیستم دفترداری و صدور سند,سند حسابداری,شرح و فلوچارت گردش عملیات صدور سند,فعالیت رسیدگی به اسناد,نظام طبقه بندی حساب ها کدینگ,ورودی های سیستم دفتر داری…

 • فایل آموزشی آشنایی با نرم افزار اکسس ACCESS

  ACCESS,آشنایی با نرم افزار,آشنایی با نرم افزار ACCESS,آشنایی با نرم افزار اکسس,آشنایی با نرم افزار اکسس ACCESS,دانلود,دانلود آموزش,دانلود آموزش نرم افزار اکسس,دانلود آموزش نرم افزار اکسس ACCESS,دانلود آموزش نرم افزارACCESS,دانلود پژوهش,دانلود فایل آموزشی آشنایی با نرم افزار اکسس ACCESS,دانلود مقاله…

 • مقیاس رابطه ی والد-فرزند (PCRS) فاین، مورلند و شوبل (1983)

  رابطه والدفرزند PCRS فاین مورلند و شوبل 1983,مقیاس,مقیاس رابطه ی والدفرزند PCRS,مقیاس رابطه ی والدفرزند PCRS فاین مورلند و شوبل 1983 کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مقیاس رابطه ی والد-فرزند (PCRS) فاین، مورلند و شوبل…

 • پاورپوینت نهاد و نهادگرایی

  ارزش های نهادی و ساختار سازمانی,بستر تاریخی تئوری نهادی,دانلود پاورپوینت نهاد و نهادگرایی,فرآیند تحول نظریه نهادی,فرآیند نهادی شدن در سازمان,کارکرد نهادها,محیط نهادی و محیط فنی,نهاد گرایی,نهادهای اجتماعی,نهادی شدن سازمان,نهادینه شدن,وجوه اشتراک و افتراق نهاد و سازمان,ویژگیهای نهادها کاربر گرامی هم…

 • پژوهش کارآفرینی کارگاه خیاطی

  پرسنل کارگاه خیاطی,تجهیزات کارگاه خیاطی,جا و مکان کارگاه کارگاه خیاطی,چارت سازمانی کارگاه خیاطی,مواد اولیه کارگاه خیاطی,میزان سود دهی کارگاه خیاطی,نحوه معرفی محصولات کارگاه خیاطی,هزینه استهلاک کارگاه خیاطی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پژوهش کارآفرینی کارگاه…

 • پروژه کارآفرینی تولید کود شیمیایی

  پروژه کارافرینی تولید کود شیمیایی,توجیه اقتصادی تولید کود شیمیایی,تولید,دانلود پروژه تولید کود شیمیایی,دانلود کارآفرینی تولید کود شیمیایی,شیمیایی,طرح توجیه فنی تولید کود شیمیایی,طرح توجیهی تولید کود شیمیایی,کارآفرینی تولید کود شیمیایی,کود کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پروژه…

 • تحقیق جامع درباره پرورش انار

  ارقام مختلف انار در ایران,انار,انار ترش,انار ملس,انار ملس تبریزی,انواع انار,تاریخچه انار,تاریخچه و منشا,خاک مناسب انار,ریخت شناسی,ریخت شناسی و گیاه شناسی,سطح زیر کشت انار,سطح زیر کشت و میزان تولید انار,شرایط آب و هوایی انار,شرایط آب و هوایی و خاک مناسب انار,گیاه…

 • اخلاق در فناوری اطلاعات

  فناوری اطلاعات کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام اخلاق در فناوری اطلاعات میباشید. دانلود فایل اخلاق در فناوری اطلاعات

 • بررسی رابطه و همبستگی بین سبكهای رهبری و رضایت شغلی كاركنان

  رضایت شغلی كاركنان,سبكهای رهبری کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام بررسی رابطه و همبستگی بین سبكهای رهبری و رضایت شغلی كاركنان میباشید. دانلود فایل فصل اول مقدمه انسان از اوان تاریخ تحریری خود به موضوع رهبری…

 • جزوه درسی:خلاصه فصل 4 درس روانشناسی بالینی: روش های تحقیق در روانشناسی بالینی

  جزوه درس 4,جزوه درسی,درس روانشناسی بالینی,روش های تحقیق در روانشناسی بالینی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام جزوه درسی:خلاصه فصل 4 درس روانشناسی بالینی: روش های تحقیق در روانشناسی بالینی میباشید. دانلود فایل جزوه بسیار کاربردی…

 • پاورپوینت آشنایی با معده

  آستر مخاط,اسید معده,بافت های سازنده معده,زخم معده,معده کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت آشنایی با معده میباشید. دانلود فایل از لحاظ آناتومی در معده 4 ناحیه قابل تشخیص می‌باشد. کاردیا (Cardia) در محل اتصال به مری ،…

 • پاورپوینت ارزیابی تست های تشخیصی

  بررسی ارزیابی تست های تشخیصی,پاورپوینت جامع و کامل ارزیابی تست های تشخیصی,پکیج پاورپوینت ارزیابی تست های تشخیصی,تحقیق ارزیابی تست های تشخیصی,دانلود پاورپوینت ارزیابی تست های تشخیصی,کاملترین پاورپوینت ارزیابی تست های تشخیصی,مقاله ارزیابی تست های تشخیصی کاربر گرامی هم اکنون در…

 • آموزش حرفه ای به زبان آسان نرم افزار متلب

  آموزش تضمینی متلب,آموزش حرفه ای متلب,آموزش متلب به زبان ساده,نرم افزار متلب کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام آموزش حرفه ای به زبان آسان نرم افزار متلب میباشید. دانلود فایل این مجموعه آموزش حرفه ای به…

 • پاورپوینت عایق های رطوبتی جدید

  پاور پوینت,پاور پوینت عایق های رطوبتی جدید,عایق‎ ‎رطوبتی,عایق های رطوبتی جدید کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت عایق های رطوبتی جدید میباشید. دانلود فایل پاور پوینت عایق های رطوبتی جدید آببندهای (قیری شکل)بصورت مایع هستند…

 • پیشینه و مبانی نظری ساختار مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی

  پیشینه و مبانی نظری ساختار مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پیشینه و مبانی نظری ساختار مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی میباشید. دانلود فایل بصورت فایل ورد همراه با…

 • پاورپوینت خانه بروجردی ها

  بررسی خانه بروجردی ها,پاورپوینت خانه بروجردی ها,پاورپوینت نقدوبررسی خانه بروجردی ها,نقدوبررسی خانه بروجردی ها کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت خانه بروجردی ها میباشید. دانلود فایل پاورپوینت نقدوبررسی خانه بروجردی ها ورودی اولین قسمت خانه…

 • شناخت پردازش خط لوله ای (Understanding pipelining Perforamce)

  خرید مقاله شناخت پردازش خط لوله ای,خرید و دانلود مقاله شناخت پردازش خط لوله ای,دانلود رایگان پژوهش شناخت پردازش خط لوله ای,دانلود رایگان تحقیق شناخت پردازش خط لوله ای,دانلود رایگان مقاله شناخت پردازش خط لوله ای,دانلود مقاله شناخت پردازش خط…

 • پروژه کارآفرینی عروسک سازی

  پروژه کارافرینی عروسک سازی,توجیه اقتصادی عروسک سازی,دانلود پروژه عروسک سازی,دانلود کارآفرینی عروسک سازی,طرح توجیه فنی عروسک سازی,طرح توجیهی عروسک سازی,عروسک سازی,کارآفرینی عروسک سازی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پروژه کارآفرینی عروسک سازی میباشید. دانلود فایل…

 • پرسشنامه سبک های هویتی برزونسکی

  پرسشنامه,پرسشنامه ISI,پرسشنامه برزونسکی,پرسشنامه سبک های هویتی,پرسشنامه سبک های هویتی برزونسکی,پرسشنامه سبک هویتی,دانلود پرسشنامه سبک هویتی برزونسکی,روایی و پایایی,نمره گذاری و تفسیر کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پرسشنامه سبک های هویتی برزونسکی میباشید. دانلود فایل پرسشنامه…

 • نحوه برخورد با دانش آموزان بیش فعال در کلاس درس فارسی دوم راهنمایی

  برخورد با دانش آموزان بیش فعال در کلاس درفارسی دوم راهنمایی,نحوی برخورد با دانش آموزان بیش فعال در کلاس درفارسی دوم راهنمایی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام نحوه برخورد با دانش آموزان بیش فعال در…

 • ارزیابی عملکرد شرکت از طریق کیفیت سود

  اهداف گزارش سود,پیشینه کیفیت سود,تامین منابع مالی خارج از ترازنامه,دانلود پاورپوینت ارزیابی عملکرد شرکت از طریق کیفیت سود,روش های ارزیابی کیفیت سود,عوامل موثر بر کیفیت سود,فلسفه ی ظهور نظریه ی کیفیت سود,معیارهای ارزیابی کیفیت سود,مفهوم سود,مفهوم کیفیت سود کاربر گرامی…

 • كارآموزى اداره برق منطقه ورامین - پیشوا

  اداره برق منطقه ورامین پیشوا,تعویض مقره فشار ضعیف,دستورالعمل های ایمنی و فنی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام كارآموزى اداره برق منطقه ورامین - پیشوا میباشید. دانلود فایل فهرست      عنوان                                                                                                                 صفحه دستورالعمل های ایمنی…

 • نقشه کامل اتوکد از ساختمان 3 طبقه 60 متری

  اتوکد,پروژه اتوکد,پروژه ساختمان,پلان ساختمان,نقشه ساختمان کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام نقشه کامل اتوکد از ساختمان 3 طبقه 60 متری میباشید. دانلود فایل این محصول نقشه کامل از آپارتمان 3 طبقه 60 متری می باشد که…

 • دانلود پاورپوینت انبار و فرآیند کار در انبار 32 اسلاید

  انبار و فرآیند کار در انبار 32 اسلاید,تحقیق انبار و فرآیند کار در انبار 32 اسلاید,دانلود انبار و فرآیند کار در انبار 32 اسلاید,مقاله انبار و فرآیند کار در انبار 32 اسلاید کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی…

 • دانلود آلودگی محیط زیست و تاثیر گیاهان در جلو گیری از آن

  بررسی دو گیاه عشقه (Hedera colchica),كلم زینتی (Brassica oleracea) بعنوان تصفیه كننده هوا کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود آلودگی محیط زیست و تاثیر گیاهان در جلو گیری از آن میباشید. دانلود فایل 1-1-اهمیت موضوع…

 • گزارش كارآموزی در شركت عایق سازی تارابگین

  دانلود گزارش کارآموزی در شركت عایق سازی تارابگین(بازیافت سرباره حاصل از كوره بلند ذوب,کاراموزی در شركت عایق سازی تارابگین(بازیافت سرباره حاصل از كوره بلند ذوب آهن اصفهان),کارورزی در شركت عایق سازی تارابگین(بازیافت سرباره حاصل از كوره بلند ذوب آهن اصفهان),گزارش…

 • مقاله بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت نخبگان

  بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت نخبگان,پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت نخبگان,تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت نخبگان,دانلود تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت نخبگان,عوامل مؤثر,مقاله بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت نخبگان,مهاجرت,مهاجرت نخبگان,نخبگان کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده…

 • پاورپوینت فرآیند مهندسی مجدد کسب و کار

  استراتژی تکنولوژی,پاورپوینت فرآیند مهندسی مجدد کسب و کار,دانلود پاورپوینت فرآیند مهندسی مجدد کسب و کار,فرآیند مهندسی مجدد کسب و کار,مدیریت تکنولوژی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت فرآیند مهندسی مجدد کسب و کار میباشید. دانلود…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری

  پیشینه تحقیق,مبانی نظری,مدیریت ریسک اعتباری کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری میباشید. دانلود فایل توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همرا…

 • اقتصاد كلان

  جایگاه اقتصاد تعاون,مهمترین موضوعات در اقتصاد كلان,نگرش هاى ابتر و نظریه هاى سترون کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام اقتصاد كلان میباشید. دانلود فایل اقتصاد كلان همراه با گسترش تئوری اقتصاد ، به خصوص در دهه…

 • دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *