شبیه سازی مقاله یک روش شناسی طراحی چند متغیره برای کنترل ولتاژ یک ریزشبکه با یک واحد DG

DG,Multivariable Design Methodology,Unit Microgrid,Voltage Control of a Single,بهینه سازی برجسته,تنظیم ولتاژ,تولید پراکنده,حالت جزیره ای,ریزشبکه,شکل دهی حلقه,کنترل چند متغیره دیجیتال,مبدل منبع ولتاژ
کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام شبیه سازی مقاله یک روش شناسی طراحی چند متغیره برای کنترل ولتاژ یک ریزشبکه با یک واحد DG میباشید.

دانلود فایل

یک روش شناسی[1] طراحی چند متغیره برای کنترل ولتاژ یک ریزشبکه با یک واحد DG[2] گزارش سمینار درس تولید پراکنده و انرژیهای تجدید پذیر این مقاله دارای شبیه سازی و ترجمه می باشد چکیده: این مقاله یک روش شناسی (متودولوژی)  طراحی برای تنظیم ولتاژ یک ریزشبکه با DG تک واحدی جزیره ای و بار مربوطه اش را پیشنهاد میکند. متودولوژی طراحی کنترلر بر اساس مجموعه ای از مدلهای چند ورودی-چند خروجی (MIMO)ِ سیستم ریزشبکه میباشد و بطور همزمان،شکل دهی حلقه باز و تجزیه سیستم را توسط یک روش بهینه سازی برجسته، اجرا میکند. روند طراحی کنترل شامل: 1) تعیین مجموعه مدلهای غیر پارامتری سیستم در نقاط بهره برداری مختلف، 2) تعیین کلاس کنترلر، و 3) شکل دهی حلقه باز سیستم، توسط کمینه سازی[1] مجموع نرم (اندازه) دوم مربعِ[2] خطاها بین توابع تبدیل حلقه باز سیستم و توابع تبدیل حلقه باز مطلوب، میباشد. مطابق متودولوژی طراحی پیشنهادی، دو کنترلر ولتاژ تکمیل شده d-q، برای تنظیم ولتاژهای بار یک ریزشبکه با DGتک واحدی، پیشنهاد شده است. کنترلرهای پیشنهادی،پایداری مقاوم و پاسخگویی دینامیکی رضایت بخش سیستم را علیرغم ابهاماتِ (عدم قطعیت) پارامتری بار و همچنین وجود بارهای غیر خطی، تضمین میکند. این مقاله جوانب تئوری پیچیده، در فرآیند طراحی کنترلرها را تشریح و عملکرد کنترلرها را مطابق مطالعات شبیه سازی و آزمایشات، ارزیابی میکند. کلمات کلیدی:بهینه سازی برجسته[3]، کنترل چند متغیره دیجیتال، تولید پراکنده، حالت جزیره ای، شکل دهی حلقه، ریزشبکه، تنظیم ولتاژ، مبدل منبع ولتاژ. 1-  معرفی رشد ثابت در نفوذ واحدهای تولید پراکنده، علاقه قابل توجهی را در ادغام بهینه شبکه، کنترل و بهره برداری واحدهای DG، در زمینه ریزشبکه ها، ایجاد کرده است [1]. ریزشبکه ها بعنوان یک ویژگی اساسی شبکههای فعال توزیع، در نظر گرفته شده اند و در صورتیکه بطور موثر در هردو حالت متصل به شبکه و جزیره ای کنترل شوند، هماهنگگردند و عمل کنند، قادرند بطور کامل از واحدهای DG بهره ببرند[2]-[7]. در حالت متصل به شبکه بهره برداری یک ریزشبکه، ولتاژ و فرکانس در نقطه اتصال مشترک (PCC)[4] توسط شبکه، تحمیل شده است. در این صورت، هر واحد DG تبادل توان حقیقی/راکتیوش را بر اساس تکنیکهای معروف کنترل جریانهای d-q، کنترل میکند [2] و [3]. در حالت بهره برداری جزیره ای، فرکانس و ولتاژ، دیگر توسط شبکه تحمیل نشده اند و تکنیکهای کنترل جریانهای d-qِ مورد استفاده قرار گرفته در حالت متصل به شبکه، دیگر نمیتوانند عملکرد پایدار ریزشبکه جزیرهای را تضمین کنند. بنابراین در پی یک رویداد جزیره ای، جزیره ای شدن می بایستی هرچه سریعتر، تشخیص داده شود [8]، و یک استراتژی کنترلی مناسب باید جهت تنظیم ولتاژ و فرکانس ریزشبکه و مدیریت/تقسیم توان در میان واحدهای DG، اتخاذ گردد. این مقاله بر روی توسعه یک متودولوژی طراحی کنترلر دیجیتال چند متغیره، برای کنترل ولتاژ یک ریزشبکه با DG تک واحدی جزیره ای، تمرکز دارد. اگرچه، متودولوژی طراحی پیشنهادی، در زمینه ریزشبکه بررسی شده است،اما به همان میزان برای هر کاربرد تبدیل انرژی مبتنی بر VSC، مناسب میباشد. کنترل یک ریزشبکه جزیره ای، بطور گسترده مورد بررسی قرار گرفته و استراتژیهای کنترلی مختلفی پیشنهاد شده اند [9]-[29]. اغلب استراتژیهای گزارشات ذکر شده، روشهایی بر اساس افت فرکانس/توان حقیقی و ولتاژ/توان راکتیو، برای کنترل ولتاژ و فرکانس ریزشبکه های جزیره ای با چندین واحد DG، هستند [1] و [10]-[18]. در زمینه یک ریزشبکه با DG تک واحدی، چندین استراتژی کنترلی حالت جزیره ایپیشنهاد و گزارش شده اند [25]-[28]. استراتژی کنترلی در [25] برای یک بار متعادل از پیش تعیین شده در نظر گرفته شده است و نمیتواند با تغییرات بزرگ تطبیق داده شود. جهت بهبود پایداری و استقامت یک ریزشبکه با وجود شرایط بار خطی و متعادل، یک کنترلر گاوسی درجه دوم خطی در [26] پیشنهاد شده است. مرجع [27] یک کنترلر چند متغیره برای تنظیم ولتاژ یک ریزشبکه با بار RLC محلیش، با پارامترهای نامشخص مختل کننده مقادیر نسبی نامی را پیشنهاد میکند. روش کنترلی پیشنهادی در [27] به یک کنترلر چند متغیره مرتبه بالا اشاره دارد.با اینکه کنترلر طراحی شده پایداری مقاومی برای تغییرات پارامترهای بار دارد، عملکرد تنها برای حالت نامی تضمین شده است. برای تطبیق بارهای بشدت نامتعادل، یک استراتژی کنترلی در [28] پیشنهاد شده است که از یک اسیلاتور داخلی برای دستیابی به فرکانس و یک سیستم کنترلی فیدبک برای تنظیم ولتاژ، بهره میبرد. با وجود بارهای غیر خطی و جریانهای بار هارمونیکینامناسب، ولتاژهای یک ریزشبکه بشدت منحرف میشوند و کیفیت توان رو به وخامت میرود. نتیجتاً، هیچ یک از استراتژیهای کنترلی فوق الذکر نمیتوانند اثرات مضر هارمونیکها را از بین ببرند/کاهش دهند. بنابراین، پایداری مقاوم یک ریزشبکه نمیتواند برای تغییرات بزرگ پارامترهای بار تضمین گردد. [1]Methodology [2]Distributed Generation

 • چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق تعهد سازمانی

  تعهد سازمانی,چارچوب مبانی نظری,چارچوب مبانی نظری تحقیق تعهد سازمانی,چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق تعهد سازمانی,فصل دوم تحقیق,مبانی نظری و فصل دوم تحقیق تعهد سازمانی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام چارچوب مبانی نظری و…

 • طرح کسب وکار راه‎اندازی كارگاه ساخت ماشینهای مرتبط با تزریق سیمان و استحكام خاك

  استحكام خاك,استخدام در شرکت ماشین سازی,انواع دستگاه های خودرو سازی,پایدار سازی بسترها,تجهیزات و ماشین الات,تزریق سیمان,خودروسازی,دانلود,دانلود پایان نامه,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,دستگاه ها و خدمات,راه‎اندازی كارگاه ساخت ماشین,روش میخ کوبی,شرکت ها و کارخانه های خودروسازی,طرح کسب وکار,ماشین الات,مدارک مورد نیاز جهت استخدام…

 • پاورپوینت اصول طراحی پایگاه داده‌ ها

  پاورپوینت اصول طراحی پایگاه داده‌ ها,خرید پاورپوینت اصول طراحی پایگاه داده‌ ها,خرید و دانلود پاورپوینت اصول طراحی پایگاه داده‌ ها,دانلود پاورپوینت اصول طراحی پایگاه داده‌ ها,دانلود کتاب پاورپوینت اصول طراحی پایگاه داده‌ ها,دانلود و خرید پاورپوینت اصول طراحی پایگاه داده‌…

 • بررسی دیدگاه های مختلف حسابداری

  تئوری مالکیت,حساب های ترازنامه ای,دیدگاه های مختلف حسابداری کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام بررسی دیدگاه های مختلف حسابداری میباشید. دانلود فایل دیدگاه  های مختلف حسابداری هیات اصول حسابداری در امریکا((APBحسابداری را به عنوان "فعالیت خدماتی"…

 • پاورپوینت مفهوم استعاره،نظریه و تئوری های سازمانی

  استعاره سازمانی,استعاره فرهنگ,استعاره های سازمانی,استعاره و تئوری های سازمانی در مدیریت پیشرفته سازمانی,انواع استعاره های سازمان,تئوری سازمانی,محدودیتهای استعاره ها,مدیریت سازمانی,مفهوم استعاره,نظریه سازمانی,نظریه و تئوری های سازمانی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت مفهوم استعاره،نظریه و…

 • پاورپوینت ماساژ درمانی

  کاربرد ماساژ درمانی,ماساژ درمانی,ماساژ درمانی عصبی عضلانی,هنر ماساژ درمان سوئدی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت ماساژ درمانی میباشید. دانلود فایل ماساژ •ماساژ یكی از قدیمی ترین، مفید ترین و آسانترین نوع درمان برای تسكین…

 • پاورپوینت بررسی معماری شیوه پارتی

  پاورپوینت پارتی,دانلود پاورپوینت معماری پارتیa,شیوه پارتی,معماری پارتی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت بررسی معماری شیوه پارتی میباشید. دانلود فایل پاورپوینت بررسی معماری شیوه پارتی در 17 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx…

 • دانلود مقاله تأثیر انقلاب صعنتی بر آلودگی محیط زیست

  آلودگی محیط زیست,تأثیر انقلاب صعنتی بر آلودگی محیط زیست,كارخانه ها و دودكش ها و گازهای شیمیایی,گازهای مضر و سرب معلق در هوا کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود مقاله تأثیر انقلاب صعنتی بر آلودگی محیط…

 • بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

  ارزش,بازار,بدهی صنعت,بررسی تاثیر,بورس اوراق بهادار,پایان نامه,تهران,شرکتهای پذیرفته شده کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار میباشید. دانلود فایل خلاصه تحقیق تاکنون کسی نتوانسته است…

 • دیودهای قدرت

  انواع دیودهای قدرت,تحقیق دیودهای قدرت,تریستورهای کنترل فاز,حفاظت ولتاژ با دیودهای سلنیوم ومقاومتهای متغیر اکسید فلزی,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,دانلود مقاله دیودهای قدرت,دیود,دیود قدرت,دیودهای بازیابی سریع,دیودهای قدرت,دیودهای همه منظوره,مقاله انواع دیودهای قدرت کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام…

 • بتن - ملات

  EXPANDING MORTARS,GROUTS CONCRETES,آسیب پذیری در مقابل مواد شیمیاییSUSCEPTIBILITY TO CHEMICA ATTACK,آهن متالیكی,بتن، ملات، و دوغابهای منبسط شونده,جدا شدن SEGREGATION,جمع شدگی یا انقباض,چسبندگی به بتن قدیمی (بتن مادر),روانی ضعیف,زمان گیرش طولانی PROLONGED SETTING TIME,شسته شدن WASHOUT,نفوذ آب دریا به سیستم تعمیری…

 • طراحی تحلیل سازه

  انواع اتصالات جوشی,تنش‌های مجاز Allowable Stresses,حداقل اندازه جوش,حداقل طول پوششی در اتصالات روی هم,حداقل طول جوش گوشه,حداكثر اندازه جوش گوشه,ضریب كنترل كیفیت,طراحی تحلیل سازه,فاصله مركز به مركز جوش,محدودیت‌های ضخامت و فواصل جوش انگشتانه,محدودیت‌های ضخامت و فواصل جوش كام کاربر گرامی…

 • نقشه های اتوکدی هنرستان12 کلاسه 2 طبقه ای-نمونه اول

  پلان سالن ورزشی,پلان سرایداری,پلان هنرستان,تمرین های معماری2,دانلود نقشه اتوکد,دانلود نقشه های هنرستان12 کلاسه,سایت پلان هنرستان,نقشه های اتوکدی دانشکده,نقشه های اتوکدی فضای آموزشی,نقشه های اتوکدی هنرستان,نقشه های اتوکدی هنرستان12 کلاسه 2 طبقه ای,نقشه های هنرستان,نقشه هن,هنرستان دارای 6 یا 7 کارگاه…

 • الگوریتم های هیوریستیک ها

  الگوریتم ها,الگوریتم های هیوریستیک,پروژه,پژوهش,پژوهش الگوریتم های هیوریستیک ها,تحقیق,تحقیق الگوریتم های هیوریستیک ها,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,مقاله,هیوریستیک ها کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام الگوریتم های هیوریستیک ها میباشید. دانلود فایل الگوریتم های هیوریستیک ها 1-مقدمهسیستم‌های پیچیده…

 • مقاله بررسی بلوغ،تولدی دیگر

  بررسی بلوغ،تولدی دیگر,بلوغ,پژوهش بررسی بلوغ،تولدی دیگر,تحقیق بررسی بلوغ،تولدی دیگر,تولدی دیگر,دانلود تحقیق بررسی بلوغ،تولدی دیگر,مقاله بررسی بلوغ،تولدی دیگر کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مقاله بررسی بلوغ،تولدی دیگر میباشید. دانلود فایل مقاله بررسی بلوغ،تولدی دیگر در 24…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت اجتماعی

  پیشینه نظری تحقیق سلامت اجتماعی,پیشینه و مبانی نظری تحقیق سلامت اجتماعی,مبانی نظری تحقیق سلامت اجتماعی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت اجتماعی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت اجتماعی میباشید. دانلود…

 • دانلود اصول كلی رادار و عملكرد آن 50 ص

  اصول كلی رادار و عملكرد آن 50 ص,تحقیق اصول كلی رادار و عملكرد آن 50 ص,دانلود اصول كلی رادار و عملكرد آن 50 ص,مقاله اصول كلی رادار و عملكرد آن 50 ص کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی…

 • دانلود چگونه اضطراب و دلهره را در درس علوم تجربی برطرف سازم

  چگونه توانستم اضطراب و دلهره سارا را در درس علوم تجربی برطرف سازم کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود چگونه اضطراب و دلهره را در درس علوم تجربی برطرف سازم میباشید. دانلود فایل چکیده :…

 • مقیاس معنا در زندگی استگر و همکاران (MLQ) (2006)

  معنا در زندگی استگر و همکاران (MLQ) (2006),مقیاس معنا در زندگی استگر و همکاران (MLQ) (2006) کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مقیاس معنا در زندگی استگر و همکاران (MLQ) (2006) میباشید. دانلود فایل مقیاس معنا…

 • مقاله تحقیقاتی پایگاه داده

  خرید پژوهش تحقیقاتی پایگاه داده,خرید و دانلود پروژه تحقیقاتی پایگاه داده,دانلود پژوهش وژه تحقیقاتی پایگاه داده,دانلود رایگان پروژه تحقیقاتی پایگاه داده,دانلود و خرید پروژه تحقیقاتی پایگاه داده,دانلود و خرید مقاله رشته کامپیوتر کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی…

 • دانلود بررسی ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی (بخش صنعت) با نیازهای بازار كار از دیدگاه مدیران صنایع

  بررسی ارتباط آموزشهای فنی و حرفه,تحقیق بررسی ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی (بخش صنعت) با نیازهای بازار كار از دیدگاه مدیران صنایع م,دانلود بررسی ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی (بخش صنعت) با نیازهای بازار كار از…

 • مقاله جشن تیرگان

  اب پاشی,ارمنیان,ایران باستان,تیرماه,تیروباد,تیشتر,جشن تیرگان,دانلود,دانلود پایان نامه,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,دوله,زرتشتیان,سرشوران,سیزده بدر,سیزده تیر,فال کوزه کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مقاله جشن تیرگان میباشید. دانلود فایل *مقاله جشن تیرگان* تیر روز از تیرماه در گاهشماری ایرانی ( برابر با…

 • پروژه کارآفرینی بررسی اهمیت کارآفرینان

  اهمیت,اهمیت کارآفرینان,پروژه کارافرینی اهمیت کارآفرینان,توجیه اقتصادی اهمیت کارآفرینان,دانلود پروژه اهمیت کارآفرینان,دانلود کارآفرینی اهمیت کارآفرینان,طرح توجیه فنی اهمیت کارآفرینان,طرح توجیهی اهمیت کارآفرینان,کارآفرینان,کارآفرینی اهمیت کارآفرینان کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پروژه کارآفرینی بررسی اهمیت کارآفرینان میباشید. دانلود…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه فکری و احتمال وقوع آشفتگی مالی

  پیشینه تحقیق,پیشینه تحقیق سرمایه فکری و احتمال وقوع آشفتگی مالی,سرمایه فکری و احتمال وقوع آشفتگی مالی,مبانی نظری,مبانی نظری سرمایه فکری و احتمال وقوع آشفتگی مالی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه فکری و مدیریت سود کاربر گرامی هم اکنون در حین…

 • تاثیر بازاریابی داخلی بر رفتار استراتژیک کارکنان شرکت سایپا با تاکید بر نقش میانجی تعهداستراتژیک

  بازاریابی،شرکت سایپا،رفتار استراتژیک کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام تاثیر بازاریابی داخلی بر رفتار استراتژیک کارکنان شرکت سایپا با تاکید بر نقش میانجی تعهداستراتژیک میباشید. دانلود فایل 1-1-        مقدمه در فضای اقتصادی کنونی جهانی، تلاش برای…

 • دانلود مقاله درمورد کامپوزیت های دندانی

  اجرا,جفت کننده,دانلود,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,دندانپزشکی ترمیمی,رزینهای مونومر,سایش کامپوزیت,فاز پراکنده,فیزیکی,کامپوزیت های دندانی,ماتریسی,مکانیکی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود مقاله درمورد کامپوزیت های دندانی میباشید. دانلود فایل *دانلود مقاله درمورد کامپوزیت های دندانی* كامپوزیت های دندانی : كامپوزیت…

 • دانلود پژوهش آمار

  پاورپوینت,دانلود تحقیق,کارآموزی,مقاله,نمونه سوالات کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود پژوهش آمار میباشید. دانلود فایل خلاصه پروژه : دراین پروژه ما به بررسی و مقایسه وضعیت تحصیلی بعضی از دانش آموزان رشته ادبیات و علوم انسانی…

 • پاورپوینت بررسی شیوه معماری اصفهان

  پاورپوینت بررسی شیوه معماری اصفهان,شیوه معماری اصفهان کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت بررسی شیوه معماری اصفهان میباشید. دانلود فایل پاورپوینت بررسی شیوه معماری اصفهان در 29 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx…

 • مقاله اتوماسیون صنعتی

  اتوماسیون صنعتی,پردازش داده,پمپ,خدماتی,خط تولید,دانلود,دانلود پایان نامه,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,سنسور,سیستم,شبکه,صنعتگران,قطعات خروجی,ماشین های هوشمند,مکانیزه کردن,موتور,واحد های مسکونی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مقاله اتوماسیون صنعتی میباشید. دانلود فایل *مقاله اتوماسیون صنعتی* فصل اول اتوماسیون صنعتی با توجه به…

 • بررسی روشهای پیش بینی ضریب بهره وری TBM

  بررسی روشهای پیش بینی ضریب بهره وری TBM,روشهای پیش بینی ضریب بهره وری TBM کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام بررسی روشهای پیش بینی ضریب بهره وری TBM میباشید. دانلود فایل بررسی روشهای پیش بینی ضریب…

 • دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *