تحقیق بررسی كاربرد میكروسكوپ TEM

TEM,بررسی كاربرد میكروسكوپ TEM,پژوهش بررسی كاربرد میكروسكوپ TEM,تحقیق بررسی كاربرد میكروسكوپ TEM,دانلود تحقیق بررسی كاربرد میكروسكوپ TEM,كاربرد میكروسكوپ,مقاله بررسی كاربرد میكروسكوپ TEM
کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام تحقیق بررسی كاربرد میكروسكوپ TEM میباشید.

دانلود فایل

تحقیق بررسی كاربرد میكروسكوپ TEM در 19 صفحه ورد قابل ویرایش مقدمهنمونه های مناسب برای میكروسكوپ TEM بایستی بسته به ولتاژ بالای اعمالی ضخامتی در حدود چند صد نانومتر داشته باشند. یك نمونه ایده آل بایستی نازك باشد. نماینده عمق قطعه باشد، تمییز و صاف با دو سطح كاملاً موازی باشد به راحتی قابل حمل باشد، هادی بوده، عاری از جدایش (Segregation) سطحی باشد و Self-Supporting باشد. همه این خواسته ها همواره برآورده نمی شوند تكنیك های آماده سازی معمولاً مناجر به تولید نمونه گوه ای شكل می شوند كه دارای یك زاویه كوچك گوه هستند.آماده سازی نمونه می تواند نبه دو مرحله، آماده سازی ابتدایی و نازك سازی نهایی  تقسیم شوند. آماده سازی اولیه از چند مرحله تشكیل شده كه البته برخی از آنها می‌توانند حذف شوند.آماده سازی اولیه نمونهاولین گام در تهیه نمونه، بریدن یك تكه از نمونه اصلی است. در این خصوص لازم است كه دیدگاه ‌ها و نكات مورد مطالعه نیز مد نظر باشد. در مرحله اخیر به احتمال زیاد نمونه دارای حداقل دو سطح خشن بوده، ضخامت آن بسته به دستگاه و روش برشكاری است. یك اره با دندانه های ریز می تواند زبری ها و حفراتی به اندازه حدود یك میلی متر بر روی ساختار نمونه فلز نرم ایجاد نماید. حداقل این عیوب در صورت استفاده از ماشین های برشكاری جرقه های یا به بكارگیری چرخ های برنده الماسه و یا سیم های گردان به همراه استفاده از دوغاب سایشی، حاصل می گردد.انتخاب روش برش نمونه به ویژگی های آن بستگی دارد. در فصل دوم به انواع روش های برشكاری نمونه اشاره شده است.آماده كردن سطوح صافبعد از این كه ضخامت نمونه بریده شده به 5/0 تا 3 میلی متر رسید، لازم است كه سطوح نمونه به صورت صاف و موازی درآیند. بدین منظور از ماشین های سنگ زنی، سنباده زنی و پرداخت كاری استفاده می شود. برای به حداقل رساندن عیوب ایجادی در سطح نمونه، استفاده از ساینده نرم و ریزدانه توصیه شده است. ورقه‌هایی از نمونه با سطوح موازی و به ضخامت 100 (و كمتر) در اكثر موارد با استفاده از پرداخت كاری با پودرهای ساینده ای با دانه بندی 600 بدست خواهد آمد. اگر تنها به نمونه‌ای پولكی شكل با قطر 3 میلی متر نیاز باشد، در شرایط صنعتی می توان از صفحات گردان استفاده به عمل آورد. با به كارگیری وسایلی دقیق تر و پیشرفته تر از این دست می توان به ضخامت هایی كمتر از 50 نیز دست یافت. با استفاده از چرخ های ساینده و پرداخت كاری این امر قابل حصول است.نازك كردن شیمیایی                                       Chemical Thinningروشی كه در آن می توان حداقل تخریب ها را در یك نمونه بدست آورد، پرداخت كردن شیمیایی است. با استفاده از این روش، برخی عیوب شناخته شده در مراحل مكانیكی آماده سازی نمونه تا حدودی از بین می رود، اما به دست آوردن سطوح موازی در نمونه مشكل به نظر می رسد. ماشین هایی كه در آن با استفاده از فرآیندهای شیمیایی می توان ضخامت را كنترل نمود، در دسترس هستند. در این دستگاه ها هر دو سطح نمونه همزمان با یك محلول خورنده پرداخت می شوند. اگر ماده نمونه زیاد باشد، كل نمونه در محلول غوطه ور شده و هیچ تلاشی برای جلوگیری از خوردگی لبه‌ها صورت نمی گیرد. به عبارت دیگر نمونه به اندازه كافی خورده شده و پرداخت می‌شود. بنابراین با به كارگیری این روش نیازی به تهیه نمونه های اولیه بسیار كوچك نیست.ساختن یك دیسكبسیاری از روشهای اتوماتیك نیاز به یك نمونه دیسكی شكل به قطر 3 میلی متر (100/0 اینچ) دارند. یك چنین دیسكی براحتی قابل حمل است و بطور مستقیم در اكثر میكروسكوپها، حتی بدون گیره جاگیری می شود و همچنین پشتیبانی ساختاری خوبی را برای نازكترین قسمتهای قطعه مهیا می كند. گهگاهی ماده می تواند در ابتدا بصورت مفتولی به قطر mm3 (1/0 اینچ) آماده شود، نكه از آن دیسكهایی توسط ابزار برش الماسه ای جدا می شوند. اینچنین دیسك هایی معمولاص به ضخامت تقریباً 1 میلی متر (04/0 اینچ) خواهند بود و می توانند با روشهایی كه در بالا پیش از نازك سازی نهایی تشریح شد نازكتر شوند.اما معمولاً در وسط، دیسك بشقابی می شود تا ضخامت 1 میلی متر (04/0اینچ) را در لبه های خارجی تر (كه حمل و نقل را توسط موچین آسان می كند) و كمتر از 100 میكرومتر را در مركز داشته باشد.بشقابی كردن (Dimoling) كه زمان كمتری نسبت به نازك سازی نهایی نیاز دارد، می تواند بصورت مكانیكی با پرداخت الكتریكی و یا بمباران یونی انجام گیرد. نیازی نیست كه این بشقاب سطح پویش شده بدون خدشه ای داشته باشد بنابراین فرآیند بشقابی كردن نیازی به كنترل دقیق به عنوان نازكسازی نمونه ندارد.سریعترین روش تهیه یك دیسك 3 میلی متری (1/0 اینچی) پانچ كردن دیسك توسط یك دستگاه فلكه كاری شعبه ای با یك قطر داخلی 3 میلی متر (1/0 اینچ) می‌باشد. این روش برای فلزات شكل پذیر (Ductile) مناسب است نه برای مواد ترد. البته صدمات غیر منتظره امكان وقوع دارد بطور مثال گزارش شده است كه دیسكهای فولادی ممكن است در قسمتهای بشقابی شده پس از پانچ شدن حاویباشند.روشهای آرامتر و ظریفتر برای برش دیسك ها از ورقه ها زمان بیشتری نیاز دارد. رایجترین روشها شامل استفاده از                    یا برنده های                  می‌باشد.نازك كردن نهایی نمونه                                                            Final Thinningپرداخت الكتریكی                                                                   Electropolishingپرداخت الكتریكی یا الكتروپولیش اغلب برای رساندن ضخامت نمونه به ضخامت نهایی مورد استفاده قرار می گیرد. عملیات پرداخت الكتریكی در یك سلول حاوی الكترولیت كه در آن نمونه در حالت آند قرار دارد، با اعمال یك پتانسیل مناسب برای حل كردن مقدار كنترل شده ای از نمونه، انجام می شود. این عمل تا ایجاد یك سوراخ در نمونه ادامه می یابد. محدوده عبور الكترون در TEM، نوار باریكی در محیط همین سوراخ است.سلول پرداخت الكتریكی در واقع با حذف برجستگی ها و نامنظمی ها بسیار ریز سطح نمونه؟، آنرا پرداخت می نماید. این امر باعث صاف شدن سطح و در نهایت نازك شدن یكنواخت، كامل و سریع نمونه می شوند. مراحل گوناگون فرآیند در شكل (    ) ارایه شده است. پرداخت الكتریكی در واقع روشی عكس فرآیند آبكاری الكتریكی است. در این روش، قطعه مورد پرداخت، آند قرار داده می شود و لذا گرایش به حل شدن در الكترولیت دارد. الكترولیت و چگالی جریان طوری كنترل می‌شوند كه اكسیژن آزاده شده در آند، نقاط برجسته قطعه را اكسید نماید. فلز اكسید شده در الكترولیت حل شده و در نتیجه سطحی صیقلی مانند صیقل كاری مكانیكی بدست می آید. شكل ( ): مراحل پرداخت كاری الكتریكی.نمونه‌خشن(الف) باید پرداخت شده(ب)،صاف شده(ج) و به صورت یكنواخت نازك شود(د).در محلول الكترولیت سلول معمولاً یك عامل اكسید كننده و یك معرف حضور دارند كه باعث ایجاد یك لایه چسبناك، غلیظ و پایدار بر روی نمونه می شوند. پرداخت كاری نرم با حل شدن نمونه همراه بوده و همان طوری كه در شكل (     ) نشان داده شده است، با طول مسیر نفوذ از فیلم چسبناك تا الكترولیت كنترل می شود. هرچه نقاط سطح نمونه به سطح آزاد الكترولیت نزدیك تر باشند، عملیات حل شدن نسبت به محیط اطراف سریع تر صورت می گیرد. بدین ترتیب یك سطح نرم به دست می آید كه از روشنایی و براقی آن قابل تشخیص است. شكل (     ): عمل پرداخت كاری الكتریكی نرم. یك لایه چسبناك (V) بین نمونه (S) و الكترولیت (E) وجود دارد. نقاط بالاتر دارای مسیر نفوذ كوتاه تری از لایه بوده و بنابراین پردخت سریعتر صورت می گیرد.از آن جا كه می بایست لایه چسبناك نازك نگه داشته شود، لازم است كه الكترولیت محتوی یك ماده حل كننده لایه چسبناك، یك عامل اكسید كننده و یك تشكیل دهنده لایه باشد. گاهی یك نوع معرف می تواند به هر سه گونه رفتار نموده و الكترولیت را ساده نماید. یكی از این معرف ها محلول رقیق اسید پركلریك (HClO4) در اتانول می باشد كه یك عامل پرداخت كننده مرسوم است. هرچند گاهی الكترولیت های پیچیده ای با بیش از 3 الی 4 جزء نیز مشاهده می شود. در چنین مواردی یك عامل اكسید كننده نظیر اسیدپركلریك (HclO4) یا اسید نیتریك (HNO3)، یك تشكیل دهنده لایه مانند اسید فسفریك (H3PO4) و اسیدهای دیگری چون اسید سولفوریك (H2SO4) برای حل كرد اكسیدها و نیز یك رقیق كننده ای كه می تواند غلیظ هم باشد مثل گلیسرول برای كنترل كردن سرعت واكنش، حضور دارد.تركیب الكترولیت با تغییرات اولیه پتانسیل كاربردی تعیین می شود. از طرف دیگر پتانسیل پایین به اچ شدن نمونه و پتانسیل بالا به سوراخ شدن و عدم پرداخت كاری منجر می گردد. بدیهی است می بایست از هر دو گونه شرایط مذكور دوری جست. شرایط صحیح عملكرد با مطالعه منحنی عملی ولتاژ- جریان قابل تشخیص است. در یك سلول پرداخت الكتریكی پایدار منحنی مذكور می تواند بدان گونه كه در منحنی A شكل (‌     ) آمده ملاحظه گردد. پرداخت كاری بهینه در منطقه فلات منحنی رخ می دهد. هرچند یك پتانسیواستات برای اندازه مقدار واقعی منحنی ولتاژ- جریان مورد نیاز است. به دلیل وجود مشكلات بسیار در حصول شرایط پایدار، تحقیقات خبره كمتری برای رسم منحنی های تجربی انجام شده است. یك تجربه عملی چیزی شبیه منحنی B شكل (    ) را به دست داده كه چندان مفید هم نیست. در مجموع تحقیقات انجام شده مبین شروع فرآیند با پتانسیل توصیه شده است. فراتر رفتن پتانسیل، باعث اچ شدن و فروتر رفتن آن منجر به حفره دار شدن نمونه خواهد گشت.روش پنجره                                                                 The Window Techniqueآخرین مرحله نازك كردن نمونه از صفحات حدود 125 به ضخامتی نهایی تلاش های تحقیقی فراوانی را به خود جذب نموده است. در این میان متغیرهایی چون شكل هندسی آند و كاتد. بامداری ولتاژ، دمای محلول و تلاطم الكترولیت همگن مورد مطالعه قرار گرفته اند. رساندن نمونه به ضخامت هایی در حدود و رقم مذكور با روش‌هایی چون نازك كردن شیمیایی، پرداخت الكتریكی، كوبیدن، استفاده از جرقه و ماشین كاری، با به كارگیری ظرایف و نكاتی امكان پذیر است. شكل (     ): منحنی ولتاژ- جریان پردخت الكتریكی. منحنی A در حالت ایده آل بوده و بهترین شرایط پرداخت كاری در محدوده مركزی به دست می آید. شرایط عملی منجر به پیدایش یك منحنی مشابه منحنی B می شود.ابتدایی ترین روش پرداخت الكتریكی كه به نام “روش پنجره” شناخته شده است، توسط Bollman (1965) ارایه شد. طرح عملكرد این شیوه در شكل (      ) ملاحظه می شود. این روش بر سرعت گوناگون خوردگی مناطق مختلف سطح تكیه دارد. نمونه اولیه مورد استفاده در این روش مربعی با ابعد 2*1 سانتی متربوده، توسط گیره‌ای شبیه موچین در الكترولیت آویزان است. به منظور حفاظت در برابرحمله محلول، نمونه با یك لاك مقاوم به اسید پوشش شده است درون وان الكترولیت مواد به ارتفاع كافی حضور داشته و همزن مغناطیسی موجود تلاطم و گردش مناسب محلول را ایجاد می نماید.نمونه به قطب مثبت (آند) متصل است. كاتد نیز ورقه هایی از همان جنس نمونه یا موادی خنثی نظیر پلاتین یا فولاد ضد زنگ می باشد. موچین نگهدارنده نمونه حتی می تواند با دست نگه داشته شده و با غوطه ور شدن نمونه در محلول، جریان برقرار گردد. در هر حال پس از برقراری جریان الكتریكی در داخل الكترولیت، نمونه آرام آرام خورده شده و به سمت ایجاد بخش هایی گلویی شكل حركت می كند. به دلیل شفاف بودن ظرف و محلول الكترولیت، رویت فرآیند پرداخت الكتریكی و خورده شدن نمونه دایماً امكان پذیر خواهد بود. پس از سوراخ شدن این قسمت گلویی شده، نمونه مورد نظر برای TEM آماده خواهد بود. در نهایت چیزی كه از نمونه باقی می‌ماند، شبیه پنجره است و نامگذاری این روش نیز به همین دلیل می باشد. در خاتمه نمونه به دست آمده را به منظور حذف مواد الكترولیت از روی آن در یك ظرف آزمایشگاهی حاوی حلال فرو برده و سپس شستشو می دهند. در شكل (             ) نمونه در دو حالت قبل و بعد از پرداخت الكتریكی نشان داده شده است. نازك كردن با پرتوی یونی                                                        Ion-Beam Thinningنازك كردن با استفاده از پرتوهای یونی اغلب برای نازك كردن ورقه ها و رساندن آنها به ضخامت نهایی مورد استفاده قرار می گیرند. در این روش، یك پرتو از اتم ها یا یون های یك گاز خنثی مستقیماً به نمونه برخورد نموده و اتم ها یا مولكول هایی از نمونه در محل برخورد یون متصاعد می شوند. اگر این امر بتواند بدون تولید مواد مصنوعی و زاید انجام گیرد، نازك كردن یونی یك روش ایده ال برای آماده سازی ورقه های مواد هادی و غیر هادی خواهد بود.این روش به پیش بینی و منظم نمودن چند اثر غیرقابل پیش بینی نظیر نشستن یون‌های پراكنده شده، توسعه توپوگرافی سطح زبر نمونه و گرم شدن نمونه نیازمند است. به همین دلیل لازم است كه طبیعت یون ها، انرژی و جهت پیدایش آنها و نیز فركانس ورودشان كنترل شود.وقتی كه یون ها دارای انرژی حدود ev100 باشند، می توانند اتم های سطحی را حذف نموده و پراكنده سازند. تعداد اتم های ساتع شده با برخورد هر پرتوی یون نیا اتم، بازده پراكنش (S) (Sputtering Yield) نامیده می شود. عموماً s و در نتیجه سرعت نازك شدن با انرژی یون و مقدار جرم یون بمباران كننده افزایش می یابد. از طرف دیگر مقدار s با افزایش جرم اتمی نمونه دچار كاهش می شود. حصول ضریب پراكنش بالا بدون تغییر شیمیایی نمونه با استفاده از آرگون امكان پذیر است. گازهای خنثای سبك تر تنظیم هلیم و نئون، سرعت نازك كردن بسیار آهسته تر و گازهای خنثای سنگین تر نظیر كریپتون و گزنون بسیار گران هستند.انتخاب مقدار انرژی یون آسان است. مطابق شكل (      )، در ابتدا با افزایش انرژی یون، بازده پراكنش افزایش می یابد. اما پس از رسیدن به یك مقدار حداكثر، دوباره كاهش نشان می دهد. به عبارت دیگر یون ها در زیر سطح رسوب می كنند. در این حالت اتم های كمتری از سطح متصاعد می گردد. بنابراین مقدار انرژی بهینه در حدود kev10-1 می باشد كه در این میان مقدار kev6-3 كاربردی تر است. از طرف دیگر بازده پراكنش به زاویه ای كه یون ها به سطح برخورد می كنند، بستگی دارد. مطابق شكل (           ) زاویه معمولی مورد استفاده در محدود30-5 درجه می باشد.سنگین ظاهر می شد.شكل ( )استفاده از میكروسكوپ SEM با قدرت تفكیك افزون بر 5 نانومتر (50 آنسگتروم) تا حدود زیادی نیاز به ماسك برداری از این نوع را برطرف كرد. روش ماسك برداری مستقیم هنوز در علم مواد برای چند مورد خاص، مانند مطالعه و معاینه سطح یك جزء بزرگ بدون بریدن آن یا مطالعه مواد رادیواكتیوكه نمی شود آنها را در یك میكروسكوپ عادی بی حفاظ قرار داد استفاده می شود.اما، نوع دوم ماسك برداری كه از تكنیك های استخراج بهره می برد هنوز مورد استفاده است و تمایل بر آن است كه با گسترده شدن TEM های آنالیزی از اهمیت و گستردگی بیشتری برخوردار شد. مشكلات زیادی شامل مشخص نمودن تركیب، ساختار كریستالی، یا جهت یابی ذرات فاز ثانویه آسان می شود اگر ذرات از زمینه آنها استخراج شوند و سپس بر پایه یك ماسك در میكروسكوپ پشتیبانی شوند ماسكهای استخراجی می توانند از جهات و موقعیت های نسبی ذرات فاز ثانویه محافظت كنند به شرطی كه آنقدر كوچك باشند كه بتوان آنها را با یك فیلم كربنی نازك تراز 1 میكرومتر پشتیبانی و 1 مقدار كرد.ماسكبرداری استخراجیاصول كلی این روش در شكل (    ‌) نموده شده است نمونه اچ می شود تا ذرات مورد نظر را بر روی سطح برجسته و آزادتر نماید. یك پوشش كربنی بكار برده می‌شود، و سپس ماسك ایجاد شده جدا  می شود، ممكن است با یك اچ ثانویه تعداد زیادی از ذرات فاز ثانویه با ماسك منتقل شود، استفاده از محلول اچ مناسب در حفظ تعداد، شكل و توزیع ذرات در ماسك ضروری است. یك نمونه متالوژیكی عموماً در ابتدا بصورت كاملاً صاف پرداخت می شود تا جدا نمودن و بلند كردن ماسك تسهیل شود.محلول شیمیایی اچ بایستی طوری انتخاب شود كه زمینه را حذف كند اما ذرات مورد نظر و مورد نیاز را مورد حمله قرار ندهد. لایه اچ شده بایستی كم عمق و سطحی باشد تا ذرات ظاهر و برجسته شده اما حذف نشوند.

 • تحقیق درباره غنی سازی اورانیم

  استخراج اورانیوم,انرژی الكترییكی,انرژی هسته ای,اورانیوم,تعریف غنی سازی اورانیوم,چگونه اورانیوم تبدیل میشود,دانلود,دانلود پایان نامه,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,راکتورهای هسته ای,سوخت هسته ای,غنی سازی اورانیم,غنی سازی یعنی چه,ماده زرد کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام تحقیق درباره غنی سازی اورانیم…

 • بررسی اقلیم سرد قطبی

  اقلیم سرد قطبی,اقلیمهای استوایی بارانی,اقلیمهای برفی و جنگلی,اقلیمهای بیابانی,اقلیمهای قطبی,اقلیم‌های معتدل بارانی,طبقه بندی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام بررسی اقلیم سرد قطبی میباشید. دانلود فایل سرد و قطبی Polar climate 01.1شناخت و ویژگی های اقلیم…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش فلسفه برای کودکان

  آموزش فلسفه,برای کودکان,پیشینه تحقیق,مبانی نظری کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش فلسفه برای کودکان میباشید. دانلود فایل توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه…

 • مبانی نظری و پیشینه روش های تامین مالی

  مبانی نظری و پیشینه روش های تامین مالی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مبانی نظری و پیشینه روش های تامین مالی میباشید. دانلود فایل بصورت فایل ورد همراه با منابع روش های تأمین مالی تأمین…

 • اندازه گیری یون كروم (III) به روش سینتیكی اسپكتروفوتومتری در پساب رنگی

  اندازه گیری یون كروم,پساب رنگی,تثبیت رنگینه­ ها کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام اندازه گیری یون كروم (III) به روش سینتیكی اسپكتروفوتومتری در پساب رنگی میباشید. دانلود فایل فهرست مطالب عنوان                                                                                                     صفحه چكیده فصل اول :…

 • چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش میل به دانستن و تلاش برای فهمیدن

  پیشینه پژوهش,پیشینه پژوهش میل به دانستن و تلاش برای فهمیدن,چارچوب مبانی نظری,چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش میل به دانستن و تلاش برای فهمیدن,مبانی نظری میل به دانستن و تلاش برای فهمیدن,مبانی نظری وپیشینه پژوهش میل به دانستن و تلاش برای…

 • تحقیق بحران هویت جنسی

  بحران,روانکاوی,طرحواره جنسیت,هویت جنسی,یادگیری اجتماعی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام تحقیق بحران هویت جنسی میباشید. دانلود فایل در دنیای امروز، دنیایی كه هر روز از سنتها فاصله گرفته و به سوی مدرنیست می رود، در همه…

 • حروف اضافه رابط بین زمان و مکان

  بررسی حروف اضافه رابط بین زمان و مکان,حروف اضافه رابط بین زمان و مکان کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام حروف اضافه رابط بین زمان و مکان میباشید. دانلود فایل حروف اضافه رابط بین زمان و…

 • پاورپوینت بررسی میكروكنترلرهای AVR

  اسیلاتور کریستالی,توزیع کلاک,خصوصیات ATMEGA32,خصوصیات مبدل آنالوگ به دیجیتال,فیوز بیت های ATMEG32,مهندسی برق,میکروکنترلر AVR,نحوه کار ارتباط سریال کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت بررسی میكروكنترلرهای AVR میباشید. دانلود فایل مقدمه ای بر AVR  AVR هامیكرو كنترلرهای…

 • تحقیق سیستم تولید به هنگام یا درست به موقع در مدیریت سازمانی

  JUST IN TIME,اندازه گیری كارایی در JIT,انواع سیستمهای تولید,اهداف سیستم کنترل کششی در مدیریت,برنامه ریزی سیستم JIT,پیش نیازهای یک برنامه JIT,تولید به موقع,تولید به هنگام,سیستم تولید به هنگام یا درست به موقع در مدیریت سازمانی,عامل زمان و سرعت در JIT,عناصر…

 • بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام بررسی تاثیر…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی هوش رقابتی

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش در بار ه ی هوش رقابتی,مبانی نظری و پیشینه پژوهش هوش رقابتی,مبانی نظری و پیشینه در بار ه ی هوش رقابتی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مبانی نظری و پیشینه…

 • پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور (EPT)

  پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور (EPT),عملکرد تحصیلی فام و تیلور (EPT) کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور (EPT) میباشید. دانلود فایل پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور (EPT) روش…

 • دانلود گروه‌ سازهای‌ زهی‌ 36 ص

  تحقیق گروه‌ سازهای‌ زهی‌ 36 ص,دانلود گروه‌ سازهای‌ زهی‌ 36 ص,گروه‌ سازهای‌ زهی‌ 36 ص,مقاله گروه‌ سازهای‌ زهی‌ 36 ص کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود گروه‌ سازهای‌ زهی‌ 36 ص میباشید. دانلود فایل فرمت…

 • پژوهش کار آفرینی تولید واشر های فنری

  کار آفرینی تولید واشر های فنری,واشر های فنری کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پژوهش کار آفرینی تولید واشر های فنری میباشید. دانلود فایل طرح کسب و کار (تولید واشر فنری) واشر فنری از قطعاتی است…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر جهانی شدن اقتصادی بر تورم

  پیشینه تحقیق,پیشینه تحقیق تاثیر جهانی شدن اقتصادی بر تورم,تاثیر جهانی شدن اقتصادی بر تورم,مبانی نظری,مبانی نظری تاثیر جهانی شدن اقتصادی بر تورم,مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر جهانی شدن بر شدت انرژی در ایران کاربر گرامی هم اکنون در حین…

 • کتاب عکاسی (1)

  عکاسی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام کتاب عکاسی (1) میباشید. دانلود فایل کتاب عکاسی (1) رشته های /گرافیک/چاپ دستی/صنایع دستی/مرمت اثار فرهنگی/سینما/پشتیبانی صحنه/گروه تحصیلی هنر/زمینه خدمات/شاخه اموزش فنی و حرفه ای/شماره درس 3436/ (167 صفحه) با…

 • نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی هنر

  نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش رسته شغلی IT شبکه,نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی ماشینهای کشاورزی,نمونه سوالات اختصاصی آزمون,نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی با پاسخ کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با…

 • بررسی تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال

  پژوهش بررسی تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال,تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال,تحقیق بررسی تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال,مقاله بررسی تأثیر…

 • جزوه پاورپوینت پی دی اف شده جایابی تسهیلات Facilities Location

  پارامترهای هزینه را حذف یا کم اثر نماید,جایابی تسهیلات Facilities Location,جایابی یعنی پیدا کردن محلی برای تسهیلات جدید است بگونه ای که,حمل و نقل حتی الامکان کم و ارتباط امکان پذیر باشد,دسترسی به منابع مصرف کننده به راحتی صورت گیرد,رعایت…

 • طرح توجیهی کارخانه آسفالت و کار آفرینی آن

  طرح توجیهی کارخانه آسفالت و کار آفرینی آن کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام طرح توجیهی کارخانه آسفالت و کار آفرینی آن میباشید. دانلود فایل مقدمه............................................................................................................................3 مراحل تاسیس کارخانه آسفالت واخذ مجوز..............................................................................4 تعریف محصول...............................................................................................................5 ظرفیت تولید...................................................................................................................6…

 • راهنمای عملیاتی نرم‌افزار GAMS

  خرید مقاله راهنمای عملیاتی نرم‌افزار GAMS,خرید و دانلود مقاله راهنمای عملیاتی نرم‌افزار GAMS,دانلود رایگان پژوهش راهنمای عملیاتی نرم‌افزار GAMS,دانلود رایگان تحقیق راهنمای عملیاتی نرم‌افزار GAMS,دانلود رایگان مقاله راهنمای عملیاتی نرم‌افزار GAMS,دانلود مقاله راهنمای عملیاتی نرم‌افزار GAMS,دانلود و خرید مقاله راهنمای…

 • جزوه کودکان استثنایی

  جزوه درسی,روانشناسی,کودکان استثنایی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام جزوه کودکان استثنایی میباشید. دانلود فایل جزوه درسی کودکان استثنایی..با کیفیتی عالی و نکته برداری های مهم..بسیار کاربردی..تالیف شده توسط استاد محمدی.

 • دانلود پاورپوینت اصول و مبانی جمعیت و تنظیم خانواده

  اصول و مبانی جمعیت و تنظیم خانواده,جمعیت و تنظیم خانواده,دانلود پاورپوینت,سیر رشد جمعیت در ایران,سیر رشد جمعیت در جهان,مشکلات ازدیاد جمعیت,مشکلات ناشی از ازدیاد جمعیت کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود پاورپوینت اصول و مبانی…

 • پاورپوینت فلسفه تربیت

  ارزش شناسی واقع گرایان,انسان از دیدگاه واقع گرایان عقلانی,فلسفه تربیت,هدف و محتوای تربیت کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت فلسفه تربیت میباشید. دانلود فایل واقع گرایی و تربیت واقع گرایان طبیعی یا علمی ، جهان…

 • گزارش كارآموزی صنایع چوب شركت نقشینه

  گزارش كارآموزی صنایع چوب شركت نقشینه کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام گزارش كارآموزی صنایع چوب شركت نقشینه میباشید. دانلود فایل مقدمه : تحولات سریع تكنولوژی در عصر ما سبب پیشرفت و بهبود مصالح ، ابزار…

 • جزوه طراحی و مخزن عمودی

  ‎بررسی کفایت ضخامت در برابر فشار داخلی و بارهای ناشی از زلزله,‎طراحی‎ Skirt ‎,طراحی پایه ی مخزن,طراحی ورق پایه,محاسبات طراحی با توجه به بارهای ناشی از زلزله,محاسبه ضخامت ها ‏,محاسبه ی بارهای ناشی از باد بر اساس استاندارد ‏ACSE ‎,‎محاسبه…

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفهوم شناسی مهارت های مدیریتی

  پیشینه تحقیق مفهوم شناسی مهارت های مدیریتی,دانلود مبانی نظری مفهوم شناسی مهارت های مدیریتی,مفهوم شناسی مهارت های مدیریتی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفهوم شناسی مهارت های مدیریتی میباشید.…

 • کتاب بسیار کاربردی اصول طراحی ساپورت در بخش پایپینگ

  آشنایی با مدارک بخش پایپینگ,ارتباط گروه های بخش پایپینگ با یکدیگر,اصول طراحی ساپورت در بخش پایپینگ,انواع مهار کننده,تعاریف,تقسیم بندی خطوط در استرس آنالیز,دسته بندی خطوط لوله کشی,زائده های جوشی,سیم,طبقه بندی تنش ها در سیستم لوله کشی,مقدمه ای در خصوص ساپورت…

 • پژوهش مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل سیستم ثبت احوال

  CRC دیاگرام,UML,اکتور دیاگرام,اکتیویتی دیاگرام,پژوهش مهندسی نرم افزار,پژوهش مهندسی نرم افزار سیستم ثبت احوال,فایل رشنال رز,کلاس دیاگرام,مهندسی نرم افزار,نمودار اکتورها,نمودار توالی,نمودار حالت,نمودار فعالیت,نمودار کلاس,نمودار همکاری,نمودار یوزکیس,نمودارهای UML,نمودارهای یو ام ال,یو ام ال دیاگرام,یوزکیس دیاگرام کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده…

 • دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *