طراحی و ساخت دستگاه ثبت كننده سیگنال الكترومایوگرام دو كاناله و مدلسازی فعالیت ایزومتریك ساعد

الكترومایوگرام دو كاناله,ایزومتریك ساعد,پایان نامه,پروژه,پژوهش,جزوه,دانلود پایان نامه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود جزوه,دانلود مقاله,دستگاه ثبت كننده سیگنال,طراحی وساخت,مدلسازی فعالیت,مقاله
کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام طراحی و ساخت دستگاه ثبت كننده سیگنال الكترومایوگرام دو كاناله و مدلسازی فعالیت ایزومتریك ساعد میباشید.

دانلود فایل

طراحی وساخت دستگاه ثبت كننده سیگنال الكترومایوگرام دو كاناله و مدلسازی فعالیت ایزومتریك ساعد چكیده هدف از این پروژه ساخت امپلی فایر دو كاناله EMG و مدلسازی فعالیت ایزومتریك ساعد و به دست اوردن رابطه كیفی بین نیروی وارد بر كف دست و دامنه EMG دو عضله دو سر و سه سر بازو و میزان نیروی متوسط ایجاد شده در انهاست. سیگنال EMG دو عضله به وسیله كارت صوتی به كامپیوتر داده شده و از نرم افزار MATLAB برای نمایش و پردازش داده ها استفاده می شود.سپس اضافه كردن وزنه هادر كف دست و مطالعه EMG دو عضله و انتگرال قدر مطلق انها روابط مطرح شده در قسمت بالا را به دست می اوریم. در بخش مدلسازی پس از ساده سازی به مدلسالزی ماهیچه دو سر بازو می رسیم كه برای ثبت پاسخ ان از سنسوری كه خودمان طراحی كردیم استفاده می كنیم و پاسخ این سنسور را هم با كارت صوتی به كامپیوتر می دهیم. مقدمه در اثر انتقال سیگنالهای عصبی به عضله , تارهای عضلانی فعال شده و ایجاد پتانسیل عمل  می نماید که به آن EMG گویند که در واقع تجلی اراده انسان برای انجام حرکت است . انتشار این پتانسیل های عمل در طول عضله ادامه یافته و بر روی پوست قابل دریافت می گردند . با نصب الکترودهای پوستی می توان این سیگنالها را از سطح پوست دریافت نمود . سیگنالهای EMG از نظر فرکانس در محدودهhz 25 تا چند کیلو هرتز تغییر می کنند و دامنه های سیگنال بسته به نوع سیگنال والکترودهای استفاده شده از 100 میکروولت تا 90 میلی ولت تغییر می کنند . بطور کلی سیگنال EMG توسط دو نوع منبع نویز می پذیرد :        1 منابع بیولوژیکی   2منابع غیر بیولوژیکی منابع بیولوژیکی شامل حرکات سایر عضلات مانند عضله قلب و حرکات ناشی از ضربان رگهای خونی است و منابع غیر بیولوژیکی شامل سیستمهای اندازه گیری و تداخلات برق شهر  و محیط اطراف آن و حرکات شخص آزمایش دهنده و حرکت الکترودها می باشد . ثبت کننده EMG شامل  مدارهایی است که می تواند سیگنال بسیار ضعیف EMG را که حداکثر دامنه ای به اندازهmv 1 دارد و دارای نویز نیز می باشد , را پردازش کرده و با کمترین نویز و دامنه قابل قبول در خروجی ظاهر سازد در طراحی مدار ثبت کننده EMG بدلیل اینکه پهنای باند فرکانسی این سیگنال عموما” بین 25 تا 1000 هرتز است , از یک فیلتر بالا گذر و یک فیلتر پایین گذر استفاده شده است .همچنین برای حذف نویز hz 50 برق شهر كه به ورتداخلی وارد می شود از یك فیلتر میان ناگذر تیز استفاده می كنیم .برای رساندن سطح سیگنال به مقدار قابل نمایش    هم گین 1000 را در مدار تعبیه می كنیم.سپس سیگنال حاصله را به وسیله وسیله كارت صدا به كامپیوتر می دهیم.          بنابراین تا این مرحله اطلاعات A/D كارت صدا از طریق پورت PCI به پردازنده كامپیوتر انتقال یافته است . حال به دنبال راهی می گردیم كه این اطلاعات را بتوانیم نمایش دهیم و بر روی ان پردازش انجام دهیم. نرم افزاری که ما در این پروژه از ان استفاده کردیم MATLAB می باشد.MATLAB به عنوان یک زبان برنامه نویسی و ابزار دیداری کردن داده , قابلیت های بسیاری در زمینه های مهندسی , محاسبات و ریاضیات دارا می باشد. برای دادن سیگنال EMG دو عضله به طور همزمان از مد استریوی كارت صدا استفاده می كنیم. پس ان واردمرحله ی مدلسازی حركت ایزومتزیك ساعد می شویم. مدل سازی یکی از جنبه های مهم اغلب مطالعات مهندسی پزشکی است . مدل عبارت است از نمایش ساده شده ی اشیا و سیستمها و به همین دلیل جزء مهمی از زندگی روزمره نیز به شمار می رود. در بحث مدلساز ی ابتدا به ساده سازی سیستم می پرازیم . سپس با وارد كردن نیرو به كف دست و ثبت جابجایی دست در فاز دینامیك حركت به وسیله سنسور جابجایی طراحی شده وارد مرحله بعد می شویم. مرحله بعدی انتخاب مدل مناسب برای ماهیچه است كه مامدل مكانیكی هیل را در نظر گرفتیم و با محاسبه تابع تبدیل پارامتری این مدل و به دست اوردن خروجی زمانی ان با فرض اینكه ورودی پله باشد و مقایسه ان با خروجی سنسور ، پارامترها را محاسبه كردیم. این پایان نامه شامل شش فصل است كه در فصل اول به بررسی سیگنال EMG پرداختیم .در فصل دوم مطالبی راجع به الكترودهای ثبت سیگنال اورده شده است و فصل سوم هم مفصلا به شرح سخت افزار پروزه می پردازد. فصل چهارم هم حاوی مطالبی درباره كارت صدا می باشد. سپس در فصل پنجم به مبحث مدلسازی حركت ایزومتریك ساعد و به دست اوردن رابطه بین وزنه ها و دامنه EMG می پردازیم. فصل ششم هم به بررسی نرم افزار پروژه و الگوریتم های نوشته شده می پردازد. فصل اول مقدمه در اثر انتقال سیگنالهای عصبی به عضله , تارهای عضلانی فعال شده و ایجاد پتانسیل عمل می نماید که به آن EMG گویند که در واقع تجلی اراده انسان برای انجام حرکت است . انتشار این پتانسیل های عمل در طول عضله ادامه یافته و بر روی پوست قابل دریافت می گردند . با نصب الکترودهای پوستی می توان این سیگنالها را از سطح پوست دریافت نمود . سیگنالEMG به عنوان یک ابزار غیر تهاجمی برای کنترل دست مصنوعی به کار می رود . این سیگنال حاوی اطلاعات زیادی در حوزه زمان و فرکانس است که محققان با تبدیلات ریاضی متنوع , سعی در استخراج و تحلیل اینگونه اطلاعات داشته اند . سیگنالهای EMG از نظر فرکانس در محدودهhz 25 تا چند کیلو هرتز تغییر می کنند و دامنه های سیگنال بسته به نوع سیگنال والکترودهای استفاده شده از 100 میکروولت تا 90 میلی ولت تغییر می کنند , بنا براین تقویت کننده های EMG نسبت به تقویت کننده های ECG  پاسخ فرکانسی وسیعتری را پوشش می دهند ولی در عوض لازم نیست فرکانسهای بسیار پایین را مانندECG  پوشش دهند . و این امر بدلیل وجود آرتیفکت ناشی از حرکت در فرکانسهای پایین بسیار مطلوبست چرا که میتوانند بدون تحت تأثیر قرار دادن سیگنال مؤثر , فیلتر شوند . در نمودارشكل 1-1 مقایسه ای بین محدوده تغییرات فركانس و ولتاژ سیگنال EMG و سیگنالهای متداول دیگر انجام شده است : شكل 1-1-مقایسه دامنه و فركانس EMG با سیگنالهای حیاتی دیگر همانطور كه ملاحظه می كنید سیگنال EMG نسبت به سیگنالهای ECG,EEG,EOG محدوده فركانسی وسیعتری را شامل می شود و همینطور شامل فركانسهای خیلی كم نمی شود و نسبت به آنها دامنه بزرگتری نیز دارد . ولی دامنه آن نسبت به پتانسیل عمل آكسون پایین تر است و فركانسهای پایین تری را نسبت به آن پوشش می دهد . از آنجاییکه در این پروژه از الکترودهای سطحی استفاده شده است , سطوح سیگنالها پایین و پیک دامنه های آنها از 1/0 تا 1 mv  است . اما اگر از الکترودهای سوزنی فرو رونده در ماهیچه استفاده شود , سیگنالهای EMG می توانند دارای دامنه ای در حدود دو برابر حالت قبلی شوند و در نتیجه به بهره کمتری برای تقویت نیاز دارند و همچنین از آنجاییکه سطح الکترودهای سوزنی EMG نسبت به الکترودهای سطحی به مراتب کمتر است , امپدانس منبع مولد سیگنال بالاتر بوده و لذا امپدانس ورودی بالاتر تقویت کننده لازم است . در مراکز بهداشتی و درمانی EMG اغلب به روش سوزنی انجام می شد و روش سطحی با وجود بهداشتی بودن و عدم درد , بندرت به کار می رفت زیرا این روش دارای شکل موج کاملا” تصادفی است و استخراج پارامترهای آن بدون استفاده از روشهای پردازش کامپیوتری امکان پذیر نیست , ولی اخیرا” با پیشرفتهای انجام گرفته در روشهای پردازش کامپیوتری بتدریج استفاده از الکترودهای در ثبت EMG رو به افزایش است . یکی از مناسبترین روشهای تحلیل EMG همراه با الکترود سطحی , بررسی محتوای فرکانسی سیگنال و استخراج ویژگیهای آن با استفاده از تابع چگالی طیف توان است . منابع نویز : بطور کلی سیگنال EMG توسط دو نوع منبع نویز می پذیرد :      1- منابع بیولوژیکی   2- منابع غیر بیولوژیکی منابع بیولوژیکی شامل حرکات سایر عضلات مانند عضله قلب و حرکات ناشی از ضربان رگهای خونی است و منابع غیر بیولوژیکی شامل سیستمهای اندازه گیری و تداخلات برق شهر  و محیط اطراف آن و حرکات شخص آزمایش دهنده و حرکت الکترودها می باشد . ثبت کننده EMG شامل  مدارهایی است که می تواند سیگنال بسیار ضعیف EMG را که حداکثر دامنه ای به اندازهmv 1 دارد و دارای نویز نیز می باشد , را پردازش کرده و با کمترین نویز و دامنه قابل قبول در خروجی ظاهر سازد  در طراحی مدار ثبت کننده EMG بدلیل اینکه پهنای باند فرکانسی این سیگنال عموما” بین 25 تا 1000 هرتز است , از یک فیلتر بالا گذر و یک فیلتر پایین گذر استفاده شده است . ثبت کننده سیگنالهای حیاتی بطور کلی عبارت است از بکارگیری تجهیزاتی الکترونیکی که بعضی از وقایع فیزیولوژیکی نرمال و یا غیر نرمال درونی انسان را به شکل سیگنالهای سمعی و بصری نمایش می دهد و به ا و یاد می دهد که روی وقایع احساس نشده و یا غیر ارادی خود با دیدن این سیگنالهای سمعی و بصری کار کند . در زمینه مسائل مربوط به توانبخشی مفید ترین ثبت کننده , EMG است . اما سیگنال EMG به تنهایی قابل استفاده نیست چونکه بیمار و پزشک معالج سیگنالهای EMG را نمی بینند و این سیگنالها باید به علائم صوتی و تصویری قابل درک تبدیل شوند . تجربیات نشان می دهد که بیمار در حین آزمایش ثبت EMG به تقاضای پزشک برای تغییر اندازه فعالیت ماهیچه ای , پاسخ مثبت می دهد . مقدار IAV ویا ا نتگرال قدر مطلق یکی از مشخصه های مهم سیگنال است که با نیروی انقباض عضلانی رابطه دارد . یکی از ا هداف اولیه همه ثبت کننده های EMG , قادرسازی بیمار به اعمال کنترل ارادی بر عضلات مخطط (عضلات ارادی ) خود است که به منظور افزایش فعالیت ماهیچه های ضعیف و کاهش فعالیت ماهیچه های متشنج به کار می رود در آموزش کلینیکی , بیمار از طریق سیگنالهای سمعی و بصری , از انقباضهای خیلی کوچک و خیلی بزرگ ماهیچه اش  آگاه می شود در انتخاب ابزار ثبت کننده EMG باید به دو نکته توجه داشت : ثبت کننده های شنیداری در انواع مختلف وجود دارد که باید در آنها توجه داشت که کدام یک از آنها بیمار را به فعالیت بیشتر ترغیب می کند . در ثبت کننده های تصویری بیمار با دیدن سیگنال بر روی اسیلوسکوپ به به فعالیت بیشتر ترغیب می شود . منشاْ سیگنال EMG :  سیگنال EMG   از  ترکیب  اجزای  کوچکتری  به  نام  پتانسیل  عمل  واحد  حرکتی                                      (motor unit action potential ) که توسط واحد های مختلف تولید می شود تشکیل شده است . واحد حرکتی کوچکترین واحد عملکردی یک ماهیچه است که می تواند به طور ارادی فعال شود . پتانسیلهای الکتریکی در دو طرف غشاء , عملا” در تمام سلولهای بدن وجود دارند . سلولهای عصبی و عضلانی , سلولهای قابل تحریک هستند یعنی قادر به تولید ایمپالسهای الکتروشیمیایی در غشاء خود هستند . هر فیبر عصبی به طور طبیعی به دفعات زیاد منشعب شده و 3 الی چند فیبر عضلانی را تحریک می کند . سیگنا لهای عصبی توسط پتا نسیل های عمل که تغییرات سریع در پتا نسیل غشاء سلولهای عصبی هستند , انتقال می یابند . پتا نسیل عمل برای هدایت سیگنال عصبی در طول فیبر عصبی به حرکت در می آید تا اینکه به ا نتهای فیبر می رسد . محل تماس رشته های عصبی با فیبر عضلانی تقریبا” در وسط آن و به نام محل تماس عصبی _ عضلانی (Neuromuscularjunction )  می باشد به طوریکه پتا نسیل عمل در هر دو جهت به سوی انتهای فیبر عضلانی سیر می کند . فیبر عصبی در انتهای خود منشعب شده و مجموعه ای از ترمینالهای منشعب شده عصبی تشکیل می دهد که در یک فرو رفتگی از سطح فیبر عضلانی قرار می گیرد , اما به طور کامل در خارج غشاء پلاسمایی فیبر عضلانی قرار دارد . فرو رفتگی غشاء فیبر عضلانی موسوم به ناودان سیناپسی و فضای بین ترمینال عصبی و غشاء  فیبر عضلانی موسوم به شکاف سیناپسی است . قطر عصب در حدود یک دهم قطر فیبر عضلانی است و ایمپالسهای عصبی به تنهایی نمی توانند جریان لازم را در فیبر عضلانی ایجاد کنند و استیل کولین مانند یک تقویت کننده عمل می کند . پتانسیل های عمل ایجاد شده در واحد های حرکتی عضله به صورت هدایت حجمی در فضای عضله پخش شده , به سطح پوست می رسند . با قرار دادن الکترود , مجموعه ای از پتانسیلهای فوق الذکر که می توانند از نظر زمانی با هم اختلاف فاز داشته باشند , دریافت می شوند . سیگنال دریافت شده همان سیگنال EMG می باشد . هنگامی که یک ایمپالس عصبی به محل تماس عصبی_ عضلانی می رسد , عبور پتانسیل عمل از روی غشاء ترمینال عصب , باعث می شود تا حدود 125 وزیکول استیل کولین به داخل شکاف سیناپسی آزاد شود . استیل کولین نفوذ پذیری غشای عضله را نسبت به یونهای سدیم با بار مثبت زیاد می کند و این امر موجب بروز یک پتانسیل عمل در فیبر عضلانی می شود . پتانسیل عمل در طول غشاء فیبر عضلانی سیر می کند و باعث رها شدن مقادیر زیادی از یونهای کلسیم و داخل شدن آنها به سارکو پلاسم محیطی فیبرها می شود . یونهای کلسیم نیروهای جاذبه ای بین فیلمانهای اکتین و میوزین ایجاد می کنند , و موجب لغزیدن آنها بر روی یکدیگر می شوند و بنابراین فر آیند انقباض صورت می گیرد انرژی لازم جهت ادامه این فرآیند به وسیله شکستن پیوند های پر انرژی ATP و تبدیل آن به ADP حاصل می شود . از طرف دیگر چنانچه استیل کولین ترشح شده در همان حال باقی بماند , ایجاد ایمپالسهای متوالی خواهد کرد . حدود 5/1 ثانیه استیل کولین توسط آنزیمی در سطح غشاء به شکل اسید استیک و کولین تبدیل می شود . در نتیجه تقریبا” بلا فاصله پس از تحریک فیبر عضلانی به وسیله استیل کولین , ماده محرک از بین می رود . فعالیت الکتریکی عضلات اسکلتی برای نخستین بار توسط piper (1912) ثبت گردید و EMG نام گرفت . امروزه از این سیگنال نه تنها به عنوان ابزار تشخیص کلینیکی عضله , بلکه به عنوان شاخصی برای ارزیابی عضلات در فعالیت های ورزشی و یا به عنوان ورودی جهت کنترل اندام مصنوعی به کار می رود . ماهیت سیگنال EMG سطحی یک فرآیند تصادفی غیر ایستا است , دامنه و طیف فرکانسی آن حتی با ثابت نگه داشتن فعالیت ماهیچه , تغییر می کند , که با تقریب قابل قبولی در فواصل کوتاه زمانی ایستا است . سیگنال EMG بر آیند زمانی _ فضایی پتانسیل های تارهای عضلانی است که می توان توسط الکترود در سطح پوست برداشت . تغییر حالت انقباضی عضله , مشخصات زمانی و فرکانسی سیگنال EMG را تغییر می دهد , زیرا فیبرهای عضلانی متفاوتی فعال می شود و از همین خاصیت برای تشخیص نوع حرکت استفاده می شود . EMG با توجه به نوع الکترود , به دو روش سوزنی و سطحی انجام می شود که در EMG  سطحی از الکترودهای دیسکی استفاده می شود و پیک سیگنالهای دریافت شده بین 0.1 تا 1 میلی ولت می باشد . امپدانس الکترودها بین 200 تا 5000 اهم متغیر است و به نوع الکترود , محل تماس الکترود و الکترولیت و فرکانسی که امپدانس را مشخص می کند بستگی دارد . نکته مهم در پهنای باند سیگنال دریافتی (25-1000hz) , عدم وجود مؤلفه DC آن می باشد که علت آن می تواند مربوط به شکل فیبر عضلانی باشد . پس از بازگشت یونهای پتاسیم به خارج غشاء مرحله دیگری بنام After potential  آغاز می شود که حدود 50 تا 100 میلی ثانیه دوام دارد . در این مرحله پمپ سدیم و پتاسیم مجدد ا” یونهای سدیم را به خارج سلول هدایت می کند تا غلظت نرمال درون و برون غشاء حفظ شود . این مرحله می تواند به گونه ای باشد که انتگرال سطح  زیر منحنی صفر شود , در واقع از دید تبدیل فوریه , این سیگنال دیگر دارای مؤلفه DC  نخواهد بود . (اختلاف  پتانسیل 90 میلی ولتی در واقع در دو طرف غشاء قرار دارد و توسط الکترود سطحی دریافت نمی شود . ) تغییر حالت انقباضی عضله , مشخصات زمانی و فرکانسی سیگنال EMG را تغییر می دهد , زیرا فیبرهای عضلانی متفاوتی فعال می شوند و همین خاصیت است که می تواند برای تشخیص نوع حرکت از سیگنال EMG استفاده نمود .

 • دانلود پاورپوینت دیوار آتشین 22 اسلاید

  تحقیق دیوار آتشین 22 اسلاید,دانلود دیوار آتشین 22 اسلاید,دیوار آتشین 22 اسلاید,مقاله دیوار آتشین 22 اسلاید کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود پاورپوینت دیوار آتشین 22 اسلاید میباشید. دانلود فایل قسمتی از محتوی ورد تعداد…

 • مقاله بررسی میكوریزا،سمینار درس فیزیولوژی همزیستی

  بررسی میكوریزا،سمینار درس فیزیولوژی همزیستی,پژوهش بررسی میكوریزا،سمینار درس فیزیولوژی همزیستی,تحقیق بررسی میكوریزا،سمینار درس فیزیولوژی همزیستی,دانلود تحقیق بررسی میكوریزا،سمینار درس فیزیولوژی همزیستی,سمینار درس,فیزیولوژی,مقاله بررسی میكوریزا،سمینار درس فیزیولوژی همزیستی,میكوریزا,همزیستی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مقاله بررسی میكوریزا،سمینار…

 • دانلود اقدام پژوهی چگونه می توانم ناهنجاریهای رفتاری دانش آموز طلاقم را كاهش یا از بین ببرم

  چگونه می توانم ناهنجاریهای رفتاری,دانش آموز طلاقم,دانلود اقدام پژوهی,را كاهش یا از بین ببرم کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود اقدام پژوهی چگونه می توانم ناهنجاریهای رفتاری دانش آموز طلاقم را كاهش یا از بین…

 • پاورپوینت کارگاه پرسشنامه

  بررسی کارگاه پرسشنامه,پاورپوینت جامع و کامل کارگاه پرسشنامه,پکیج پاورپوینت کارگاه پرسشنامه,تحقیق کارگاه پرسشنامه,دانلود پاورپوینت کارگاه پرسشنامه,کاملترین پاورپوینت کارگاه پرسشنامه,مقاله کارگاه پرسشنامه کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت کارگاه پرسشنامه میباشید. دانلود فایل نوع فایل: پاورپوینت…

 • گیف تصویری ایا دوست دارید خودتان متخصص شخصی خود باشید

  گیف تصویری ایا دوست دارید خودتان متخصص شخصی خود باشید کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام گیف تصویری ایا دوست دارید خودتان متخصص شخصی خود باشید میباشید. دانلود فایل گیف تصویری ایا دوست دارید خودتان متخصص…

 • پاورپوینت Business marketing management

  Business marketing management کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت Business marketing management میباشید. دانلود فایل Business marketing management

 • پروژه کارآفرینی تولید دستگاه های آبیاری تحت فشار بارانی

  پروژه کارافرینی تولید دستگاه های آبیاری تحت فشار بارانی,توجیه اقتصادی تولید,دانلود پروژه تولید دستگاه های آبیاری تحت فشار بارانی,دانلود کارآفرینی تولید دستگاه های آبیاری تحت فشار بارانی,طرح توجیه فنی تولید دستگاه های آبیاری تحت فشار بارانی,طرح توجیهی تولید دستگاه های…

 • مقیاس خودسنجی التزام عملی به اعتقادات اسلامی

  مقیاس خودسنجی التزام عملی به اعتقادات اسلامی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مقیاس خودسنجی التزام عملی به اعتقادات اسلامی میباشید. دانلود فایل این مقیاس برای اندازه گیری رفتارمذهبی در جوانان و نوجوانان مسلمان تدوین شده…

 • دانلود مبدلهای حراررتی 40 ص

  تحقیق مبدلهای حراررتی 40 ص,دانلود مبدلهای حراررتی 40 ص,مبدلهای حراررتی 40 ص,مقاله مبدلهای حراررتی 40 ص کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود مبدلهای حراررتی 40 ص میباشید. دانلود فایل فرمت فایل : ورد قسمتی از…

 • پیشینه پژوهش وچارچوب مبانی نظری كانالهای توزیع

  پیشینه پژوهش,پیشینه پژوهش كانالهای توزیع,پیشینه پژوهش وچارچوب مبانی نظری كانالهای توزیع,چارچوب مبانی نظری,چارچوب مبانی نظری كانالهای توزیع,كانالهای توزیع کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پیشینه پژوهش وچارچوب مبانی نظری كانالهای توزیع میباشید. دانلود فایل مشخصات این…

 • تحقیق طرح درس ششم دبستان بر اساس الگویE5

  بر اساس الگویE5,طرح درس ششم دبستان کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام تحقیق طرح درس ششم دبستان بر اساس الگویE5 میباشید. دانلود فایل جهت شركت در جشنواره ی الگوی برتر تدریس  بسیار كامل و درقالب ورد…

 • مقاله اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه و ایران

  اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه و ایران,مقاله اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه و ایران کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مقاله اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه و ایران میباشید. دانلود فایل مقاله اقتصاد…

 • دانلود گزارش کارآموزی در اداره برق

  اداره برق,گزارش کارآموزی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود گزارش کارآموزی در اداره برق میباشید. دانلود فایل مقدمه:در ابتدای صنعت برق نیروگاههای کوچک دیزلی و سوختی پاسخگوی مصرف کنندگان بود، اما در حال حاضر دیگر…

 • جامعترین کدینگ حسابداری

  کدینگ جامع ترین کاملترین حسابداری,کدینگ حسابداری کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام جامعترین کدینگ حسابداری میباشید. دانلود فایل جامعترین و به روزترین کدینگ حسابداری

 • بررسی دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام

  تحقیق در مورد دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام,تحقیق دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام,تحقیق و بررسی دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام,دانلود تحقیق دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام,دانلود دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری

  اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری,پیشینه تحقیق,پیشینه تحقیق اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری,مبانی نظری,مبانی نظری اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری,مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری کاربر گرامی هم اکنون…

 • گزارش کار‌آموزی کارگاه ریخته گری

  آشنایی با کارگاه ریخته گری,کار‌آموزی کارگاه ریخته گری,کوره های شعله ای دوار,نواع قالب های ریخته گری کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام گزارش کار‌آموزی کارگاه ریخته گری میباشید. دانلود فایل فهرست مطالب عنوان                                  صفحه 1) مقدمه.....................................…

 • پاورپوینت معماری مدرن متأخر

  پاورپوینت معماری مدرن متأخر,معماری مدرن متأخر کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت معماری مدرن متأخر میباشید. دانلود فایل پاورپوینت معماری مدرن متأخر پاورپوینت معماری مدرن متاخرپاورپوینت معماری مدرن متاخر که دارای 20اسلاید می باشد به…

 • پاورپوینت اهداف در برنامه ریزی درسی

  بررسی اهداف در برنامه ریزی درسی,پاورپوینت جامع و کامل اهداف در برنامه ریزی درسی,پکیج پاورپوینت اهداف در برنامه ریزی درسی,تحقیق اهداف در برنامه ریزی درسی,دانلود پاورپوینت اهداف در برنامه ریزی درسی,کاملترین پاورپوینت اهداف در برنامه ریزی درسی,مقاله اهداف در برنامه…

 • تحلیل خرپا به کمک آباکوس

  آباکوس,پروژه آباکوس,پروژه ارزان,پروژه استاتیک,پروژه تحلیل خرپا,پروژه دانشگاهی,پروژه درسی,پروژه عددی,پروژه مقاومت,پروژه مقاومت مصالح,تحلیل خرپا,تحلیلشبیه سازی,خرید پروژه آباکوس,دانلود پروژه آباکوس,دانلود تحلیل خرپا,دانلود شبیه سازی خرپا,شبی,مقاومت جانسون,مقاومت مصالح,مقاومت مصالح 1,مقاومت مصالح جانسو,مهندسی عمران,مهندسی مکانیک کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با…

 • جزوه انواع آزمایشات

  LDLHDL,آزمایش ادرار UAUC,آزمایش خون CBC_FBS_BS_HbHCT_PLTPTPTTCholestrol_FbCr BUNNaKCa,آزمایش كشت تراشه,آزمایش مدفوعگایاگ و كشت مدفوع,آزمایش مغز نخاع,آزمایشات روتین شامل,جزوه انواع آزمایشات,حروف اختصاصی در هر آزمایش,سایر آزمایشات,سایر آزمایشات غیر روتین است و در مورد بیماران خاص استفاده می شود شامل,قند خون,وآزمایش خلط کاربر گرامی…

 • اقدام پژوهی چگونه اختلال در خواندن رضا را برطرف کنیم

  اقدام پژوهی,چگونه,ختلال,در خواندن رضا,را برطرف کنیم کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام اقدام پژوهی چگونه اختلال در خواندن رضا را برطرف کنیم میباشید. دانلود فایل فهرست مطالب چکیده: 11 اقدام پژوهی 11 مقدمه: 12 بیان مسأله:…

 • عناصر و جزییات ساختمان (اسکلت فلزی)

  اسکلت,جزییات,عناصر,فلزی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام عناصر و جزییات ساختمان (اسکلت فلزی) میباشید. دانلود فایل شامل: تعریف سازه، مفهوم سازه، تاریخچه، انواع سازه فولادی، محاسن، معایب، تعریف اعضای فشاری در سازه فولادی، کمانش اعضای تحت…

 • نمونه قرارداد تابلو برق

  برق,تابلو,قرارداد,نمونه کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام نمونه قرارداد تابلو برق میباشید. دانلود فایل فایل نمونه قرارداد تابلو برق شامل 6 صفحه می باشد.

 • تحلیلی بر مجتمع مسکونی زیتون اصفهان

  اصفهان,تحلیل,زیتون,مجتمع,مسکونی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام تحلیلی بر مجتمع مسکونی زیتون اصفهان میباشید. دانلود فایل شامل: معرفی مجموعه مسکونی زیتون، سیستم سرمایش و گرمایش، نوع اسکلت، نماسازی، موقعیت سایت، مشخصات عمومی مجموعه، تاثیر اقلیم بر…

 • پرسشنامه گرایش به مصرف مواد

  پرسشنامه گرایش به مصرف مواد,گرایش به مصرف مواد کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پرسشنامه گرایش به مصرف مواد میباشید. دانلود فایل پرسشنامه گرایش به مصرف مواد این پرسشنامه توسط قربانی در سال 1380 ساخته شده…

 • اثر ازت بر خاك

  اثر ازت بر خاك کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام اثر ازت بر خاك میباشید. دانلود فایل پیشگفتار : تاریخچه علم خاك با استفاده از آب و آبیاری برای بهره برداری از خاك آغاز می گردد…

 • تحقیق تعیین ضریب نفوذپذیری به روش بار آبی افتان

  به روش بار آبی افتان,تحقیق تعیین ضریب نفوذپذیری به روش بار آبی افتان,تعیین ضریب نفوذپذیری,کاربردهای عملی تعیین ضریب نفوذپذیری,هدف از آزمایش تعیین ضریب نفوذپذیری کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام تحقیق تعیین ضریب نفوذپذیری به روش…

 • مفاهیم شبکه در سیستم عامل UNIX

  خرید مقاله مفاهیم شبکه در سیستم عامل UNIX,خرید و دانلود مقاله مفاهیم شبکه در سیستم عامل UNIX,دانلود رایگان تحقیق مفاهیم شبکه در سیستم عامل UNIX,دانلود رایگان مقاله مفاهیم شبکه در سیستم عامل UNIX,دانلود مقاله مفاهیم شبکه در سیستم عامل UNIX,دانلود…

 • گزارش كار آموزی شركت عالی پوش روز ابهر

  انواع هاب,سوئیچ ها,شركت عالی پوش روز ابهر,فعالیت اصلی شركت کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام گزارش كار آموزی شركت عالی پوش روز ابهر میباشید. دانلود فایل فهرست مطالب عنوان                                                                             صفحه فصل اول : معرفی شركت عالی…

 • دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *