مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه اجتماعی و مولفه‌ های اخلاق حرفه‌ای

پیشینه تحقیق,پیشینه تحقیق سرمایه اجتماعی و مولفه‌ های اخلاق حرفه‌ای,سرمایه اجتماعی و مولفه‌ های اخلاق حرفه‌ای,مبانی نظری,مبانی نظری سرمایه اجتماعی و مولفه‌ های اخلاق حرفه‌ای,مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه اجتماعی
کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه اجتماعی و مولفه‌ های اخلاق حرفه‌ای میباشید.

دانلود فایل

جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA) فهرست – 1) بخش اول –  سرمایه اجتماعی 2- 1- 1) مقدمه   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  19  2- 1- 2) تاریخچه   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  19  2- 1- 3) مفهوم سرمایه اجتماعی   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 2- 1- 4) مبانی نظری سرمایه اجتماعی   …………………………………………………………………………………………………………………………………….  23 2- 1- 4- 1) تئوری پیوند ضعیف …………………………………………………………………………………………………………………………………………………  23 2- 1- 4- 2) تئوری شکاف ساختاری   ……………………………………………………………………………………………………………………………………..   23 2- 1- 4- 3) تئوری منابع اجتماعی   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  24 2- 1- 4- 4) مدل کیفی سرمایه اجتماعی   …………………………………………………………………………………………………………………………………  25 2- 1- 4- 5) مدل CLRLA   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  26 2- 1- 4- 6) مدل SCAT   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  27 2- 1- 4- 7) مدل کمی برای سرمایه اجتماعی   ………………………………………………………………………………………………………………………  29 2- 1- 4- 8) مدل سرمایه اجتماعی گوشال و ناهاپیت   …………………………………………………………………………………………………………  30 2- 1- 4- 9) مدل سرمایه اجتماعی استون   ……………………………………………………………………………………………………………………………..  32 2- 1- 4- 10) دیدگاه سرمایه اجتماعی هسلی و همکاران    ……………………………………………………………………………………………….   33 2- 1- 4- 11) چارچوب سرمایه اجتماعی مشترك و اعتبار مشترك ( شهرت مشترك ) ویدمن و همكاران  ……………….. 33 2- 1- 4- 12) مدل سرمایه اجتماعی لینا و وان بورن   …………………………………………………………………………………………………………..  34 2- 1- 4- 13) مدل سرمایه اجتماعی لاک لی   ………………………………………………………………………………………………………………………..  34 2- 1- 4- 14) رویکرد کندی در سرمایه اجتماعی   ……………………………………………………………………………………………………………….  35 2- 1- 5) مزایای سرمایه اجتماعی   …………………………………………………………………………………………………………………………………………..  38 2- 1- 6) دیدگاه های انتقادی پیرامون سرمایه اجتماعی   ……………………………………………………………………………………………………   39 2- 1- 7) نشانه‌های ضعف سرمایه‌های اجتماعی در سازمان ها   ……………………………………………………………………………………….. 42 2- 1- 8) عوامل مؤثر بر شکل گیری سرمایه اجتماعی   ………………………………………………………………………………………………………  43 2- 1- 9) روش های اندازه گیری سرمایه اجتماعی   ……………………………………………………………………………………………………………  45 2- 1- 10) سرمایه اجتماعی و آموزش عالی   ……………………………………………………………………………………………………………………….  46 2- 2) بخش دوم –  اخلاق حرفه‌ای 2- 2- 1) مقدمه   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  50 2- 2- 2 ) تعاریف اخلاق حرفه‌ای   ………………………………………………………………………………………………………………………………………….  50 2- 2- 3) تاریخچه اخلاق حرفه‌ای   …………………………………………………………………………………………………………………………………………  52 2- 2- 4) اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه   …………………………………………………………………………………………………………………………………….   53   2- 2- 5) اعضای هیأت علمی و اخلاق حرفه‌ای   ………………………………………………………………………………………………………………..   54 2- 2- 6) ابعاد اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه   ……………………………………………………………………………………………………………………………   55 2- 2- 6- 1) مسئولیت علمی   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………   55 2- 2- 6- 2) باور به خودکارایی   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 62 2- 2- 6- 3) حس تعلق به اجتماع علمی   …………………………………………………………………………………………………………………………………  63 2- 2- 7) عوامل مؤثر  بر اخلاق حرفه‌ای اساتید دانشگاه   ……………………………………………………………………………………………………..  65 2- 2- 7- 1) فرهنگ رشته‌ها    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  65 2- 2- 7- 2) فرهنگ نهادی   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 66 2- 2- 7- 3) فرهنگ نظام ملی   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 66 2- 2- 8) استراتژی درونی کردن اخلاق حرفه‌ای دانشگاهی   ………………………………………………………………………………………………… 67 2- 3) بخش سوم – پیشینه تحقیق 2- 3- 1) مطالعات داخلی   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  72 2- 3- 2) مطالعات خارجی   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  77 2-1-1) مقدمه    امروزه در کنار سرمایه‏های انسانی، مالی و اقتصادی، سرمایه دیگری بنام سرمایه‌ی اجتماعی مطرح شده است. این مفهوم به پیوندها و ارتباطات میان‏ اعضای یک شبکه به عنوان منبع با ارزش اشاره دارد که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل‏ موجب تحقق اهداف اعضاء می‏شود (عباس زاده و مقتدایی، 1388). سرمایه‌ی اجتماعی مفهوم نسبتاً جدیدی در علوم اجتماعی است و به‌طور خلاصه به ‌معنای «هنجارها و شبکه‌هایی است که امکان مشارکت مردم در اقدامات جمعی به‌منظور کسب سود متقابل را فراهم می‌کند» و با شیوه‌هایی همچون سنجش سطح اعتماد اجتماعی و سطوح عضویت در انجمن های مدنی رسمی یا غیررسمی قابل اندازه‌گیری است. سرمایة اجتماعی مفهومی ترکیبی است که «موجودی» یا میزان این هنجارها و شبکه‌ها را در یک جامعه و در یک مقطع زمانی خاص تشریح می‌کند (اندیشمند، 1388). رابطة متقابل، رفتار غیرخودخواهانه و اعتماد نمونه‌هایی از این هنجارها هستند. این شبکه‌ها ممکن است رسمی یا غیررسمی باشند. از این منظر، سرمایة اجتماعی یکی از عناصر مهم قدرت «جامعة مدنی» یا ظرفیت جامعه برای مدیریت خویش از طریق فعالیت های گروهی غیررسمی، داوطلبانه، غیردولتی و غیرانتفاعی است (الوانی ونقوی، 1387).

 • پیشینه و مبانی نظری عدالت فضایی و تسهیلات عمومی شهری

  مبانی نظری و پیشینه عدالت فضایی و تسهیلات عمومی شهری کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پیشینه و مبانی نظری عدالت فضایی و تسهیلات عمومی شهری میباشید. دانلود فایل بصورت فایل ورد همراه با منابع مقدمه...............................................................................................................................14…

 • بررسی عملكرد مدیریت در آموزشگاه پسرانه یاوری

  آموزشگاه پسرانه یاوری,مدیریت در آموزشگاه,وضعیت فیزیكی آموزشگاه یاوری کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام بررسی عملكرد مدیریت در آموزشگاه پسرانه یاوری میباشید. دانلود فایل بخش اول بیان سیر تهیه گزارش از « عملكرد مدیریت» در آموزشگاه…

 • پروژه کارآفرینی تولید گل های زینتی

  پروژه کارافرینی تولید گل های زینتی,توجیه اقتصادی تولید گل های زینتی,تولید,تولید گل های زینتی,دانلود پروژه تولید گل های زینتی,دانلود کارآفرینی تولید گل های زینتی,طرح توجیه فنی تولید گل های زینتی,طرح توجیهی تولید گل های زینتی,کارآفرینی تولید گل های زینتی,گل زینتی…

 • پاورپوینت داروهای ضد قارچ، ضد انگل و ضد ویروس

  بررسی داروهای ضد قارچ ضدانگل و ضد ویروس,پاورپوینت جامع و کامل داروهای ضد قارچ ضدانگل و ضد ویروس,پکیج پاورپوینت داروهای ضد قارچ ضدانگل و ضد ویروس,تحقیق داروهای ضد قارچ ضدانگل و ضد ویروس,دانلود پاورپوینت داروهای ضد قارچ ضدانگل و ضد…

 • پاورپوینت تحلیل پایانه مسافربری جنوب تهران

  پاورپوینت تحلیل پایانه مسافربری جنوب تهران,پاورپوینت معماری,پایانه مسافربری جنوب تهران,تحلیل پایانه مسافربری جنوب تهران,دانلود پاورپوینت تحلیل پایانه مسافربری جنوب تهران کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت تحلیل پایانه مسافربری جنوب تهران میباشید. دانلود فایل فهرست:…

 • پاورپوینت اصول نگهداری مواد غذایی

  اثر اشعه بر میکروارگانیسمها,اثر انجماد بر میکروارگانیسمها,اصول نگهداری مواد غذایی,جلوگیری از آسیب دیدن ماده غذایی توسط حشرات، حیوانات ، عوامل مکانیکی,جلوگیری و یا به تأخیر انداختن تجزیه خودبخودی ماده غذایی,جلوگیری و یا به تأخیر انداختن تجزیه های میکروبی,زمان مرگ حرارتی…

 • بررسی مقایسه ای فراوری كانسارهای كرومیت دار با روشهای ثقلی و فلوتاسیون و لیچینگ

  بررسی مقایسه ای فراوری كانسار های كرومیت دار با روشهای ثقلی و فلوتاسیون و لیچینگ,مقایسه ای فراوری كانسار های كرومیت دار با روشهای ثقلی و فلوتاسیون و لیچینگ کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام بررسی مقایسه…

 • پاورپوینت سبزه میدان بازار بزرگ

  بافت تاریخی,پاورپوینت سبزه میدان بازار بزرگ,تحقیق سبزه میدان,سبزه میدان,مرمت کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت سبزه میدان بازار بزرگ میباشید. دانلود فایل پاورپوینت سبزه میدان بازار بزرگ شامل تصاویر جدید و قدیم به همراه نقشه…

 • طرح توجیهی فرآوری و بسته بندی سبزیجات تازه و خردشده

  سبزی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام طرح توجیهی فرآوری و بسته بندی سبزیجات تازه و خردشده میباشید. دانلود فایل طرح توجیهی فرآوری وبسته بندی سبزیجات تازه و خردشده با ظرفیت بسته بندی ١٧٠٠ تن انواع…

 • کتاب اموزش اینترنت به زبان ساده

  کتاب اموزش اینترنت کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام کتاب اموزش اینترنت به زبان ساده میباشید. دانلود فایل کتاب (اموزش اینترنت به زبان ساده) تقدیم می شود به شما خواننده عزیز و گرامی امیدوارم از مطالعه…

 • مبانی نظری خودکارآمدی اجتماعی

  پیشینه نظری خودکارآمدی اجتماعی,پیشینه ومبانی نظری تحقیق خودکارآمدی اجتماعی,مبانی نظری خودکارآمدی اجتماعی,مبانی نظری وپشینه تحقیق خودکارآمدی اجتماعی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مبانی نظری خودکارآمدی اجتماعی میباشید. دانلود فایل پیشینه ومبانی نظری تحقیق خودکارآمدی اجتماعی…

 • پاورپوینت اجرای خط مشی گذاری

  اجرای خط مشی دولتی,ارتباط خط مشی و مجریان,خط مشی عمومی,خط مشی عمومی و اجرا,دانلود پاورپوینت اجرای خط مشی گذاری,موانع اجرای کامل (اثر بخش) خط مشی های دولتی,نظریه لئونارد وایت در مورد اجرای خط مشی دولتی کاربر گرامی هم اکنون در…

 • حفاظت در برابر صاعقه ABB

  Damages caused by overvoltage,Direct lightning strokes,Main causes for transient overvoltage,Norms and standards,Raising earth potential due to lightning stroke in the vicinity of the building Resistive coupling ‎between earths,Surge Protective Devices Definition of parameters,Technologies,Thunder Generalities کاربر گرامی هم اکنون در حین…

 • جزوه آشنایی با مخازن ذخیره و ظروف تحت فشار

  اتلاف تنفسی,استوانه ای,جزوه آشنایی با مخازن ذخیره و ظروف تحت فشار,سقف ثابت,سقف شناور,سقف های خزینه دار کاربرد,سمی بودن,فراریت یا به عبارت دیگر فشار بخار,مخازن روبازثابت,مخازن سرد,مخازن کروی,مخزن با سقف شناور و با سقف ثابتن سقف شناور,مخزن با سقف شناور و…

 • پاورپوینت معماری قاجاریه

  پاور پوینت معماری قاجاریه,معماری قاجاریه کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت معماری قاجاریه میباشید. دانلود فایل پاور پوینت معماری قاجاریه معماری قاجار سبک معماری قرن ۱۳ و ۱۴ است. این دوره را دوره گرایش به…

 • پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان

  ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان,پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان میباشید. دانلود فایل پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان شیوه نمره گذاری و تفسیر…

 • مقاله بررسی جامع افلاطون

  افلاطون,بررسی جامع افلاطون,پژوهش بررسی جامع افلاطون,تحقیق بررسی جامع افلاطون,دانلود تحقیق بررسی جامع افلاطون,مقاله بررسی جامع افلاطون کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مقاله بررسی جامع افلاطون میباشید. دانلود فایل مقاله بررسی جامع افلاطون در 16 صفحه…

 • ترجمه مقاله "اسیدهای چرب اشباع خارج از محدوده نیستند"

  اسیدهای چرب اشباع,بیماری های قلبی عروقی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام ترجمه مقاله "اسیدهای چرب اشباع خارج از محدوده نیستند" میباشید. دانلود فایل Saturated fatty acids are not off the hook اسیدهای چرب اشباع خارج…

 • پرسشنامه هیجان تحصیل (AEQ)

  پرسشنامه هیجان تحصیل(AEQ),هیجان تحصیل(AEQ) کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پرسشنامه هیجان تحصیل (AEQ) میباشید. دانلود فایل پرسشنامه هیجان تحصیل(AEQ) این ابزار به منظور اندازه‌گیری هیجان‌های تحصیلی دانش‌آموزان توسط پکران و همکاران (2005) طراحی و ساخته…

 • اینفوگرافیک خواب کافی روزانه

  اینفوگرافیک خواب کافی روزانه کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام اینفوگرافیک خواب کافی روزانه میباشید. دانلود فایل اینفوگرافیک خواب کافی روزانه/با سلام و احترام و خسته نباشید از اینکه فروشگاه ما را برای خرید محصولات اینترنتی…

 • گزارش كارآموزی سیستم دستیابی شبکه اکسس در مخابرات استان تهران

  ACCE,استان تهران,دانلود گزارش کارآموزی سیستم دستیابی شبکه اکسس در مخابرات استان تهران,سیستم دستیابی,سیستم دستیابی شبکه اکسس در مخابرات استان تهران,شبکه اکسس,کاراموزی سیستم دستیابی شبکه اکسس در مخابرات استان تهران,کارورزی سیستم دستیابی شبکه اکسس در مخابرات استان تهران,گزارش کاراموزی سیستم دستیابی…

 • کنکور کارشناسی ارشد اقتصاد کلان

  کنکور کارشناسی ارشد کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام کنکور کارشناسی ارشد اقتصاد کلان میباشید. دانلود فایل کنکور کارشناسی ارشد اقتصاد کلان ویژه رشته های مدیریت/مهندسی صنایع(مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی) /اقتصاد کشاورزی/ خلاصه مطالب درسی/نکات…

 • دانلود پروتکل آزمون انشاء

  آزمون انشا,دانلود پروتکل کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود پروتکل آزمون انشاء میباشید. دانلود فایل مشخصات « پروتکل آزمون انشاء » تعداد جلسات آموزشی: 8 جلسه تعداد صفحه (B lotus 14): 9 صفحه توضیحات: آزمون…

 • پاورپوینت احیای میدان عتیق

  احیای میدان عتیق,پاورپوینت احیای میدان عتیق کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت احیای میدان عتیق میباشید. دانلود فایل پاورپوینت احیای میدان عتیق فایل پاورپوینت طرح احیای میدان عتیق ،در حجم 41 اسلاید قابل ویرایش. بخشی…

 • پاورپوینت تحلیل بنای فرهنگسرای فرشچیان اصفهان

  پاورپوینت تحلیل بنای فرهنگسرای فرشچیان,تحلیل بنای فرهنگسرای فرشچیان اصفهان کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت تحلیل بنای فرهنگسرای فرشچیان اصفهان میباشید. دانلود فایل پاورپوینت تحلیل بنای فرهنگسرای فرشچیان اصفهان معرفی کلی فضا این بنا در…

 • پاورپوینت کاربرد فناوری های جدید در آموزش

  آموزش و فناوری,خرید و دانلود پاورپوینت کاربرد فناوری های جدید در آموزش,دانلود پاورپوینت کاربرد فناوری های جدید در آموزش,دانلود پاورپوینت کامپیوتر,دانلود و خرید پاورپوینت کاربرد فناوری های جدید در آموزش,فناوری در آموزش چه نقشی دارد؟,فناوری های جدید در آموزش,فناوری های…

 • بررسی ریسک های مسکونی مروارید غرب

  بررسی,پروژه دانشجویی,ریسک های,عمران,کارشناسی ارشد,مدیریت ساخت,مروارید غرب,مسکونی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام بررسی ریسک های مسکونی مروارید غرب میباشید. دانلود فایل عنواین موجود در این پروژه : فرآیند مدیریت ریسک ERMچهارچوب و اجزاء منابع عدم قطعیت…

 • شهر الکترونیکی

  خرید مقاله شهر الکترونیکی,خرید و دانلود مقاله شهر الکترونیکی,دانلود رایگان پژوهش شهر الکترونیکی,دانلود رایگان تحقیق شهر الکترونیکی,دانلود رایگان مقاله شهر الکترونیکی,دانلود مقاله شهر الکترونیکی,دانلود و خرید مقاله شهر الکترونیکی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام شهر…

 • چرا Visual Basic

  تحقیق چرا Visual Basic,چرا Visual Basic,دانلود تحقیق چرا Visual Basic,دانلود مقاله چرا Visual Basic کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام چرا Visual Basic میباشید. دانلود فایل  چرا Visual Basic در 9 صفحه word  قابل ویرایش با…

 • دانلود مقاله امنیت در شبکه های بی سیم

  امنیت در شبکه های بی سیم کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود مقاله امنیت در شبکه های بی سیم میباشید. دانلود فایل از آن‌جا که شبکه‌ های بی سیم، در دنیای کنونی هرچه بیشتر در…

 • دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *