چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق ارزشیابی آموزشی

ارزشیابی آموزشی,چارچوب مبانی نظری,چارچوب مبانی نظری تحقیق ارزشیابی آموزشی,چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق ارزشیابی آموزشی,فصل دوم تحقیق ارزشیابی آموزشی,و فصل دوم تحقیق
کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق ارزشیابی آموزشی میباشید.

دانلود فایل

مشخصات این متغیر: منابع: دارد پژوهش های داخلی و خارجی: دارد کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی تعداد صفحه: 67صفحه نوع فایل:word توضیحات از متن فایل            انسان پیوسته درصدد ارزیابی كارها و تجربه های گذشته خود است تا عملكردش را رضایت بخش كند و یا با بهبود بخشیدن به عملكرد آینده، رضایت بیشتری به دست آورد. در واقع ارزشیابی قسمتی از فراگرد بقای انسان است.          مقصود از ارزشیابی استفاده از تجربه به منظور بهبود بخشیدن به اقدامات آینده است. ارزشیابی به مثابه یك تخصص است. با این امر سرو كار دارد كه ارزش، كیفیت و اهمیت، میزان، درجه و شرایط پدیده‌ها را مورد آزمایش و قضاوت قرار دهد. به مثابه یك زمینه تخصصی، ارزشیابی را می توان فرایندی دانست كه با گردآوری و استفاده از اطلاعات برای اتخاذ تصمیمات در مورد برنامه های آموزشی سرو كار دارد. ارزشیابی فعالیتی است كه ماهیت آن آموزشی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. ارزیابی و بازنگری محور نوسازی و استقرار یك نظام ارتباطی است(كارشناسان دفتر همكاری‏های بین المللی وزارت آموزش و پرورش، 1379 ص 193).          با تلاش های رالف تایلر حوزه ارزشیابی آموزشی شكل گرفت و به تدریج به صورت یك حوزه مستقل در كنار سایر حوزه های علوم تربیتی جای گرفت. با توجه به جوان بودن این حوزه تعاریف متعدد و مختلفی برای ارزشیابی ارائه شده است(كیامنش، 1377) اصطلاح ارزشیابی یا ارزیابی به طور ساده به تعیین ارزش برای هر چیزی یا داوری ارزشی می شود. گی(1991)، ارزشیابی را یك فرایند نظامدار برای جمع آوری، تحلیل و تفسیر اطلاعات به منظور تعیین این كه آیا هدف های مورد نظر تحقق یافته اند یا در حال تحقق یافتن هستند و به چه میزانی، تعریف كرده است. در آموزش و پرورش، ارزشیابی به یك فعالیت رسمی گفته می شود كه برای تعیین كیفیت، اثربخشی یا ارزش یك برنامه، فرآورده، پروژه، فرایند یا هدف به اجرا در می آید.         استافل بیم و شیفك فیلد(1985)، ارزشیابی را این گونه تعریف كرده اند: « ارزشیابی عبارت است از فرایند تعیین كردن، به دست آوردن و فراهم ساختن اطلاعات توصیفی و قضاوتی در مورد ارزش و مطلوبیت هدف ها، طرح ها، اجرا ونتایج به منظور هدایت تصمیم گیری، خدمت به نیاز های پاسخ گویی و درك بیشتر از پدیده های مورد بررسی». بولمتس و باتوین  ارزشیابی را به عنوان فرایند سیستماتیك جمع آوری و تحلیل داده به منظور تعیین این كه آیا و تا چه اندازه اهداف تحقق یافته اند تعریف كرده اند. هم چنین هلی و كلابرس  ارزشیابی را مقایسه ارزش و كیفیت مشاهده با استانداردها و استانداردها و ملاك ها می دانند.       هم چنین ارزیابی را چنین نیز تعریف كرده اند: ارزیابی عبارت از فراگرد توافق درباره استاندارد های برنامه یا تعیین این كه آیا تفاوتی میان بعضی از جنبه های برنامه و استانداردهای مورد نظر برای آن ها وجود دارد و یا درباره استفاده از اطلاعات مربوط به تفاوت های یاد شده برای مشخص كردن نارسایی های برنامه است(كارشناسان دفتر همكاری های بین المللی وزارت آموزش و پرورش 1379 ص 6).         ارزشیابی ممكن است در اشكال مختلف نظیر: ارزیابی نیازمندی ها، مطالعه زیر بنایی، ارزشیابی فراگیران، ارزشیابی كاركنان، آزمون پیشرفت و نگرش سنجی، ارزشیابی برنامه درسی، تحلیل ظرفیت تشكیلاتی، ارزشیابی تولید، ارزیابی اثربخشی، تحلیل هزینه –سودمندی، خود ارزشیابی و دیگر انواع آن صورت گیرد. ارزشیابی درصدد حصول عملكردهایی در فراسوی وظایف اطلاعاتی است و غالباً در خدمت عملكردهای نهادی، اجتماعی، تاریخی و سیاسی می باشد.         از آن جا كه ارزیابی نقش یك آیینه را برای نظام آموزشی ایفا می كند، تصمیم گیرندگان و دست اندركاران زیربط می توانند تصویری از چگونگی وضع فعالیت ها به دست آورند و با استفاده از آن تصمیمات لازم را در جهت بهبود و پیشرفت فعالیت ها برای نیل به بازدهی مورد نظر اتخاذ نمایند.         معمولاً ارزیابی به تجزیه و تحلیل عملكرد، بازده و هزینه یك طرح پس از اجرای آن می‎پردازد. اگر درحین اجرای طرح انجام پذیرد هدف آن بهبود مدیریت، برنامه درسی و یا اتخاذ تصمیم برای ادامه، گسترش یا تجدید نظر در طرح خواهد بود. اگر ارزیابی در پایان طرح انجام شود، هدف آن تعیین علل موفقیت یاعدم موفقیت طرح خواهد بود(ابیلی، 1382 ص 17). 2-3-2 ) تاریخچه ارزشیابی        هر چند انگاره پردازی درباره ارزیابی آموزشی طی چند دهه گذشته تحول قابل ملاحظه ای داشته است، استفاده از ارزیابی در فعالیت های آموزشی به اندازه خود فعالیت های آموزشی قدمت دارد. بكار گرفتن ارزیابی آموزشی به عنوان بازخوردی جهت بهبودی فعالیت های آموزشی امری نسبتاً جدید است، به طوری كه تجربه های به عمل آمده درباره آن در كشورهای مختلف از دهه های اول قرن بیستم تجاوز نمی كند(بازرگان، 1383 ص 16). از زمان جنگ جهانی دوم شركت ها میلیون ها دلار روی آموزش كاركنان هزینه نمودند. با این حال هیچ شركت سرمایه گذاری، شاخص های آموزش را برای بازگشت سرمایه محاسبه نمی نمود. با این وجود مدیران ارشد مدركی دال براین كه پول های هزینه شده باز می گردد جستجو می‎نمودند. هم چنین كمپانی ها استراتژی های هزینه _ اثربخشی آموزش و ملاحظه جدی ساخت یا خرید انتخاب ها را جستجو می كردند.         ارزشیابی به معنی علمی و دقیق آن دانش جوانی است كه قدمتی بیش از یك قرن در جهان ندارد. به ویژه دركشور ما كه سابقه آن از ثلث قرن تجاوز نمی كند. لذا این دانش هنوز از تحقیقات و بررسی های جامعی برخوردار نگردیده تا همه جنبه های آن روشن و آشكار و صاحب تعریف جامع، حیطه های عملی و قواعد و قوانین و مطابق با حوائج و مقتضیات جامعه و بلاخص در زمینه كار و اشتغال شود(عراقی و دیگران، 1382 ص74).         ارزشیابی به شیوه جدید آن حاصل تلاش هایی است كه مخصوصاً در آمریكا برای بهسازی فرایند آموزشی دوره های دبیرستان انجام شد. ارزیابی تقریباً هم زمان با مدیریت علمی متداول گردید و دست اندركاران آموزش و پرورش برآن شدند تا این اصول را در جهت پیشبرد برنامه های آموزشی بكارگیرند.         ارزشیابی آموزشی یك رشته تخصصی در كنار و متأثر از رشته های سنجش و اندازه گیری، پژوهش و آمار رشد و گسترش یافته است. اگرچه می توان در زمینه انجام عمل ارزشیابی از فعالیت های آموزشی در گذشته های نسبتاً دور نیز برگه های به دست آورد، ولی تلاش های رسمی ارزشیابی آموزشی با فعالیت های رالف تایلر در سال های 1940  میلادی شكل گرفت. به دنبال تلاش های تایلر، تعاریف و الگو های مختلفی برای انجام عمل ارزشیابی ارائه گردید. بحث و مجادله در زمینه درك و پذیرش ارزشیابی آموزشی در سال های اواخر1960 میلادی سرانجام به قبول ارزشیابی آموزشی به عنوان یك حوزه مستقل و تخصصی منجر گردید. ارزشیابی آموزشی به عنوان جوان ترین شاخه علمی حوزه تخصص علوم تربیتی در نیم قرن اخیر رشد یافته است. این حوزه كه در حال حاضر سال های بزرگسالی را طی می كند، در دهه 1340 ه. ش(1960) به دوران بلوغ رسید. سال های نوجوانی را در دهه 1350(1970) با رشدی قابل ملاحظه طی كرد و به دوران پختگی رسید(كیامنش، 1377).

 • پاورپوینت روشهای طراحی CPU

  پاورپوینت رشته کامپیوتر,پاورپوینت روشهای طراحی CPU,پاورپوینت معماری کامپیوتر,پژوهش,تحقیق,جزوه,خرید پاورپوینت روشهای طراحی CPU,خرید و دانلود پاورپوینت روشهای طراحی CPU,خرید و دانلود پروژه پاورپوینت روشهای طراحی CPU,دانلود پاورپوینت روشهای طراحی CPU,دانلود و خرید پاورپوینت روشهای طراحی CPU,مقاله کاربر گرامی هم اکنون در…

 • جزوه بهره برداری نیروگاه

  اسکید گازوئیل,امکانات حفاظت برای بهره برداری در مد پرمیکس,پمپ خانه فورواردینگ,تعویض سوخت,تغییر از سوخت گاز به سوخت گازوئیل,تغییر از سوخت گازوئیل به سوخت گاز,جزوه بهره برداری نیروگاه,سیستم سوخت گاز,مد پرمیکس,مد دیفیوژن,نحوه تغییر از مد پرمیکس به مد دیفیوژن,نحوه تغییر از…

 • دانلود پاورپوینت یادگیری سازمانی و سازمانهای یادگیرنده

  ابعاد سازمان یادگیرنده یا 5 اصل یادگیری سازمانی,انواع یادگیری سازمانی,اهداف سازمان یادگیرنده,تعاریف سازمان یادگیرنده,تعاریف یادگیری سازمانی,دانلود پاورپوینت یادگیری سازمانی و سازمانهای یادگیرنده,سازمان یادگیرنده,سیر تكامل سازمانها,فرآیند یادگیری سازمانی,فعالیت های سازمان یادگیرنده,ویژگی سازمان یادگیرنده,یادگیری تک حلقه ای و دو حلقه ای کاربر…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق درباره شخصیت

  ادبیات نظری,پیشینه تحقیق,درباره شخصیت کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام ادبیات نظری و پیشینه تحقیق درباره شخصیت میباشید. دانلود فایل توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی…

 • پاورپوینت بررسی روانشناسی ورزش

  پاورپوینت روانشناسی,تحقیق روانشناسی,روانشناختی,روانشناسی ورزش,کاربرد روانشناسی ورزش,مقاله ورزش کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت بررسی روانشناسی ورزش میباشید. دانلود فایل پاورپوینت روانشناسی ورزش در 31 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx روانشناسی ورزش چیست؟                   …

 • فون لایه باز کودک بسیار زیبا

  آتلیه کودک,دانلود آتلیه کودک,دانلود فون کودک لایه باز,فون کودک کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام فون لایه باز کودک بسیار زیبا میباشید. دانلود فایل یک فون کودک بسیار زیبالایه باز و قابل طراحیکیفیت بسیار بالاقیمت بسیار…

 • مبانی نظری و پیشینه رابطه خلاقیت سازمانی و ویژگی های جمعیت شناختی با بهره وری سازمانی کارکنان

  مبانی نظری و پیشینه رابطه خلاقیت سازمانی و ویژگی های جمعیت شناختی با بهره وری سازمانی کارکنان کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مبانی نظری و پیشینه رابطه خلاقیت سازمانی و ویژگی های جمعیت شناختی با…

 • بررسی مراحل مختلف آزمایش خاک

  آزمایش تحكیم,بررسی مراحل مختلف آزمایش خاک,تراكم (Compaction) کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام بررسی مراحل مختلف آزمایش خاک میباشید. دانلود فایل مراحل مختلف آزمایش خاك آزمایش تحكیم : هدف از انجام آزمایش تحكیم، تشخیص شدت و…

 • گودبرداری

  تحقیق در مورد گودبرداری,تحقیق در مورد گودبرداری ساختمان,تحقیق درباره گودبرداری,تحقیق گودبرداری,تحقیق گودبرداری ساختمان,دانلود تحقیق گودبرداری,دانلود مقاله در مورد گودبرداری,مقاله ای در مورد گودبرداری,مقاله در مورد گودبرداری,مقاله در مورد گودبرداری ساختمان,مقاله درباره گودبرداری,مقاله گودبرداری ساختمان کاربر گرامی هم اکنون در حین…

 • دانلود آمار تاثیر دو شیوه پیاده روی تداومی و تناوبی در سراشیبی بر آنزیمهای CPK و LDH سرم در پسران مبتدی

  تحقیق آمار تاثیر دو شیوه پیاده روی تداومی و تناوبی در سراشیبی بر آنزیمهای CPK و LDH سرم در پسران مبتدی,دانلود آمار تاثیر دو شیوه پیاده روی تداومی و تناوبی در سراشیبی بر آنزیمهای CPK و LDH سرم در پسران…

 • گزارش کارآموزی وکالت و امور حقوقی

  الزام به انتقال سند,دادگاه‌ عمومی (حقوقی),گزارش کارآموزی وکالت و امور حقوقی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام گزارش کارآموزی وکالت و امور حقوقی میباشید. دانلود فایل فصل اول گزارشات حقوقی الف) دفاتر حقوقی ب) دادگاه‌ عمومی…

 • پاورپوینت پرینه در بارداری و زایمان

  پاورپوینت,پاورپوینت پرینه در بارداری و زایمان,پرینه در بارداری و زایمان کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت پرینه در بارداری و زایمان میباشید. دانلود فایل پاورپوینت پرینه در بارداری و زایمان قسمتی از اسلاید پاورپوینت :…

 • مقاله واقعیت- انتزاع

  انتـزاع,واقعیت کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مقاله واقعیت- انتزاع میباشید. دانلود فایل تاریخ تمدن بشری روندی تكاملی را طی نموده است و مطالعه این روند، حاوی مطالبی است كه برای شناخت انسان هر دوره، شالوده…

 • جریمه و آثار آن (از حیث سیاست جنائی)

  آثار جریمه,پروژه,پژوهش,تحقیق,جریمه,جریمه و آثار آن,جریمه و آثار آن از حیث سیاست جنائی,جزوه,حیث سیاست جنائی,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود جزوه,دانلود مقاله,دانلودتحقیق,مقاله کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام جریمه و آثار آن (از حیث سیاست جنائی) میباشید. دانلود فایل جریمه…

 • مدل آماده گیتار بیس

  طراحی,گیتار بیس,مدل,مدل آماده,مدل آماده گیتار,مدل گیتار,مدل گیتار بیس کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مدل آماده گیتار بیس میباشید. دانلود فایل این محصول فایل طراحی شده گیتار برقی بیس در نرم افزار 3 دی مکس می…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق حسابرسی

  پیشینه تحقیق,حسابرسی,مبانی نظری کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مبانی نظری و پیشینه تحقیق حسابرسی میباشید. دانلود فایل توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همرا با منبع نویسی درون…

 • دانلود پاورپوینت رضایت شغلی

  پاورپوینت رضایت شغلی,دانلود پاورپوینت رضایت شغلی,رضایت شغلی,شغل کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود پاورپوینت رضایت شغلی میباشید. دانلود فایل فهرست مطالب: مقدمــــه     تعـــاریف ابزار سنجش نظریه هـــا عوامــــل تاثیـــرات شغل خوب چیست ؟ رابطه میان…

 • دانلود پاورپوینت رهبری (فصل دهم کتاب مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی)

  آیا رهبری مؤثر است!,ب)تئوری مسیر هدف,تئوری اقتضایی,تئوری رفتاری,تئوری شخصیتی,تئوری فیدلر,تئوریهای رهبری,تولیدگرا,دانلود پاورپوینت رهبری,رهبران كارمند گرا,رهبری چیست,رهبری زنان با مردان متفاوت است,رهبری غیر سازمانی یا غیر ارادی,شبکه مدیریت,فصل دهم کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی…

 • پاورپوینت درس مدارهای منطقی

  صد وسی پاور پوینت از درس مدارهای منطقی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت درس مدارهای منطقی میباشید. دانلود فایل مناسب برای دانشجویان درس مدار منطقی و داوطلبان ازمون ارشد و مناسب برای مصاحبه استخدامی

 • دانلود فایل ورد Word پژوهش بررسی سوپر آلیاژها

  دانلود پژوهش بررسی سوپر آلیاژها,دانلود فایل Word پژوهش بررسی سوپر آلیاژها,دانلود فایل پژوهش بررسی سوپر آلیاژها,دانلود فایل ورد Word پژوهش بررسی سوپر آلیاژها,دانلود فایل ورد پژوهش بررسی سوپر آلیاژها کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود…

 • پاورپوینت تست ذرات مغناطیسی

  بررسی تست ذرات مغناطیسی,پاورپوینت جامع و کامل تست ذرات مغناطیسی,پکیج پاورپوینت تست ذرات مغناطیسی,تحقیق تست ذرات مغناطیسی,دانلود پاورپوینت تست ذرات مغناطیسی,کاملترین پاورپوینت تست ذرات مغناطیسی,مقاله تست ذرات مغناطیسی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت تست…

 • جزوه ارگونومی استاد سینا لاله

  آنتروپومتری,ارگونومی,انسان به عنوان یک سیستم مرکب,ایمنی,بیماری و آسیب های ناشی از کار,جزوه ارگونومی,حادثه,خستگی,طراحی ایستگاه کاری,طراحی سیستم های آموزشی فصل,طراحی کنترل ها,طراحی نمایشگرها,عوامل محیطی و تاثیر آن بر انسان,قابلیت تعمیرات و نگهداری,کسالت,معرفی سیستم انسان ماشین,نوبت کاری کاربر گرامی هم اکنون در…

 • حجم نمونه و جامعه آماری

  تحقیق حجم نمونه و جامعه آماری,جامعه آماری,حجم نمونه,حجم نمونه و جامعه آماری,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود تحقیق حجم نمونه و جامعه آماری,دانلود مقاله,دانلود مقاله حجم نمونه و جامعه آماری,مقاله جامعه آماری,مقاله حجم نمونه,مقاله حجم نمونه و جامعه آماری کاربر گرامی هم اکنون…

 • دانلود مقاله پرورش گاو

  آناپلاسموز در گاوداریها,انواع علوفه مصرفی در گاوداریها,بیماری تیلریوز,بیماریهای انگلی,پرورش و نگهداری بزهای شیرده,چربیهای گاو,مواد پروتئینی برای گاو کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود مقاله پرورش گاو میباشید. دانلود فایل پرورش گاو اصیل شیرده كلیات پرورش…

 • فیزیولوژی تولید و بلوغ اسپرم گاو

  اسپرم گاو,بلوغ,پروژه,پژوهش,تحقیق,تولید,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,فیزیولوژی,فیزیولوژی تولید و بلوغ,فیزیولوژی تولید و بلوغ اسپرم گاو,مقاله کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام فیزیولوژی تولید و بلوغ اسپرم گاو میباشید. دانلود فایل فیزیولوژی تولید و بلوغ اسپرم گاو…

 • جزوه طراحی سیستم های VRF

  انتخاب VRF,بار ساختمان,توان و قابلیت دسترسی,جزوه طراحی سیستم های VRF,حداقل دمای هوای محیط,سرمایش و گرمایش هم زمان,قابلیت تحمل,ماموریت ها,مشخصات ساختمان,نصب,هوای تازه مورد نیاز کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام جزوه طراحی سیستم های VRF میباشید. دانلود…

 • تحقیق آجر

  آجر,تحقیق آجر کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام تحقیق آجر میباشید. دانلود فایل تحقیق  آجر آجر در ساختمان از زمانهای بسیار دور جا و مکانی داشته  و توانسته جای خود را در تاریخ پرکندو سرآمد مصالح…

 • پروژه کارآفرینی کارگاه چوب و کاغذ سازی

  پروژه کارافرینی کارگاه چوب و کاغذ سازی,توجیه اقتصادی کارگاه چوب و کاغذ سازی,چوب,دانلود پروژه کارگاه چوب و کاغذ سازی,دانلود کارآفرینی کارگاه چوب و کاغذ سازی,طرح توجیه فنی کارگاه چوب و کاغذ سازی,طرح توجیهی کارگاه چوب و کاغذ سازی,کارآفرینی کارگاه چوب…

 • دانلود تحقیق قاچاق و عوامل موثر در آن 17 ص

  تحقیق قاچاق و عوامل موثر در آن 17 ص,دانلود قاچاق و عوامل موثر در آن 17 ص,قاچاق و عوامل موثر در آن 17 ص,مقاله قاچاق و عوامل موثر در آن 17 ص کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی…

 • وب سرویس و ویروس های اینترنتی

  خرید مقاله وب سرویس و ویروس های اینترنتی,خرید و دانلود مقاله وب سرویس و ویروس های اینترنتی,دانلود رایگان تحقیق وب سرویس و ویروس های اینترنتی,دانلود رایگان مقاله وب سرویس و ویروس های اینترنتی,دانلود مقاله وب سرویس و ویروس های اینترنتی,دانلود…

 • دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *