شرح حال روانپزشكی و وضعیت روانی

اختلالات روانی,روان,روانپزشكی
کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام شرح حال روانپزشكی و وضعیت روانی میباشید.

دانلود فایل

مقدمه : مصاحبة بالینی : شرح حال روانپزشكی و وضعیت روانی هدف مصاحبه تشخیصی جمع آوری اطلاعاتی است كه به معاینه كننده كمك می كند تشخیص گذاری نماید . تشخیص درمان را هدایت كرده و به پیش بینی سیر آتی اختلال بیمار كمك می كند . تشخیص های روانپزشكی بر پدیده شناسی توصیفی مبتنی هستند : نشانه ها ، علائم ، و سیر بالینی . معاینة روانپزشكی از دو جزء تشكیل یافته است : ( 1 ) شرح حال ، كه سیر بیماری های فعلی و قبلی را شرح داده و اطلاعات شخصی و خانوادگی را به دست می دهد و معاینه وضعیت روانی ، كه ارزیابی رسمی تفكر ، خلق و رفتار فعلی بیمار است . خلاصه زیر مدلی برای چگونگی سازماندهی معمول این اطلاعات است . همه عناوین باید مورد توجه قرار گیرند اما نیازی به رعایت سفت و سخت آنها نیست . علائم و نشانه های بالینی و روانپزشكی : روانپزشكان توانائی كشف شرایط روانی را به چند دلیل می آموزند : گذاشتن تشخیص دقیق ، انجام درمان مؤثر ، ارائه پیش آگهی قابل اعتماد ، تحلیل مسائل روانپزشكی حتی الامكان بطور كامل ، و برقراری ارتباط مفید با سایر متخصصین . برای رسیدن به این اهداف ، آن ها باید در زبان روانپزشكی تبحر پیدا كنند : باید شناخت و تعریف علائم و نشانه های رفتاری و هیجانی را بیاموزند و در مشاهده دقیق و توصیف واضح پدیده های روانی روانپزشكی مسلط گردند.  بسیار از علائم و نشانه های روانپزشكی ریشه در رفتار طبیعی دارند و می توان آن ها را به عنوان نقاط متفاوتی روی طیفی از بهنجاری تا بیمار گونگی تصور نمود . تشخیص و طبقه بندی در روانپزشكی : سیستم های طبقه بندی تشخیص های روانپزشكی چندین هدف دارند : (1) تفكیك یك تشخیص روانپزشكی از دیگری ، به طوری كه پزشك مؤثرترین درمان را پیشنهاد كند ؛ (2) ارائه زبانی مشترك بین اهل فن بهداشت روانی ؛ (3) جستجوی علل اختلالات روانی كه هنوز نامعلوم هستند . دو طبقه بندی بسیار مهم روانپزشكی عبارتند از : راهنمای تشخیص و آماری اختلالات روانی ( DSM) ، كه در ایالات متحده مورد استفاده قرار می گیرند ، و طبقه بندی آماری بین المللی بیماری های و مسائل بهداشتی وابسته (ICD) ، كه در اروپا كاربرد دارد . هر سیستم از برخی جهات با هم فرق دارند ، اما كاملاً مشابه هستند . طبقه بندی مورد استفاده در این كتاب بر متن بازنگری شده چهارمین ویر است (DSM-IV-TR) DSM است كه در سال 2000 توسط انجمن روانپزشكی آمریكا به چاپ رسیده است . دمانس و اختلالات روانی ناشی از اختلال طبی عمومی : اختلالات شناختی با تخریب قابل ملاحظه در كاركردهائی نظیر حافظه ، قضاوت ، زبان و توجه مشخص است . این تخریب نشان دهنده تغییر از خط پایه است ، دلیریوم با اختلال در هشیاری و بروز علائم در یك دورة زمانی كوتاه مشخص است . دمانس با تخریب شناختی كلی ، از جمله نقص های حافظه ، علیرغم سطح بهنجار هشیاری و بیداری مشخص می باشد. اختلالات نسیاتی با كاهش حافظه بدون تخریب شناختی دیگر مشخص هستند . اختلالات روانی ناشی از اختلال كلی طبی یك عده علائم روانی تعریف می شوند كه مستقیماً از اختلال طبی یا نورولوژیك ناشی می شوند ( مثل افسردگی ناشی از تومر لوب پیشانی ). اختلالات شناختی نیز ممكن است از مسائلی نظیر ضربه ، اختلال سوء مصرف مواد ، سموم یا داروها ناشی شوند . این اختلالات می تواند توأم باشند ( مثل دلیریوم حاد كه دمانس دیرپا را پیچیده تر می سازد ) . جنبه های عصبی – روانپزشكی HIV و AIDS AIDS یك بیماری است كه در آن ویروس نقص ایمنی انسان ( قبلاً HIV-I گفته می شود ) موجب تخریب شدید ایمنی سلولی می گردد ، كه به عفونت های فرصت طلب ، نئوپلاسم ها ، سندرم های با ارتباط مستقیم با ویروس و مرگ می انجامد . گفته می شود كه در سراسر جهان 22 میلیون نفر با HIV آلوده شده اند و 12 میلیون مرگ از این آلودگی حاصل شده است . AIDS را می توان یك بیماری مغزی تلقی كرد چون بیش از 50% افراد آلوده تظاهرات عصبی – روانی دارند . تغییرات نوروپاتوژیك در 90% بیماران مبتلاً به AIDS در كالبد شكافی مشاهده شده است . ده درصد بیماران شكایات CNS به عنوان نشانه های اولیه اختلال مطرح می كنند . میزان اختلالات خلقی ، اضطرابی ، سوء مصرف مواد ، و انطباق مربوط AIDS و اختلالات وابسته به HIV بالا است . كشف داروهای آنتی رتر و ویرال در تركیبات قوی  ( Cocktails) ماهیت اختلال را برای بسیاری از بیماران به یك مدل بیماری مزمن تبدیل كرده است . این تحول چالشی تازه را در مداوای بیماران كه باید با یك بیماری مزمن زندگی كنند و با هزینه و اثرات جانبی رژیم های دارویی ضد HIV بسازند بوجود آورده است . اختلالات وابسته به الكل : الكل قابل وصول ترین و از نظر فرهنگی پذیرفته ترین مادة سوء مصرفی ( در آمریكا ) است . نود درصد مردم در جوامع غربی زمانی در طول عمر خود الكل مصرف می كنند . و مسائل وابسته به الكل را بخش كلیدی در هر ارزیابی روانپزشكی می سازد. تقریباً هر مسئلة بالینی مطرح شده می تواند مربوط به اثرات سوء مصرف ، وابستگی ، ترك یا مسمومیت با الكل باشد . تعریف الكلیسم بر قرائن تخریبهای مكرر حاصل از الكل در زمینه های متعدد كاركرد زندگی ، كه علیرغم آن شخص به مصرف الكل ادامه می دهد ، اشاره دارد . هر چند الكلیسم توصیف كنندة‌ یك اختلال روانی خاصی نیست ، اختلالات مربوط به الكلیسم را می توان به سه گروه تقسیم كرد ‍: (1 ) اختلالات مربوط به اثر مستقیم الكل بر مغز [ از جمله  مسمومیت الكلی ( مستی ) محرومیت ( ترك ) و هالوسینوز الكلی ] ، و (2) اختلالات مربوط به رفتار وابسته به الكل ( سوء مصرف الكل و وابستگی )، و (3) اختلالات مربوط به اثرات پایدار ( از جمله اختلالات نسیانی و دمانس پایدار وابسته به الكل ، آنسفالوپاتی – ورنیكه ، و سندرم كورساكف ) كه تمام اختلالات وابسته به الكل DSM-IV-TR را نشان می دهد . سایر اختلالات وابسته به مواد : اختلالات وابسته به مواد یك مسأله گسترده بهداشت عمومی است كه در زمینه های گوناگون كاركرد و ایجاد ناتوانی می كند ( در ایالات متحده ) 37% جمعیت حداقل یك بار ماده ای ممنوع را آزمایش كرده اند . بیش از 15% جمعیت ایالات متحدة بالای 18 سال مسائل سوء مصرف جدی مواد دارند . تقریباً دو سوم  تا سه چهارم  بیماران مبتلا به سوء مصرف مواد تشخیص های روانپزشكی توأم دارند . سندرمهای ناشی از مواد ممكن است طیف كامل بیماریهای روانی از جمله اختلالات خلقی اساسی ، پسیكوتیك و اضطرابی را تقلید كنند . این پدیده های اختلالات غنی برای پژوهش های روانپزشكی شمرده می شوند . (همینطور كه با مدل فن سیكلیدین اسكیزوفرنی پژوهش در مورد فعالیت گیرنده N – میتل D– آسپارتیت [NMDA] نیز صورت گرفت )‌. در كار بالغین اختلالات سوء مصرف مواد همیشه باید به هنگام تشخیص و درمان اختلالات روانی در مد نظر باشد . بالعكس ، بیمارانی كه با اختلال اولیه سوء مصرف مواد رجوع می كنند باید از نظر توأم بودن بیماری ( dual diagnosis ) كه ممكن است در سوء مصرف یا وابستگی مواد نقشی داشته باشد شوند . اسكیز و فرنی : اسكیزوفرنی ( Schizophrenia ) اختلالی پسیكوتیك با علت نامعلوم و تظاهر گوناگون است با علائم مثبت و منفی ( كمبودی ) مشخص می باشد . اسكیزوفرنی هر چند اختلالی شناختی نیست غالباً تخریب شناختی ( مثل تفكر عینی ، اختلال پردازش اطلاعات ) بوجود می آورد . علائم اسكیزوفرنی تأثیر نامطلوب بر تفكر ، احساسات ، رفتار و عملكرد اجتماعی و شغلی می گذارد . این بیماری معمولاً مزمن است و سیری دارد كه از مرحلة مقدماتی ، فعال و باقیمانده می گذرد . مراحل مقدماتی و باقیمانده با فرمهای خفیف علائم فعال ، نظیر باورهای غریب و تفكر سحر آمیز و نیز كمبودهایی در مراقبت از خود و روابط بین فردی شخص هستند. اسكیزوفرنی به عنوان یك بیماری مغزی ، با نابهنجاریهایی ساختمانی و كاركردی مشهود در مطالعات تصویرگیری مغز و نیز یك جزء ژنتیك كه در مطالعات دوقلوها مشاهده شده ، تثبیت گردیده است . ارزیابی بیماری مبتلا به اختلال روانی : مصاحبه با بیمار :  ×  زمان مورد نیاز برای اولین مصاحبه نیم تا یكساعت ( براساس شرایط ) می باشد . برای مصاحبه های بعدی نیم ساعت پیشنهاد می شود .  ×  در مطب و یا محل كار روانپزشك ، صندلی هایی كه برای بیمار و روانپزشك در نظر گرفته شده اند ، باید ارتفاع برابر داشته باشند ، به طوری كه هیچیك ( پزشك و بیمار ) از بالا به دیگری نگاه نكنند . در صورتی كه در محل كار چند صندلی وجود داشته باشد پزشك باید صندلی خودش را انتخاب كند و سپس اجازه دهد بیمار برای نشستن صندلی مورد نظر خود را برگزیند .  ×  در صورتی كه احتمال خطرناك بودن بیمار برود ، باید در اتاق باز گذاشته شود پـزشك نزدیك به در بنشیند و فرد دیگری در خارج یا داخل اتاق حضور داشته باشد.       ×        در برخی بیماران باید نكات ویژه ای را رعایت كرد :    1.      بیمار مبتلا به اختلال هذیانی .    2.      نباید به طور مستقیم با هذیان بیمار مخالفت كرد .  3. از سوی دیگر پزشك نباید وانمود كند كه هذیان بیمار را پذیرفته است .  4. بهترین نحوة برخورد با بیمار مبتلا به اختلال هذیانی فهماندن این نكته به اوست . كه : برخی ممكن است عقیدة‌ او را بپذیرند و برخی ممكن است آن را قبول نداشته باشند .  5. بهتر است در هنگام مصاحبه با بیمار به اختلال هذیانی توجه را بر احساسات ترس ها و امیدهای بیمار ، كه زیربنای باور هذیانی او را تشكیل می دهند  معطوف كرد تا بتوان دریافت كه هذیان چه عمل ویژه ای را برای بیمار انجام می دهد . بیمار دارای رفتار تهاجمی : بكرات ، روانپزشك در بیمارستان با بیماری كه دارای رفتار تهاجمی بوده ، اكنون به طریقی مهار شده است ( به عنوان مثال دستانش را بسته اند . ) مواجه می شود . در ابتدا باید بیمار را از نظر توانایی انجام مصاحبه ( برقراری ارتباط كلامی ، از دست نرفتن واقعیت . ) بررسی كرد. در صورتی كه نتوان با بیمار مصاحبه كرد ، درمان آغاز خواهد شد . در صورتی كه مصاحبه امكانپذیر باشد باید بیمار را از نظر احتمال بروز رفتار تهاجمی ارزیابی كرد ( می توان این موضوع را به طور مستقیم از بیمار پرسید . ) در صورتی كه احتمال بروز رفتار تهاجمی وجود نداشته باشد ، می توان بیمار را رها كرد و با او مصاحبه كرد . در هر صورت در هنگام مصاحبه باید حداقل یك نفر دیگر نیز حضور داشته باشد .   ·در هـنگام مصاحبه با بیمار كه رفتار تهاجمی دارد ، توجه به نكات زیر حائز اهمیت است: 1 – باید در اتاق باز شد . 2 – نباید به سرعت و بدون خبر به بیمار نزدیك شد و یا او را لمس كرد . 3 – نباید با بیمار بحث كرد . 4 –  نباید با عصبانیت به بیمار پاسخ داد . 5 – نباید شرایط را برای افراد از موقعیت خطرناك محدود كرد ( به عنوان مثال نباید پشت میز نشست . ) 6 – در صورت بروز احساس ترس یا ناراحتی باید مصاحبه را قطع نمود و كمك خواست . 7 – باید به طور روشن و با قاطعیت به بیمار فهمانید كه نمی تواند و نباید رفتار تهاجمی از خود نشان دهد و در صورت بروز چنین رفتاری با او برخورد خواهد شد.

 • گزارش کارآموزی در هواپیمایی

  تدوین سیاستها و مقرارت ملی هوانوردی,خدمات هوانوردی,سازمان هواپیمایی کشوری کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام گزارش کارآموزی در هواپیمایی میباشید. دانلود فایل معرفی سازمان شركت فرودگاههای كشور به موجب مصوبه شورایعالی اداری در تاریخ 25/12/1370 و…

 • بررسی نقش توان راكتیو در شبكه های انتقال و فوق توزیع

  پارامتر های الكتریكی,توان راكتیو,جبران بار,شبكه های انتقال کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام بررسی نقش توان راكتیو در شبكه های انتقال و فوق توزیع میباشید. دانلود فایل چكیده: در این پروژه در مورد نقش توان راكتیو…

 • پاورپوینت سبک آرت دکو

  پاورپوینت سبک آرت دکو,سبک آرت دکو کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت سبک آرت دکو میباشید. دانلود فایل پاورپوینت سبک آرت دکو توضیحات:  فایل پاورپوینت بررسی و آشنایی با سبک طراحی و تزیینات داخلی آرت…

 • نمونه قرارداد اجاره نامه ساختمان

  اجاره نامه,ساختمان,قرارداد,نمونه کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام نمونه قرارداد اجاره نامه ساختمان میباشید. دانلود فایل فایل نمونه قرارداد اجاره نامه ساختمان شامل 4 صفحه می باشد.

 • جزوه تایپ شده، رنگی و مصور "ترجمه متون و گرامر زبان سوم دبیرستان"

  ترجمه ی دروس زبان 3,جزوه زبان انگللیسی,جزوه زبان کنکور,جزوه کامل زبان 3 دبیرستان,جزوه کامل زبان انگلیسی3,زبان 3 کنکور,زبان انگلیسی 3 دبیرستان برای کنکور,زبان انگلیسی3 در کنکور,زبان سوم دبیرستان,گرامر زبان انگلیسی3 برای کنکور,گرامر کامل زبان 3 کاربر گرامی هم اکنون در…

 • بررسی ساختمان و عملكرد لیزوزوم و میكروبادی

  ساختمان و شكل لیزوزمها,لیزوزوم,میكروبادی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام بررسی ساختمان و عملكرد لیزوزوم و میكروبادی میباشید. دانلود فایل ساختمان و عملكرد لیزوزوم و میكروبادی  اطلاعات ما راجع به ساختمان و عمل لیزوزومها و میكروبادیها…

 • گزارش کارآموزی کارخانه الکترو استیل

  الکترو استیل,دانلود گزارش کارآموزی کارخانه الکترو استیل,کاراموزی کارخانه الکترو استیل,کارخانه,کارخانه الکترو استیل,کارورزی کارخانه الکترو استیل,گزارش کاراموزی کارخانه الکترو استیل کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام گزارش کارآموزی کارخانه الکترو استیل میباشید. دانلود فایل گزارش کارآموزی کارخانه…

 • پیشینه تحقیق و مبانی نظری تاب آوری

  پیشینه تحقیق,تاب آوری,مبانی نظری کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پیشینه تحقیق و مبانی نظری تاب آوری میباشید. دانلود فایل توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی…

 • پیشینه تحقیق و مبانی نظری سبک های عشق ورزی

  پیشینه تحقیق,سبک های عشق ورزی,مبانی نظری کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پیشینه تحقیق و مبانی نظری سبک های عشق ورزی میباشید. دانلود فایل توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)…

 • تحقیق در مورد هندسه 2

  پایان نامه معماری,پروژه,پژوهش,تحقیق,دانلود پایان نامه معماری,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود رساله معماری,دانلود مقاله,رساله معماری,مقاله,هندسه 2 کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام تحقیق در مورد هندسه 2 میباشید. دانلود فایل هندسه 2 فصل اول: 1) اصولی از خط…

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملكرد

  ارزیابی عملكرد,پیشینه تحقیق ارزیابی عملكرد,دانلود مبانی نظری ارزیابی عملكرد کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملكرد میباشید. دانلود فایل 1-1-1مفهوم و تعاریف عملكرد        در فرهنگ لغت حییم كلمة…

 • دانلود پاورپوینت روانشناسی اجتماعی

  اتوکلاین برگ,روانشناسی اجتماعی,علم مطالعه تعامل انسانها,علم مطالعه رفتارمتقابل بین انسانها کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود پاورپوینت روانشناسی اجتماعی میباشید. دانلود فایل روانشناسی اجتماعی ازدیدگاههای مختلف: اتوکلاین برگ،روانشناسی اجتماعی راعلم مطالعه رفتارفرد در وضع گروهی…

 • پرسشنامه حالت های روانشناختی مثبت (PPS)

  پرسشنامه حالت های روانشناختی مثبت (PPS),حالت های روانشناختی مثبت (PPS) کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پرسشنامه حالت های روانشناختی مثبت (PPS) میباشید. دانلود فایل پرسشنامه حالت های روانشناختی مثبت (PPS) مشخصات « پرسشنامه حالت های…

 • دانلود پاورپوینت كنفرانس سازه پل

  آشنایی با انواع پلها و ساختار آنها,پل تیری,پل قوسی,پل معلق,پلهای تیری,تعریف پل,ساخت پلهای سنگی,سه نوع اصلی از پلها,طویل ترین پل معلق کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود پاورپوینت كنفرانس سازه پل میباشید. دانلود فایل مقدمه…

 • دانلود پژوهش دانش ژنتیک (زادشناسی)

  پژوهش ژنوم انسانی,ژنتیک و تغذیه درمانی,گامت سازی و باروری انسان,متخصص ژنتیک کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود پژوهش دانش ژنتیک (زادشناسی) میباشید. دانلود فایل تاریخچه: آشنایی با اصول دانش ژنتیك ( زادشناسی )، مورد نیاز…

 • پاورپوینت به این 22 دلیل سیگار نکشید

  22 دلیل ترک سیگار,اهمیت ترک سیگار,به این ۲۲ دلیل سیگار نکشید,ترک سیگار,دلایل ترک سیگار,دلایل نکشیدن سیگار کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت به این 22 دلیل سیگار نکشید میباشید. دانلود فایل به این ۲۲ دلیل…

 • گیاهان دارویی: اهمیت - مزیتها - مشكلات - نتیجه

  پایان نامه,پروژه,پژوهش,تحقیق,دانلود پایان نامه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,گیاهان دارویی,مقاله کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام گیاهان دارویی: اهمیت - مزیتها - مشكلات - نتیجه میباشید. دانلود فایل گیاهان دارویی: اهمیت - مزیتها - مشكلات - نتیجه…

 • گزارش کار آزمایشگاه کنترل خطی

  اندازه گیری پارامترهای موتور و تاکومتر,اندازه گیری ثابت زمانی مکانیکی موتور,اندازه گیری ضریب انتقال موتور,اندازه گیری ضریب تاکومتر,اندازه گیری نسبت تبدیل گیربکس,سری آزمایشات اندازه گیری پارامترهای موتور و تاکومتر,فیدبک سرعت چیست,کنترل وضعیت با فیدبک سرعت,کنترل وضعیت ساده,گزارش کار آزمایشگاه کنترل…

 • مقاله تحلیل داده ها

  پژوهش,پژوهش تحلیل داده ها,تحقیق,تحقیق تحلیل داده ها,تحلیل,تحلیل داده ها,داده ها,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,مقاله,مقاله تحلیل داده ها کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مقاله تحلیل داده ها میباشید. دانلود فایل تحلیل داده ها1- ارقام با معنی: برای…

 • اقدام پژوهی چگونه توانستم حواس پرت شاهرخ را در کلاس متمرکز کنم

  اقدام پژوهی,چگونه توانستم,حواس پرت,شاهرخ را در,کلاس متمرکز کنم کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام اقدام پژوهی چگونه توانستم حواس پرت شاهرخ را در کلاس متمرکز کنم میباشید. دانلود فایل فهرست مطالب چگونه توانستم حواس پرت شاهرخ…

 • پاورپوینت روان شناسی رشد 1

  پاورپوینت روان شناسی رشد 1,روان شناسی رشد 1 کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت روان شناسی رشد 1 میباشید. دانلود فایل پاورپوینت روان شناسی رشد در  ۱۸۷ اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx…

 • مبانی نظری و پیشینه حکمرانی خوب و شاخص های آن

  مبانی نظری و پیشینه حکمرانی خوب و شاخص های آن کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مبانی نظری و پیشینه حکمرانی خوب و شاخص های آن میباشید. دانلود فایل بصورت فایل ورد همراه با منابع گفتار…

 • بررسی دوام بتن

  بررسی دوام بتن,دوام بتن کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام بررسی دوام بتن میباشید. دانلود فایل بررسی دوام بتن دوام بتن تا كنون طراحان سازه های بتنی بیشتر به مشخصات مقاومتی این ماده علاقه مند بوده…

 • بررسی و دلایل اثبات وجود خدا در فلسفه اسپیتوزا

  بررسی و دلایل اثبات وجود خدادر فلسفه اسپیتوزا,شان و جایگاه وجود و جوهر نزد دو فیلسوف,وحدت وجود یا وحدت جوهر کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام بررسی و دلایل اثبات وجود خدا در فلسفه اسپیتوزا میباشید.…

 • چگونه دانش آموزانم را به انجام فعالیت های ورزشی ترغیب نمایم

  انجام فعالیت های,چگونه دانش آموزانم را به,ورزشی ترغیب نمایم کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام چگونه دانش آموزانم را به انجام فعالیت های ورزشی ترغیب نمایم میباشید. دانلود فایل چکیده : در جوامع امروز آموزش بی‌تردید…

 • آینده مدیریت منابع انسانی

  آینده مدیریت,مدیریت منابع انسانی,منابع انسانی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام آینده مدیریت منابع انسانی میباشید. دانلود فایل آینده مدیریت منابع انسانی مقدمه  به واسطه تغییر محیط كسب و كار، مدیریت منابع انسانی (HRM) ، نیز…

 • پرسشنامه زمینه یاب ارزش های ازدواج

  پرسشنامه زمینه یاب ارزش های ازدواج,زمینه یاب ارزش های ازدواج کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پرسشنامه زمینه یاب ارزش های ازدواج میباشید. دانلود فایل پرسشنامه زمینه یاب ارزش های ازدواج مشخصات « پرسشنامه زمینه یاب…

 • پاورپوینت آشنایی با صحیفه سجادیه زبور آل محمد علیهم السلام

  بررسی آشنایی با صحیفه سجادیه زبور آل محمد علیهم السلام,پاورپوینت جامع و کامل آشنایی با صحیفه سجادیه زبور آل محمد علیهم السلام,پکیج پاورپوینت آشنایی با صحیفه سجادیه زبور آل محمد علیهم السلام,دانلود پاورپوینت آشنایی با صحیفه سجادیه زبور آل محمد…

 • دانلود پاورپوینت آسیب پذیری خط آهن حین وقوع زلزله و ارائه راهکارهای اساسی کاهش خسارات

  آسیب های ناشی از زلزله,آسیب های وارده بر ساختمانهای ایستگاهها,آسیب های وارده بر سیستم زهکشی مسیر,بلایای طبیعی موثر در سیر و حرکت قطارها,مخاطرات زمین کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود پاورپوینت آسیب پذیری خط آهن…

 • مقاله درمورد مدیریت و حسابداری در شهرداری ها

  اسناد پرداخت,انجمن شهر,بودجه,دانلود,دانلود پایان نامه,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,درامد,رئیس حسابدار,سازمان مالی شهرداری,گزارش مالی,مدیر امور مالی,مدیریت و حسابداری در شهرداری ها کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مقاله درمورد مدیریت و حسابداری در شهرداری ها میباشید. دانلود فایل *مقاله…

 • دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *