مقاله جستاری در گرایش و پیدایش شیعه

پژوهش جستاری در گرایش و پیدایش شیعه,پیدایش شیعه,تحقیق جستاری در گرایش و پیدایش شیعه,جستاری,جستاری در گرایش و پیدایش شیعه,دانلود تحقیق جستاری در گرایش و پیدایش شیعه,گرایش,مقاله جستاری در گرایش و پیدایش شیعه
کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مقاله جستاری در گرایش و پیدایش شیعه میباشید.

دانلود فایل

مقاله جستاری در گرایش و پیدایش شیعه در 24 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالبعنوان                                                                                              شماره صفحهسخن نخست…………………………………………………………………………………………………… 1شیعه……………………………………………………………………………………………………………… 2ادوار تاریخی تشیع………………………………………………………………………………………….. 6غیبت………………………………………………………………………………………………………………. 7نیابت……………………………………………………………………………………………………………… 7اجتهاد……………………………………………………………………………………………………………. 7مسئولیت شیعه بودن……………………………………………………………………………………….. 9مصلحت – حقیقت………………………………………………………………………………………….. 14منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………… 24سخن نخستانسان زنده و پویا و تلاشگر با تكیه بر اندیشه هایش هویت می یابد و شناخته می شود نگرشی با تكیه بر كنش ها و واكنش ها و راه و رسم های انسان برتر . الگو، اسوه بی تردید راهگشا و راهنماست . و دوسوی یك مرز همراه درمقابل با یكدیگر صف آرائی كرده اند .سمت و سوی حق و جبهه باطل ، پرچم ایمان و بیرق كفر، و بدون تقابل این دو كه زندگی شاید تحمل و روزمرگی باشد و خورد و پوش و چه و چها .سرنوشت شیعه دردوران تلخ و شیرین تاریخ پرماجرایش عبرت آمیز پند آموز است ازتشكیل نخستین هسته مقاومت درمقابل بدعت گذارها ، پوست خز پوشها ، رانت خواران و …تا امروز كه نگرش دنیای غارتگر درمقابل شیعه جر تحریف حقایق و برخورد حذفی فیزیكی نیست . تشیع همواره برپای ایستاده است .و دشمنان این مكتب پس از یأس از مبارزه منطقی و رویاروی و اصولی بسیار كوشیده اند با تحریف اصول تشیع و پیرایه بستن به آن تا مرز خرافه و گزافه از تلالو انوار درخشان ارزشهای آن بكاهند .اما دراوج آوازه گری دشمنان شیعه ، مكتب تشیع همواره توانسته است جایگاه تاریخی خود را حفظ كند . جستار حاضر كنكاشی به تعجیل و تلمیح است و مشتی است نمونه خروار كه بیشتر از زبان دشمنان شیعه آورده شده امید كه بینان اندیشه سترگ باخواندن این صفحات استحكامی بیشتر یابد .شیعهبعداز رحلت پیامبر اكرم ، درباره جانشینی حضرت درمیان مسلمانان اختلاف شدیدی پدید آمد و همین نظرات مختلف سبب بوجود آمدن فرق مختلفی نیز شد . ازسوی دیگر لزوم صدور قوانین جدید برای مسائل دینی و سیاسی و اجتماعی سبب شد كه دانشمندان اسلامی با توجه و بهره گیری ازقرآن و سنت رسول اكرم و احادیث و اعمال جانشینان رسول خدا ، علم جدیدی به نام فقه را به وجود آورند ، كه دراین علم به اعمال و رفتار روزمره انسان درجامعه اسلامی پرداخته شده و قوانینی صادر می شود .ازقرن دوم و سوم هجری و مخصوص دردوره عباسیان و زمان مأمون  خلفه عباسی جدلها و بحثهای مذهبی فرق مختلف شدت گرفت . عیسوی و یهودی و زرتشتی و سایر ادیان به آزادی هریك دلایلی را جهت اثبات حقانیت خویش عرضه می كردند و با مدعیان سایر ادیان به مباحث و مجادله می نشستند . دراین میان دانشمندان اسلامی جهت دفاع از اسلام ، علمی به نام علم كلام را پدید آورند. علم كلام درباره حقانیت دین اسلام و اصول دین بحث می نمود و وظیفه پاسداری از دین را برعهده داشت .فرقه شیعه نیز عقاید و نظرات خاصی درباره علم فقه و كلام دارد . می دانیم كه شیعیان كسانی هستند كه تنها حضرت علی (ع) را به جانشینی حضرت رسول اكرم سزاوار می دانند و حضرت علی (ع) را امام اول خویش می شمارند . ازنخستین شیعیان می توان مقداد بن ای سود ، سلمان فارسی ، ابوذر غفاری و عماربن یاسر را نام ببریم . اماگروندگان به حضرت علی درقرون بعدی به چندین فرقه مختلف تقسیم شدند كه مشهورترین آنها عبارتند از امامیه ، اسماعیلیه و علویه . درزیر به توضیح هریك خواهیم پرداخت ولیكن لازم به ذكر است كه همگی فرق زیر با نام شیع نامیده می شوند .غلاة یا غالیه : این گروه كسانی بودند كه درحق حضرت علی و فرزندانیش غلو می كردند و اعمال ما فوق تصور بشر و الوهیت الهی بدیشان قایل می شدند و به این سبب ایشان را با جمع كلمه غلو كنندگان یا غلیه نامیده اند . این دسته درواقع شیعه محسوب نمی شوند ، اما مورخان و ملل و نحل معمولاً ایشان را جزو فرق شیعه می آورند .امامیه : ایشان حضرت علی (ع) راامام می دانند و بیعت كنندگان با ابوبكر و خلافت ابوبكر و عمررا گمراه می دانند . مخالفین و دشمنان شیعه چون این فرقه خلافت ابوبكر و عمر را در كرده اند به ایشان نام رافضه داده اند . امامیه نام عمومی شیعه وشیعیان دوازده امامی نیز می باشد .زیدیه :  این دسته بعد از حضرت سجاد (ع) دركوفه با فرزند حضرت به نام زید بیعت كردند . این واقعه درزمان خلافت هشام بن عبدالملك رخ داد .كیسانیه: این فرقه ازشیعه امامت را حق محمد حنفیه پسر دیگر حضرت علی بن ابی طالب (ع) می دانند كه مادرش دختر حضرت رسول (ص) نبود . كلمه كیسانیه برگرفته شده از لقب مختار بن ابی عبیدثقفی می باشد كه به نام كیسان ملقب ود . (عباسیان)راوندیه : بعداز مرگ محمد بن حنیفه در سال 81 هجری قمری ، از دل فرقه كیسانیه ، راوندیه پدید آمد . بدین ترتیب دسته ای از فرقه كیسانیه با ابوهاشم عبدالله پسرمحمد بن حنیفه بعیت نمودند و چون وی درسال 98 ه . ق وفات یافت ، گروهی از پیروان او با محمد بن علی بن عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب بیعت نمودند و امامت حق محمد بن علی كه ازفرزندان عباس عموی پیامبر بود دانستند . این گروه از این پس به شیعه آل عباس یا رواندیه معروف شدند . در مقابل شیعه آل عباس ، شیعه علویه قرارداشتند .علویه : یا علویان اسم عام شیعیان می باشد كه بخصوص دردوره عباسی این كلمه رونق زیادی گرفت . علویان بعد از امیرالمؤمنین (ع) و دو فرزندش ، حضرت زین العابدین ابو محمد بن حسین را امام می دانستند و پس از شهادت آن حضرت ، درمقابل زیدیه كه زیدرا قبول می كردند این گروه برخلاف ایشان ابوجعفر محمد بن علی (114-59 ه.ق)فرزند دیگر امام چهارم را كه باقرالعلوم لقب داشت ، امام پنجم می شمارند و پس از امام پنجم ابوعبدلله جعفربن محمد الصادق (148-83) را به عنوان امام ششم می شناختند . اما بعد از وفات امام ششم ، شیعیان علوی به شش فرقه منقسم شدند ، كه معروفترین آنها عبارتند از :ناووسیه : پیروان این فرقه معتقد بودند كه امام ششم وفات نیافته بلكه غیبت كرده و روزگاری برمی گردد و جهان از عدل او لبریز می شود و اومهدی موعود است . این فرقه را ناووسیه می گویند .اسماعیلیه : این فرقه اعتقاد به زنده بودن اسماعیل فرزند امام جعفر صادق داشتند و اسماعیل را جانشین حضرت می دانند رئیس این دسته ابی الخطاب محمد بود و ازاین روی گاه ایشان را خطابیه می نامند . درواقع این گروه منشاء اصلی فرقه اسماعیلیه است كه شهرت فراوانی یافت (حسن صباح و اسماعیلیان )مباركیه : بعداز رحلت حضرت امام جعفر صادق ، عده ای دور محمد بن اسماعیل راگرفتند و رئیسی پیدا كردند به نام مبارك كه نام این فرقه ازوی گرفته شده است . درواقع مباركیه منشعب از اسماعیلیه است و گروهی از اسماعیلیان نیز به این فرقه گرویدند .مسئولیت شیعه بودنشیعه بودن ، مسئولیتی ایجاد می كند ، اخص از انسان بودن و متفكر بودن و مسلمان بودن كه خاك شیعه ، مسئولیت خیز است . اما شیعه علوی ، نه شیعه صفوی كه عامل سلب مسئولیت و نفی همه امر و نهی هایی است كه به انسان و مسلمان خطاب شده است . تشیع صفوی ، مذهب راه حل یابی است برای گریز از مسئولیتها مذهب تجلید و تذهیب و تجلیل قرآن : نه تحقیق و تفسیر قرآن . تقدیس قرآن امانه برای بازكردن و خواندن قرآن .توسل یكسره به كتاب دعا ، برای بستن قرآن ، چرا كه گشودن قرآن سخت است و مسئولیت آور ، كتابی كه چنان حساب و كتاب دقیقی دارد كه می گوید : نتیجه یك ذره كار نیك را می بینی ، وكیفر ذره ای كار بد را می چشی (فمن یعمل مثقال ذره خیرایره و من یعمل مثقال ذره شرایره )قیامت ، روزی است كه دستاورد خویش را می نگری (یوم ینظر المرءما قدمت یداه ) . همین !وانفاق ، ازدست گذاشتن همه چیز است ، انفاق جان ، مال ، زندگی ، زن و فرزند است . چه ، درراه عقیده در راه مردم این ها همه فتنه اند . باید دنیا را پلید بشماری و شب وروزت را وقف كنی . آن هم نه درگوشه تنبلی و بی مسئولیتی زهد و ریاضت و عبادت و اعتكاف … بلكه درمتن جهاد و اجتهاد و مردم و عقیده و عمل . اینهمه مسئولیت ؟ اینهمه سنگینی ؟ خیلی سخت می گیرد .اما شیعه صوفی نگران نیست ، زیرا برایش راه حلهای ساده ای دارد : كتاب دعا را می گشاید ، نوشته است كه فلان چهار كلمه را اگر درپله چهارم صفا و مروه بایستی و بخوانی ، پولدار می شوی ! این مال دنیا – و اگر همین دعا را بنویسی ، یا رو به قبله بایستی و بخوانی . ویا با آب انار روی كاسه آب ندیده بنویسی و بخوری تمام گناهات – افزونتر ازستاره های آسمان و ریگهای بیابان و قطرات باران بخشوده می شود . پاك همچون روز اولی كه از مادرزاده زائیده شدی – اینهم آخرت-پس مؤمن زرنگ به این ، رو می آورد كه هم راحت تر است و هم كم خرج تر و هم پردرآمد تر ! او لای قرآن را باز نمی كند . كه را ه حلش را دركتاب دعا یافته است !علی (ع) دربرابرمان ایستاده است ، اگر بشناسیمش – كه همه مصالح خویش و سرنوشت خود و خانواده و فامیل و گروهش را فدای حق و ناس می كند و لحظه ای میدان جهاد و مبارزه راخالی نمی گذارد و با این همه دربرابر مسئولیت عظیمی كه بردوش دارد ، چنان مضطرب و وحشتزده است ، اضطراب و وحشتش را به دوستدار و آشنای خویش نیز منتقل می كند – بار مسئولیت بر دوشمان می افتد پیامبر پیش رویمان ایستاده است – و به دختر عزیر دردانه اش می گوید : فاطمه ! كاركن كار. كه من برای تو هیچ كاری نمی توانم كرد – شناختنش از مسئولیت سرشارمان می كند .پس بجای شناختن محمد و علی و خواندن و فهمیدن قرآن و قبول مسئولیت راه حلی می جوئیم و می یابیم !بجای شناختن پیامبراسلام و گوش سپردن به سخنان او و بجای شناختن علی و زندگیش و خواندن و فهمیدن قرآن و قبول مسئولیت ، راه حلی می جوئیم و می یابیم !بجای شناختن پیامبر اسلام و به جای شناختن علمی و زندگیش و خواندن و فهم نهج البلاغه اش ، حبشان را بگیر و شناختن را رها كن ! چرا كه حب علی (ع) ناشناخته ایجاد مسئولیت نمی كند علی مجهول ، مانند بتی است كه می پرستیمش بی آنكه میان ما و او هیچ ارتباطی وجود داشته باشد .بی شناختن علی ، چون دیگران است ومیان او ومحبان خالص و بی معرفتش هیچگونه تحمیل و امر و نهی و مسئولیتی ایجاد نمی شود .هرچه میخواهی گریه كن ، برسر بزن ، غش كن ، هوبكش و عشق و محبت بورز- بی اندكی شناخت علی را فرشته كن . خدایش كن نمی تواند ذره ای درزندگیت نقشی داشته باشد و بایستی بر دوشت بگذارد . فقط نشنانسش ، كه شناختن مسئولیت آور است ! چنین است كه شناختن علی جرم است . و به همین دلیل است كه امروز – پس از قرنها – علی را باید ازبان «سایمان كتانی»و «جرج جرداق» طبیبان مسیحی – بشناسیم و نهج البلاغه را با تصحیح پاورقی و چاپ شیخ محمد عبده مفتی اعظم مصر و رهبر اهل تسنن – ببنیم . كه محبان علی نه تنها به شناخت و فهم نهج البلاغه و علی ، نیازی ندارند بلكه از روبروشدن  با این دو می هراسند .

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره کودکان تیزهوش

  تیزهوش,تیزهوشان,کودکان تیزهوش,مبانی نظری و پیشینه تحقیق کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره کودکان تیزهوش میباشید. دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره کودکان تیزهوش منابع کامل رفرنس دهی منظم…

 • دانلود مركز اصناف و بازرگانان ایران 52 ص

  تحقیق مركز اصناف و بازرگانان ایران 52 ص,دانلود مركز اصناف و بازرگانان ایران 52 ص,مركز اصناف و بازرگانان ایران 52 ص,مقاله مركز اصناف و بازرگانان ایران 52 ص کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود مركز…

 • پروژه کارآفرینی تولید و مونتاژ برد های الکترونیکی

  پروژه کارافرینی تولید و مونتاژ برد های الکترونیکی,توجیه اقتصادی تولید و مونتاژ برد های الکترونیکی,دانلود پروژه تولید و مونتاژ برد های الکترونیکی,دانلود کارآفرینی تولید و مونتاژ برد های الکترونیکی,طرح توجیه فنی تولید و مونتاژ برد های الکترونیکی,طرح توجیهی تولید و…

 • هنر - متن با ترجمه

  تئاتر باز ترکیبی,هنر تلفیق ژنی,هنر زیستی,هنر متن با ترجمه کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام هنر - متن با ترجمه میباشید. دانلود فایل هنر زیستی بایوآرات ( هنر زیستی عمل هنری است که ابزار آن ماده…

 • پاورپوینت اصول بازاریابی تلفنی 19 اسلاید

  بررسی اصول بازاریابی تلفنی 19 اسلاید,پاورپوینت جامع و کامل اصول بازاریابی تلفنی 19 اسلاید,پکیج پاورپوینت اصول بازاریابی تلفنی 19 اسلاید,تحقیق اصول بازاریابی تلفنی 19 اسلاید,دانلود پاورپوینت اصول بازاریابی تلفنی 19 اسلاید,کاملترین پاورپوینت اصول بازاریابی تلفنی 19 اسلاید,مقاله اصول بازاریابی تلفنی…

 • بررسی سیستمهای ترمز ضد قفل A.B.S

  بندیكس مكاترونیک,ترمز,ترمز ضد قفل ABS,سیستم بوش کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام بررسی سیستمهای ترمز ضد قفل A.B.S میباشید. دانلود فایل فهرست مطالب عنوان                                                                                            صفحه سیستم بندیكس مكاترونیك II .............  1 سیستم بوش 2 ..........................  2…

 • پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *