سیستم های بیومتریک

پایان نامه,پروژه,پژوهش,تحقیق,دانلود پایان نامه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,سیستم های بیومتریک,مقاله
کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام سیستم های بیومتریک میباشید.

دانلود فایل

سیستم های بیومتریک فهرست مطالب چکیده………………………………………………………………………………………………………………..7 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….9 فصلاول………………………………………………………………………………………………………….. 11 سیستمبیومتریك…………………………………………………………………………………………………..11 اجزاىسیستم بیومتریك ………………………………………………………………………………………….12 فصل دوم…………………………………………………………………………………………………………..14 تكنیك های بیومتریك……………………………………………………………………………………………..14     تكنیكهای فیزیولوژیكی ……………………………………………………………………………………….15          باز شناسی  هویت از طریق اثر انگشت………………………………………………………………..15             اصول کلی در سیستمهای تشخیص اثر انگشت……………………………………………………..16             استخراج وی‍ژگی ها…………………………………………………………………………………….19             نحوه به دست آمدن تصویر اثر انگشت………………………………………………………………21             نحوه استخراج ویژگی ها………………………………………………………………………………24         باز شناسی  هویت از طریق چشم………………………………………………………………………..25             1- باز شناسی  هویت با استفاده از شبكیه…………………………………………………………..25                 تاریخچه …………………………………………………………………………………………….25                 آناتومی و یکتایی شبکیه…………………………………………………………………………..27                 تکنولوژی دستگاههای اسكن …………………………………………………………………….29                 منابع خطاها ……………………………………………………………………………………….29                 استانداردهای عملکردی روشهای تشخیص هویت………………………………………………30                 مزایا و معایب تشخیص هویت از طریق شبکیه………………………………………………….30             2-باز شناسی  هویت با استفاده از عنبیه……………………………………………………………31                 تاریخچه……………………………………………………………………………………………..31                 کاربردهای شناسایی افراد بر اساس عنبیه……………………………………………………….34                 مزایا و معایب تشخیص هویت از طریق عنبیه…………………………………………………..36                  علم عنبیه…………………………………………………………………………………………..37                 خصوصیات بیومتریک ژنتیکی و اکتسابی……………………………………………………….37                 مقایسه بین الگوهای عنبیه مساوی از نظر ژنتیکی…………………………………………….38         باز شناسی  هویت از طریق چهره……………………………………………………………………….39              مقدمه………………………………………………………………………………………………………………39             مشکلات اساسی در بازشناخت……………………………………………………………………….40             روشهای استخراج خصوصیات از چهره…………………………………………………………….41             روش اخذ تصاویر و تهیه بانک تصویر……………………………………………………………..43             تغییرات اعمال شده بر روی تصاویر…………………………………………………………………44             پارامترهای مهم در تعیین نرخ بازشناخت……………………………………………………………45     تكنیك هاى رفتارى…………………………………………………………………………………………….47         باز شناسی  هویت از طریق گفتار………………………………………………………………………..47             مقدمه………………………………………………………………………………………………………………47             روشهای پیاده سازی سیستم های تصدیق گوینده……………………………………………………49             معرفی برخی از روشهای بازشناسی گفتار…………………………………………………………..51         باز شناسی  هویت از طریق امضا………………………………………………………………………..52             طبیعت امضای انسان…………………………………………………………………………………..52             انواع جعل امضا………………………………………………………………………………………..53             انواع ویژگی های موجود در یك امضا……………………………………………………………….54             مزایا ومعایب …………………………………………………………………………………………..55     كاربردهاى بیومتریك………………………………………………………………………………………….57     مزایاى فناورى هاى بیومتریك……………………………………………………………………………….57 نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………….58 فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………..59 Abstract……………………………………………………………………………………………………….60 فهرست شكل ها شكل 1: ویژگی های مینوتا در اثر انگشت……………………………………………………………………..17 شكل 2 : محل نقاط هسته و دلتا بر روی اثر انگشت………………………………………………………….20 شکل3: بلوک دیاگرام نحوه کد کردن اطلاعات اثر انگشت……………………………………………………21 شکل4: نمونه ای از پردازش اولیه تصویر به دست آمده از اسکن اثر انگشت…………………………….22 شكل5 : روش اسکن مستقیم نوری…………………………………………………………………………….23 شكل 7: نحوه عملكرد سنسور LE  با استفاده از نمودار نوار انرژی……………………………………….34 شكل 8: نمونه ای از مدارات مجتمع برای پردازش اطلاعات اثر انگشت …………………………………..36 شکل 9: نشان دهنده شمای نزدیکی از الگوی رگهای خونی درون چشم …………………………………..39 شکل 10:تفاوتهای موجود در بافت عنبیه افراد……………………………………………………………….49 شكل11: شمای كلی یك سیستم تصدیق گوینده…………………………………………………………………49 شكل 12: انواع جعل امضاء…………………………………………………………………………………….53 چکیده تشخیص هویت، نقشی حیاتی در جوامع پیشرفته امروزی پیدا كرده است. استفاده از روش‌های متداولی مثل كارت‌های هوشمند، رمزهای عبور و شماره‌های هویت فردی (PIN) روش‌های مناسبی هستند. مشكل اصلی در این روش‌ها عبارتند از گم شدن، دزدیده شدن و اینكه براحتی قابل حدس زدن، مشاهده شدن و یا فراموش شدن هستند. همانطور كه می‌دانیم هر فرد دارای خصوصیات فیزیولوژیكی منحصر بفردی است كه با زمان تغییر نمی‌كنند. این خصوصیات برای تشخیص هویت افراد بسیار مناسب به نظر می‌رسند. تا كنون مشخصه‌های مختلفی مورد استفاده قرار گرفته‌اند كه هر كدام از آنها مزایا و معایب خاص خودشان را دارند. یكی از این مشخصه‌ها هندسه دست و انگشتان می‌باشد كه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته‌اند. با وجود اینكه سیستم‌‌های تجاری وجود دارند كه از هندسه دست برای شناسایی هویت استفاده می‌كنند ولی مقالات موجود روی این زمینه بسیار كم و محدود می‌باشند. ضمنا این مقالات بر روی جمعیت‌های بسیار محدودی انجام شده‌اند و برای جمع‌آوری تصاویر از ابزار خاصی استفاده می‌كنند كه بسیار محدود كننده هستند. در این تحقیق سعی شده است تا هیچگونه محدودیتی هنگام جمع‌آوری تصویر روی فرد اعمال نشود و نسبت به مقالات پیشین مطالعه روی جمعیت بیشتری صورت گیرد. ضمنا غیر از استفاده از ویژگی‌های متداول مورد استفاده در سایر مقالات از ویژگی‌های متنوع دیگری نیز برای بالا بردن درصد تشخیص صحیح استفاده شده است. یكی از این ویژگی‌ها استفاده از اطلاعات فركانسی ژست‌های دست است. در بخش نتایج ملاحظه می‌شود كه استفاده همزمان از ویژگی‌های هندسی با اطلاعات فركانسی ژست‌ها نتایج بسیار مطلوبی را در بر خواهد داشت. مقدمه برای صدور اجازه ورود برای یک فرد  نیاز داریم وی را شناسایی و هویت وی را تایید کنیم و مورد نظر ما انجام بررسیهایی است که بصورت خودکار توسط یک سیستم صورت بگیرد. در اصل تمام روشهای شناسایی با سه مورد زیر در ارتباط است :: ۱- آنچه که شما میدانید (یک کلمه عبور یا PIN) ۲- آنجه که شما دارید (یک کارت یا نشانه های دیگر) ۳- آنچه که شما هستید (مشخصات فیزیکی یا رفتاری) مورد آخر به نام زیست سنجی (Biometrics) نیز شناخته میشود. كلمه بیو متریك از كلمه یونانی   bios‌به معنای زندگی و كلمه metrikos به معنای اندازه گیری تشكیل شده است. همه ما می دانیم كه ما برای  شناسایی همدیگر از یك سری ویژگی هایی استفاده می كنیم كه برای هر شخص به طور انحصاری است و از شخصی به شخص دیگر فرق می كند كه از آن جمله می توان به صورت و گفتار و طرز راه رفتن می توان اشاره كرد. امروزه در زمینه های فراوانی ما به وسایلی نیاز داریم كه هویت اشخاص را شناسایی كند و بر اساس ویژگیهای بدن اشخاص آن هارا بازشناسی كند و این زمینه هر روز بیشتر و بیشتر رشد پیدا می كند و علاقه مندان فراوانی را پیدا كرده است. علاوه بر این ها امروزه ID و password كارتهایی كه بكار برده می شوند دسترسی را محدود می كنند اما این روشها به راحتی می توانند شكسته شوند و لذا غیر قابل اطمینان هستند. بیو متری را نمی توان  امانت داد یا گرفت نمی توان خرید یا فراموش كرد و جعل آن هم عملا غیر ممكن است. یك سیستم بیو متری اساساً یك سیستم تشخیص الگو است كه یك شخص را بر اساس بردار ویژگی های خاص فیزیولوژیك خاص یا رفتاری كه دارد باز شناسی می كند. بردار ویژگی ها پس از استخراج  معمولا در پایگاه داده ذخیره می گردد. یك سیستم بیومتری بر اساس ویژگی های فیزیولوژیك اصولا دارای ضریب اطمینان بالایی است .سیستم های بیو متری می توانند در دو مد تایید و شناسایی كار كنند. در حالی كه شناسایی شامل مقایسه اطلاعات كسب شده در قالب خاصی با تمام كاربران در پایگاه داده است ، تایید فقط شامل مقایسه با یك قالب خاصی كه ادعا شده است را می شود. بنابراین لازم است كه به این دو مسئله به صورت جدا پرداخته شود. فصل اول   سیستم بیومتریك سیستم بیومتریك یك سیستم  تشخیص الگو است كه هویت اشخاص را تعیین یا تأیید مى كند و این عملیات را با استفاده از اطلاعات بیومتریك كاربران انجام مى دهد. نخستین گام در استفاده از این سیستم ثبت اطلاعات بیومتریكى كاربران در بانك اطلاعات (Data Base) سیستم است كه پس از ثبت اطلاعات افراد در این سامانه، دو نوع خدمت از سامانه بیومتریكى در خواست مى شود: تأیید هویت و تعیین هویت. در فرایند تعیین هویت، سؤالى كه مطرح مى شود این است كه او چه كسى است؟ دستگاه بیومتریك پس از دریافت داده هاى بیومتریك توسط شخص متقاضى به انجام عمل مقایسه مى پردازد كه این مقایسه میان اطلاعات بیومتریك شخص با اطلاعات موجود در بانك اطلاعات انجام مى گیرد.در این حالت، فرض بر این است كه اطلاعات فرد در بانك اطلاعات موجود است. اما در فرایند تأیید هویت، سؤالى كه به دنبال پاسخش مى گردیم، این است كه آیا او همان فردى است كه ادعا مى كند؟ در تأیید هویت، ابتدا متقاضى با استفاده از نام یا وارد كردن رمز عبور و یا یك مدرك شناسایى ادعا مى كند كه هویت خاصى را دارد. سپس سامانه به مقایسه داده هاى بیومتریكى مدعى با داده هاى ثبت شده در بانك مشخصات مى پردازد و ادعاى وى را مورد بررسى قرار مى دهد و نتیجه را اعلام مى كند آزمایش زیست سنجى (Biometric) در سیستم بیومتریك شامل سه گام است: ثبت مشخصات، مقایسه و به روز رسانى. ۱-  ثبت مشخصات: كاربران با سنجش هاى اولیه در سیستم ثبت نام مى شوند. این عمل در چندین مرحله براى ثبت اطلاعات دقیق انجام مى گیرد. ۲-  مقایسه: گام بعدى مقایسه نمونه با الگوى مرجع است. در این مرحله تعیین سطوح مناسب خطاى مجاز (tolerance) خصوصاً براى سنجش رفتارى از اهمیت ویژه اى برخوردار است. ۳-  به روز رسانى: تمامى سیستم هاى بیومتریك مخصوصاً آن هایى كه از خصوصیات رفتارى كاربر استفاده مى كنند، باید براى به روزرسانى الگوى مرجع طراحى شده باشند. یك سیستم بیومتری ساده دارای چهار بخش اساسی است : 1-         بلوك سنسور: كه كار دریافت اطلاعات بیومتری را بر عهده دارد. 2-         بلوك استخراج ویژگیها: كه اطلاعات گرفته شده را می گیرد و بردار ویژگی های آن را استخراج می كند. 3-         بلوك مقایسه: كه كار مقایسه بردار حاصل شده با قالبها را بر عهده دارد. 4-         بلوك تصمیم: كه این قسمت هویت را شنااسایی می كند یا هویت را قبول كرده یا رد می كند. اجزاىسیستم بیومتریك سیستم بیومتریك از ۳ جزء اصلى تشكیل مى شود: ۱-  ابزار اندازه گیرى: ابزار طراحى شده در سیستم بیومتریك در حقیقت نقش واسطه با كاربر را برعهده دارد و لذا باید به راحتى توسط كاربران قابل استفاده باشد و در عین حال احتمال خطا در آن بسیار كم باشد. ۲-  نرم افزار: این نرم افزار كه براساس الگوریتم هاى ریاضى طراحى شده است، متغیرهاى سنجش شده را با الگوى مرجع موجود در بانك اطلاعات مقایسه مى كند. ۳-  سخت افزار: در طراحى سامانه  بیومتریكى، به قطعات سخت افزارى و كاربرد آنها باید بیش از سایر دستگاه هاى مشابه توجه نشان داد تا در انجام محاسبات دچار خطا نشود. فهرست مطالب چکیده………………………………………………………………………………………………………………..7 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….9 فصلاول………………………………………………………………………………………………………….. 11 سیستمبیومتریك…………………………………………………………………………………………………..11 اجزاىسیستم بیومتریك ………………………………………………………………………………………….12 فصل دوم…………………………………………………………………………………………………………..14 تكنیك های بیومتریك……………………………………………………………………………………………..14     تكنیكهای فیزیولوژیكی ……………………………………………………………………………………….15          باز شناسی  هویت از طریق اثر انگشت………………………………………………………………..15             اصول کلی در سیستمهای تشخیص اثر انگشت……………………………………………………..16             استخراج وی‍ژگی ها…………………………………………………………………………………….19             نحوه به دست آمدن تصویر اثر انگشت………………………………………………………………21             نحوه استخراج ویژگی ها………………………………………………………………………………24         باز شناسی  هویت از طریق چشم………………………………………………………………………..25             1- باز شناسی  هویت با استفاده از شبكیه…………………………………………………………..25                 تاریخچه …………………………………………………………………………………………….25                 آناتومی و یکتایی شبکیه…………………………………………………………………………..27                 تکنولوژی دستگاههای اسكن …………………………………………………………………….29                 منابع خطاها ……………………………………………………………………………………….29                 استانداردهای عملکردی روشهای تشخیص هویت………………………………………………30                 مزایا و معایب تشخیص هویت از طریق شبکیه………………………………………………….30             2-باز شناسی  هویت با استفاده از عنبیه……………………………………………………………31                 تاریخچه……………………………………………………………………………………………..31                 کاربردهای شناسایی افراد بر اساس عنبیه……………………………………………………….34                 مزایا و معایب تشخیص هویت از طریق عنبیه…………………………………………………..36                  علم عنبیه…………………………………………………………………………………………..37                 خصوصیات بیومتریک ژنتیکی و اکتسابی……………………………………………………….37                 مقایسه بین الگوهای عنبیه مساوی از نظر ژنتیکی…………………………………………….38         باز شناسی  هویت از طریق چهره……………………………………………………………………….39              مقدمه………………………………………………………………………………………………………………39             مشکلات اساسی در بازشناخت……………………………………………………………………….40             روشهای استخراج خصوصیات از چهره…………………………………………………………….41             روش اخذ تصاویر و تهیه بانک تصویر……………………………………………………………..43             تغییرات اعمال شده بر روی تصاویر…………………………………………………………………44             پارامترهای مهم در تعیین نرخ بازشناخت……………………………………………………………45     تكنیك هاى رفتارى…………………………………………………………………………………………….47         باز شناسی  هویت از طریق گفتار………………………………………………………………………..47             مقدمه………………………………………………………………………………………………………………47             روشهای پیاده سازی سیستم های تصدیق گوینده……………………………………………………49             معرفی برخی از روشهای بازشناسی گفتار…………………………………………………………..51         باز شناسی  هویت از طریق امضا………………………………………………………………………..52             طبیعت امضای انسان…………………………………………………………………………………..52             انواع جعل امضا………………………………………………………………………………………..53             انواع ویژگی های موجود در یك امضا……………………………………………………………….54             مزایا ومعایب …………………………………………………………………………………………..55     كاربردهاى بیومتریك………………………………………………………………………………………….57     مزایاى فناورى هاى بیومتریك……………………………………………………………………………….57 نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………….58 فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………..59 Abstract……………………………………………………………………………………………………….60 فهرست شكل ها شكل 1: ویژگی های مینوتا در اثر انگشت……………………………………………………………………..17 شكل 2 : محل نقاط هسته و دلتا بر روی اثر انگشت………………………………………………………….20 شکل3: بلوک دیاگرام نحوه کد کردن اطلاعات اثر انگشت……………………………………………………21 شکل4: نمونه ای از پردازش اولیه تصویر به دست آمده از اسکن اثر انگشت…………………………….22 شكل5 : روش اسکن مستقیم نوری…………………………………………………………………………….23 شكل 7: نحوه عملكرد سنسور LE  با استفاده از نمودار نوار انرژی……………………………………….34 شكل 8: نمونه ای از مدارات مجتمع برای پردازش اطلاعات اثر انگشت …………………………………..36 شکل 9: نشان دهنده شمای نزدیکی از الگوی رگهای خونی درون چشم …………………………………..39 شکل 10:تفاوتهای موجود در بافت عنبیه افراد……………………………………………………………….49 شكل11: شمای كلی یك سیستم تصدیق گوینده…………………………………………………………………49 شكل 12: انواع جعل امضاء…………………………………………………………………………………….53

 • مبانی نظری و پیشینه سلامت روانی

  مبانی نظری و پیشینه سلامت روانی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مبانی نظری و پیشینه سلامت روانی میباشید. دانلود فایل بصورت فایل ورد همراه با منابع 2-1- تاریخچه بهداشت روانی................................................................................... 12 2-3- كلید سلامت روان.........................................................................................…

 • فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق نرخی ارز

  ادبیات و پیشینه تحقیق نرخی ارز کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق نرخی ارز میباشید. دانلود فایل مقدمه در مطالعه­ی رفتار عوامل موثر بر بازار و لاجرم اقتصاد بازار، جستجوی…

 • مبانی نظری و پیشینه آموزش ضمن خدمت مجازی و بهره وری سازمان

  مبانی نظری و پیشینه آموزش ضمن خدمت مجازی و بهره وری سازمان کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مبانی نظری و پیشینه آموزش ضمن خدمت مجازی و بهره وری سازمان میباشید. دانلود فایل بصورت فایل ورد…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق پایانه ها و سیستم حمل و نقل

  پایانه ها و سیستم حمل و نقل,پیشینه تحقیق,پیشینه تحقیق پایانه ها و سیستم حمل و نقل,مبانی نظری,مبانی نظری پایانه ها و سیستم حمل و نقل,مبانی نظری وپیشینه تحقیق پایانه ها و سیستم حمل و نقل کاربر گرامی هم اکنون در…

 • کتاب امضاء دیجیتالی

  امضاء دیجیتالی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام کتاب امضاء دیجیتالی میباشید. دانلود فایل کتاب امضاء دیجیتالی(128 صفحه) با سلام و احترام از اینکه فروشگاه ما را برای خرید محصولات خود انتخاب کرده اید  از شما…

 • نظریه های کارل مارکس

  تشابهات و تفاوتهای ناسیونالیسم و مارکسیسم,کارل مارکس,نظریه های کارل ماکس کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام نظریه های کارل مارکس میباشید. دانلود فایل نظریه های کارل مارکس مقدمه:کارل مارکس فیلسوف سوسیالیست آلمانی در سال 1818 متولد…

 • طرح محوطه پارک اداری حرا

  طرح محوطه پارک اداری حرا,طرح محوطه سازی پارک اداری حرا,کاشت گیاهان حساس در زیر سایه اندازها کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام طرح محوطه پارک اداری حرا میباشید. دانلود فایل طرح محوطه پارک اداری حرا به…

 • پاورپوینت طرح توجیهی پرورش قارچ خوراکی

  پاورپوینت طرح توجیهی پرورش قارچ خوراکی,پرورش قارچ خوراکی,طرح توجیهی پرورش قارچ کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت طرح توجیهی پرورش قارچ خوراکی میباشید. دانلود فایل پاورپوینت طرح توجیهی پرورش قارچ خوراکی در 29اسلاید زیبا و…

 • دانلود پاورپوینت تست های غیر مخرب در جوشکاری صنعتی

  آزمون های ارزیابی به همراه مزایا و معایب,اتصالات جوشی,استانداردهای مربوطه در طراحی و اجرای اتصالات جوشی,انواع عیوب در جوش,پرچ,پیچ,جوش,چگونگی رفتاراتصالاتی,لزوم تست جوش کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود پاورپوینت تست های غیر مخرب در جوشکاری…

 • پرسشنامه هوش هیجانی شات (SSRI)

  پرسشنامه هوش هیجانی شات (SSRI),هوش هیجانی شات (SSRI) کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پرسشنامه هوش هیجانی شات (SSRI) میباشید. دانلود فایل پرسشنامه هوش هیجانی شات (SSRI) این پرسشنامه توسط شات و همکاران در سال 1998…

 • گزارش کاراموزی بیمه

  گزارش کاراموزی بیمه کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام گزارش کاراموزی بیمه میباشید. دانلود فایل فهرست عنوان                                                                               صفحه فصل اول آشنایی با مكان كارآموزی                                     8 آشنایی اجمالی با سازمان اجتماعی                                                           9 اداره كل تامین اجتماعی استان…

 • دانلود پاورپوینت ضرورت مدیریت فراگیر بهره وری

  بهره وری,پاورپوینت ضرورت مدیریت فراگیر بهره وری,دانلود پاورپوینت ضرورت مدیریت فراگیر بهره وری,ضرورت مدیریت فراگیر بهره وری,مدیریت فراگیر بهره وری کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود پاورپوینت ضرورت مدیریت فراگیر بهره وری میباشید. دانلود فایل…

 • مبانی نظری الگو

  الگو,پژوهش الگو,پیشینه نظری پژوهش الگو,پیشینه ومبانی نظری پژوهش الگو,مبانی نظری الگو,مبانی نظری پژوهش الگو,مبانی نظری وپیشینه تحقیق الگو کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مبانی نظری الگو میباشید. دانلود فایل پیشینه ومبانی نظری پژوهش الگو توضیحات:…

 • حمام سنتی

  پهنه,چهارفصل,حمام,سنتی,گنجعلی خان,وکیل کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام حمام سنتی میباشید. دانلود فایل شامل: معرفی بینه، سربینه، گرم خانه بررسی حمام گنجعلی خان کرمان، حمام وکیل کرمان، حمام چهارفصل اراک، حمام پهنه سمنان

 • مقاله ارزیابی ریسک بیمه تمام خطر پیمان کاران

  ارزیابی ریسک,بیمه تمام خطر,پیمان کاران,دانلود مقاله ارزیابی ریسک بیمه تمام خطر پیمان کاران,مقاله ارزیابی ریسک بیمه تمام خطر پیمان کاران کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مقاله ارزیابی ریسک بیمه تمام خطر پیمان کاران میباشید. دانلود…

 • ساختار سطحی الیاف نساجی استفاده شده در امباسینگ غلتكی

  الیاف نساجی,رول امباسینگ,ساختار سطحی الیاف نساجی,قالب ترموپلاستیك کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام ساختار سطحی الیاف نساجی استفاده شده در امباسینگ غلتكی میباشید. دانلود فایل  چكیده : طرح استفاده از الیاف نساجی ترموپلاستیك شكل گرفته است…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان

  پیشینه تحقیق,پیشینه تحقیق عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان,عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان,مبانی نظری,مبانی نظری عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان,مبانی نظری و پیشینه تحقیق عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مبانی نظری…

 • مقاله درباره پوشش هایی بر پایه آب

  اب,اب در صنعت,امولسیون های پلیمری,امولسیونه,پوشش هایی بر پایه آب,ترسازها,دانلود,دانلود پایان نامه,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,شكل گیری امولسیون,کاربرد اب,لیپوفیلیك,ماهیت امولسیون,هیدروفابیك کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مقاله درباره پوشش هایی بر پایه آب میباشید. دانلود فایل *مقاله درباره پوشش…

 • پرسشنامه درونگرایی و برونگرایی

  برونگرایی,پرسشنامه درونگرایی و برونگرایی,تست برونگرایی و درونگرایی,درونگرا هستید یا برونگرا,درونگرایی,درونگرایی و برونگرایی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پرسشنامه درونگرایی و برونگرایی میباشید. دانلود فایل سنجش شخصیت انسان یکی از اهداف عمده روانشناسان عصر حاضر است.فردی…

 • دانلود مقاله آنفلوانزای مرغی

  آنفلوانزای مرغی,آنفلوانزای مرغی چیست؟,آنفلوانزای مرغی یك بیماری ویروسی بسیار مسری,بیماری مرغها,تاریخچه آنفلوانزای مرغی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود مقاله آنفلوانزای مرغی میباشید. دانلود فایل همه ما كم و بیش داستان مرغهای بیمار را شنیده…

 • گیف تصویری نوشیدن اب بعد از بیدار شدن از خواب چه فوایدی داردگیف تصویری

  گیف تصویری نوشیدن اب بعد از بیدار شدن از خواب چه فوائدی دارد کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام گیف تصویری نوشیدن اب بعد از بیدار شدن از خواب چه فوایدی داردگیف تصویری میباشید. دانلود فایل…

 • كمدی الهی در ادبیات جهان

  ادبیات جهان,زندگی دانته,كمدی الهی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام كمدی الهی در ادبیات جهان میباشید. دانلود فایل نخستین زبانی كه كمدی الهی بدان ترجمه شده است اسپانیایی بوده است. از زمان دانته به بعد علاوه…

 • پاورپوینت مدیریت زمان آموزش مدیریت پرستاری

  زمان مدیریت کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت مدیریت زمان آموزش مدیریت پرستاری میباشید. دانلود فایل •خداوند در تعریف انسان با ایمان می‏فرماید •و الّذین هم عن اللّغو معرضون • مؤمنان از كارهای بیهوده روی‏گردان…

 • پروژه کارآفرینی کارخانه تولید کولر گازی

  پروژه کارافرینی کارخانه تولید کولر گازی,توجیه اقتصادی کارخانه تولید کولر گازی,تولید,دانلود پروژه کارخانه تولید کولر گازی,دانلود کارآفرینی کارخانه تولید کولر گازی,طرح توجیه فنی کارخانه تولید کولر گازی,طرح توجیهی کارخانه تولید کولر گازی,کارآفرینی کارخانه تولید کولر گازی,کارخانه,کارخانه تولید کولر گازی,کولر گازی…

 • پاورپوینت اخلاق etics

  بررسی اخلاق etics,پاورپوینت جامع و کامل اخلاق etics,پکیج پاورپوینت اخلاق etics,تحقیق اخلاق etics,دانلود پاورپوینت اخلاق etics,کاملترین پاورپوینت اخلاق etics,مقاله اخلاق etics کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت اخلاق etics میباشید. دانلود فایل نوع فایل: پاورپوینت…

 • پاورپوینت کامل وجامع مبارزه بیولوژیکی علف های هرز

  پاورپوینت کامل وجامع مبارزه بیولوژیکی علف های هرز,پاورپوینت مبارزه بیولوژیکی علف های هرز 31 اسلاید,مبارزه بیولوژیکی علف های هرز کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت کامل وجامع مبارزه بیولوژیکی علف های هرز میباشید. دانلود فایل…

 • كارآموزی ساختمان15 واحدی - شركت ساختمانی عمار گنبد

  آماده کردن سطح کار,عایق كاری با قیر و گونی,كارآموزی ساختمان15 واحدی شركت ساختمانی عمار گنبد کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام كارآموزی ساختمان15 واحدی - شركت ساختمانی عمار گنبد میباشید. دانلود فایل فهرست مطالب عنوان                                    صفحه…

 • پاورپوینت کشاورزی با عنوان معرفی برخی گیاهان و خصوصیات گیاهشناسی آنها

  پاورپوینت درباره شبدر شیرین,پاورپوینت درباره شبدر قرمز,پاورپوینت درباره شبدر مصری,پاورپوینت درباره عدس,پاورپوینت درباره لوبیای آمریکایی,پاورپوینت درباره نخود,پاورپوینت درباره نخود فرنگی,پاورپوینت درباره یونجه,پاورپوینت کشاورزی,پاورپوینت گیاهشناسی,ترکیبات شیمیایی عدس,خواص دارویی عدس کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت کشاورزی…

 • دانلود تحقیق جایگاه بورس در سیاستهای اصل 44 و لایحه اجرای اصل 44 20 ص

  تحقیق جایگاه بورس در سیاستهای اصل 44 و لایحه اجرای اصل 44 20 ص,جایگاه بورس در سیاستهای اصل 44 و لایحه اجرای اصل 44 20 ص,دانلود جایگاه بورس در سیاستهای اصل 44 و لایحه اجرای اصل 44 20 ص,مقاله جایگاه…

 • شبیه سازی پروژه مبدل ACAC مستقیم سه سطحی آبشاری

  ACAC Direct Converter,Cascade Three Level,Cascade Three Level ACAC Direct Converter,پاورپویینت مبدل ACAC مستقیم سه سطحی آبشاری,شبیه سازی مبدل ACAC مستقیم سه سطحی آبشاری,گزارشکار کامل مبدل ACAC مستقیم سه سطحی آبشاری کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام…

 • دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *