پاورپوینت هورمونها و فعالیت بدنی در کودکان

پاورپوینت هورمونها و فعالیت بدنی در کودکان,ساز و کارهای پاسخ سلولی,هورمونهای استروئیدی
کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت هورمونها و فعالیت بدنی در کودکان میباشید.

دانلود فایل

 غدد بدن غده بافتی است که ماده ای را به داخل خود و یا به خارج از خود ترشح میکند.غدد بدن را میتوان به دو دسته درون ریز (اندوکرین) و برون ریز (اگزوکرین)تقسیم کرد.غده های برون ریز مواد را به خارج از خود ترشح میکنند.این غدد به زیر مجموعه های آپوکرین و اکرین تقسیم میشوند.غدد آپوکرین و اکرین هر دو دارای مجراهایی هستند که غدد آپوکرین از راه این مجاری مایع چربی گونه ای ترشح میکنند( مثل روغنی که به سطح پوست ترشح میشود;یا مجاری صفراوی کبد).  غدد اکرین عرق ترشح میکنند.غدد درون ریز مجاری  ترشحی ندارند و ماده را مستقیم به درون خون ترشح میکنند.از دیر باز موادی را که غدد درون ریز ترشح میکنند هورمون نامیده اند.هورمونها به مقدار خیلی کم ترشح میشوند لذا غلظت آنها در خون بسیار کم است (کمتر از یک میکرو مول). هورمونها عملکردشان را بر بافتهایی اعمال میکنند که در نقاط دیگر بدن هستند. آیا همه هورمونها از غدد ترشح میشوند؟   پژوهش هایی که در دهه اخیر انجام شده اند نشان میدهند که تعریف سنتی هورمون میتواند مناسب نباشد.اکنون میدانیم که بجز غدد درون ریز واقعی بافتهای دیگر نیز موادی را ترشح میکنند که عملکردی شبیه هورمونها دارند.بافتهایی مثل قلب از راه هورمون پپتید دهلیزی سدیمی در تنظیم فشار خون و تعادل مایعات نقش دارد و مواد مشتق شده از آستر اندوتلیال عروق خونی میتواند باعث انقباض و اتساع عروق به صورت موضعی و نیز عروق خونی مجاور خود شوند. طبقه بندی هورمونها            روشهای تحریک سلولی همه هورمونها یکسان نیست بر این اساس هورمونها را میتوان به 3 طبقه اصلی هورمونهای آمینی –پپتیدی و استروئیدی تقسیم کرد. هورمونهای آمینی و پپتیدی        هورمونهای آمینی از اسید های  آمینه مشتق     میشوند.هورمونهای پپتیدی پروتئینی هستند و در نتیجه از چندین اسید آمینه تشکیل میشوندکه با پیوندهای پپتیدی به یکدیگر متصل شده اند.اپی نفرین-نور اپی نفرین و هورمونهای تیروئیدی از جمله هورمونهای آمینی مهم  اند.هورمونهای پپتیدی برجسته عبارتند از:هورمون ضد ادراری-انسولین و اریتروپویتین. از آنجا که هورمونهای آمینی و پپتیدی حل شدنی هستند لذا بیشتر به شکل محلول در پلاسمای خون حمل میشوند. هورمونهای استروئیدی در آب نامحلولند از این رو در پیوند با پروتئینهای ناقل ویژه در خون حمل میشوند.ویژگی  حلالیت هورمونهای پپتیدی و آمینی در  اب این امکان را میسر میسازد  تا به آسانی از سوی بافتهایی مثل کبد کلیه ها و ریه ها از گردش خون برداشت شونددر  نتیجه فقط  چند دقیقه فرصت دارند تا وظیفه خود را عملی کنند. مدت زمانی که طول میکشد تا نیمی از هورمون برداشت یا از بین برود اصطلاحا نیمه عمر هورمون نامیده میشود.  سازوکارهای پاسخ سلولی         هورمونهای آمینی و پپتیدی با اتصال به گیرنده های ویژه خود که روی غشاهای سلولی بافتهای هدف  قرار دارند نقش خود را بر سلولهای هدف اعمال  میکنند.بنابراین وجود این گیرنده های غشایی برای پاسخ بیولوژیکی به هورمونهای آمینی و پپتیدی ضروری است.برای تولید یک پاسخ سلولی پیوند یک هورمون آمینی یا پپتیدی به یک گیرنده باید تغییراتی را در عملکرد سلولی به وجود آورد.مولکولهایی که در پاسخ به پیوند هورمون در سلول تولید و سپس باعث تحریک یک پاسخ سلولی میشوندپیکهای ثانویه نام گرفته اند.                                                       درون مایه پایدار موجود در پیوند گیرنده و تولید پیک ثانویه باعث میشود آنزیم پیوندی غشایی فعال شود و تولید پیک ثانویه را کاتالیز کند. پیکهای ثانویه سپس فعال میشوند و آنزیم هایی خاص را مهار میکنند که  به نوبه خود متابولیسم سلول را تغییر میدهند.                                                          هورمونهای استروئیدی              هورمونهای استروئیدی نام خود را از ساختار            شیمیایی شان میگیرند که از چهار حلقه متصل به هم تشکیل شده ویک هسته استروئیدی نامیده میشود.  کلسترول سوبسترایی مهم در سنتز هورمونهای استروئیدی است.هورمونهای استروئیدی به دلیل نامحلول بودن در آب باید به پروتئین های پلاسمایی پیوند بخورند تا در خون حمل شوند و به بافتهای هدف برسند.پیوند پروتئینی فعالیت ونیمه عمر این هورمونها را پیچیده میکند.از آنجا که پیوند هورمون استروئیدی به پروتئین مانع از ورود آن به سلول و تحریک پاسخ بیولوژیکی میشود لذا میزان  نابودی یا خروج هورمون از جریان خون کاهش میابد و در نتیجه نیمه عمر هورمون طولانی میشود.   ساز و کارهای پاسخ سلولی    هورمونهای استروئیدی به گیرنده پیوندی در غشای سلول متصل نمیشوند اما میتوانند از غشای سلول عبور کنند.هورمونهای استروئیدی به یک گیرنده استروئیدی سیتوپلاسمی مخصوص در داخل سلول پیوند میخورند.مجموعه استروئید گیرنده به درون هسته وارد میشود .پاسخ هسته ای به هورمونهای استروئیدی برای ایجاد پاسخ سلولی ممکن است به بیش از 45 دقیقه زمان نیاز داشته باشد پاسخ های عملکردی اصلی بافتهای غده ای و هورمونهایی که در سازگاری کوتاه مدت به فعالیت ورزشی درگیر میشوند سازگاریهای کوتاه مدت دستگاه عصبی غده ای با فعالیت ورزشی

 • گزارش کارآموزی شیمی کاربردی - آزمایشات شیمیایی لبنیات

  استاندارد خامه پاستوریزه در ایران,تعیین پروتئین پنیر,کارآموزی شیمی کاربردی آزمایشات شیمیایی لبنیات کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام گزارش کارآموزی شیمی کاربردی - آزمایشات شیمیایی لبنیات میباشید. دانلود فایل فهرست مطالب عنوان صفحه شیر 10 تركیبات…

 • پاورپوینت روشهای دارویی و غیردارویی كاهش درد زایمان

  پاورپوینت,پاورپوینت روشهای دارویی و غیردارویی كاهش درد زایمان,روشهای دارویی و غیردارویی كاهش درد زایمان 27 اسلاید کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت روشهای دارویی و غیردارویی كاهش درد زایمان میباشید. دانلود فایل پاورپوینت روشهای دارویی…

 • اقدام پژوهی چگونه توانستم تمركز حواس را در دانش آموزان پایه بهبود بخشم

  پایه بهبود بخشم,تمركز حواس,چگونه توانستم,را در دانش آموزان کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام اقدام پژوهی چگونه توانستم تمركز حواس را در دانش آموزان پایه بهبود بخشم میباشید. دانلود فایل مقدمه تمرکز در لغت یعنی تراکم…

 • موضوعات پیشنهادی پایان نامه اقتصاد

  اقتصاد,موضوع,موضوع پیشنهادی,موضوعات کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام موضوعات پیشنهادی پایان نامه اقتصاد میباشید. دانلود فایل در این فایل تعدادی موضوع پیشنهادی برای تسهیل انتخاب موضوع پایان نامه اقتصاد قرار داده شده که می توانید از…

 • دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم علل مدرسه گریزی حسن را کاهش دهم

  اقدام پژوهی,چگونه توانستم,حسن را کاهش دهم,علل مدرسه گریزی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم علل مدرسه گریزی حسن را کاهش دهم میباشید. دانلود فایل فهرست مطالب چکیده: 4 کلیدواژه ها: 4…

 • گزارش كارآموزی در كارخانه واگن پارس

  دانلود گزارش کارآموزی در كارخانه واگن پارس,كارخانه,كارخانه واگن پارس,کاراموزی در كارخانه واگن پارس,کارورزی در كارخانه واگن پارس,گزارش کاراموزی در كارخانه واگن پارس,واگن پارس کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام گزارش كارآموزی در كارخانه واگن پارس میباشید.…

 • پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *