مقاله کامل جاوا اسکریپت

جاوا,جاوا اسکریپت چیست؟,خرید مقاله کامل جاوا اسکریپت,خرید و دانلود مقاله کامل جاوا اسکریپت,دانلود مقاله جاوا اسکریپت,دانلود مقاله رشته کامپیوتر,دانلود مقاله کامل جاوا اسکریپت,دانلود و خرید مقاله کامل جاوا اسکریپت
کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مقاله کامل جاوا اسکریپت میباشید.

دانلود فایل

مقاله کامل جاوا اسکریپت چكیده : جاوااسكریپت یك زبان اسكریپتی كه بوسیلة مرورگر وب تفسیر یاintepret می شود. بطور گسترده در دنیای وب مورد استفاده قرار می گیرد.این زبان توسط شركتNetscape به وجود آمد.در ابتدا نامش Live  script بودكه بعدها با حمایت شركت Sun به نام  Java scriptدرآمد.بیشتر دستورات خود را ازجاوا گـرفته است. جاوااسكریپت دارای قابلیتهای زیادی است كه در طول تحقیق ذكر شده است. فهرست:                چكیده ………………………………………………………………………………….. 1.جاوااسكریپت چیست؟  …………………………………………………………………… 1ـ1. اصول اسكریپت نویسی در صفحات وب ………………………………………… ……. 2ـ1. اسكریپتها و برنامه ها ………………………………………………………………… 3ـ1. معرفی جاوااسكریپت ……………………………………………………………….. 4ـ1. قابلیتهای جاوااسكریپت ……………………………………………………………… 5ـ1.جاوااسكریپت در مقابل جاوا ………………………………………………………….  6ـ1.چگونه جاوااسكریپت در صفحات وب قرار میگیرد؟…………………………………….. 2.خلق یك اسكریپت ……………………………………………………………………… .. 1ـ2.ابزار اسكریپت نویسی ………………………………………………………………… 2ـ2.آغاز خلق اسكریپت ………………………………………………………………….. 3. بررسی قابلیتهای جاوااسكریپت …………………………………………………………… 1ـ3. زیباتر كردن صفحات وب به كمك جاوااسكریپت ………………………………………. 1ـ1ـ3 .استفاده از نوار وضعیت ……………………………………………………………. 2ـ3.كاربابرنامه های اتصالی ……………………………………………………………… 4. برنامه های جاوااسكریپت چگونه كار میكنند. ……………………………………………… 1 ـ4. توابع درجاوااسكریپت ………………………………………………………………. 2ـ4. اشیاءدر جاوااسكریپت ………………………………………………………………. 1ـ2ـ4 . جاوااسكریپت از سه نوع شیء پشتیبانی می كند…………………………………… 3ـ4.كنترل حوادث ……………………………………………………………………….. 4ـ4. مخفی كردن اسكریپتها از مرورگرهای قدیمی ……………………………………….. 5. استفاده از مقادیر و ذخیره سازی آن ……………………………………………………… 1 ـ 5. انتخاب نام برای متغییرها …………………………………………………………… 2ـ 5. تعیین مقدار برای متغییر ها. …………………………………………………………. 1ـ2ـ5. انواع اساسی داده ها در جاوااسكریپت ……………………………………………. 3ـ 5. انواع داده جاوااسكریپت…………………………………………………………… 6 . آرایه ها و رشته ها …………………………………………………………………… 1ـ6 .خلق یك شیء String………………………………………………………………… 7. بررسی و مقایسه متغییرها ……………………………………………………………… 1ـ7 . دستورIf……………………………………………………………………………… 2ـ7 . دستورEles ………………………………………………………………………….. 8 . تكرار دستورات باكمك حلقه ها ………………………………………………………….. 1ـ 8 . حلقه های For…………………………………………………………………….. 2ـ 8 . حلقه های While……………………………………………………………………. 3ـ 8 . حلقه های Do…while ……………………………………………………………… 9. اشیاء درون ساخت مرورگر………………………………………………………………… 1ـ 9 . اشیاء چیستند؟ ……………………………………………………………………….. 1ـ 1ـ 9.خلق اشیاء …………………………………………………………………………. 2ـ 9 . خاصیتهای اشیاء و مقادیر……………………………………………………………… 3ـ 9 . گـرد كردن اعداد ………………………………………………………………….. 4ـ 9 . خلق اعداد تصادفی ………………………………………………………………… 5 ـ 9. كـار با تاریخها …………………………………………………………………….. 10 . مدل شیئی سند (DOM)……………………………………………………………….. 1ـ 10 . درك مدل شیئی سند ……………………………………………………………… 2ـ 10 . دسترسی به تاریخچه مرورگـر ……………………………………………………. 11. خلق اشیاء اختصاصی …………………………………………………………………… 1ـ11 . استفاده از اشیاء برای ساده كردن اسكریپتها ……………………………………….. 2ـ11 . اختصاصی كردن اشیاء درون ساخت ……………………………………………….. 12 . پنجره ها و زیر صفحه ها ……………………………………………………………….. 1ـ 12 . كنترل پنجره ها با استفاده از اشیاء ………………………………………………… 2ـ12 . ایجاد وقفه های زمانی …………………………………………………………… 3ـ 12 . استفاده از اشیاء جاوا اسكریپت برای كار با زیر صفحه ها …………………………. 14. دریافت اطلاعات به كمك پرسشنامه ها ………………………………………………… 1ـ 14. اصول طراحی پرسشنامه ها درHTML  ……………………………………….. 2ـ 14 . شیءfrom در جاوااسكریپت ………………………………………………….. 3ـ 14 . ورودیهای متن ………………………………………………………………… 4ـ 14 . ورودیهای چند خطی متن ……………………………………………………… 5ـ 14 . كـار با متن در پرسشنامه ها ……………………………………………………. 6ـ14 . دكمه ها ………………………………………………………………………… 7ـ 14 . مربعهای گـزینش ……………………………………………………………….  8 ـ 14 . دكـمه های رادیوئی …………………………………………………………… 15 . تصاویر گـرافیكی و انیمیشن ………………………………………………………….. 1ـ 15 . استفاده از جاوااسكریپت برای كار با نقشه های تصویری …………………………… 2ـ 15 . تصاویر دینامیك در جاوااسكریپت ………………………………………………… 16 . اسكریپتهای فرامرور گری ………………………………………………………………. 1ـ 16 . دریافت اطلاعات مرورگر ………………………………………………………….. 2ـ 16 . حل مشكل ناسازگاری مرورگرها ………………………………………………….. 3ـ 16 . خلق یك صفحه چند منظوره ……………………………………………………… 4ـ16 . هدایت كاربران به صفحات وب ……………………………………………………. 5ـ16 . خلق یك صفحه چند منظوره …………………………………………………….. 17 . كـار با شیوه نامه ها …………………………………………………………………… 1ـ 17 . معرفیHTML دینامیك ………………………………………………………… 2ـ 17 . شیوه و ظاهرصفحات ……………………………………………………………… 3ـ17 . تعریف و استفاده از شیوه هایCSS ………………………………………………… 4ـ 17 . تنظیم مكـان متن …………………………………………………………………. 5ـ 17 . تغییر رنگ و تصاویر زمینه ………………………………………………………….. 6ـ 17 . كـار با فوتنهـا ……………………………………………………………………. 7ـ 17 . كنترل شیوه ها بكمك جاوااسكریپت …………………………………………………  18 .  استفاده از لایه ها برای خلق صفحات دینامیك …………………………………………… 1ـ 18 . لایه ها چگونه كار میكنند؟ …………………………………………………………. 2ـ 18 . دو استاندارد برای خلق لایه ها …………………………………………………….. 3ـ 18 . خلق لایه های CSS ……………………………………………………………… 4ـ 18 . تعریف خواص لایه ها ……………………………………………………………… 19 . استفاده از جاوااسكریپت برای توسعه یك سایت وب ……………………………………… 1ـ 19 . خلق سند HTML   ………………………………………………………………… 2ـ 19 . استفاده از لیستهای بازشونده برای تسهیل هدایت كاربران …………………………… 3ـ 19 . خلق دستوراتHTML ،وایجاد ساختارداده ای ……………………………………. 4ـ 19 . افزودن توضیحاتی در مورد پیوندها ……………………………………………….. 5ـ 19 . استفاده از پیوندهای گـرافیكی …………………………………………………… 20 . نتیجه …………………………………………………………………………………. 21 . خلاصه ………………………………………………………………………………… 22 . فهرست منابع ………………………………………………………………………….

 • پرسشنامه استاندارد خطر پذیری

  استاندارد خطر پذیری,پرسشنامه استاندارد خطر پذیری کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پرسشنامه استاندارد خطر پذیری میباشید. دانلود فایل پرسشنامه استاندارد خطر پذیری مشخصات « پرسشنامه استاندارد خطر پذیری » روایی و پایایی: دارد خرده مقیاس…

 • بررسی مولكول نگاری پلیمری سنتز و كاربرد آن در استخراج

  بررسی مولكول نگاری پلیمری سنتز و كاربرد آن در استخراج,مولكول نگاری پلیمری سنتز و كاربرد آن در استخراج,مولکول نگاری در آب کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام بررسی مولكول نگاری پلیمری سنتز و كاربرد آن در…

 • پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز (NPI-16)

  پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز (NPI16),شخصیت خودشیفته آمز (NPI16) کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز (NPI-16) میباشید. دانلود فایل پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز (NPI-16) روش نمره گذاری و تفسیر این پرسشنامه دارای 16…

 • کتاب راهنمای شروع جهت راه اندازی یک کسب و کار موفق و پر سود اینترنتی

  کسب و کار اینترنتی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام کتاب راهنمای شروع جهت راه اندازی یک کسب و کار موفق و پر سود اینترنتی میباشید. دانلود فایل کتاب (راهنمای شروع جهت راه اندازی یک کسب…

 • دانلود تعریف تفکیک 16 ص

  تحقیق تعریف تفکیک 16 ص,تعریف تفکیک 16 ص,دانلود تعریف تفکیک 16 ص,مقاله تعریف تفکیک 16 ص کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود تعریف تفکیک 16 ص میباشید. دانلود فایل فرمت فایل : ورد قسمتی از…

 • 80 پاورپوینت در مورد خودرو قسمت اول

  بلبرینگ,تحقیق اجزا خودرو,تحقیق در مورد خودرو,تحقیق کامل,ترمز,تعلیق,خودرو هیبریدی,سوخت رسانی,سیستم ترمز,موتور,یاتاقان کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام 80 پاورپوینت در مورد خودرو قسمت اول میباشید. دانلود فایل فایل ها پاورپوینت مختلفی در مورد خودرو ارائه شده اند…

 • مبانی نظری حل مسئله

  پژوهش حل مسئله,پیشینه نظری پژوهش حل مسئله,پیشینه و مبانی نظری پژوهش حل مسئله,حل مسئله,مبانی نظری پژوهش حل مسئله,مبانی نظری حل مسئله,مبانی نظری وپیشینه تحقیق حل مسئله کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مبانی نظری حل مسئله…

 • پاورپوینت مانومتر و لوله بوردن

  انواع لوله بوردون,انواع مانومتر,لوله بوردن,مانومتر کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت مانومتر و لوله بوردن میباشید. دانلود فایل مانومتر از یک لوله شیشه ای مدرج با یک مخزن حاوی مایع مانند جیوه-آب-الکل و یا سیالات…

 • پاورپوینت اسپانسورهای المپیک بیجینگ 2008

  اسپانسور,اسپانسورهای المپیک,المپیک,بیجینگ,بیجینگ 2008 کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت اسپانسورهای المپیک بیجینگ 2008 میباشید. دانلود فایل تکامل تدریجی TOP جدول.. کمکهایTOP به کمیته ملی المپیک سهم درآمدTOP برای  کمیته های ملی المپیک TOPI(1985-1988) n/a  TOPII(1989-1992)…

 • مبانی نظری و پیشینه اهمال کاری

  مبانی نظری و پیشینه اهمال کاری کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مبانی نظری و پیشینه اهمال کاری میباشید. دانلود فایل بصورت فایل ورد همراه با منابع تعریف اهمال کاری اهمال کاری در زبان لاتین از…

 • دانلود پاورپوینت Final_Presentation_Group_2

  Final_Presentation_Group_2 کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود پاورپوینت Final_Presentation_Group_2 میباشید. دانلود فایل Falling Ball Viscometer MIME Senior Design Group 2 Client: Dr. Kenneth Alexander Advisor: Dr. Douglas Oliver Group Members Sarah Szykowny - Group Leader…

 • عكاسی‌ ماكروفتوگرافی‌

  بحث بنیادی و نظری,جایگاه دیدن و فرآیند بینایی در هنر عكاسی,دستگاه بینایی و لحظة رویت و گزینش كادر و ثبت تصویر,علم نور,فعل و انفعال عناصر الكتروشیمیایی مكانیزم شبكیه,لحظه‌ی‌ رویت‌ چگونگی‌ دیدن‌ از دیدگاه‌ ژاك‌ لكان‌,منابع نور,هنر عكاسی کاربر گرامی هم…

 • دیدگاه نوین در مدیریت عملكرد - ارزیابی عملكرد

  ارزیابی عملكرد,دیدگاه نوین,مدیریت عملكرد کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دیدگاه نوین در مدیریت عملكرد - ارزیابی عملكرد میباشید. دانلود فایل برای هدایت عملكرد شاخص‌هائی ارائه گردیده است كه مهمترین آن بهره‌وری و برخورداری مدیران از…

 • گیربکس های اتوماتیک

  اتوماتیک,خودرو,گیربکس کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام گیربکس های اتوماتیک میباشید. دانلود فایل در ﺣﺎل ﺣﺎﻇﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﺳﺎزی در ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  زﻳﺎد  ﺑﻪ  ﺳﻤﺖ  اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﻮﻣﺒﻴﻞﻫﺎی دﻧﺪه اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ )ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ (ﻣﻲرود،  اﻳﻦ در …

 • مقاله در مورد چاپگرهای جوهر افشان

  تحقیق در مورد چاپگرهای جوهر افشان,خرید مقاله در مورد چاپگرهای جوهر افشان,خرید و دانلود مقاله در مورد چاپگرهای جوهر افشان,دانلود رایگان مقاله در مورد چاپگرهای جوهر افشان,دانلود مقاله در مورد چاپگرهای جوهر افشان کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده…

 • تحقیق دانشجویی با موضوع چرخ دنده ها

  استفاده ها و مشخصات چرخ دنده ها,تحقیق با موضوع چرخ دنده ها,چرخ دنده,چرخ دنده ها,چرخ دنده و میله دنده کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام تحقیق دانشجویی با موضوع چرخ دنده ها میباشید. دانلود فایل در…

 • کتاب انسان - فضا - طراحی

  انسان فضا طراحی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام کتاب انسان - فضا - طراحی میباشید. دانلود فایل کتاب انسان-فضا-طراحی/دوره پیش دانشگاهی/رشته هنر/شماره درس1424/ 9فصل/113 صفحه/با سلام و احترام  از اینکه فروشگاه ما را برای خرید…

 • گزارش کارآموزی تاریخچه اداره دارایی

  تاریخچه اداره دارایی,قابلیتهای یک اداره دارایی,معاونت اقتصادی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام گزارش کارآموزی تاریخچه اداره دارایی میباشید. دانلود فایل تاریخچه اداره دارایی در اغاز پیدایش اجتماعات و زندگی اجتماعی نیاز مردم به تشکیلاتی بوده…

 • پاورپوینت مروری جامع بر رفتار مصرف کننده

  پاورپوینت رفتار مصرف کننده,پاورپوینت مروری جامع بر رفتار مصرف کننده,تاثیر بازاریابی بر مصرف کننده,تحقیق رفتار مصرف کننده,تحقیقات رفتار مصرف کننده,دیدگاه مصرف کننده,طرح ریزی بازاریابی و رفتار مصرف کننده,مبانی نورومارکتینگ,مصرف کننده جهانی,مقاله رفتار مصرف کننده,موضوعات روانشناختی در رفتار مصرف کننده,نقش های…

 • تحقیق لیزر چیست و چگونه کار می کند

  تشعشع الكترومغناطیسی,تعریف لیزر,دانلود,دانلود پایان نامه,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,سیستمها كوانتابی,طول موج لیزر,قدرت تخریب لیزر,کاربرد لیزر,لیزر چیست,میدان الکتریکی و مغناطیسی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام تحقیق لیزر چیست و چگونه کار می کند میباشید. دانلود فایل *تحقیق لیزر…

 • بررسی شهر ورامین

  باد قبله,باد کوه,بنای تاریخی شهر ورامین,شهر ورامین,موقعیت شهرستان ورامین در استان تهران,موقعیت طبیعی شهر ورامین,ویژگیهای تاریخی ورامین کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام بررسی شهر ورامین میباشید. دانلود فایل فصل اول موقعیت طبیعی شهر ورامین موقعیت…

 • فرش اطراف تهران (ورامین)

  تاریخچه فرش و قالیبافی در ورامین,فرش اطراف تهران,فرش شهرستان ورامین,فرش ورامین کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام فرش اطراف تهران (ورامین) میباشید. دانلود فایل موضوع تحقیق: فرش اطراف تهران (ورامین) نگاهی به تاریخچه فرش و قالیبافی…

 • یررسی عاشورا و عصر امروز

  عاشورا,یررسی عاشورا و عصر امروز کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام یررسی عاشورا و عصر امروز میباشید. دانلود فایل عاشورا و عصر امروز دیگر بار، محرم فرا رسید و دلهای احرار و آزادگان جهان به سوی…

 • خوشنویسی

  خوشنویسی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام خوشنویسی میباشید. دانلود فایل قاعده اصول 12 گانه خوشنویسی اصول به معنی ریشه ها و پایه هاست و در اصلاح عبارت است از حسن تشكیل مفردات حروف و استحكام…

 • پاورپوینت جانشینی نوکلئوفیلی آروماتیکها

  بررسی جانشینی نوکلئوفیلی آروماتیکها,پاورپوینت جامع و کامل جانشینی نوکلئوفیلی آروماتیکها,پکیج پاورپوینت جانشینی نوکلئوفیلی آروماتیکها,تحقیق جانشینی نوکلئوفیلی آروماتیکها,دانلود پاورپوینت جانشینی نوکلئوفیلی آروماتیکها,کاملترین پاورپوینت جانشینی نوکلئوفیلی آروماتیکها,مقاله جانشینی نوکلئوفیلی آروماتیکها کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت جانشینی…

 • تحقیق بررسی كاربرد میكروسكوپ TEM

  TEM,بررسی كاربرد میكروسكوپ TEM,پژوهش بررسی كاربرد میكروسكوپ TEM,تحقیق بررسی كاربرد میكروسكوپ TEM,دانلود تحقیق بررسی كاربرد میكروسكوپ TEM,كاربرد میكروسكوپ,مقاله بررسی كاربرد میكروسكوپ TEM کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام تحقیق بررسی كاربرد میكروسكوپ TEM میباشید. دانلود فایل…

 • مقاله Olap چیست و چگونه كار می‌كند؟

  Olap,Olap چیست و چگونه كار می‌كند؟,تحقیق Olap چیست و چگونه كار می‌كند؟,دانلود تحقیق Olap چیست و چگونه كار می‌كند؟,فایل Olap چیست و چگونه كار می‌كند؟,كارکرد Olap,مقاله Olap چیست و چگونه كار می‌كند؟ کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی…

 • تحقیق خلاقیت در کودکان (بررسی نیازها و خصوصیات کودکان 4 تا 6 ساله و طراحی مبلمان کار هنری برای آنان)

  پژوهش خلاقیت در کودکان (بررسی نیازها و خصوصیات کودکان ۴ تا ۶ ساله و طراحی مبلمان کار هنری برای آنان),تحقیق خلاقیت در کودکان (بررسی نیازها و خصوصیات کودکان ۴ تا ۶ ساله و طراحی مبلمان کار هنری برای آنان),دانلود تحقیق…

 • مقدمه ای بر داده کاوی و اکتشاف دانش

  اکتشاف دانش,الگوریتمهای ژنتیک,انبارش داده ها,داده کاوی,کاربردهای داده کاوی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مقدمه ای بر داده کاوی و اکتشاف دانش میباشید. دانلود فایل مقدمه امروزه با گسترش سیستم های پایگاهی و حجم بالای داده…

 • جزوه جایگاه و انتخاب الکترموتورهای ضدانفجار در صنعت نفت به همراه متن اصلی انگلیسی

  انتخاب موتورهای الکتریکی جهت نصب در مناطق خطرناک,جزوه جایگاه و انتخاب الکترموتورهای ضدانفجار در صنعت نفت به همراه متن اصلی انگلیسی,حفاظت های مورد استفاده در موتورهای الکتریکی,روش های کدبندی دستگاههای ضد انفجار مناسب برای محیط های گازی کاربر گرامی هم…

 • دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *