مجتمع مسكونی نور با تاكید بر اقلیم منطقه 20 ص

دانلود تحقیق در مورد مجتمع مسكونی نور با تاكید بر اقلیم منطقه 20 ص,دانلود تحقیق مجتمع مسكونی نور با تاكید بر اقلیم منطقه 20 ص,دانلود مجتمع مسكونی نور با تاكید بر اقلیم منطقه 20 ص,مجتمع مسكونی نور با تاكید بر اقلیم منطقه 20 ص
کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مجتمع مسكونی نور با تاكید بر اقلیم منطقه 20 ص میباشید.

دانلود فایل

تحقیق در مورد مجتمع مسكونی نور با تاء كید بر اقلیم منطقه برنامه فیزیكی ضوابط محدوده بر اساس طرح هادی شهر نور به قرار زیر است: سطح اشغال مجاز : 50 درصد    (در مجتمع های مسكونی این رقم بین 30 تا  45 می باشد.)                    تراكم منطقه:  متوسط – 100 درصد                     حد نصاب تفكیك:250 متر مربع                      تراكم جمعیتی : 1/4 نفر                                    ارتفاع مجاز :  2 طبقه                                  سرانه مسكونی : 50 متر مربع                             سرانه فضای سبز : 5 متر مربع براساس طرح بالا دست سهم هر یك از عناصر شهری سازنده یك مجتمع مسكونی به قرار زیر میباشد:             عنوان    درصد سطح اشغال     مساحت مورد اشغال            فضای مسكونی             30 درصد           2700 متر مربع           راه ها و معابر             15 درصد           1350 متر مربع          فضای سبز و باز            50  درصد             4500 متر مربع          فضای خدماتی            5 درصد             450 متر مربع با توجه به طرح هادی شهر نور با توجه به محاسبات طرح هادی نور جهت تعیین جمعیت در سال 87 تعداد واحدها وساكنین انها به قرار زیر خواهد بود :                                                                                                           36 =250÷9000 تعداد قطعات مجاز   براساس حد نصاب تفكیك طرح هادی در این منطقه      36 قطعه میباشد كه با توجه به تراكم مجاز هر دارای 2 واحد مسكونی می باشند                                                          72=2×36 و با استناد به طرح هادی در هر قطعه 5 نفر ساكن خواهند شد:                                  نفر    180=5×36  اما بادر نظر گرفتن مطالعات جمعیتی و تراكم جمعیتی 1/4 میتوان جمعیت ساكن را به قرار زیر تعیین نمود:                                                                                                نفر       295   =   72×1/4 محاسبه مساحت واحد های مسكونی با مطالعه شرایط جمعیتی شهر نور در اخرین امارگیری در سال 75 بیشترین جمعیت شهر به گروه های سنی زیر اختصاص یافته است:”14-10″ و ” 19- 15″ و ” 9-5″ كه به ترتیب این ارقام در سال 87(طبق طرح هادی ) برابر با ” 27-23″ و “32-28″ و ” 22-18 ” خواهد بود . با توجه به این امار و همچنین در نظر گرفتن تراكم جمعیتی شهر (1/4) میتوان چنین نتیجه گرفت كه بیشترین جمعیت شهر را زوجهای جوان و یا خانوار های 4نفره به خود اختصاص داده اند كه اولا” ضرورت ایجاد واحدهای 2 خوابه  و سپس 3 خوابه را بیشتر می سازد.  با استناد به مطالعات طرح 5  و با  نتایج مطالعات تطبیقی در صد فضاها در یك واحد مسكونی به شرح زیر است: 30 در صد فضای خواب و 32 -30 درصد فضای نشیمن  و 40 – 38  درصد فضاهای اشپزخانه و سرویس ها و ارتباطی ها. با توجه به مقادیر فوق سطح یك واحد مسكونی مناسب برای تیپ های مختلف2-3 خوابه را بدست می اوریم:  جهت داشتن سطح مورد نیاز برای خواب :  فضاهای تكنفره  (12) متر مربع و فضاهای خواب دو نفره (16) متر مربع بعلاوه یك متر مربع برای هر نفر فضای كمد در نظر گرفته می شود.        تیپ  ((I   تكخوابه (II)  دو خوابه (III) سه خوابه (IV)   4 خوابه    مساحت    55 -65     110-75   145-115   160-150 این سطوح بدون در نظر گیری سطح تراسها می باشد. با توجه به نتایج مطالعات تطبیقی و با در نظر گیری مبانی طراحی  15 – 10 درصد سطح هر واحد برابر سطح تراس ان واحد می باشد. طبق ضوابط طرح هادی سرویس پله هایی كه مساحت انها كمتر از 15 متر مربع است جزء زیر بنا محسوب نمی شوند. بادر نظر گیری سطح تراسها ( 10 %)سطح هر واحد و همچنین سطح خدماتی (5%) سطح كل سایت حدود 85 در صد كل زیر بنا به واحدهای مسكونی اختصاص می یابد كه رقمی معادل با( 7650 متر مربع ) می باشد . با توجه به سطح زیر بنای مجاز درصد و تعداد واحدهای بدست امده از محاسبات به قرار زیر می باشد: تیپ واحدها مساحت واحد     ( m2)      درصد اختصاص واحد      از كل مساحت واحدها  از كل( m2) تعداد واحد ها   I                              55-65     5 درصد       400        8          II      110-75     50   ”      3850      40         III     145-115    30    ”      2300       18         IV     160-150     15   ”      1100        6     جمع كل متوسط سطح هر واحد: 106 ”    100   ”     7650        72 با توجه به جدول فوق متوسط جمعیت كل ساكن در سایت عبارت خواهد بود از:                                                           نفر               282   =(8*2)+(40*3.5)+(18*5)+(6*6)   سهم هر فرد از سایت                                                               متر مربع       32  = 9000:282            و همچنین تراكم جمعیتی هر واحد مسكونی حدود 4 نفر می شود. فضای سبز لازم با توجه به جمعیت بدست امده به قرار زیر می باشد:                                                              فضای سبز لازم = تعداد نفرات * سرانه خالص فضای سبز                                                    متر مربع                                 1410   = 282     * 5 كه  سطح  اختصاص یافته به فضای سبز و باز در این مجموعه 4000 متر مربع می باشد. و در حدود 800 متر مربع نیز به فضاهای باز خصوصی اختصاص می یابد.

 • تعاریف اساسی الكترونیك

  الكترونیك,تحقیق الكترونیك,تحقیق تعاریف اساسی الكترونیك,تحقیق درمورد تعاریف الكترونیك,تعاریف اساسی الكترونیك,تعاریف الكترونیك,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود تحقیق تعاریف اساسی الكترونیك,دانلود مقاله,دانلود مقاله تعاریف اساسی الكترونیك,مقاله الكترونیك,مقاله تعاریف اساسی الكترونیك کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام تعاریف اساسی الكترونیك میباشید.…

 • نقشه اتوکدی بیمارستان 100 تخته (پلان دوبعدی و سه بعدی)

  100 تخته,اتوکد,بیمارستان,پلان,دوبعدی,سه بعدی,نقشه کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام نقشه اتوکدی بیمارستان 100 تخته (پلان دوبعدی و سه بعدی) میباشید. دانلود فایل نقشه اتوکدی بیمارستان 100 تخته که شامل پلان دوبعدی و سه بعدی و نقشه…

 • کتاب اموزش جامع و کاربردی نرم افزار powerpoint 2010

  نرم افزار powerpoint 2010 کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام کتاب اموزش جامع و کاربردی نرم افزار powerpoint 2010 میباشید. دانلود فایل کتاب (اموزش جامع و کاربردی نرم افزارpowerpoint 2010) تقدیم می شود به شما خواننده…

 • پروژه کارآفرینی احداث کارخانه یخ (به ظرفیت 5400 تن)

  پروژه کارافرینی احداث کارخانه یخ(به ظرفیت 5400 تن),توجیه اقتصادی احداث کارخانه یخ(به ظرفیت 5400 تن),دانلود پروژه احداث کارخانه یخ(به ظرفیت 5400 تن),دانلود کارآفرینی احداث کارخانه یخ(به ظرفیت 5400 تن),طرح توجیه فنی احداث کارخانه یخ(به ظرفیت 5400 تن),طرح توجیهی احداث کارخانه…

 • دانلود آگهی ترحیم مادر

  آگهی ترحیم,آگهی ترحیم لایه باز,ترحیم,دانلود آگهی ترحیم لایه باز,نمونه آگهی ترحیم کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود آگهی ترحیم مادر میباشید. دانلود فایل دانلود آگهی ترحیم لایه باز مادر فرمت  psd اندازه 40*30 کیفیت  عالی

 • پرسشنامه هنجاریابی مقدماتی آزمون حل مسئله اجتماعی

  پرسشنامه هنجاریابی مقدماتی آزمون حل مسئله اجتماعی,مقیاس هنجاریابی مقدماتی آزمون حل مسئله اجتماعی,هنجاریابی مقدماتی آزمون حل مسئله اجتماعی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پرسشنامه هنجاریابی مقدماتی آزمون حل مسئله اجتماعی میباشید. دانلود فایل پرسشنامه هنجاریابی…

 • دانلود خلاقیت و نوآوری تعریف مفاهیم و مدیریت آن 43 ص

  تحقیق خلاقیت و نوآوری تعریف مفاهیم و مدیریت آن 43 ص,خلاقیت و نوآوری تعریف مفاهیم و مدیریت آن 43 ص,دانلود خلاقیت و نوآوری تعریف مفاهیم و مدیریت آن 43 ص,مقاله خلاقیت و نوآوری تعریف مفاهیم و مدیریت آن 43 ص…

 • دانلود شركت سود خانه استقلال سهامی خاص 21 ص.DOC

  تحقیق شركت سود خانه استقلال سهامی خاص 21 صDOC,دانلود شركت سود خانه استقلال سهامی خاص 21 صDOC,شركت سود خانه استقلال سهامی خاص 21 صDOC,مقاله شركت سود خانه استقلال سهامی خاص 21 صDOC کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی…

 • طرح مالی گزارش طراحی نظام های مالی شركت خاك صحرا (سهامی خاص)

  تحقیق مالی گزارش طراحی نظام های مالی شركت خاك صحرا (سهامی خاص),طرح مالی گزارش طراحی نظام های مالی شركت خاك صحرا (سهامی خاص),فایل مالی گزارش طراحی نظام های مالی شركت خاك صحرا (سهامی خاص),گزارش طراحی نظام های مال,گزارش مالی گزارش…

 • آشنایی با Thin Clientها

  خرید مقاله آشنایی با Thin Clientها,خرید و دانلود مقاله آشنایی با Thin Clientها,دانلود رایگان پروژه آشنایی با Thin Clientها,دانلود رایگان مقاله آشنایی با Thin Clientها,دانلود مقاله آشنایی با Thin Clientها,دانلود و خرید مقاله آشنایی با Thin Clientها کاربر گرامی هم…

 • تحقیق معماری موزه

  بررسی معماری موزه,تحقیق در مورد معماری موزه,تحقیق و بررسی در مورد معماری موزه,تحقیق و بررسی معماری موزه,دانلود تحقیق در مورد معماری موزه,دانلود تحقیق معماری موزه,دانلود مقاله معماری موزه,معماری,معماری موزه,مفاله معماری موزه,موزه کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با…

 • دانلود پاورپوینت جعبه ابزار پایگاه داده ها

  ابزار مطلب,انتقال داده,پایگاه داده ها,جعبه ابزار,جعبه ابزار پایگاه داده ها,ورودی و هم خروجی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود پاورپوینت جعبه ابزار پایگاه داده ها میباشید. دانلود فایل جعبه ابزار پایگاه داده ها یکی از…

 • اصول تئوری جایگاه مرکزی و اثرات تفریحات جهانگردی

  آنالیز و انتخاب آمار,اثرات تفریحات جهانگردی,اصول تئوری,اصول تئوری جایگاه مرکزی و اثرات تفریحات جهانگردی,جایگاه مرکزی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام اصول تئوری جایگاه مرکزی و اثرات تفریحات جهانگردی میباشید. دانلود فایل اصول تئوری جایگاه مرکزی…

 • مراکز رشد benchmarking

  Benchmarking,پروژه,پروژه مراکز رشد benchmarking,پژوهش,پژوهش مراکز رشد benchmarking,تحقیق,تحقیق مراکز رشد benchmarking,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,مراکز رشد,مرکز رشد,مقاله,مقاله مراکز رشد benchmarking کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مراکز رشد benchmarking میباشید. دانلود فایل مراکز رشد benchmarking مقدمه:در این…

 • دانلود بررسی تصادفات عابرین پیاده در نیوزیلن 11 ص

  بررسی تصادفات عابرین پیاده در نیوزیلن 11 ص,تحقیق بررسی تصادفات عابرین پیاده در نیوزیلن 11 ص,دانلود بررسی تصادفات عابرین پیاده در نیوزیلن 11 ص,مقاله بررسی تصادفات عابرین پیاده در نیوزیلن 11 ص کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی…

 • دانلود تحقیق شطرنج

  تاریخچه شطرنج,چاتورانگا,دانلود تحقیق شطرنج,درباره ی پیدایش شطرنج,شطرنج کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود تحقیق شطرنج میباشید. دانلود فایل پیشگفتار شطرنج از قرن سوم میلادی در ایران بازی می شده است.واژه «شطرنج»تلفظ فارسی «چاتورانگا » است…

 • جزوه ریاضی پیش دانشگاهی

  جزوه ریاضی پیش دانشگاهی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام جزوه ریاضی پیش دانشگاهی میباشید. دانلود فایل جزوه ریاضی پیش دانشگاهی

 • جزوه بسیار کاربردی آشنایی با اسناد پایپینگ

  آشنایی با اسناد پایپینگ,آشنایی با برخی مدارک مهم,دپارتمانهای دیسیپلینهای مهم یک شرکت مهندسی,لیست شیرها Manual valve List,مدارک تولید شده در بخش Piping در مرحله طراحی بنیادین,مدرک Basic study,مدرک Design Basis,مراحل ایجاد یک کارخانه Plant,وظایف اصلی دپارتمان پروسس کاربر گرامی هم…

 • کتاب ده اشتباه خطرناک در بازاریاب اینترنتی

  بازاریابی اینترنتی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام کتاب ده اشتباه خطرناک در بازاریاب اینترنتی میباشید. دانلود فایل کتاب ده اشتباه خطرناک در بازاریابی اینترنتی/17 صفحه/با سلام و احترام از اینکه فروشگاه ما را برای خرید…

 • پاورپوینت استراتژیهای قیمت گذاری

  بررسی استراتژیهای قیمت گذاری,پاورپوینت جامع و کامل استراتژیهای قیمت گذاری,پکیج پاورپوینت استراتژیهای قیمت گذاری,تحقیق استراتژیهای قیمت گذاری,دانلود پاورپوینت استراتژیهای قیمت گذاری,کاملترین پاورپوینت استراتژیهای قیمت گذاری,مقاله استراتژیهای قیمت گذاری کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت استراتژیهای…

 • دانلود نظارت و كنترل در مدیریت 17 ص

  تحقیق نظارت و كنترل در مدیریت 17 ص,دانلود نظارت و كنترل در مدیریت 17 ص,مقاله نظارت و كنترل در مدیریت 17 ص,نظارت و كنترل در مدیریت 17 ص کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود نظارت…

 • مقاله چگونگی اعلام بودجه یکسال

  اجتماعی,اقتصادی,امنیت انسانی,بازار,بودجه,بیمه,تورم,چگونگی اعلام بودجه ی یکسال,حمایت دولت,خرد,دانلود,دانلود پایان نامه,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,رونق,سیاست,عدالت اجتماعی,فرهنگی,قانون,قیمت,کلان,لایحه کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مقاله چگونگی اعلام بودجه یکسال میباشید. دانلود فایل *مقاله چگونگی اعلام بودجه ی یکسال* متن کامل بخشنامه بودجه…

 • بررسی سبک معماری در دوره رنسانس در اروپا

  بررسی سبک رنسانس اروپا,بررسی سبک معماری دوره رنسانس,بررسی معماری رنسانس,تحقیق بررسی سبک معماری رنسانس,تحقیق سبک رنسانس,دانلود مقاله سبک معماری دوره رنسانس اروپا,رنسانس,سبك معماری رنسانس,سبک معماری در دوره رنسانس در اروپا,معماری دوره رنسانس کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی…

 • پاورپوینت آموزش شهرسازی از شناخت تا مداخله

  آموزش شهرسازی از شناخت تا مداخله,پاورپوینت آموزش شهرسازی,پاورپوینت آموزش شهرسازی از شناخت تا مداخله,پاورپوینت از شناخت تا مداخله,پاورپوینت شهرسازی,داتلود پاورپوینت آموزش شهرسازی از شناخت تا مداخله کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت آموزش شهرسازی از…

 • دانلود عیب یابی سیستمهای هیدرولیک

  انباره,سرعت سیلندر,شیر کنترل,عیب یابی سیستم هیدرولیک,فشارشکن,نیوماتیک,هیدرولیک مهندسی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود عیب یابی سیستمهای هیدرولیک میباشید. دانلود فایل حجم : 208 kb فایل : pdf امید است مورد استفاده قرار گیرد بسیاری از…

 • تحقیق درباره رفتار فوم شدن انواع PP

  انواع pp,پدیده انبساط فوم,تعریف فوم,تهیه فوم,دانلود,دانلود پایان نامه,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,رفتار انبساط حجمی,رفتار فوم,رفتار فوم شدن انواع PP,عوامل هسته زا,فوم شدن,كریستالیزاسیون,کاربرد فوم,مواد تشکیل دهنده فوم کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام تحقیق درباره رفتار فوم شدن انواع…

 • اموزش فتوشاپ به صورت کامل

  اموزش,اموزش فتوشاپ,اموزش کامل,طراحی در فتوشاپ,فتوشاپ کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام اموزش فتوشاپ به صورت کامل میباشید. دانلود فایل طراحی را خودتان انجام دهید دیگر پول برای طراحی لگو ندهید.

 • گزارش کاراموزی شركت تكنو زیست

  تكنو,دانلود گزارش کارآموزی شركت تكنو زیست,زیست,شركت,شركت تكنو زیست,کاراموزی شركت تكنو زیست,کارورزی شركت تكنو زیست,گزارش کاراموزی شركت تكنو زیست کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام گزارش کاراموزی شركت تكنو زیست میباشید. دانلود فایل گزارش کاراموزی شركت تكنو…

 • گزارش کارآموزی عمران،اجرای اسكلت فولادی

  اجرای اسكلت فولادی,اسكلت فولادی,دانلود گزارش کارآموزی عمراناجرای اسكلت فولادی,عمران,کاراموزی عمراناجرای اسكلت فولادی,کارورزی عمراناجرای اسكلت فولادی,گزارش کاراموزی عمراناجرای اسكلت فولادی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام گزارش کارآموزی عمران،اجرای اسكلت فولادی میباشید. دانلود فایل گزارش کارآموزی عمران-اجرای…

 • پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی

  پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی,نگرش به تغییر سازمانی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی میباشید. دانلود فایل پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی معرفی پرسشنامه و کاربرد آن پرسشنامه نگرش نسبت به…

 • دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *