مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی توانمندسازی کارکنان

مبانی نظری و پیشینه پژوهش توانمندسازی کارکنان,مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی توانمندسازی کارکنان,مبانی نظری و پیشینه در باره ی توانمندسازی کارکنان
کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی توانمندسازی کارکنان میباشید.

دانلود فایل

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی توانمندسازی کارکنان توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA) نوع فایل:     WORD و قابل ویرایش با فرمت doc قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه سازمان ها می توانند بهره وری را از طریق فرایند توانمندسازی كاركنانشان بهبود و ارتقاء بخشند. درعصرحاضر توانمندسازی به یكی از مسائل اصلی در سازمان ها تبدیل شده است. توانمندسازی به مانند ابزاری شناخته شده است كه مدیران به آن وسیله قادر خواهند بود سازمانهای امروزی را به شكلی كارآمد اداره كنند. از نظر هال       ( 1994 ) تغییرات محیط كار، سازمان ها را مجبور نموده كه به منظور بقای خود در دنیای متلاطم امروزی، در سیستم های مدیریت خود بازبینی و بازنگری كنند و در این جا است كه توانمندسازی كاركنان به موضوع اصلی در ارتباط با عملكردهای رهبری و مدیریت تبدیل می گردد و برای سازمان ها این امكان را فراهم می آورد كه رقابتی تر عمل كنند. زیرا نیروی انسانی به عنوان با ارزش ترین منابع سازمانی در اعتلای اهداف و آرمان های سازمان به شمار می روند. منابع انسانی به سازمان معنا و مفهوم بخشیده و زمینه های تحقق اهداف سازمانی را فراهم می كنند. توانمندسازی به نیروی كار فرصت بیشتری برای آزادی، توسعه و بكارگیری مهارت ها، دانش و پتانسیل های بالقوه در جهت خیر و صلاح خود و سازمان شان اعطا می كند. توانمندسازی اصطلاحی است كه برای اولین بار توسط توماس و ولت هاوس[1] درمطالعاتی كه بر رهبری تمركز داشتند مورد استفاده قرار گرفت. تاریخچه اولین تعریف اصطلاح توانمندسازی به سال 1788 برمی گردد كه در آن توانمندسازی را به عنوان تفویض اختیار[2] در نقش سازمانی خود می دانستند كه این اختیار بایستی به فرد اعطا یا در نقش سازمانی او دیده شود. توانمندسازی ابزاری پیچیده و ارزشمند محسوب می گردد كه تحقیق و پژوهش های طولانی اثبات نموده است كه به كارگیری مناسب آن می تواند تأثیرات شگرفی درعملكرد شغلی، بهره وری و رضایت شغلی داشته باشد (نیکودیم و همکاران[3]، ۱۹۹۴: ۴۵). ۱-۳-۲: تعاریف توانمندسازی                                                                                                          مفهوم توانمندسازی[4] نخستین بار در دهه 1980 معرفی شده است. اما در دهه 1990 علاقه زیادی به این مفهوم در میان پژوهشگران، دانشگاهیان و دست اندرکاران مدیریت و سازمان بوجود آمد. اندیشمندان و محققان سازمان مدیریت تا دهه 1990 توانمندسازی نیروی انسانی را به معنی اقدامات و راهبردهای مدیریتی مانند تفویض اختیار و قدرت تصمیم گیری به رده های پایین تر سازمان، سهیم کردن کارکنان در اطلاعات و دسترسی آنان به منابع سازمانی دانسته اند. به عنوان مثال، فوی[5](1997) توانمندسازی را توزیع قدرت تصمیم گیری به افرادی که آن را ندارند تعریف کرده است. باون و لاولر[6] (1992) توانمندسازی را سهیم کردن کارکنان خط مقدم سازمان در چهار عنصر اطلاعات، دانش، پاداش و قدرت می دانند. به زعم بلانچارد و همکاران[7] (1999) توانمندسازی عبارت است از سهیم شدن کارکنان در اطلاعات، تشکیل گروهها و طراحی ساختار سازمانی مناسب. کوین و اسپریتزر[8](1997) این نوع نگاه به توانمندسازی را رویکرد مکانیکی نامیده اند. اما از دهه 1990 به بعد نظریه پردازان و صاحبنظران روانشناسی سازمانی، توانمندسازی منابع انسانی را مفهومی پیچیده و چند بعدی   می دانند و بین ویژگی های موقعیتی(اقدامات مدیریتی) و ادراک کارکنان نسبت به این ویژگی ها تفاوت قائل شده اند (توماس و ولثوس[9]، ۱۹۹۰). کانگر و کانانگو[10] (1998) مطرح کرده اند که اقدامات مدیریت فقط مجموعه ای از شرایط هستند که می توانند کارکنان را توانمند سازند، اما لزوماً این طور نخواهد بود. تفویض اختیار و قدرت تصمیم گیری از سوی مدیران مافوق به کارکنان رده پایین به معنی توانمندسازی نیست. اخیراً پژوهشگران از منظر باورها و احساسات کارکنان به آن توجه کرده اند. کوین و اسپریتزر(1990)، توماس و ولتهاوس(1990)، فورد و فوتلر[11](1995) و وتن و کمرون[12](1998) اذعان دارند توانمندسازی مفهومی چند بعدی است و برای افراد مختلف معانی متفاوتی دارد. کوین و اسپریتزر(1997) این نوع نگاه به توانمندسازی را رویکرد ارگانیکی نامیده اند. براساس رویکرد ارگانیکی، توانمندسازی کاری نیست که مدیران باید برای کارکنان خود انجام دهند؛ بلکه طرز تلقی و ادراک کارکنان در باره نقش خویش در شغل و سازمان است. به نظر کانگر و کانانگو(1988) توانمندسازی ریشه در نیازهای انگیزشی افراد دارد. هر راهبرد یا عملی که بتواند نیاز به خودکارآمدی یا خودباوری[13] را در کارکنان تقویت کند، توانمندسازی را در پی خواهد داشت. آنان با الهام از نظریه خودکارآمدی آلبرت باندورا[14] (1997) فرایند تقویت احساس خودکارآمدی کارکنان را از طریق شناسایی و حذف شرایط سازمانی که موجب بی قدرتی و ناتوانی در آنان شده است ، توانمندسازی می نامند. توماس و ولتهاوس(1990) معتقدند که این مفهوم نمی تواند با یک بعد تعریف شود. آنان “توانمندسازی روانشناختی”[15] را فرایند افزایش انگیزش درونی شغل می دانند که شامل چهار حوزه شناختی یعنی احساس تأثیرگذاری[16]، شایستگی[17]، احساس معنی دار بودن[18] و حق انتخاب[19] می شود و اولین بار مفهوم توانمندسازی روانشناختی را وارد ادبیات مدیریت نمودند(عبداللهی،1382). نویسندگان مختلف از اصطلاحات گوناگونی برای تعریف توانمندسازی استفاده كرده اند. در زیر به تعدادی از تعاریف توانمندسازی كه توسط نویسندگان مختلف عنوان شده است، اشاره می گردد: – توانمندسازی عبارتست از اقدامات سازمانی كه بر اساس آن خودمختاری، آزادی عمل و مسئولیت تصمیم گیری بیشتری به كاركنان واگذار می گردد. – توانمندسازی عبارتست از فرصت و توانایی لازم را برای قضاوت و تصمیم گیری صحیح و همچنین فرصت برای انجام آن چه كه صحیح می باشد. – توانمندسازی شیوه ای است كه برای ایجاد روحیه مشاركت در كاركنان از طریق فرآیند دخالت و واگذاری مسئولیت به آنها انجام می شود. توانمندسازی كاركنان را تشویق می كند كه خود تصمیم بگیرند و امكان كنترل بیشتری بر كار خود داشته باشند. – توانمندسازی تنها به معنای دادن قدرت به كاركنان نمی باشد، بلكه موجب می شود كاركنان با فراگیری دانش، مهارت و انگیزه بتوانند عملكردشان را بهبود بخشند. توانمندسازی فرایندی ارزشی است كه از مدیریت عالی سازمان تا پایین ترین رده امتداد می یابد. توانمندسازی به مجموعه تكنیك های انگیزشی اطلاق می شود كه بدنبال افزایش سطح مشاركت كاركنان به منظور بهبود عملكرد آنان است (بودنر، ۲۰۰۳: ۳-۵). توانمندسازی مفهومی است كه به منظور بهبود روش استفاده سازمان از افراد خود به كار می رود. امروزه برای پاسخ به تغییراتی كه در محیط رخ می دهد سازمانها به كاركنانی توانمندتر از گذشته نیاز دارند. توانمندسازی عبارت است از تقویت عقاید افراد و ایجاد اعتماد به نفس در آنها نسبت به خودشان و تلاش در جهت اثربخشی فعالیتهای سازمانی. ویژگی اصلی توانمندسازی كاركنان همسو نمودن اهداف فردی و سازمانی می باشد. در سازمان هایی كه به توانمندسازی كاركنان خود اهمیت می دهند، كاركنان می توانند با احساس مالكیت، افتخار و مسئولیت، افكار خود را خلاقانه پیاده كنند. 1.Thomas and Velthous 2. Delegation of authority [3] Nykodym et al 4. Empowerment 5. Foy, 1997 6. Bowen & Lawler, 1992 7. Blanchard et al, 1999 8. Quinn&Spreitzer, 1997 [9] Thomas&Velthouse 10. Conger & Kanungo,1998 1. Ford & Fottler, 1995 2.Whetten & Cameron, 1998 3. Self-efficacy 4. Bandura, 1997 5. Pscychological empowerment 6. Impact 7. Competency 8. Meaningfulness 9. Choice

 • پرسشنامه نمونه برگه ثبت داده ها

  پرسشنامه نمونه برگه ثبت داده ها,مقیاس نمونه برگه ثبت داده ها,نمونه برگه ثبت داده ها کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پرسشنامه نمونه برگه ثبت داده ها میباشید. دانلود فایل پرسشنامه نمونه برگه ثبت داده ها…

 • دانلود نظری به اقتصاد اسلامی 16 ص

  تحقیق نظری به اقتصاد اسلامی 16 ص,دانلود نظری به اقتصاد اسلامی 16 ص,مقاله نظری به اقتصاد اسلامی 16 ص,نظری به اقتصاد اسلامی 16 ص کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود نظری به اقتصاد اسلامی 16…

 • پرسشنامه شخصیت آیزنک 90 سوالی EPQ

  پرسش‌نامه شخصیت آیزنک 90 سوالی EPQ,شخصیت آیزنک 90 سوالی EPQ کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پرسشنامه شخصیت آیزنک 90 سوالی EPQ میباشید. دانلود فایل پرسشنامه شخصیت آیزنک 90 سوالی EPQ مشخصات « پرسشنامه شخصیت آیزنک…

 • پاورپوینت آشنایی با فنیشر ماشین آلات ساختمان سازی

  آشنایی با فنیشر ماشین آلات ساختمان سازی,پاورپوینت آشنایی با فنیشر ماشین آلات ساختمان سازی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت آشنایی با فنیشر ماشین آلات ساختمان سازی میباشید. دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با فنیشر ماشین…

 • اقدام پژوهی چگونه می توانم علاقه دانش آموزان مدرسه را جهت شرکت در نماز جماعت مدرسه افزایش دهم

  چگونه می توانم,علاقه ی دانش آموزان,مدرسه ی را جهت شرکت,نماز جماعت مدرسه افزایش دهم کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام اقدام پژوهی چگونه می توانم علاقه دانش آموزان مدرسه را جهت شرکت در نماز جماعت مدرسه…

 • گزارش كارآموزی شركت داروسازی ثامن

  بی‌كربنات سدیم (Sodium Bicarbonate),كلرید پتاسیم (Potossium chloride),کارآموزی گزارش كارآموزی شركت داروسازی ثامن کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام گزارش كارآموزی شركت داروسازی ثامن میباشید. دانلود فایل مقدمه : شركت داروسازی ثامن . شركت داروسازی ثامن، در…

 • بررسی و شبیه سازی عملكرد كنترلر CAN

  بررسی و شبیه سازی عملكرد كنترلر CAN,شبیه سازی عملكرد كنترلر CAN کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام بررسی و شبیه سازی عملكرد كنترلر CAN میباشید. دانلود فایل  بررسی و شبیه سازی عملكرد كنترلر CAN فهرست عنوان…

 • تراکتور

  پاورپوینت تراکتور,پروژه تراکتور,پروژه طراحی اجزا,پروژه ماشین آلات,تحقیق اتومکا,تحقیق تراکتور,تحقیق در باره تراکتور,تحقیق در مورد تراکتور,تحقیق در مورد خودرو,تحقیق ماشین آلات,تحقیق ماشین آلات کشاورزی,تراکتور,دانلود پاورپوینت,دانلود تحقیق,دانلود تحقیق ماشین آلات,طراحی اجزا,ماشین آلات,ماشین آلات کشاورزی,مهندسی کشاورزی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده…

 • گزارش کارآموزی در شرکت مخابرات

  دانلود گزارش کارآموزی در شرکت مخابرات,شرکت,شرکت مخابرات,کاراموزی در شرکت مخابرات,کارورزی در شرکت مخابرات,گزارش کاراموزی در شرکت مخابرات,مخابرات کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام گزارش کارآموزی در شرکت مخابرات میباشید. دانلود فایل گزارش کارآموزی در شرکت مخابرات…

 • گزارش کارآموزی بررسی خودروهای سرانزا

  بررسی خودروهای سرانزا,خودروهای سرانزا,دانلود گزارش کارآموزی بررسی خودروهای سرانزا,کاراموزی بررسی خودروهای سرانزا,کارورزی بررسی خودروهای سرانزا,گزارش کاراموزی بررسی خودروهای سرانزا کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام گزارش کارآموزی بررسی خودروهای سرانزا میباشید. دانلود فایل گزارش کارآموزی بررسی…

 • نرم افزار صدور فاکتور و مدیریت فروش ره پویان

  نرم افزار صدور فاکتور مدیریت فروش حسابداری ساده کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام نرم افزار صدور فاکتور و مدیریت فروش ره پویان میباشید. دانلود فایل نرم افزار مدیریت فروش و صدور فاکتور ره پویان نرم…

 • دانلود فایل ورد Word پژوهش بررسی شبکه های بی سیم Wi-Fi

  دانلود فایل ورد Word پژوهش بررسی شبکه های بی سیم WiFi کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود فایل ورد Word پژوهش بررسی شبکه های بی سیم Wi-Fi میباشید. دانلود فایل بررسی شبکه های بی سیم…

 • سوالات ازمون ضمن خدمت به سوی فهم قران سوره صف

  ازمون ضمن,خدمت به سوی,سوالات,سوره صف,فهم قران کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام سوالات ازمون ضمن خدمت به سوی فهم قران سوره صف میباشید. دانلود فایل نمونه سوال مختلف به همراه تفسیر سوره صف و کتاب بسوی…

 • پاورپوینت مدیریت و کنترل پروژه های نرم افزاری MS Project Tutorial

  بررسی مدیریت و کنترل پروژه های نرم افزاری MS Project Tutorial,پاورپوینت جامع و کامل مدیریت و کنترل پروژه های نرم افزاری MS Project Tutorial,پکیج پاورپوینت مدیریت و کنترل پروژه های نرم افزاری MS Pro,دانلود پاورپوینت مدیریت و کنترل پروژه های…

 • بررسی مدیریت و برنامه ریزی جامع شهری

  برنامه ریزی جامع شهری,تحولات برنامه ریزی شهری,مدیریت کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام بررسی مدیریت و برنامه ریزی جامع شهری میباشید. دانلود فایل علل و روند تحولات برنامه ریزی شهری برنامه ریزی شهری، به مفهوم امروزی…

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب بیمارستانی در کودکان

  پیشینه تحقیق اضطراب بیمارستانی در کودکان,دانلود مبانی نظری اضطراب بیمارستانی در کودکان کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب بیمارستانی در کودکان میباشید. دانلود فایل . سرطان کودک کودکان بین…

 • مقاله بررسی طراحی و ساخت PLC توسط میكروكنترلر 80C195

  بررسی طراحی و ساخت PLC توسط میكروكنترلر 80C195,پژوهش بررسی طراحی و ساخت PLC توسط میكروكنترلر 80C195,تحقیق بررسی طراحی و ساخت PLC توسط میكروكنترلر 80C195,دانلود تحقیق بررسی طراحی و ساخت PLC توسط میكروكنترلر 80C195,طراحی و ساخت PLC,مقاله بررسی طراحی و ساخت…

 • دانلود پاورپوینت مدیریت روابط با مشتریان (CRM)

  CRM,پاورپوینت مدیریت روابط با مشتریان (CRM),دانلود پاورپوینت مدیریت روابط با مشتریان (CRM),مدیریت روابط با مشتریان (CRM) کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود پاورپوینت مدیریت روابط با مشتریان (CRM) میباشید. دانلود فایل مقدمه: nهمه محصولات شما…

 • دانلود تحقیق مقایسه ای بین وظایف انجمن شهر و شورای اسلامی 10 ص

  تحقیق مقایسه ای بین وظایف انجمن شهر و شورای اسلامی 10 ص,دانلود مقایسه ای بین وظایف انجمن شهر و شورای اسلامی 10 ص,مقاله مقایسه ای بین وظایف انجمن شهر و شورای اسلامی 10 ص,مقایسه ای بین وظایف انجمن شهر و…

 • پاورپوینت بافت پوست Skin Tissue

  بررسی بافت پوست Skin Tissue,پاورپوینت جامع و کامل بافت پوست Skin Tissue,پکیج پاورپوینت بافت پوست Skin Tissue,تحقیق بافت پوست Skin Tissue,دانلود پاورپوینت بافت پوست Skin Tissue,کاملترین پاورپوینت بافت پوست Skin Tissue,مقاله بافت پوست Skin Tissue کاربر گرامی هم اکنون در…

 • کار تحقیقی دختران فراری

  آسیب های اجتماعی,خانواده,خشونت خانواده,دختران فراری,طلاق,فرار از خانه,فقر,کار تحقیقی دختران فراری,کارتحقیقی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام کار تحقیقی دختران فراری میباشید. دانلود فایل مقدمه انسان در طول تاریخ از انواع انحراف ها و آسیب های اجتماعی…

 • 100 داستان کوتاه انگلیسی

  english short stories,آموزش زبان انگلیسی,انگلیسی,داستان انگلیسی,داستان کوتاه انگلیسی,دانلود داستان کوتاه انگلیسی,یادگیری انگلیسی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام 100 داستان کوتاه انگلیسی میباشید. دانلود فایل 100 داستان کوتاه و آموزشی ویژه یادگیری زبان انگلیسی روزانه یک…

 • حسنعلی منصور نخست وزیر دوره پهلوی دوم

  پایان نامه,پایان نامه ارشد تاریخ,پروژه,پژوهش,تحقیق,حسنعلی منصور,حسنعلی منصور نخست وزیر دوره پهلوی دوم,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد تاریخ,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,رژیم پهلوی,مقاله,نخست وزیر دوره دوم پهلوی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام حسنعلی منصور نخست…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی نظام نگهداشت

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی نظام نگهداشت,مبانی نظری و پیشینه پژوهش نظام نگهداشت,مبانی نظری و پیشینه در باره ی نظام نگهداشت کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره…

 • مقاله بررسی گاز متان متصاعد شده از زباله های شهری و اثرات آن بر محیط زیست و راه حلهای آن

  پژوهش بررسی گاز متان متصاعد شده از زباله های شهری و اثرات آن بر محیط زیست و راه حلهای آن,تحقیق بررسی گاز متان متصاعد شده از زباله های شهری و اثرات آن بر محیط زیست و راه حلهای آن,دانلود تحقیق…

 • پروژه کارآفرینی طرح خود اتکایی در مدارس شبانه روزی (پرورش قارچ)

  پروژه کارافرینی طرح خود اتکایی در مدارس شبانه روزی (پرورش قارچ),دانلود پروژه طرح خود اتکایی در مدارس شبانه روزی (پرورش قارچ),دانلود کارآفرینی طرح خود اتکایی در مدارس شبانه روزی (پرورش قارچ) 66 ص,طرح توجیه فنی خود اتکایی در مدارس شبانه,طرح…

 • پرسشنامه فرم کوتاه MMPI-2

  پرسشنامه فرم کوتاه MMPI2,فرم کوتاه MMPI2 کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پرسشنامه فرم کوتاه MMPI-2 میباشید. دانلود فایل پرسشنامه فرم کوتاه MMPI-2 این پرسشنامه شامل 71 جمله است که هر یک حالت، عقیده یا تجربه…

 • پروژه کارآفرینی تولید ترانس مهتابی 40 وات و 20 وات (با ظرفیت 400000 عدد در سال)

  پروژه کارافرینی تولید ترانس مهتابی 40 وات و 20 وات( با ظرفیت 400000 عدد در سال ),دانلود پروژه تولید ترانس مهتابی 40 وات و 20 وات( با ظرفیت 400000 عدد در سال ),دانلود کارآفرینی تولید ترانس مهتابی,طرح توجیهی تولید ترانس…

 • تحقیق بررسی نحوه كار برنامه های كاربردی وب

  بررسی نحوه كار برنامه های كاربردی وب,برنامه های كاربردی,پژوهش بررسی نحوه كار برنامه های كاربردی وب,تحقیق بررسی نحوه كار برنامه های كاربردی وب,دانلود تحقیق بررسی نحوه كار برنامه های كاربردی وب,مقاله بررسی نحوه كار برنامه های كاربردی وب,نحوه كار,وب کاربر…

 • کتاب شب امتحان زبان انگلیسی دهم

  دانلود فایل,دانلود کتاب,زبان انگلیسی 1,کتاب شب,کتاب شب امتحان,کتاب شب امتحان زبان,کتاب شب امتحان زبان انگلیسی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام کتاب شب امتحان زبان انگلیسی دهم میباشید. دانلود فایل در این فایل، کتاب شب امتحان…

 • دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *