تحقیق در نقصان پژوهشهای آسیب شناختی امنیتی

آسیب شناختی,پژوهش,تحقیق در نقصان پژوهشهای آسیب شناختی امنیتی,دانلود تحقیق در نقصان پژوهشهای آسیب شناختی امنیتی,مقاله در نقصان پژوهشهای آسیب شناختی امنیتی,نقصان,نقصان پژوهشهای آسیب شناختی امنیتی
کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام تحقیق در نقصان پژوهشهای آسیب شناختی امنیتی میباشید.

دانلود فایل

تحقیق در نقصان پژوهشهای آسیب شناختی امنیتی در 14 صفحه ورد قابل ویرایش مقدمهدرباره ضرورت و كاربرد هنجار در جوامع امنیتی و اطلاعاتی تاكنون كم‌صحبت نشده است چون هیچ جامعه‌ای در حوزه واقعیت نمی‌تواند بی‌نیاز از هنجار باشد. این الزام برای جوامع امنیتی با توجه به این امر كه منطق غالب در فعالیت اطلاعاتی، استدلال می‌باشد از ویژگیهای واقعی اطلاعات است بنابراین جامعه اطلاعاتی كه در آن سهم روابط سالم و منطقی لحاظ نگردد كمكی به پیشرفته امنیت نمی‌كند (كن‌بوث 1370، 54-53)هنجارها در هر دستگاه امنیتی تصویری هستند از نظم حاكم بر روابط و ضرورتها با توجه به نظام یا نظام‌های فكری رایج در آن جامعه. بعبارت دیگر، هنجارها بازتاب تصوراتی از ضرورتها و انتظارات سیاسی (image of reality) هستند كه در یك دستگاه امنیتی وجود دارد و بر همین اساس بخشی از دانش آسیب‌شناسی به شمار می‌روند. بنابراین اگر محصول سیستم اطلاعاتی برخودار از دانش آسیب‌شناسی نباشد سالم قلمداد نمی‌شود «چون دایره سالم و ناسالم بودن نتیجه، بسی گشاده‌تر از دایره اصولی و غیراصولی بودن محصول حاصله است؛ نه هر چه سالم است اصولی است و نه هر چه غیراصولی است لزوماً نادرست است ».در یك محصول اطلاعاتی غرض از اصولی بودن حرف، سالم بودن آن نیست كه اجازه داشته باشیم به هر شیوه‌ای كه درست تشخیص می‌دهیم بدنبال دستیابی به آن باشیم، بلكه در این مسیر، باید اصولی را رعایت كنیم كه مورد قبول حوزه خاصی از اخلاق اطلاعاتی است. این امكان هم وجود دارد كه در این راستا موفق نباشیم چون فعالیت‌های پنهان بسیاری را می‌توان در تاریخ دستگاه‌های امنیتی ذكر كرد كه در عین اصولی بودن، در گذار زمان ناسالم بوده‌اند. بنابراین وقتی صحبت از هنجار می‌كنیم به مجموعه‌ای از قانونمندیها توجه داریم كه رفته‌رفته در طول زمان،‌ ضمن كشف روابط حاكم بر طبیعت دستگاه‌های امنیتی حاصل شده‌اند و اكنون هر نوع تغییری در حوزه آنها ناگزیر باید از قانونمندیها متأثر شوند؛ یعنی اگر كسی را بعنوان بازجو یا رهبر علمیات پنهان می‌شناسیم، فردی را در ذهن داریم كه فعالیت حرفه‌ای و تخصصی او مبتنی بر قانونمندی و هنجارهای شناخته شده‌ای است كه در پیكره یك فعالیت نظامند اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی شكل گرفته است.این قانونمندی‌ها، عناصر شكل‌دهنده و متشكل محصولاتی هستند كه در آن كیفیت و سلامت دستگاه اطلاعاتی به نمایش گذاشته شده است. شرمن كنت در شرح اهمیت استفاده از اصول حرفه‌ای و اخلاقی فعالیت‌های اطلاعاتی می‌نویسد:«تمامی رهبران اطلاعاتی مجموعاً پذیرفته‌اند كه هنجارها كلید نیل به موفقیت و محصول سالم هستند. ادعای درك این ضرورت، همانند آن است كه گفته شود محصول می‌تواند از نظر تئوری، تحقق خود را به درستی شرح دهد. (Kent 1970 : 142) یعنی یك تحقیق پنهان برای آن چه در مشاهده خود منظور می‌كند باید بتواند توجیه اصولی و اخلاقی قایل شود.مقاله حاضر با توجه به این ضرورت و بهره‌گیری از ابزارهای قدرت در گردآوری پنهان توجه به این موضوع دارد كه دستگاه‌های امنیتی برای حفظ هویت صنفی در فعالیت‌های پنهان تا چه اندازه به هنجارسازی، قانونمندی، اخلاقیات و امضای كلمه توجه می‌كنند.این نوع تحقیقات آسیب‌شناسانه تا چه اندازه می‌تواند به پیشرفت جامعه‌شناسی دستگاه‌های اطلاعاتی در مقام یك علم كمك كند؟ برای آنكه پاسخ روشنتری به مسئله داده شود، ابتداء بحث را از مفهوم نابهنجاری آغاز، سپس به زمینه‌های امكان نفوذ آن در فعالیت‌های پنهان می‌پردازیم.در جامعه‌شناسی اطلاعاتی بدلیل معضلات فراوانی كه در عمل برای تطبیق و تولید رفتارهای حرفه‌ای و اصولی داریم چه از نظر پایداری قواعد، چه از نظر یكنواختی در «فرهنگ رفتاری» و چه از نظر دخالت متغییرهای متعارض و مزاحمی كه در موارد زیادی حتی ناشناخته‌اند، نمی‌توانیم هنجارهای دقیقی ارائه كنیم. بر همین اساس، در بسیاری از موارد،‌ پیشگوئی‌ها و دستورالعمل‌های رفتاری ما از دقت لازم برخودار نیست.نابهنجاری چیست؟منظور از نابهنجاری بروز یك وضعیت آشفته و از هم گسیخته در ساختار یك جامعه است كه در آن افراد و نهادهای عضو نمی‌توانند براساس یك نظم و یا قاعده مشترك به برقراری ارتباط با خود و نهادهای مرتبط و همكار دست یازیده و نیازهای ضروری و ثانویه خود را رفع نموده و به مجموعه خود معنای فرهنگی و اجتماعی داده و براساس آن كسب هویت كنند. اگر چه تجربه بیست و اندی‌سال در فعالیت‌های امنیتی ایران اسلامی نشان می‌دهد، بسیاری از مفاهیم كلیدی و پرباری كه بتواند زمینه‌ساز یك ساختار منطقی و اصولی متناسب با مردم‌سالاری دینی را در دستگاه‌های امنیتی كشور نهادینه سازد، بدست آمده است لیكن اكنون یاجاد می‌نماید كه قاعده‌مندی رفتاری را در حوزه فعالیت‌های پنهان و حفاظتی تحت عنوان هنجار (Norm) مورد توجه قرار دهیم تا بتوانیم در پناه آن رفتارهایی را كه تأثیر متفاوت و یا متعارضی را بروز می‌دهند تفكیك نمائیم و افراد و كاركردهائی را كه می‌خواهند از دیگر حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی وارد این ساختار رفتاری گردند، به رعایت قواعد و اصول رفتاری خاص این حوزه، هدایت كنیم تا نظم فعالیت مشترك مجموعه را بهم نزنند.(5)در صورت جداسازی رفتارهای متعارض سیاسی با رفتارهای امنیتی می‌توان امید داشت كه روابط اجتماعی بین واحدها و اعضاء را منظم نمود و آنرا در قالب یك گرامر رفتاری (Behaviar Grammer) سازماندهی كرد.علم آسیب‌شناسی با تنظیم و كنترل نرم‌های رفتاری در یك جامعه، تلاش می‌نماید تا از بروز كنشهای متقابل رفتاری مختل كننده، جلوگیری كرده و ضمن گوشزد نمودن آن به سیستم، بهم ریختگی نظم هنجاری را به كنترل درآورد و از فلج گردیدن ساختار و ایستا شدن آن ممانعت بعمل آورد.(6)تیكه‌گاه‌های تئوریك آسیب در دستگاه‌های امنیتیآشفتگی در هنجارهای امنیتی، روند تاریخی اجرای تحقیقات رفتاری را نیز متأثر كرده است بطوریكه در اكثر پژوهشها، وقتی محقق اطلاعاتی اقدام به تدوین چارچوب تئوریك تحقیق می‌كند، بجای آنكه با توجه به قاعده‌مندیهای نظام هنجاری خود و نقد آسیب‌شناختی آنها درخصوص ویژگی‌های موضوع مورد مطالعه، به تدوین یك چارچوب علمی، كارآمد و آزمون‌پذیر با داده‌های عینی و شاخص‌سازی شده، بپردازد و بدین ترتیب قاعده‌مندی و هنجارهای كاركردی ساختاری و فرهنگی سازمان را كه تحقیق به آن وابسته است، بهبود بخشد. برداشت‌های فردی و شخصی خود را با جملاتی غیرعلمی نامنظم، پراكنده و غیر مربوط ارائه می‌كند.چارچوب نظری در صحنه‌های پژوهش آسیب‌شناسی امنیتی باید چنان در تار و پود و آزمون یك رفتار و یا آسیب‌های برخاسته از آن نفوذ داشته باشد تا بین داده‌ةایی كه در قالب جداولی چند متغیری تعیین می‌شود نوعی ارتباط تلحیلی و درمانگر برقرار كند، بطوریكه در نتیجه آن، امكان تبیین متغیرهای وابسته و آسیب‌از میسر شود. بنابراین وقتی چارچوب نظری در تبیین متغیرهای رفتاری مطلوب، چنین كاركردی نداشته باشد ذاتاً مع‌الفارغ می‌گردد.این بی‌توجهی به ضرورت‌های تئوریك، در تحقیقات امنیتی دانشجویات مقاطع تحصیلات تكمیلی نیز دیده می‌شود. بطوریكه دانشجویان با آن كه اطلاع دارند باید در پژوهشهای آسیب‌شناختی ضرورت تبیین رفتارهای اصولی را بكار گرفت ولی نمی‌وانند به این رویه دست یابند كه چگونه از فن و علم و تئوریهای آسیب‌شناختی در تبیین یك هنجار استفاده نمایند.

 • گزارش کارآموزی در واحد دو اتیل هگزانول مجتمع پترو شیمی اراك

  اراك,پترو شیمی,دانلود گزارش کارآموزی در واحد دو اتیل هگزانول مجتمع پترو شیمی اراك,کاراموزی در واحد دو اتیل هگزانول مجتمع پترو شیمی اراك,کارورزی در واحد دو اتیل هگزانول مجتمع پترو شیمی اراك,گزارش کاراموزی در واحد دو اتیل هگزانول مجتمع پترو شیمی…

 • دانلود کار آموزی شرکت تولید اجاق گاز

  تحقیق کار آموزی شرکت تولید اجاق گاز,دانلود کار آموزی شرکت تولید اجاق گاز,کار آموزی شرکت تولید اجاق گاز,مقاله کار آموزی شرکت تولید اجاق گاز کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود کار آموزی شرکت تولید اجاق…

 • پاورپوینت باند مغناطیسی

  بررسی باند مغناطیسی,پاورپوینت جامع و کامل باند مغناطیسی,پکیج پاورپوینت باند مغناطیسی,تحقیق باند مغناطیسی,دانلود پاورپوینت باند مغناطیسی,کاملترین پاورپوینت باند مغناطیسی,مقاله باند مغناطیسی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت باند مغناطیسی میباشید. دانلود فایل نوع فایل: پاورپوینت…

 • پاورپوینت (اسلاید) با موضوع رهبری تحول آفرین

  پاورپوینت (اسلاید) با موضوع رهبری تحول آفرین کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت (اسلاید) با موضوع رهبری تحول آفرین میباشید. دانلود فایل پاورپوینت (اسلاید) با موضوع رهبری تحول آفرین این فایل شامل اسلایدهایی در خصوص…

 • گرداب موفقیت با استفاده از پیامهای پنهانی یا سابلیمینال

  استرس,امواج ذهنی,اهداف,پولدار,پیامهای پنهانی,ثروت,ثروتمند,چپ,خلاقیت,ذهن,راست,رنج,رویا,سابلیمینال,سینما,ضمیر ناخودآگاه,غول چراغ,فرکانس,کسب وکار,لذت,لرزش,مغز,مواد مخدر,هدف,هیپنوتراپی,هیپنوتیزم کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام گرداب موفقیت با استفاده از پیامهای پنهانی یا سابلیمینال میباشید. دانلود فایل نویسنده:مهندس سید فخرالدین موسوی صالح www.vanizan.com پیامهای پنهانی یا سابلیمینال کل…

 • دانلود گزارش كارآموزی برنامه ریزی 47 ص

  تحقیق گزارش كارآموزی برنامه ریزی 47 ص,دانلود گزارش كارآموزی برنامه ریزی 47 ص,گزارش كارآموزی برنامه ریزی 47 ص,مقاله گزارش كارآموزی برنامه ریزی 47 ص کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود گزارش كارآموزی برنامه ریزی 47…

 • پاورپوینت ارزیابی سود و زیان در پژوهش های پزشكی

  بررسی ارزیابی سود و زیان در پژوهش های پزشكی,پاورپوینت جامع و کامل ارزیابی سود و زیان در پژوهش های پزشكی,پکیج پاورپوینت ارزیابی سود و زیان در پژوهش های پزشكی,دانلود پاورپوینت ارزیابی سود و زیان در پژوهش های پزشكی,کاملترین پاورپوینت ارزیابی…

 • مقاله جلوگیری از رفتار های پرخطر

  پرخطر,جلوگیری,رفتار های,مقاله کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مقاله جلوگیری از رفتار های پرخطر میباشید. دانلود فایل چکیده رفتارهای پر خطر مهمترین عامل به خطر افتادن سلامت جامعه و به خصوص نوجوانان هستند. امروزه شیوع رفتارهای…

 • آموزش بهداشت جامعه

  آموزش,آموزش بهداشت جامعه,بهداشت,پایان نامه,پروژه,پژوهش,تحقیق,جامعه,دانلود پایان نامه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,مقاله کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام آموزش بهداشت جامعه میباشید. دانلود فایل آموزش بهداشت جامعه مقدمه در هر موردی كه از لزوم دگرگون سازی انسانها در…

 • جزوه ایمنی سیم بکسل

  انتخاب سیم بکسل جراثقالها,انتخاب طول سیم بکسل,برق زدگی,پیچ سیم بکسلها و انواع آن,تعریف نهایت استقامت سیم بکسل,خرابی سیم بکسلهای بلند کننده بار,سائیدگی,سیم بکسل از نظر بافت,سیم بکسل از نظر تاب,سیم بکسل از نظر تعداد رشته و کلاف,سیم بکسل از نظر…

 • معادله مشخصه یك موجبر صفحه ای ساخته شده با مواد دستگردان

  مقاله کارشناسی,موجبر صفحه ای کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام معادله مشخصه یك موجبر صفحه ای ساخته شده با مواد دستگردان میباشید. دانلود فایل مقاله معادله مشخصه یك موجبر صفحه ای ساخته شده با مواد دستگردان…

 • كاهش آلودگی زیست محیطی با كاربرد الكل در سوخت خودرو

  احتراق,تفاوت‌ بین الكل‌ها و اترها,خواص مواد اكسیژنه,دانلود مقاله کاهش آلودگی زیست محیطی با کاربرد الکل در سوخت خودرو,عدد اكتان,كاربرد الكل در سوخت خودرو,كاهش آلودگی زیست محیطی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام كاهش آلودگی زیست محیطی…

 • بررسی رابطه بین عزت نفس و افكار غیر منطقی در دانش آموزان

  چگونگی پیدایش عزت نفس در افراد,دیگاههای روان شناختی درباره عزت نفس و افكار غیر منطقی,رابطه بین عزت نفس و افكار غیر منطقی در دانش آموزان,عزت نفس از دیدگاه قرآن,عزت نفس در احادیث و رویات اسلامی کاربر گرامی هم اکنون در…

 • دانلود مقاله اصول و مفروضات حسابداری

  اصول مفروضات حسابداری,دانلود مقاله کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود مقاله اصول و مفروضات حسابداری میباشید. دانلود فایل فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه15 صورت های مالی: صورت های مالی خلاصه ی…

 • بررسی انواع چرخدنده

  انواع چرخدنده,چرخدنده های ساده,چرخدنده های شانه ا ی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام بررسی انواع چرخدنده میباشید. دانلود فایل فهرست مطالب پیشگفتار فصل اول - مقدمه مقدمه فصل دوم - انواع چرخدنده                          چرخدنده های شانه…

 • دانلود تحقیق حقوق چیست؟ 18 ص

  تحقیق حقوق چیست ؟ 18 ص,حقوق چیست ؟ 18 ص,دانلود حقوق چیست ؟ 18 ص,مقاله حقوق چیست ؟ 18 ص کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود تحقیق حقوق چیست؟ 18 ص میباشید. دانلود فایل فرمت…

 • بررسی تخمین تنش پمساند با استفاده از روش های غیر مخرب و ارتباط آن با پروسه‌های تولید در انواع مختلف جوشكاری

  آنالیز عددی,المان محدود,بررسی تخمین تنش پمساند با استفاده از روش های غیر مخرب و ارتباط آن با پروسه‌های تولید در انواع مختلف جوشكاری,تنش پسماند جوشكاری کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام بررسی تخمین تنش پمساند با…

 • پروژه کارآفرینی شرکت کنتور سازی ایران

  ایران,پروژه کارافرینی شرکت کنتور سازی ایران,توجیه اقتصادی شرکت کنتور سازی ایران,دانلود پروژه شرکت کنتور سازی ایران,دانلود کارآفرینی شرکت کنتور سازی ایران,شرکت,شرکت کنتور سازی ایران,طرح توجیه فنی شرکت کنتور سازی ایران,طرح توجیهی شرکت کنتور سازی ایران,کارآفرینی شرکت کنتور سازی ایران,کنتور سازی…

 • پلان ساختمان 135 متری 4 طبقه تک واحدی

  آپارتمان 4 طبقه,اتوکد,پروژه آپارتمان,پروژه ساختمانی,پروژه عمران,پروژه نقشه کشی,پلان آپارتمان,پلان ساختمان,عمران,مهندسی عمران,نقشه آپارتمان کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پلان ساختمان 135 متری 4 طبقه تک واحدی میباشید. دانلود فایل پروژه پیش رو پلان کامل آپارتمان 4…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق پیشرفت تحصیلی

  ادبیات نظری,پیشرفت تحصیلی,پیشینه تحقیق کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام ادبیات نظری و پیشینه تحقیق پیشرفت تحصیلی میباشید. دانلود فایل توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی…

 • شبیه سازی مقاله کنترل کننده H TCSC با مرتبه کاهش یافته و طراحی PSS فازی بهینه PSO در کاستن از نوسانات سیگنال کوچک در محدوده ای گسترده وی. کی. تایال

  design in mitigating,PSO optimized fuzzy PSS,Reduced order H1 TCSC controller,small signal oscillations,wide range,اس,تایال,جی,طراحی PSS فازی بهینه PSO,کاستن از نوسانات سیگنال کوچک در محدوده ای گسترده,کنترل کننده H TCSC با مرتبه کاهش یافته,کی,لاتر,وی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی…

 • مقاله ترجمه شده " 10 درس از استیو جابز در بهبود بازاریابی"

  آموزشی,استیو جابز,ترجمه,کارآفرینی,مارکتینگ,مقاله اموزشی,مقاله بازاریابی,یازاریابی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مقاله ترجمه شده " 10 درس از استیو جابز در بهبود بازاریابی" میباشید. دانلود فایل این مقاله توسط خود بنده ترجمه شده و در آن به…

 • ترجمه مقاله اساس (اصول) NTFS

  NTFS,اساس,اصول,ترجمه مقاله,ترجمه مقاله اساس (اصول ) NTFS کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام ترجمه مقاله اساس (اصول) NTFS میباشید. دانلود فایل ترجمه مقاله اساس (اصول )NTFS ترجمه مقاله اساس (اصول ) NTFS  در 49 صفحه ورد…

 • طراحی هتل ها و روند توسعه آن

  طراحی,طراحی هتل ها,کاروانسرا,هتل کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام طراحی هتل ها و روند توسعه آن میباشید. دانلود فایل هتل خانه ای برای چند روز است. منزلی كه زمانی كوتاه در آن بیتوته می كنیم. آیا…

 • هارد دیسک چگونه کار می کند؟

  خرید مقاله هارد دیسک چگونه کار می کند؟,خرید و دانلود مقاله هارد دیسک چگونه کار می کند؟,دانلود رایگان پژوهش هارد دیسک چگونه کار می کند؟,دانلود رایگان تحقیق هارد دیسک چگونه کار می کند؟,دانلود رایگان مقاله هارد دیسک چگونه کار می…

 • بررسی اصول طراحی آنتنهای حلقوی

  اصول طراحی آنتنهای حلقوی,بررسی اصول طراحی آنتنهای حلقوی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام بررسی اصول طراحی آنتنهای حلقوی میباشید. دانلود فایل بررسی اصول طراحی آنتنهای حلقوی فصل اول 1- آنتن حلقوی ....................................................................................9 1-1- حلقۀ کوچک…

 • خلاصه رفتار سازمانی هرسی بلانچارد

  رفتار سازمانی هرسی بلانچارد کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام خلاصه رفتار سازمانی هرسی بلانچارد میباشید. دانلود فایل خلاصه رفتار سازمانی هرسی بلانچارد که توسط رتبه برتر کشوری رشته مدیریت بازرگانی در 12 صفحه فایل پی…

 • پاورپوینت انگیزش در افراد

  انسان,انگیزش,ایجاد انگیزه,تشویق و تنبیه,یکسان بینی در تشویق و تنبیه کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت انگیزش در افراد میباشید. دانلود فایل هدف رفتاری بطوركلی انسانها باید برانگیخته شوند تا رفتار مشخص و معینی را از…

 • دانلود پاورپوینت سود اقتصادی و سود حسابداری

  ارزیابی ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده در بازار,اندازه گیری EVA بر پایه اطلاعات بازار,تعریف سود حسابداری و سود اقتصادی,جریان های نقدی آزاد,دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی درس تئوری های حسابداری,سود اقتصادی,سود اقتصادی و سود حسابداری,سود حسابداری در مقایسه با سود…

 • گزارش آزمایشگاه ترمودینامیک (آزمایش کمپرسور تک مرحله ای و دو مرحله ای)

  گزارش آزمایشگاه ترمودینامیک ( آزمایش کمپرسور تک مرحله ای و دو مرحله ای ) کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام گزارش آزمایشگاه ترمودینامیک (آزمایش کمپرسور تک مرحله ای و دو مرحله ای) میباشید. دانلود فایل هدف…

 • دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *