دانلود پژوهش كاربرد كامپیوتری بردارهای رتیز وابسته به بار

بارگذاری فرکانسی,کاربرد کامپیوتری بردارهای رتیز وابسته به بار,محتوای خصوصیات همگرایی و بسط آن به حالتهای عمومی تر
کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود پژوهش كاربرد كامپیوتری بردارهای رتیز وابسته به بار میباشید.

دانلود فایل

توسعه و رشد سریع سرعت كامپیوترها و روشهای اجزای محدود در طی سی سال گذشته محدوده و پیچیدگی مسائل سازه ای قابل حل را افزایش داده است. روش اجزای محدود روش تحلیلی را فراهم كرده است كه امكان تحلیل هندسه، شرایط مرزی و بارگذاری دلخواه را به وجود آورده است و قابل اعمال بر سازه‌های یك بعدی، دو بعدی و سه بعدی می‌باشد. در كاربرد این روش برای دینامیك سازه‌ها ویژگی غالب روش اجزای محدود آن است كه سیستم پیوسته واقعی را كه از نظر تئوری بینهایت درجة آزادی دارد، با یك سیستم تقریبی چند درجه آزادی جایگزین نماید. هنگامی كه با سازه‌های مهندسی كار می‌كنیم غیر معمول نمی‌باشد كه تعداد درجات آزادی كه در آنالیز باقی می‌مانند بسیار بزرگ باشد. بنابراین تأكید بسیاری در دینامیك سازه برای توسعة روشهای كارآمدی صورت می‌گیرد كه بتوان پاسخ سیستم‌های بزرگ را تحت انواع گوناگون بارگذاری بدست آورد. هر چند اساس روشهای معمولی جبر ماتریس تحت تأثیر درجات آزادی قرار نمی‌گیرند، شامل محاسباتی و قیمت به سرعت با افزایش تعداد درجات آزادی افزایش می‌یابند. بنابراین بسیار مهم است كه قیمت محاسبات در حد معقول نگهداشته شوند تا امكان تحلیل مجدد سازه بوجود آید. هزینه پایین محاسبات كامپیوتری برای یك تحلیل امكان اتخاذ یك سری تصمیمات اساسی در انتخاب و تغییر مدل و بارگذاری را برای مطالعة حساسیت نتایج، بهبود طراحی اولیه و رهنمون شدن به سمت قابلیت اعتماد برآوردها فراهم می‌آورد. بنابراین، بهینه سازی در روشهای عددی و متدهای حل كه باعث كاهش زمان انجام محاسبات برای مسائل بزرگ گردند بسیار مفید خواهند بود. استفاده از بردارهای ویژه، برای كاهش اندازة سیستمهای سازه‌ای یا ارائه رفتار سازه به وسیلة تعداد كمی از مختصاتهای عمومی (تعمیم یافته) – در فرمول بندی سنتی – احتیاج به حل بسیار گرانقیمت مقدار ویژه دارد. یك روش جدید از تحلیل دینامیكی كه نیاز به برآورد دقیق فركانس ارتعاش آزاد و اشكال مدی ندارد اخیراً توسط ویلسون Wilson یوان (Yuan) و دیكنز (Dickens) (1.17) ارائه شده است. روش كاهش، بردارهای رتیز وابسته به بار Wyo Rity racter) كه O, Y, W (حروف اختصاری نویسندگان) بر مبنای برهم نهی مستقیم بردارهای رتیز حاصل از توزیع مكانی و … بارهای تشخیص دینامیكی می‌باشد. این بردارها در كسری از زمان لازم برای محاسبة اشكال دقیق مدی، توسط یك الگوریتم بازگشتی ساده بدست می‌آیند. ارزیابی‌های اولیه و كاربرد الگوریتم در تحلیل تاریخچه زمانی زلزله نشان داده است كه استفاده از بردارهای رتیز وابسته به بار منجر به نتایج قابل مقایسه یا حتی بهتری نسبت به حل دقیق مقدار ویژه شده است. در اینجا هدف ما تحقیق در جنبه‌های عملی كاربرد كامپیوتری بردارهای رتیز وابسته به بار، خصوصیات همگرایی و بسط آن به حالتهای عمومی تر بارگذاری می‌باشد. به علاوه، استراتژی‌های توسطعه برای تحلیل دینامیكی زیر سازه‌های چند طبقه و سیستمهای غیر خطی ارائه خواهد شد. نیز راهنمایی‌هایی برای توسعه الگوریتمهای چند منظورة Fortran برای ایجاد بردارهای رتیز تهیه شده است و برای بررسی صحت به چند سازة واقعی اعمال شده اند. فصل اول الگوریتمهای پایه را بر اساس كارهای ویلسون و همكاران و نیز مقداری از اصول اساسی كاربرد بردارهای رتیز در دینامیك سازه‌ها را توصیف می كند. همچنین تأثیر مدلسازی ریاضی اجزای محدود كه به وسیلة مشخصات معین جرم، سختی و بارگذاری تعریف می‌شود. بر روی ایجاد بردارهای رتیز وابسته به بار، ارائه می شود. فصل دوم رابطه ای بین روش Lanczol و بردارهای رتیز وابسته به بار ایجاد می كند. نشان داده می شود كه الگوریتم ایجاد بردارهای رتیز وابسته به بار مشابه الگوریتم ایجاد بردارهای Lanczo می باشد. هر چند هدف از بكارگیری بردارهای رتیز وابسته به بار بدست آوردن روش حال مقدار ویژة صحیح نیست بلكه به كارگیری اصول برداری به منظور كاهش اندازه و عرض باند سیستمهای سازه‌ای برای حل معادلات می باشد. روش بردارهای رتیز وابسته بار گسسته سازی كامل معادلات تعادل را انجام نمی دهد اما ثابت شده كه بسیار كارآمدتر از روش سنتی حل مقدار ویژه است و این در حالتیكه در چه صحت بسیار مناسبی هم دارد. فصل سوم توسعه ای برای تخمین خطا به منظور به كارگیری مقدار مناسب بردارهای رتیز برای همگرایی رضایت بخش پاسخ دینامیكی و نیز ایجاد رابطه بین بردارهای رتیز وابسته به بار سیستمهای كاهش یافته و حل مقدار ویژة سیستمهای اصلی، ارائه می نماید. تأثیر روندهای مختلف جمع برداری مانند شتابهای مودی و تصحیح استاتیكی نیز با رفتار بردارهای رتیز وابسته به بار مقایسه می شوند. فصل 4 توسعة الگوریتمی جدید – الگوریتم بردارهای رتیز وابسته به بار LWYO برای ایجاد بردارهای وابسته به بار را ارائه می نماید كه نشان داده می شود كار الگوریتم بردارهای رتیز LWYO نتایج پایدارتری نسبت به بردارهای رتیز WYD ارائه می نماید. كاربرد بردارهای رتیز LWYO همچنین اجازة كنترل بهتری بر تأثیر صحیح استاتیكی نسبت به بردارهای رتیز WYD فراهم می كند. فصل پنجم كاربرد عملی بردارهای رتیز در مهندسی زلزله را بررسی می كند. روش تحلیل طیف پاسخ برای دو مدل سازه ای با تقریبا 150 درجه آزادی دینامیكی به كار گرفته شده است. كارایی محاسباتی بردارهای رتیز و حل مقدار ویژه مقایسه شده اند. فصل ششم روش فرمول بندی برای توسعة روش كاهش رتیز به ازای انواع الگوهای بارگذاری عمومی كه بار تابعی از زمان و مكان است را ارائه می نماید. فصل 7 به كاربرد بردارهای رتیز وابسته به بار در زیر سازه‌های چند طبقه می پردازد كه دو رهیافت بررسی می شوند. فصل 8 بر روی استفاده از بردارهای رتیز برای سیستمهای غیر خطی دینامیكی تمركز می كند كه چندین استراتژی حل هنگام استفاده از بردارهای رتیز وابسته به بار مانند روش كاهش مختصات ارائه می شود. سپس بر روی سازه‌هایی كه دچار غیر خطی شدن محلی می گردند تمركز می شود. … 179 ص فایل Word

 • پیشینه و مبانی نظری کاربرد مطالعات ژئومورفولوژی ساحلی در برنامه ریزی محیطی

  مبانی نظری و پیشینه کاربرد مطالعات ژئومورفولوژی ساحلی در برنامه ریزی محیطی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پیشینه و مبانی نظری کاربرد مطالعات ژئومورفولوژی ساحلی در برنامه ریزی محیطی میباشید. دانلود فایل بصورت فایل ورد…

 • کارآموزی كنترل كیفیت (M.S.A, S.P.C)شركت صنعتی مددرویان

  ابزار اندازه گیری,چارت سازمانی مشاغل كارخانه,كنترل كیفیت کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام کارآموزی كنترل كیفیت (M.S.A, S.P.C)شركت صنعتی مددرویان میباشید. دانلود فایل فهرست مطالب پروژه : مقدمه معرفی محل كارآموزی چارت سازمانی مشاغل كارخانه جانمائی…

 • پژوهش مدیریت بازرگانی

  پژوهش کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پژوهش مدیریت بازرگانی میباشید. دانلود فایل پژوهش کامل برای رشته مدیریت بازرگانی

 • گزارش کارآموزی معاونت فنی و عمرانی منطقه 9

  دانلود گزارش کارآموزی معاونت فنی و عمرانی منطقه 9,فنی و عمرانی,کاراموزی معاونت فنی و عمرانی منطقه 9,کارورزی معاونت فنی و عمرانی منطقه 9,گزارش کاراموزی معاونت فنی و عمرانی منطقه 9,معاونت,معاونت فنی و عمرانی منطقه 9 کاربر گرامی هم اکنون در…

 • دانلود اقدام پژوهی چگونه وضعیت انضباطی دانش آموزان پایه دوم راهنمایی را بهبود بخشیدم

  پایه دوم راهنمایی,چگونه وضعیت انضباطی,دانش آموزان,دانلود اقدام پژوهی,را بهبود بخشیدم کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود اقدام پژوهی چگونه وضعیت انضباطی دانش آموزان پایه دوم راهنمایی را بهبود بخشیدم میباشید. دانلود فایل فهرست مطالب چکیده.…

 • تعاریف گمركی، وظائف گمرك و نحوه رسیدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات كالا

  تعاریف گمركی,رسیدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات كالا,رسیدگی به واردات كالا,نحوه رسیدگی به تعهدات ارزی,وظائف گمرك کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام تعاریف گمركی، وظائف گمرك و نحوه رسیدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات…

 • ناتوی فرهنگی

  ناتوی فرهنگی تهاجم فرهنگی فلسفه وجودی ناتو کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام ناتوی فرهنگی میباشید. دانلود فایل بعد از پایان جنگ سرد و حذف تهدید نظامی شوروی كه هدف اصلی شكل گیری ناتو بود ،…

 • نقشه اتوکد مسجد تاریخی صاحب الامر تبریز(فایل اتوکد، پلانها، نماها، برش و...)

  دانلود نقشه اتوکد مسجد تاریخی صاحب الامر تبریز,فایل اتوکد پلانها نماها برش و مسجد تاریخی صاحب الامر,نقشه اتوکد مسجد تاریخی صاحب الامر,نقشه اتوکد مسجد تاریخی صاحب الامر تبریز کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام نقشه اتوکد…

 • پژوهش راهسازی روش جامع ارزیابی اثرات اقتصادی پروژه های ساخت بزرگراه فدرال

  اثرات اشتغال,اثرات اقتصادی,انالیز ورود و خروج,ساخت بزرگراه کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پژوهش راهسازی روش جامع ارزیابی اثرات اقتصادی پروژه های ساخت بزرگراه فدرال میباشید. دانلود فایل عنوان: پروژه راهسازی روش جامع ارزیابی اثرات اقتصادی…

 • نمونه سوالات حسابداری مدیریت همراه با پاسخنامه تشریحی

  نمونه سوالات حسابداری مدیریت کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام نمونه سوالات حسابداری مدیریت همراه با پاسخنامه تشریحی میباشید. دانلود فایل (نمونه سوالات حسابداری مدیریت همراه با پاسخنامه تشریحی) در (21 صفحه) تقدیم می شود به…

 • دانلود خانه ی خشتی

  بخش سیب و سوران,روستاى سیب قدمت دوران اسلامى,شهرستان سراوان,قلعه سب سوران قاجار کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود خانه ی خشتی میباشید. دانلود فایل قلعه سب سوران:  موقعیت جغرافیایى: شهرستان سراوان - بخش سیب و…

 • دانلود تحقیق نفقه 18 ص

  تحقیق نفقه 18 ص,دانلود نفقه 18 ص,مقاله نفقه 18 ص,نفقه 18 ص کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود تحقیق نفقه 18 ص میباشید. دانلود فایل فرمت فایل : ورد قسمتی از محتوی فایل تعداد صفحات…

 • پاورپوینت محیط برنامه نویسی

  BASCOM,بررسی محیط برنامه نویسی,برنامه نویسی,پاورپوینت بررسی محیط برنامه نویسی,پاورپوینت برنامه نویسی,پاورپوینت محیط برنامه نویسی,دانلود پاورپوینت محیط برنامه نویسی,محیط برنامه نویسی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت محیط برنامه نویسی میباشید. دانلود فایل پاورپوینت محیط برنامه…

 • دانلود پاورپوینت ریزمغذی ها

  درشت مغذی,ریزمغذی ها,سو تغذیه,کمبود مواد مغذی,مواد مغذی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود پاورپوینت ریزمغذی ها میباشید. دانلود فایل ریزمغذیها شامل‌ ویتامین‌ و املاح‌می‌باشند كه‌ در مقایسه‌ با كربوهیدراتها،پروتئین‌ها و چربی‌ها به‌ مقادیر جزئی‌برای‌ فرآیندهای‌…

 • سیگنال خرید یک سهم برای دسامبر 2016

  اعتبارتحلیل,حدضرر,سیگنال خرید سهام,هدف قیمتی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام سیگنال خرید یک سهم برای دسامبر 2016 میباشید. دانلود فایل جهت خرید یک سهم شما باید بدانید کی بخرید تا کجا بالا می رود و اگر…

 • رتوش حرفه ای گروهی

  رتوش پرتقالی,رتوش حرفه ای,رتوش مخصوص پرتره عروس و داماد کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام رتوش حرفه ای گروهی میباشید. دانلود فایل بهترین و جامع ترین برنامه رتوش پرقالی با بیش از 20 نوع ابزار و…

 • بیوگرافی نیما یوشیج

  بیوگرافی,بیوگرافی نیما یوشیج,نیما یوشیج کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام بیوگرافی نیما یوشیج میباشید. دانلود فایل بیوگرافی نیما یوشیج زاده در سال1315ق در دهکده یوش در استان مازندران به دنیا آمدو در 16 دی 1338 خورشیدی…

 • تاریخچه پوستر

  پیدایش و شکل گیری تبلیغات تجاری,تاریخچه پوستر,ریشه واژه پوستر کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام تاریخچه پوستر میباشید. دانلود فایل اگر ریشه واژه پوستر را بررسی کنیم می بینیم پوستر به معنای چاپار یعنی ارسال سریع…

 • مقاله بررسی اصول بانكداری

  اصول,بانكداری,بررسی اصول بانكداری,پژوهش بررسی اصول بانكداری,تحقیق بررسی اصول بانكداری,دانلود تحقیق بررسی اصول بانكداری,مقاله بررسی اصول بانكداری کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مقاله بررسی اصول بانكداری میباشید. دانلود فایل مقاله بررسی اصول بانكداری در 24 صفحه…

 • 41 دلیل من در نتورک مارکتینگ

  نتورک مارکتینگ کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام 41 دلیل من در نتورک مارکتینگ میباشید. دانلود فایل چرا من  نتورک مارکتینگ را انتخاب کردم اگر چرایی کار را بدانی چگونگیش بدنبالش خواهد آمد

 • چارچوب نظری و پیشینه تحقیق طرحواره های ناسازگار اولیه

  پیشینه تحقیق,چارچوب نظری,طرحواره های,ناسازگار اولیه کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام چارچوب نظری و پیشینه تحقیق طرحواره های ناسازگار اولیه میباشید. دانلود فایل توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه…

 • نحوه ی اصلاح کردن رفتارهای نادرست وپرخاشگرایانه دانش آموزان

  اقدام پژوهی چگونه توانستم رفتارهای نادرست و پرخاشگرایانه مجید را در کلاس اصلاح کنم,نحوه ی اصلاح کردن رفتارهای نادرست وپرخاشگرایانه دانش آموزان کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام نحوه ی اصلاح کردن رفتارهای نادرست وپرخاشگرایانه دانش…

 • مقاله درباره بوت ها و ربوت های نرم افزاری

  انواع بوت ها,بوت چیست,بوت ها و ربوت ها,بوت ها و ربوت های نرم افزاری,پل,دانلود,دانلود پایان نامه,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,روبوت چیست,قوانین الگوریتمی رفتار,کار روبوت ها کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مقاله درباره بوت ها و ربوت های…

 • مقاله بهداشت روان در جمهوری اسلامی ایران

  بهداشت روان,بهداشت روان در جمهوری اسلامی ایران,پژوهش بهداشت روان در جمهوری اسلامی ایران,تحقیق بهداشت روان در جمهوری اسلامی ایران,جمهوری اسلامی ایران,دانلود تحقیق بهداشت روان در جمهوری اسلامی ایران,مقاله بهداشت روان در جمهوری اسلامی ایران کاربر گرامی هم اکنون در حین…

 • پاورپوینت مهندسی معماری: تجزیه و تحلیل کامل بافت و فرهنگ روستـای امرالله:شیب،جهت،کونه شناسی،وضعیت اقتصادی اجتماعی

  برنامه ریزی شهری,پاورپوینت به همراه 89 اسلاید,تجزیه و تحلیل کامل روستای امرالله,مهندسی معماری کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت مهندسی معماری: تجزیه و تحلیل کامل بافت و فرهنگ روستـای امرالله:شیب،جهت،کونه شناسی،وضعیت اقتصادی اجتماعی میباشید. دانلود…

 • جوشکاری mig-mag (پاورپوینت)

  mig mag welding,پروژه,پروژه جوشکاری,تحقیق آماده,تحقیق جوشکاری,جوش mig mag,جوشکاری میگ مگ,دانلود تحقیق آماده,کارگاه جوشکاری,مهندسی مکانیک,مهندسی مواد کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام جوشکاری mig-mag (پاورپوینت) میباشید. دانلود فایل این محصول جهت ارائه و تحقیق در مورد دروس مرتبط…

 • مقاله بررسی عوامل محیطی جغرافیایی و انسانی پارك چیتگر

  انسان,بررسی عوامل محیطی جغرافیایی و انسانی پارك چیتگر,پارك چیتگر,تحقیق بررسی عوامل محیطی جغرافیایی و انسانی پارك چیتگر,جغرافیا,دانلود تحقیق بررسی عوامل محیطی جغرافیایی و انسانی پارك چیتگر,عوامل محیطی,فایل بررسی عوامل محیطی جغرافیایی و انسانی پارك چیتگر,مقاله بررسی عوامل محیطی جغرافیایی و…

 • پروژه کارآفرینی کارخانه تولید سویا

  پروژه کارافرینی کارخانه تولید سویا,توجیه اقتصادی کارخانه تولید سویا,تولید,دانلود پروژه کارخانه تولید سویا,دانلود کارآفرینی کارخانه تولید سویا,سویا,طرح توجیه فنی کارخانه تولید سویا,طرح توجیهی کارخانه تولید سویا,کارآفرینی کارخانه تولید سویا,کارخانه,کارخانه تولید سویا کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلالات رفتاری کودکان

  اختلالات رفتاری کودکان,پیشینه تحقیق,مبانی نظری کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلالات رفتاری کودکان میباشید. دانلود فایل توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همرا…

 • طراحی و اجرای اتصالات پیچی در سازه های فولادی

  اتصال پیچ,اتصال پیچ و مهره,اتصالات پیچی,اجرای اتصالات پیچی,پیچ,سازه,سازه های فولادی,طراحی اتصالات پیچی,فولادی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام طراحی و اجرای اتصالات پیچی در سازه های فولادی میباشید. دانلود فایل طراحی و اجرای اتصالات پیچ و…

 • دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *