روند طراحی نقشه های ساختمانی شرکت مشاوره ارکان توسعه

روند طراحی نقشه های ساختمانی,طراحی پرسپکتیو,طراحی نمای پروژه
کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام روند طراحی نقشه های ساختمانی شرکت مشاوره ارکان توسعه میباشید.

دانلود فایل

فهرست مطالب چکیده مقدمه فصل اول : معماری رهیافتی –        ا رزیابی بخش های مرتبط کارورزی 1- طراحی پلان پارکینگ پروژه شماره 1 2- طراحی پلان تیپ طبقات پروژه شماره 1 3- طراحی پلان معماری پروژه شماره 1 4- طراحی پلان همکف پروژه شماره 2 5- طراحی پلان تیپ طبقات پروژه شماره 2 6- طراحی نما پروژه شماره 2 7- طراحی برش پروژه شماره 2 8- طراحی پرسپکتیو  پروژه شماره 2 9- یادگیری و محاسبه میزان ساخت و طبق ضابطه بر اساس دستور نقشه 10-                      ترسیم بسیاری از مبلمان داخلی و تجهیزات بهداشتی ساختمان 11-                      محاسبه میزان ساخت بر اساس دستور نقشه پروژه شماره 3 12-                      طراحی پلان همکف و پارکینگ پروژه شماره 3 13-                      طراحی پلان تیپ طبقات پروژه شماره 3 14-                      طراحی پلان مبلمان پروژه شماره 3 15-                      طراحی پلان برش پروژه شماره 3 16-                      طراحی نمای پروژه شماره 3 17-                      طراحی پرسپکتیو داخلی  پروژه  شماره 3 18-                      طراحی پرسپکتیو خارجی پروژه شماره 3 19-    یادگیری تعداد زیادی از دستورهای برنامه outocad از قبیل : Erase LINE Surttab Layer Extrade PE.trim.Rectangle … فصل دوم : بررسی روند طراحی پروژه ها –        طراحی مبلمان و تجهیزات بهداشتی ساختمان –        محاسبه میزان ساخت فصل سوم : آزمون آموخته ها و نتایج و پیشنهادات چکیده طبقه همکف : اطلاعات، سرویس های بهداشتی آقایان و خانم ها، اتاق های مربیان، تعدادی انبار، آبدارخانه، آزمایشگاههای آنالیز و سیگامی، شیمی و فیزیک، معدنی عمومی، شیمی آلی، فیزیک مکانیک، مکانیک سیالات، تحقیقات شیمی، اتاق رسمی فنی. طبقه اول و دوم : سرویس های بهداشتی آقایان و خانم ها، اتاق های مربیان، تعدادی انبار، آبدارخانه، آزمایشگاههای اپتیک، فیزیک الکترونیک، مدار منطقی، الکترونیک، میکروبیولوژی، فیزیولوژی، کشاورزی، بیوشیمی، اتاق استراحت مربیان. طبقه سوم : اتاق منشی و مسئول، سرویس های بهداشتی آقایان و خانم ها، اتاق های مربیان، تعدادی انبار، آزمایشگاه معماری کامپیوتر، کارگاههای آموزش کامپیوتر، ساخت و تعمیر آزاد کامپیوتر. در ادامه تعدادی از نقشه ها و عکس های مربوط به این ساختمان ارائه می شود. و پلانهای  مسکونی که هر کدام در قسمت خود آن توضیح داده شده است. مقدمه : معماری پنجره‌ای است كه اگر آن را بگشایی همه چیز را زیباتر خواهی دید زیباتر زندگی خواهی كرد. و تأثیر آن بر روح آدمی مطمئناً پلكانی خواهد بود به سوی بالا اگر یادمان نرود كه معماری هنری است متناسب با فرهنگ هر ملت و معماری باید مردمی، همراه با احساسات انسانی و منظم باشد. به امید آن روز كه تمام سعی خود را برای داشتن مكانی زیباتر، امن تر و راحت تر برای زندگی كردن بنماییم. فصل اول معماری رهیافتی است به جعبه‌ای با دو بعد آرمان و هدف، آرمان معماری فرم بخشیدن به یك الگوی جهانی و هدف آن، بیدار كردن احساس انسانی است و برای رسیدن به این دو باید از فن و هنر در كنار یكدیگر بهره برد. موضوع اولیه معماری ایجاد یك الگوی فضایی است، یعنی نظم بخشیدن به یك فضای برهنه و عاری از هر چیز. انتظام فضایی. به معنای استفاده از فرمی است كه فضا منشاء آن است و نظمی شفاف آن را به فضا مرتبط می‌كند. برای دستیابی به این هدف، معماری به هندسه نیاز دارد، هندسه علم ایجاد نظم منطقی و هوشمندانه‌ای است كه حامل ارتباط فرم با فرم و فرم با فضا می‌باشد. از این رو، هندسه فرم آرمانی را  ایجاد می‌كند، فرمی كه بیان بصری مفهوم است و فضایی انتزاعی در آن تجلی می‌یابد. به طور كلی هندسه به ارتباطات منطقی خالص توجه دارد، بنابراین هندسه مفاهیم و ارزشهای اجتماعی را منعكس می‌سازد و جهانی با منطق شفاف ایجاد می‌كند. به طور خلاصه، هندسه ثباتی منطقی باقی می‌ماند و ارزش‌هایی چون صداقت، زیبایی و خوبی در مرحله دوم ارائه می‌شوند. منطقی كه احساس را طرد می‌كند و تنها درباره حقیقت با ما صحبت می‌كند. معماری، پیوسته در جستجوی انتظامی است كه بر اساس نیروی طبیعی و جاذبة زمین باشد، اگر چه هنوز به آن  دست نیافته است. بر خلاف هندسه، معماری نمی‌تواند در تمام  ابعاد نفوذ كند، زیرا نیروی جاذبه آن را به حركت‌های افقی و عمودی محدود می‌سازد. معماری، الگویی پویاست. یك ساختمان طبیعتاً حركت می‌كند ولی زمانی كه مردم در امتداد مسیری حركت می‌كنند، شكل آن در حال حركت به نظر می‌رسد. مردم با حركت و تغییر نقطه دیدشان فرم كلی معماری را در ذهن تجسم می‌كنند. موضوع دوم  در معماری بیدار كردن احساسات انسانی است. هندسه، فضایی منطقی و با ثبات ایجاد می‌كند. ولی به راستی، این منطق چگونه ما را با تجربه‌های معماری آشنا می‌سازد؟ آیا تنها نظم هندسی است كه فضا را روشن و واضح می‌سازد؟ آیا هندسه باعث یكنواختی و سكون نیست؟ آیا نیازی به رهایی فضا از ثبات هندسی ناشی می‌شود؟ آیا فرم و فضا صرفاً باید بر اساس منطق هندسی شكل گیرد؟ هنگامی كه چند فرم یا حجم در كنار هم قرار می‌گیرند، این هندسه و منطق هندسی است كه به آن‌ها نظم و ترتیب می‌بخشد. زمانی كه این انتظام بین عناصر معماری مانند ستون، دیوار، سقف و كف ایجاد می‌شود، در واقع به آنها هویت می‌بخشد. و در نتیجه ما نظم موجود در این مجموعه را درك می‌كنیم. اگر در این عناصر، نسبت‌ها دقیقاً بر اساس ابعاد و اندازه‌ها و تناسبات ریاضی باشد، ما یك مجموعه خردمند را احساس می‌كنیم. هندسه و تناسبات آن از اجزاء مختلف یك سیستم واضح بصری می‌سازند. آیا در الین سیستم صرفاً تناسبات هندسی و ایجاد فضایی با نظم مشخص مطرح است؟ در پایان آیا یك سیستم صرفاً موزون و معقولانه، دارای نوعی یكنواختی است ؟ هنگامی كه نظامی منطقی بر فرم و فضا غالب باشد، فضا را تحت الشعاع خود قرار می‌دهد به هر حال معماری به نظم هندسی نیاز دارد، ولی ممكن است این نظم روح و جان معماری را بگیرد. بنابراین اگر معماری صرفاً بر اساس منطق باشد نمی‌تواند پاسخگوی روح و احساسات ما باشد. برای دستیابی به این هدف باید از قواعد منطقی و خشك آن كناره گرفت. بنابراین، بین قواعدد نوعی و تضاد ایجاد شود، نوعی پویایی كه بین فرم با فرم یا فرم با فضا ایجاد شود تا نیازهای احساسی ما نیز ارضاء شود. زیرا این تضاد و پویایی، سرشار از هیجان و احساسات است. معماری می‌كوشد تا نظم را برای مردم متجلی سازد و این مردم هستند كه در حركت تدریجی نظم، فضا را درك می‌كنند و آن تأثیر می‌پذیرند. این نظم  در ذهن افراد، پویایی و تحرك می‌یابد و مردمی كه معماری را تجربه می‌كنند از این پویایی تأثیر می‌گیرند و بدین گونه معماری از طریق نظم انتزاعی خود در ما تأثیر می‌گذارد. در حقیقت پویایی موضوع معماری نیست، بلكه پیامد آن است. معماری قادر به پیش بینی واكنش‌های احساسی ما نیست. از این رو آن را نمی‌توان در روند طراحی پیش بینی كرد، همانگونه كه نمی‌توان شیوه‌های مختلف یك بازی را پیش بینی كرد، زیرا آنچه ذهن ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد، نامشخص است. معماری باید ادامه یابد تا با آزمون و خطای روش‌های مختلف به یك معماری خلاقانه دست یافت. اما برای این كه یك طرح خیالی معماری را هر چند خلاقانه به واقعیت تبدیل كنیم باید دو زبان نوشتار و ترسیم را بدانیم. در زبان نوشتار اطلاعات فنی پروژه را بررسی می‌كنیم. و در زبان ترسیم با استفاده از تصاویر دو بعدی و سه بعدی به درك بهتر از آن می‌رسیم. به طور كلی یك پروژه ساختمانی شامل چهار مرحله است : 1) فاز 2) فاز یك 3) فاز دو 4) فاز سه 1)            فاز صفر كه همان مرحله مطالعاتی پروژه می‌باشد این مطالعات در زمینه‌های مختلف انجام می‌گیرد. در زمینه طراحی، مطالعات شناخت پروژه و نیز بدست آورده متر مربع فضاها و … جزء فاز صفر محسوب می‌گردد. برای نمونه در زیر به بررسی روند طراحی یك واحد مسكونی اشاره شده است. گ 1) انجام مطالعات اولیه برنامه ریزی فیزیكی و تعیین اهداف پروژه 2) بررسی عوامل محیطی، جغرافیایی و فرهنگی 3) شناسایی كامل اجزای عملكرد ساختمان : الف ) ورودی ب ) هال خصوصی (نشیمن) ث ) پذیرایی ج ) ناهار خوری د ) آشپزخانه ن ) اتاق حمام و ) سرویس بهداشتی (حمام و دستشویی) ه ) اتاق خواب ی ) بالكن (تراس) 4) بررسی روابط متقابل اجزاء طرح 5) تجزیه و تحلیل زمین (آنالیز سایت) و مكان یابی ساختمان 6) تعیین نحوه استقرار ساختمان و سازماندهی فضاها  در ارتفاع 7) بررسی مصالح و انتخاب سیستم ساختمانی مناسب در موارد بالا مختصراً به بررسی فاز صفر یك ساختمان مسكونی پرداختیم. بعد از این فاز یك شروع می‌شود كه همان مرحله تهیه نقشه‌های ساختمانی توسط مهندس معمار می‌باشد در این مرحله نقشه‌ها فقط حالت شناخت فضاها را دارند و به هیچ وجه جزئیات را نشان نمی‌دهند البته خود طراح حتماً باید در ضمن طراحی جزئیات را مدنر داشته باشد تا در مراحل بعدی با اشكال مواجه نشود. مقیاس نقشه‌های ساختمانی در فاز یك تا 100/1 می‌باشد. فاز دو : كه همان مرحله تهیه نقشه‌های اجرایی می‌باشد در این مرحله تمامی جزئیات اجرایی ساختمان باید مدنظر قرار گیرند و به طور كامل در نقشه‌های اجرایی نشان داده شوند. مقیاس نقشه‌ها در فاز دو از 50/1 تا 1/1 می‌باشد. نقشه‌های اجرایی شامل 4 بخش است : 1) نقشه‌های معماری كه توسط مهندس معمار تهیه می‌شود وبا نماد A شماره گذاری می‌شوند. 2) نقشه‌های سازه كه توسط مهندس عمران تهیه می‌شود و با نماد S شماره گذاری می‌شوند. 3) نقشه‌های تاسیسات الكتریكی و مكانیكی كه توس مهندس برق و مهندس مكانیك طراحی می‌شود و با نماد M شماره گذاری می‌شوند. 4) مدارك ضمیمه پروژه كه شامل دفترچه مشخصات فنی پروژه می‌باشد كه با نماد E شماره گذاری می‌شوند. فاز سه : كه همان مرحله اجرای ساختمان می‌باشد دراین مرحله تمامی فعالیت‌هایی كه قبلاً بر روی كاغذ انجام شده بود باید بر روی زمین مورد نظر پیاده و اعمال شود. ارزیابی بخش‌های مرتبط با كارورزی پروژه شماره 1 پروژه شماره 2 محاسبه میزان ساخت 16/90 = 00/7  88/12 = مساحت كل 7 (2 + (6/0  88/12 )) = میزان ساخت 7 (2+ 73/7) = M2 11/68 = 7  73/ 9 = 12 + (1/1  50) = طبق ضابطه M2 67 = 12 + 55 = طبق ضابطه – میزان ساخت = نورگیر M2  11/1 = 67 – 11/68 = طراحی مبلمان                    و             تجهیزات بهداشتی                ساختمان

 • پاورپوینت Packaging & Labelling 55

  Labelling,Packaging,Packaging Labelling کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت Packaging & Labelling 55 میباشید. دانلود فایل The purpose of packaging is to: Protect Inform Contain Transport Preserve Display Food packaging (common in exam) Typical themes: §Materials…

 • مقاله تبلیغات

  تبلیغات,مقاله تبلیغات کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مقاله تبلیغات میباشید. دانلود فایل مقاله تبلیغات وقتی هر روز از منزل به قصد دانشکده و یا جاهای دیگری که قرار است برویم ، در مسیر راه با…

 • پاورپوینت شاخص های نوین سنجش عملکرد مالی شرکتها (همراه با مثالهای تشریحی)

  ارزش افزوده اقتصادی,ارزش افزوده اقتصادی استاندارد شده,ارزش افزوده ‌اقتصادی تعدیل‌شده,ارزش افزوده بازار,ارزش افزوده سهامداران,ارزش افزوده نقدی,ارزش فعلی سهام ارزش افزوده های آتی MVA,دانلود پاورپوینت شاخص های نوین سنجش عملکرد مالی شرکتها,شاخص‌های سود باقی مانده,شاخص‌های مبتنی بر بازار,شاخص‌های مبتنی بر وجه…

 • دانلود محاسبه راندمان توربین نیروگاه طوس 75 ص

  تحقیق محاسبه راندمان توربین نیروگاه طوس 75 ص,دانلود محاسبه راندمان توربین نیروگاه طوس 75 ص,محاسبه راندمان توربین نیروگاه طوس 75 ص,مقاله محاسبه راندمان توربین نیروگاه طوس 75 ص کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود محاسبه…

 • دانلود فایل (Word) پژوهش بررسی شبکه های ادهاک و ارائه الگوریتم مسیریابی

  پژوهش بررسی شبکه های ادهاک و ارائه الگوریتم مسیریابی,دانلود فایل (Word) پژوهش بررسی شبکه های ادهاک و ارائه الگوریتم مسیریابی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود فایل (Word) پژوهش بررسی شبکه های ادهاک و ارائه…

 • هورمون های گیاهی و کاربرد آن در گیاه و باغبانی

  آکسین ها,اتیلن,جیبرلین ها,سایتو کنین ها,گاماها,هورمون های گیاهی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام هورمون های گیاهی و کاربرد آن در گیاه و باغبانی میباشید. دانلود فایل واژه هورمون به موادمعینی اطلاق می شود که در بخشی…

 • افزایش کارایی رویه های بتنی با اجرای روکش اسفالتی

  اجرای درز و پر کردن ان در لایه اسفالتی,اجرای روکش اسفالتی,اجرای روکش اسفالتی روی روسازی بتنی موجود,استفاده از لایه رها کننده ترک با امکانات زهکشی,افزایش کارایی,تقسیم دال بتنی دارای ترک به مقاطع کوچکتر,روش های طراحی اجرای روکش اسفالتی,روکش های اسفالتی…

 • مقاله ترجمه شده "ارزیابی لرزه ای قاب های بتن مسلح در محیط های ناملایم با استفاده از انالیز پوش اور"

  ارزیابی لرزه ای,انالیز پوش اور,انالیز پوش اور در شرایط محیطی ناملایم,انالیز خطی پوش اور,برش پایه,پوش اور,تحلیل غیر خطی,تغییر مکان,زلزله,شرایط محیطی نا ملایم,قاب بتن مسلح,محیط نا ملایم کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مقاله ترجمه شده "ارزیابی…

 • پاسخ کار در کلاس و پرسش های کاروفناوری هفتم پودمان 2 کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

  پودمان 2,پودمان دو,پودمان فناوری اطلاعات و ارتباطات,فناوری اطلاعات و ارتباطات,کار و فناوری,کاروفناوری,کاروفناوری پایه هفتم,کاروفناوری پایه هفتم پودمان 2 کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاسخ کار در کلاس و پرسش های کاروفناوری هفتم پودمان 2 کاربرد…

 • پرسشنامه نگرش فرزند پروری والدین

  پرسشنامه نگرش فرزند پروری والدین,نگرش فرزند پروری والدین کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پرسشنامه نگرش فرزند پروری والدین میباشید. دانلود فایل  پرسشنامه نگرش فرزند پروری والدین هدف از ارائه  و تكمیل پرسشنامه حاضر ، كسب…

 • پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون

  پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون,کیفیت زندگی کاری والتون,مقیاس کیفیت زندگی کاری والتون کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون میباشید. دانلود فایل پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون دارای 6صفحه وبافرمت ورد وقابل…

 • ترجمه تحقیق بررسی رابطه بین مهارت های خود مدیریتی و رفتار شهروندی سازمانی مدیران Relationship between self-management skills and organizational citiz

  Relationship between selfmanagement skills and organizational citizenship behavior of principals,ترجمه تحقیق بررسی رابطه بین مهارت های خود مدیریتی و رفتار شهروندی سازمانی مدیران کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام ترجمه تحقیق بررسی رابطه بین مهارت های…

 • دانلود تحقیق موفقیت مشاوره

  موفقیت مشاوره کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود تحقیق موفقیت مشاوره میباشید. دانلود فایل مقدمه: اگرچه حرفه مشاوره زمینه نسبتا جدیدی است که هنوز در مراحل رشد  خود قرار دارد تاثیر کلی آن بر جامعه…

 • طرح توجیهی خدمات برق رسانی

  خط تولید خدمات برق رسانی,دانلود طرح توجیهی خدمات برق رسانی,دانلود کار آفرینی خدمات برق رسانی,طرح توجیهی خدمات برق رسانی,کار آفرینی خدمات برق رسانی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام طرح توجیهی خدمات برق رسانی میباشید. دانلود…

 • جزوه اصول و مراحل تست هیدرواستاتیک به همراه فرمت

  ‎(MEDIUM)سیال‎ ‎یا‎ ‎گاز‎ ‎مورد‎ ‎استفاده‎ ‎برای‎ ‎انجام‎ ‎تست,PIPING SYSTEM TESTING,احتیاجات,بخش‎ ‎سوم,تست‎ ‎در‎ ‎سایت,سیستم‎ ‎تست,عمومیت,عمومییت,كارگاه‎ ‎تست‎ ‎پایپینگ,‎لوپ‎ ‎بندی,ماكزیمم‎ ‎فشار‎ ‎تست,مراحل‎ ‎تشكیل‎ ‎تست‎ ‎پكیج,مسؤلیت‎ ‎پذیری‎ ‎پیمانكار,مشخصات‎ ‎اختصاصی‎ ‎خط‎ ‎شامل‎‎,مشخصات‎ ‎كلی‎ ‎خط کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام جزوه…

 • پاورپوینت کشاورزی با عنوان انگور از خانواده ویتاسه

  اطلاعات کامل درباره انگور از خانواده ویتاسه,انگور از خانواده ویتاسه,همه چیز درباره انگور از خانواده ویتاسه کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت کشاورزی با عنوان انگور از خانواده ویتاسه میباشید. دانلود فایل این پاورپوینت شامل…

 • راهنمای جذب سرمایه از صندوق سرمایه‌گذاری انجازات

  انجازات,پروژه,پژوهش,تحقیق,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,راهنمای جذب سرمایه,صندوق سرمایه‌گذاری,مقاله کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام راهنمای جذب سرمایه از صندوق سرمایه‌گذاری انجازات میباشید. دانلود فایل راهنمای جذب سرمایه از صندوق  سرمایه‌گذاری انجازات فهرست مطالب تعریف شركت‌های…

 • دانلود عکاسی 15 ص

  تحقیق عکاسی 15 ص,دانلود عکاسی 15 ص,عکاسی 15 ص,مقاله عکاسی 15 ص کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود عکاسی 15 ص میباشید. دانلود فایل فرمت فایل : ورد قسمتی از محتوی فایل تعداد صفحات :…

 • معرفی و بررسی وضعیت فعلی شركت موكت سابق

  سیستم آبرسانی,سیستم تولید بخار دیگ های بخار,سیستم تولید هوای فشرده کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام معرفی و بررسی وضعیت فعلی شركت موكت سابق میباشید. دانلود فایل معرفی و بررسی وضعیت فعلی شركت 2-1) سابقه شركت…

 • آموزش گام به گام نصب نرم افزار آباکوس

  آموزش گام به گام نصب نرم افزار آباکوس کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام آموزش گام به گام نصب نرم افزار آباکوس میباشید. دانلود فایل آموزش گام به گام نصب نرم افزار آباکوس تنظیم شده است…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه گردشگری روستایی

  پیشینه تحقیق,پیشینه تحقیق توسعه گردشگری روستایی,توسعه گردشگری روستایی,مبانی نظری,مبانی نظری توسعه گردشگری روستایی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه گردشگری روستایی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه گردشگری روستایی میباشید. دانلود…

 • دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل دوی سرعت و اسپک والیبال

  انواع استارت در دوی سرعت,پاورپوینت تجزیه و تحلیل دوی سرعت و اسپک والیبال,تجزیه و تحلیل اسپک والیبال,تجزیه و تحلیل بیومکانیکی دوی سرعت,تجزیه و تحلیل دوی سرعت,ضربه آبشار والیبال,عوامل موثر در تولید نیروی حرکتی و شتاب وارده بر توپ کاربر گرامی…

 • مقاله برآورد پتانسیل های صادراتی با استفاده از تقریب مدل

  ارزان,انرژی,براورد پتانسیل های صادراتی با استفاده از تقریب مدل,تجارت خارجی,دانلود,دانلود پایان نامه,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,رشد صنعتی,روابط دو جانبه,شرکا,صادرات,قیمت,کالا,کره جنوبی,موقعیت جغرافیایی,واردات کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مقاله برآورد پتانسیل های صادراتی با استفاده از تقریب مدل میباشید.…

 • مقاله درباره حافظ و زندگینامه و اشعار ان

  ارامگاه حافظ,اشعار حافظ,تاریخچه اشعار و زندگی نامه حافظ,حافظ شیرازی,حافظ و پیشینیان,خواجه شمس الدین محمد بن محمد حافظ شیرازی,دانلود,دانلود پایان نامه,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,دیوان حافظ,زبان و هنر شعری,زندگینامه حافظ,شارحان ترک,شرح حال حافظ,مقاله درباره حافظ و زندگینامه و اشعار حافظ کاربر گرامی هم…

 • پوستر لایه باز اهواز

  FLYER,psd,اهواز عکس,اهوازگرافیک,بنر لایه باز,پل فلزی اهواز,پوستر اهواز,پوستر تایپو گرا,پوستر قابل چاب اهواز,پوستر لایه باز اهوازpsd),تصوی پل اهواز,جنوب طراحی,جنوب فتو,جنوب گرافیک,جنوبی ها شرجی,خلیج فارس اهوازی,زیبا با کیفیت دریا جنوب,شهر اهواز,طبیعت اهواز,طراحی,طراحی PSD,عکس اهواز دانلود,قایق اهواز,‍وستر دریا لب شت کاربر گرامی هم…

 • طرح توجیهی احداث باغ زیتون (به مساحت 100 هكتار)

  احداث باغ زیتون (به مساحت 100 هكتار),چگونگی احداث باغ زیتون,دستورالعمل احداث باغ زیتون,شرایط احداث باغ زیتون,طرح احداث باغ زیتون,طرح توجیهی احداث باغ زیتون,طرح توجیهی احداث باغ زیتون (به مساحت 100 هكتار),مراحل احداث باغ زیتون,نحوه احداث باغ زیتون,هزینه احداث باغ زیتون…

 • گیف تصویری خوشمزه هایی که لاغر میکنند

  گیف تصویری خوشمزه هایی که لاغر میکنند کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام گیف تصویری خوشمزه هایی که لاغر میکنند میباشید. دانلود فایل گیف تصویری خوشمزه هایی که لاغر میکنند/با سلام و احترام و خسته نباشید…

 • مجموعه کتاب های اکتشاف معدن (اصول اکتشاف مواد معدنی)

  اکتشافات معدنی,رشته معدن,رشته معدن اکتشاف,کتاب اکتشافات معدنی,کتابهای رشته معدن,کتب اکتشافات معدنی,کتب رشته معدن حوزه اکتشاف,مجموعه کتاب های اکتشاف معدن کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مجموعه کتاب های اکتشاف معدن (اصول اکتشاف مواد معدنی) میباشید. دانلود…

 • مبانی نظری بیماری قلبی

  بیماری,بیماری قلبی,پژوهش بیماری قلبی,پیشینه نظری پژوهش بیماری قلبی,پیشینه ومبانی نظری پژوهش بیماری قلبی,قلبی,مبانی نظری بیماری قلبی,مبانی نظری پژوهش بیماری قلبی,مبانی نظری وپیشینه تحقیق بیماری قلبی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مبانی نظری بیماری قلبی میباشید.…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع سیستم های مغزی- رفتاری

  مبانی نظری و پیشینه با موضوع سیستم های مغزی رفتاری,مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع سیستم های مغزی رفتاری کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع سیستم های مغزی-…

 • دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *