مبانی نظری وپیشینه پژوهش در باره ی بازاریابی رابطه مند

مبانی نظری وپیشینه پژوهش بازاریابی رابطه مند,مبانی نظری وپیشینه پژوهش در باره ی بازاریابی رابطه مند,مبانی نظری وپیشینه در باره ی بازاریابی رابطه مند
کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مبانی نظری وپیشینه پژوهش در باره ی بازاریابی رابطه مند میباشید.

دانلود فایل

مبانی نظری وپیشینه پژوهش در باره ی بازاریابی رابطه مند توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA) نوع فایل:     WORD و قابل ویرایش با فرمت doc قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه تلاش های رابطه مند فراتر از یک تبادل می باشد،بلکه آن بر روی معاملاتی متمرکز می شود که در آن تبادلات پیشین وآتی به هم مربوط می باشد تلاش های رابطه مند از آن جائیکه به عنوان منبعی برای گرایشات رفتاری مشتری محسوب می شوند از اهمیت زیادی برخوردار هستند.این اهمیت به طرق مختلف است ؛اول : انتظارات مشتری در زمینه کیفیت کالا وخدمات مصرفی افزایش پیدا کرده است.دوم :خرده فروشها به خاطر استاتژیها وتاکتیک های بازاریابی با همدیگر در قرابت شدید می باشند. سوم :خرده فروشان با چالش های جدید وبیشماری در عرصه بازاریابی مواجه می باشند مثل محدودیت های نامشخص که مابین بازارها وصنایع وجود دارد.به عنوان مثال می توان به تقسیم بندی فرایند بازار وکوتاهتر شدن چرخه فعالیت محصول اشاره نمود علاوه بر این برخی از نویسندگان بیان داشته اند که وقتی سطح کیفی کالا وخدماتی که شرکتها ارائه می دهند،مشابه باشد بنابراین یکی از ابزار مهم برای کسب مزایای رقابتی ارائه مزایای رابطه ای می باشد(لیانگ[1]،2007 ،ص338). اندوبیزی معتقد است که بیشتر شرکتها بر رابطه قوی مشتری-شرکت سرمایه گذاری می کنند تا اطلاعات گرانبها در مورد چگونه بهتر نگهداشتن مشتریان ودور نگهداشتن آنان از بانکهای رقیب به دست آورند (دوبیسی[2]،2005 ،ص218). 2-4-2)تعریف تلاش های رابطه مند دووالف وادکر کن[3] (2003)تلاش های رابطه مند را این گونه تعریف می نمایند : هر تلاشی که فعالانه توسط خرده فروش جهت جلب مشتری انجام می شود وهدف این است که با ارائه کالا وخدمات اساسی و مهم ،ارزش مشتری درک شود وتنها بعد از تبادل مستمر با خرده فروش است که مشتری به این مهم دست می یابد(لیانگ،2007 ،ص337). فونتنوت وویلسون[4] (1997) وفرنزن وداویس[5] (1990) بیان نمودند،تلاش هایی  که در راستای کالا وخدمات صورت می گیرند. وتلاش های رابطه مند منبع با ارزش ،مستقل ومشخص می باشند.پاراشورمن[6] (1994)بیان میدارد تلاشهایی که در راستای کالا وخدمات صورت می گیرد تلاشهای خاص معاملاتی هستند که با تبادل کالا وفرایندهایی سرو کار دارند که حول محور آن معامله می چرخند.طبق چهارچوب وی تلاش های خاص معاملاتی شامل تلاش هایی می باشد که در زمینه کیفیت محصول،قیمت،کیفیت خدمات صورت می گیرد(لیانگ2007 ،ص338). 2-4-3)تاکتیک های ایجاد رابطه(پیوند) در محیط خرده فروشی فعلی،تاکتیک های ایجاد رابطه نقش بسیار مهمی دارند دلیل آن این است که ویژگی های رابطه ای وچگونگی رابط میان خرده فروش ومشتری اهمیت بسیاری یافته است.پیوند یک وسیله اتصال دهنده فیزیکی،احساس ،روانی واقتصادی در یک رابطه می باشد واز طریق ارتباط متقابل وتبادل رابطه ای و الحاق گروهی می توان آن را تسریع نمود. در مورد تاکتیک های ایجاد رابطه توسط محققان مختلف تقسیم بندی مختلفی صورت گرفته از جمله می توان به تقسیم بندی دوولف[7] (2001)اشاره نمود که به چهار نوع از تاکتیک خای بازاریابی رابطه ای یا بازاریابی رابطه مند اشاره می کند عبارتند از :پاداش مالی،پست مستقیم ،رفتار ترجیحی وارتباط میان فردی. علاوه بر این پاراشورمن(1991)روشی که خرده فروشان از آن  برای تحریک تمایلات رفتاری مشتریان استفاده می کردند را به سه سطح تقسیم بندی کرده است که عبارتند از تاکتیک های تشکیل دهند روابط خاص مالی،ساختاری واجتماعی (لیانگ ،2007 ،صص340-339). الف- تاکتیک های ایجاد کننده روابط مالی این تاکتیک ها اشاره به نوعی رابطه دارد که در آن انگیزه مصرف مشتری برانگیخته می شود وبا استفاده از تصمیمات در زمینه قیمت همچون تخفیف قیمت وبالا بردن نرخ بهره،تمایلات مشتری را تسهیل می بخشد.در این جا نرخ گذاری اهمیت می یابد واز آن جائیکه رقبا به آسانی می توانند از آن تقلید کنند بنابراین حفظ مزایای رقابتی با ثبات ودائم در این روش مشکل می شود(لیانگ ،2007 ،ص340). ب- تاکتیک های ایجاد کننده روابط اجتماعی این تاکتیک ها اشاره با ارتباطات وروابط فردی دارد که در یک فعل وانفعال به وجود می آید. سطح روابط ،دوستی ،تعلق و وابستگی که میان خریدار وفروشنده ایجاد می شود.اگر چه این تاکتیک ها را نمی توان جایگزین تاکتیک«جاذبه قیمت»نمود ولی آنها باعث توسعه روابط مستقل ایجاد اعتماد ورضایتمندی از خدمات می شوند ودرک ویادگیری نیازها وخواسته های مشتریان با یان روش صورت می گیرد.شرکتهایی که با اهداء هدایا به مشتریان خود تلاش دارند تا دوستی خود را با آنها ابراز نمایند دارای تاکتیک هایی با معنای اجتماعی هستند.کارکنان با بهره گیری از جنین تاکتیک هایی می توانند رابطه با ثباتی با مشتریان داشته وکیفیت روابط خود را ارتقا دهند(لیانگ ،2007 ،ص340). ج- تاکتیک های ایجاد کننده روابط ساختاری این تاکتیک ها معیارهای ساختاری،مدیریتی وسازمانی را در یک رابطه مدنظر قرار می دهند.قوانین،سیاست ها،روش ها،زیر ساختارها وتوفقات زیر بنای یک رابطه را تشکیل می دهند.معیارها وامور عادی تاثیر گذار بر روابط سیستم ها وتکنولوژیهای سازمانی ایجاد کننده تسهیلات روانشناختی،قانونی ومادی می توانند باعث ایجاد رابطه در میان گروهها شده ورابطه درون گروهی را تشکیل می دهد.این نوع از تاکتیک های ارتباطی بدین معنی است که راه حل ساختاری برنامه در دسترس مشتریان قرار داده می شود.از این رو برنامه های بازاریابی با مزایای ارزش افزوده توسط خرده فروشان تهیه می شود.این نوع خدمات با ارزش افزوده که از یک رابطه ساختاری نشأت می گیرد اغلب به تکنیک هایی مبتنی هستند که رقبا نمی توانند آنهارابه سادگی از میدان به در کنند زیرا هزینه های انتقال این تکنولوژیها بسیار بالا است.با فراهم کردن این سطح از رابطه ،شرکت می تواند روابط خود را با مشتری تعدیل سازد.در صورتی که این تاکتیک با دو تاکتیک دیگر(تاکتیک پیوند مالی وتاکتیک پیوند اجتماعی) ادغام گردد.دیگر هیچ رقیبی نمی تواند به آسانی به بازارهای موجود ودر دسترس شرکت نفوذ کند.مواردی از تاکتیک های پیوند ساختاری عبارتند از:سیستم پرسش آنلاین،ایجاد زیر ساختار ها،برنامه ریزی ومشاوره در زمینه خدمات مالی،هماهنگی با دیگر صنایع،ارائه خدمات مالی جدید در راستای تامین نیازهای مشتریان وخدمات با ارزش افزوده نظیر ارزیابی اعتبار(طبقه بندی مشتریان براساس میزان اعتبارفردی وخوش حسابی)وکاهش میزان سپرده مورد نیاز(لیانگ ،2007 ،ص340). 2-4-4)مفهوم بازاریابی رابطه مند : بازاریابی رابطه مند یکی از گسترده ترین مفاهیمی است که می توان آنرا از تمام دیدگاه های بازاریابی که روی رابطه مندی بحث می کند ، نتیجه گرفت .(بونمایزون و همکاران،ص50.) این واژه مفهوم رسماً توسط لئونارد بری[8] در سال 1983معرفی شد که آنرا بعنوان جذب ، نگهداری و افزایش روابط مشتری تعریف نمود .(سین و همکاران[9]،ص186)اساس و پایه این شاخه از بازاریابی که رابطه تنگاتنگی هم با رفتار مصرف کننده دارد از دل تحقیقات مربوط به روابط بین خریدار و فروشنده در کسب و کارهای متوسط و نسبتاً بزرگ بیرون آمده است . مشتریان و طرفهای معامله در دو دهه گذشته در زمینه بازاریابی پیشرفت چشمگیری داشته و ظهور نگرشهای بازاریابی رابطه مند سبب پدید آمدن تغییرات قابل ملاحظه ای در روش بازاریابی شده که چشمگیر و قابل اجرا می باشند. بر اساس نظریه لئونارد بری و تلاش های  علمی مربوطه توسط هاکا نسن[10] ، نظریه ساختار رابطه ها در طول دهه 1980 گسترش پیدا کرد و مناطق متعدد و مختلف را که در برگیرنده روابط میان خریدار – فروشنده بودند را نیز در برگرفت . در طول دهه 1990 تحلیل گران دیگری نیز نظریه ساختار رابطه ها را بوجود آوردند و آنرا به یک رویه مدیریتی تبدیل کردند که از آن بازاریابی  رابطه مند یاد شده است  .(بونمایزون و همکاران،ص50.) اگر چه تعاریف از لحاظ گستردگی و میزان اهمیت بسیار متنوعند ، ولی بیشتر تعاریف بازاریابی رابطه مند در ادبیات معانی مشابهی دارند . شث و پارواتیار[11] بیان می کنند که بازاریابی رابطه مند ، فهم ، توضیح و مدیریت یک ارتباط تجاری همکارانه بین تهیه کننده و مصرف کننده است . گومسون[12] بازاریابی رابطه مند را بعنوان یک رویه بازاریابی بر پایه روابط ، تعاملات و شبکه هامعرفی  می کند.(گرونروس[13]،ص 328) همچنین از دیدگاه کاتلر ، بازاریابی رابطه مند عبارت از ایجاد ، حفظ و مدیریت رابطه قوی با مشتریان و سایر گروه های ذی نفع می باشد .( کاتلر ،آرمسترانگ ، ص 680) [1] .Lee young,2007. [3].DE Wulf and Odekerken. [4] .Fontenot and Wilson. [5] .Frenzen & Davis. [6] .Parasuraman [7] .De Wulf. 1.Leonardo Beri. [9] . Sin,et al, P.186. 3.. Hakansson. [11] -Sheth & Parvatiyar [12] -Gummesson [13] . Gronroos, P.328

 • پاورپوینت مادربورد

  انواع مادربورد,چگونگی عملکرد مادربورد,مادر بورد کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت مادربورد میباشید. دانلود فایل فهرست مادر بورد چیست چگونگی عملکرد مادربورد انواع مادربورد مادر بورد های AT Baby AT فاکتور شکل چیست ورود ATX…

 • بررسی بهینه سازی انفجار در معادن سنگ آهن (چغارت و گل گهر)

  بررسی بهینه سازی انفجار در معادن سنگ آهن (چغارت و گل گهر),بهینه سازی انفجار در معادن سنگ آهن (چغارت و گل گهر) کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام بررسی بهینه سازی انفجار در معادن سنگ آهن…

 • مقاله چگونگی انتخاب بهینه پوشش خط لوله با در نظر گرفتن شرایط عملیاتی و هزینه تمام شده

  انتخاب پوشش خط لوله خوردگی روش اعمال تابع کیفیت کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مقاله چگونگی انتخاب بهینه پوشش خط لوله با در نظر گرفتن شرایط عملیاتی و هزینه تمام شده میباشید. دانلود فایل چکیده…

 • گزارش کاراموزی ترانسفورماتور قدرت گازی GIS،ایمنی در انتقال

  ایمنی در انتقال,ترانسفورماتور,ترانسفورماتور قدرت گازی GIS،ایمنی در انتقال,دانلود گزارش کارآموزی ترانسفورماتور قدرت گازی GIS،ایمنی در انتقال,قدرت گازی GIS,کاراموزی ترانسفورماتور قدرت گازی GIS،ایمنی در انتقال,کارورزی ترانسفورماتور قدرت گازی GIS،ایمنی در انتقال,گزارش کاراموزی ترانسفورماتور قدرت گازی GIS،ایمنی در انتقال کاربر گرامی هم…

 • نظریه پارسونز (جامعه شناسی سازمان ها)

  انواع سازمان,تالکوت پارسونز,ترکیب سازمانی,نظریه تیلور,نظریه سازمان رسمی,نظریه هانری فایول,نظریه های سازمانی,نوع شناسی اقتدار,ویژگیهای بوروکراسی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام نظریه پارسونز (جامعه شناسی سازمان ها) میباشید. دانلود فایل فهرست مطالب عنوان : فصل اول :…

 • ﺗﺄﺛﻴﺮ رﻳﺴﻚ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﺑﺮ ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی داروﻳﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻮﺟﻚ در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان (ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎن ﭘﺬﻳﺮی ﺑﺎزده)

  ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم,بورس,پروپوزال ارشد حسابداری,پروپوزال بورس,ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻮﺟﻚ,حسابداری,رﻳﺴﻚ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ,ﺷﺎﺧﺺ رﻳﺴﻚ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ (ﺑﺘﺎ) کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام ﺗﺄﺛﻴﺮ رﻳﺴﻚ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﺑﺮ ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی داروﻳﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻮﺟﻚ در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار…

 • تحقیق درباره آشنایی با طبقه بندی مواد اعتیاد آور به همراه نحوه استعمال

  آشنایی با طبقه بندی مواد اعتیاد آور به همراه نحوه استعمال,انواع مواد مخدر,ترکیبات مواد مخدر,تریاک,حشیش,دانلود,دانلود پایان نامه,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,شیشه,طبقه بندی مواد مخدر,طریقه ترک انواع مواد مخدر,طریقه مصرف مواد مخدر,کراک,کریستال,کوکائین,مواد مخدر,وابستگی به مواد کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی…

 • پاورپوینت ارزشیابی عملکرد کارکنان سازمان

  بررسی ارزشیابی عملکرد کارکنان سازمان,پاورپوینت جامع و کامل ارزشیابی عملکرد کارکنان سازمان,پکیج پاورپوینت ارزشیابی عملکرد کارکنان سازمان,تحقیق ارزشیابی عملکرد کارکنان سازمان,دانلود پاورپوینت ارزشیابی عملکرد کارکنان سازمان,کاملترین پاورپوینت ارزشیابی عملکرد کارکنان سازمان,مقاله ارزشیابی عملکرد کارکنان سازمان کاربر گرامی هم اکنون در…

 • پژوهش روان شناسی دین

  پایان نامه,پایان نامه ارشد,پروژه,پژوهش,جزوه,دانلود پایان نامه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود جزوه,دانلود مقاله,رشته فلسفه,روان شناسی دین,کلام اسلامی,مقاله کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پژوهش روان شناسی دین میباشید. دانلود فایل  ارشد رشته فلسفه و کلام اسلامی با عنوان روان…

 • طرح مالی شركت ماشین سازی و سیم و كابل سازی حسام

  تحقیق مالی شركت ماشین سازی و سیم و كابل سازی حسام,سیم و كابل سازی,شركت,شركت ماشین سازی و سیم و كابل سازی حسام,طرح مالی شركت ماشین سازی و سیم و كابل سازی حسام,فایل مالی شركت ماشین سازی و سیم و كابل…

 • برنامه نویسی فروشگاه اینترنتی کتاب

  برنامه نویسی,برنامه نویسی شی گرا,عملگرها,فروشگاه اینترنتی,فروشگاه اینترنتی کتاب کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام برنامه نویسی فروشگاه اینترنتی کتاب میباشید. دانلود فایل یک نرم افزار را می توان مشتمل بر مجموعه ای از اشیاء در نظر…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه یافتگی

  پیشینه تحقیق توسعه یافتگی,مبانی نظری,مبانی نظری توسعه یافتگی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه یافتگی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه یافتگی میباشید. دانلود فایل جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی…

 • آشنایی با هنر نقاشی و ابزار آن

  آشنایی با هنر نقاشی و ابزار آن کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام آشنایی با هنر نقاشی و ابزار آن میباشید. دانلود فایل آشنایی با هنر نقاشی و ابزار آن وقتی واژه نقاشی یا نقاشی کردن…

 • سوالات استخدامی تئوری های مدیریت با پاسخنامه

  پاسخنامه,تئوری های مدیریت,سوالات استخدامی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام سوالات استخدامی تئوری های مدیریت با پاسخنامه میباشید. دانلود فایل سوالات استخدامی تئوری های مدیریت با پاسخنامه شامل 250 سوال به همراه جواب(سوالات استخدامی تئوری های…

 • وب سرویس metro web services

  metro web services,وب سرویس کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام وب سرویس metro web services میباشید. دانلود فایل این پروژه ابتدا به معرفی web service می پردازد و مزایا و کاربردهای آن را نام می برد،…

 • مقاله ریسک وبازده

  ریسک وبازده,مقاله ریسک وبازده کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مقاله ریسک وبازده میباشید. دانلود فایل  مقاله ریسک وبازده هنر سرمایه گذاری با ریسک و بازده تعریف می شود. سرمایه گذاری به معنی قبول یک مقدار…

 • جایگاه انرژی در سیاست خارجی چین در قبال جمهوری اسلامی ایران

  انرژی,ایران,جایگاه انرژی,جمهوری اسلامی ایران,چین,سیاست خارجی,سیاست خارجی چین کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام جایگاه انرژی در سیاست خارجی چین در قبال جمهوری اسلامی ایران میباشید. دانلود فایل هدف ازاین پژوهش بررسی جایگاه انرژی درسیاست خارجی چین…

 • مجموعه سوالات عمومی آزمون آموزش و پرورش

  آزمون آموزش و پرورش,سوالات ادوار گذشته آزمون آموزش و پرورش,سوالات عمومی آزمون آموزش و پرورش,سوالات عمومی کلیه رشته ها,سوالات مشترک آزمون آموزش و پرورش کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مجموعه سوالات عمومی آزمون آموزش و…

 • مقیاس درگیری والدین در امور تحصیلی

  پرسشنامه درگیری والدین در امور تحصیلی,درگیری والدین در امور تحصیلی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مقیاس درگیری والدین در امور تحصیلی میباشید. دانلود فایل مقیاس درگیری والدین در امور تحصیلی پرسشنامه درگیری والدین در امور…

 • دانلود پاورپوینت رابطه اخلاق و سیاست بین الملل

  پاورپوینت رابطه اخلاق و سیاست بین الملل,دانلود پاورپوینت رابطه اخلاق و سیاست بین الملل,رابطه اخلاق و سیاست بین الملل,سیاست,سیاست بین الملل کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود پاورپوینت رابطه اخلاق و سیاست بین الملل میباشید.…

 • تحلیل عملكرد تغذیهای خانوارها كاربرد برنامه ریزی خطی

  تحلیل عملكرد تغذیهای خانوارها,كاربرد برنامه ریزی خطی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام تحلیل عملكرد تغذیهای خانوارها كاربرد برنامه ریزی خطی میباشید. دانلود فایل چکیده عملكرد تغذیه‌ای خانوارها به عوامل مختلفی همچون توان اقتصادی، دسترسی به…

 • پاورپوینت کناف

  پاورپوینت کناف,کناف کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت کناف میباشید. دانلود فایل پاورپوینت کناف صفحات روکش دار گچی این صفحات دارای هسته گچی بوده و سطح و لبه های طولی آنها با کاغذ محکم مخصوص…

 • دانلود تحقیق سیستم کنترل داخلی 55ص

  تحقیق سیستم کنترل داخلی 55ص,دانلود سیستم کنترل داخلی 55ص,سیستم کنترل داخلی 55ص,مقاله سیستم کنترل داخلی 55ص کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود تحقیق سیستم کنترل داخلی 55ص میباشید. دانلود فایل فرمت فایل : ورد قسمتی…

 • بررسی ویژگی های پوشک کامل کودک در تولیدات داخلی و خارجی

  الیاف,پوشک,پوشک کامل کودک,تولیدات داخلی و خارجی,منسوجات,منسوجات بی بافت کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام بررسی ویژگی های پوشک کامل کودک در تولیدات داخلی و خارجی میباشید. دانلود فایل استاندارد " پوشک بچه – ویژگی های فیزیکی…

 • پاورپوینت برنامه سازی پیشرفته ++c

  پاورپوینت رشته کامپیوتر,خرید پاورپوینت برنامه سازی پیشرفته c,خرید و دانلود پاورپوینت c,خرید و دانلود پاورپوینت برنامه سازی پیشرفته سی,دانلود پاورپوینت برنامه سازی پیشرفته c,دانلود رایگان پاورپوینت برنامه سازی پیشرفته سی,دانلود و خرید پاورپوینت برنامه سازی پیشرفته سی کاربر گرامی هم…

 • كارآموزی كنترل فیزیكی و شیمیایی دارو

  بیهوش كننده های عمومی,شیمی ‌دارویی,كنترل فیزیكی و شیمیایی دارو کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام كارآموزی كنترل فیزیكی و شیمیایی دارو میباشید. دانلود فایل فهرست مقدمه .................................. 1 چكیده................................... 2 تاریخچه................................. 4 بخش اول تاریخچه شیمی…

 • پاورپوینت برنامه‌نویسی با C++ دارای 567 اسلاید

  برنامه‌نویسی با C 567 اسلاید,پاورپوینت,پاورپوینت برنامه‌نویسی با C 567 اسلاید کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت برنامه‌نویسی با C++ دارای 567 اسلاید میباشید. دانلود فایل پاورپوینت برنامه‌نویسی با C  در 567 اسلاید زیبا و قابل…

 • پاورپوینت تکنولوژی های نوین در خودرو

  پاور پوینت تکنولوژی های نوین در خودروپروژه مکانیک خودرو کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت تکنولوژی های نوین در خودرو میباشید. دانلود فایل پاور پوینتی بسیار عالی و جامع که میتونید از اون به عنوان…

 • مبانی نظری و پیشینه رابطه ویژگی ‌های شخصیت و خود پنداره با کیفیت زندگی

  مبانی نظری و پیشینه رابطه ویژگی ‌های شخصیت و خود پنداره با کیفیت زندگی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مبانی نظری و پیشینه رابطه ویژگی ‌های شخصیت و خود پنداره با کیفیت زندگی میباشید. دانلود…

 • مفهوم روانکاوی به زبان ساده

  روانکاوی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مفهوم روانکاوی به زبان ساده میباشید. دانلود فایل این کتاب اطلاعات بسیار مفیدی را درباره مفهوم روانکاوی به کسانی که مباحث روانشناسی و روانکاوی را دوست دارند،خواهد داد.

 • دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *