چارچوب مبانی نظری و پیشینه پژوهش عوامل تاثیرگذار بر انتخاب سهام توسط سرمایه گذاران

پیشینه پژوهش,پیشینه پژوهش عوامل تأثیرگذار بر انتخاب سهام توسط سرمایه گذاران,چارچوب مبانی نظری,چارچوب مبانی نظری و پیشینه پژوهش عوامل تأثیرگذار بر انتخاب سهام توسط سرمایه گذاران,عوامل تأثیرگذار بر,مبانی نظری عوامل تأثیرگذار بر انتخاب سهام توسط سرمایه گذاران,مبانی نظری و پیشینه پژوهش عوامل تأثیرگذار بر انتخاب سهام توسط سرمایه گذاران
کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام چارچوب مبانی نظری و پیشینه پژوهش عوامل تاثیرگذار بر انتخاب سهام توسط سرمایه گذاران میباشید.

دانلود فایل

مشخصات این متغیر: منابع: دارد پژوهش های داخلی و خارجی: دارد کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پژوهش، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی تعداد صفحه: 34صفحه نوع فایل:word توضیحات از متن فایل عوامل تأثیرگذار بر انتخاب سهام توسط سرمایه­گذاران 2-4-1- مفهوم سرمایه­گذاری قبل از بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم سرمایه­گذاران در انتخاب یک سهام عادی باید با مفهوم سرمایه­گذاری آشنا شویم. سرمایه گذاری از دیدگاه کلی، به معنای مصرف پول­های در دسترس برای دستیابی به پول­های بیشتر، در آینده است؛ به عبارت دیگر، سرمایه­گذاری یعنی به تعویق انداختن مصرف فعلی برای دستیابی به امکان مصرف بیشتر در آینده. در سرمایه­گذاری، دو ویژگی متفاوت و مهم وجود دارند که عبارتند از: 1- زمان و 2- ریسک. اهمیت این دو موضوع به این علت است که در سرمایه­گذاری، صرف پول، در زمان حال صورت می­گیرد و مقدار آن معین است؛ در حالی که پاداش حاصل از آن، در آینده به دست می­آید و معمولاً با نبود اطمینان همراه است. در بعضی مواقع، ویژگی زمان غالب می­گردد (مانند اوراق قرضه دولتی) و در بعضی مواقع، ریسک از نظر اهمیت مقدم است (مانند برگه اختیار خرید) و در مواقع دیگر هر دو مهم هستند (مانند سهام عادی)(دوف، 2008). 2-4-2- راهبردهای سرمایه­گذاری دو راهبرد سرمایه­گذاری غالب که در بازارهای بورس اوراق بهادار به کار گرفته می­شود به شرح زیر است: راهبرد قدرت نسبی طبق این راهبرد توصیه می­شود سهامی خریداری شود که در دوره گذشته بالاترین بازده را داشته است و سهامی به فروش رسد که در دروه­های گذشته پایین­ترین بازده را کسب کرده است. راهبرد سرمایه­گذاری معکوس طبق این راهبرد، توصیه می­شود سهامی که در گذشته عملکرد خوبی داشته­اند به فروش رسند و سهامی که عملکرد ضعیفی داشته­اند خریداری شوند. به عبارت بهتر، توصیه می­شود سهامی خریداری شود که در حال حاضر بازار نسبت به آن سهم بسیار بدبین است و سهامی فروخته شود که بازار نسبت به آن بسیار خوش­بین است (نیکبخت و مرادی، 1384). 2-4-3- مدل­های تصمیم­گیری سرمایه­گذاران 2-4-3-1- مدل تصمیم­گیری اقتصادی عقلائی در مدل­های عقلائی سرمایه­گذاران جهت حداکثر نمودن مطلوبیت کل باید تا جایی بخرند که مطلوبیت نهایی آخرین خرید برابر با قیمت شود هر چه قیمت پایین می­آید برای برابر شدن مطلوبیت نهایی با قیمت پایین­تر سرمایه­گذار به خرید بیشتر تحریک می­شود از آنجا که با کاهش قیمت، میزان تقاضای سرمایه­گذار بیشتر می­شود منحنی تقاضای هر یک از سرمایه­گذاران و منحنی تقاضای کل نزولی خواهد بود در این مدل منظم ساده هر فردی برای حداکثر ساختن سود کل یا مطلوبیت کل تصمیمات عقلایی می­گیرد به این نوع مدل­ها، مدل اقتصادی عقلائی می­گویند(ژنگ و شن،2008). 2-4-3-2- مدل اقتصادی رفتاری حرکت کردن به سوی یک مدل اقتصادی رفتاری و بیان تأثیر تصمیمات غیرعقلائی بر قیمت بازار سهام دشوار نیست. فرض کنید سرمایه­گذار، براساس مناسب بودن ریسک و بازده، در خصوص قیمت قضاوت می­کند و فرض کنید سرمایه­گذاران اطلاعات محدودی نسبت به سهام داشته باشند و در مواجهه با دو سهامی که یکسان بنظر می­رسند فرض می­کنند سهام با بازدهی بیشتر بهتر است. این امر برای اقتصاددانان رفتاری، مشکلی پدید نمی­آورد فقط مطلوبیت را تابع درون­زایی از قیمت و بازدهی فرض کرده و بدین­گونه تابع مطلوبیت را اصلاح می­کند(رامچارون و كیم، 2008). منابع و مأخذ: آذر، عادل (1373). تبیین آماری فرضیات در پژوهش­های مدیریتی- رفتاری، دانش مدیریت، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، شماره 26، پاییز 1373. آذر، عادل، رجب زاده، علی (1381). تصمیم گیری کاربردی، تهران، انتشارات نگاه دانش، تهران. آقایی، محمدعلی و مختاریان، امید (1383). بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، سال یازدهم، شماره 36، صفحات 25-3. ابراهیمی، محمد و سعیدی، علی (1389)، تأثیر متغیرهای حسابداری و ویژگی های شرکت بر قیمت سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره 17، شماره 62، صص 16-1. ابزری، مهدی و همکاران (1387)، بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه­گذاری در سهام در بورس اوراق بهادار (مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار منطقه­ای اصفهان)، جستارهای اقتصادی، سال 5، شماره 10، صص 162-137. اصغرپور، محمدجواد (1383). تصمیم­گیریهای چندمعیاره، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم. امیرشاهی، احمد و شیرازی، محمود و سیاه تیی، ویدا (1386)، تعیین عوامل تأثیرگذار بر تصمیم سرمایه­گذاران بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال 2، شماره 8، صص 179-159. امیری، مجتبی و همکاران (1387)، اولویت بندی عوامل مالی مؤثر بر شاخص قیمت در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش TOPSIS، تحقیقات مالی، دوره 10، شماره 26، صص 76-61. بدری، احمد و رمضانیان، مریم (1389)، اثر تغییر حد قیمت برحجم معاملات و نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران، مجله دانش حسابداری، سال 1، شماره 3، صص 58-31. برادران حسن زاده، رسول و نژاد ایرانی، فرهاد و لطف اللهی، ماهرخ (1388)، بررسی تطبیقی تاثیر معیارهای عملکرد مالی بر تصمیم گیری مدیران بانکها (دولتی و غیردولتی) با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مرانبی (AHP)، فراسوی مدیریت، سال 3، شماره 11، صص 211-185. بیدختی، عباس و علیشاهی، سمیه (1390)، بررسی عوامل مؤثر بر ارزشیابی سهام با توجه به وجود اختلالات حسابداری (شواهد تجربی با استفاده از حاشیه سود) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله حسابداری مدیریت، سال 4، شماره 8، صص 87-77. ترابی، تقی و هومن، تقی (1389)، اثرات متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص­های بازدهی بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، سال 4، شماره 1، صص 144-121. تهرانی، رضا و خوشنود، مهدی (1384)، شناسایی و رتبه بندی گروههای تأثیرگذار بر تصمیم خرید و فروش سهام سرمایه گذاران فردی در بورس اوراق بهادار تهران، فرهنگ مدیریت، سال 3، شماره 10، صص 219-203. حاجیها، زهره (1389)، مدل پیش بینی درجه سیاسی بودن مدیران مالی شرکت­های تحت پوشش بورس تهران با استفاده از شاخص­های عملکرد مالی، فصلنامه مدیریت صنعتی، شماره 12، صص 87-79. منابع انگلیسی . Abdou, H (2007). Neural nets versus conventional techniques in credit Rating in Egyptian banking, Journal of Expert System with Application, Vol. 10, pp. 108-115. Aduda, J et al (2012). The Behaviour and Financial Performance of Individual Investors in the Trading Shares of Companies Listed At the Nairobi Stock Exchange, Kenya, Journal of Finance and Investment Analysis, vol.1, No.3, pp. 33-60. Agathee, U (2012). Momentum strategies on the stock exchange of Mauritius, African Journal of Economic and Management Studies, Vol. 3, Iss: 2, pp. 227 – 239. Ahrendsen, B & Katchova, A (2012). Financial ratio analysis using ARMS data, Agricultural Finance Review, Vol. 72, Iss: 2, pp. 262 – 272. Alanazi, A.S; Liu,, B &  Forster, J (2011). “The financial performance of Saudi Arabian IPOs”, International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, Vol. 4 Iss: 2 pp. 146 – 157. Al-Shiab, M (2006). The Predictability of the Amman Stock Exchange using the Univariate Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) Model, Journal of Economic and Administrative Sciences, Vol. 22, Iss: 2, pp. 17 – 35. Al-Tamimi H (2006). Factors influencing individual investor behavior: an empirical study of the UAE financial markets. Journal of Business Review., 5(2): 225-232. Al-Tamimi, H.A.H (2006).  Factors Influencing Individual Investor Behavior: An Empirical study of the UAE Financial Markets, The Business Review, Cambridge, Vol. 5, No. 2, pp. 225-232. Al-Tamimi, H.A.H (2012). “The effects of corporate governance on performance and financial distress: The experience of UAE national banks”, Journal of Financial Regulation and Compliance, Vol. 20 Iss: 2 pp. 169 – 181. Aluchna, M (2009). Implementation of best practice code: practical implications from the Warsaw Stock Exchange, Social Responsibility Journal, Vol. 5, Iss: 1, pp. 123 – 140. Antonides, G & Van Der Sar, N. L (1990). Individual expectations, risk perception and preferences in relation to investment decision making, Journal of Economic Psychology, Vol. 11, pp. 227-245. Aripin, N; Tower, G & Taylor, G (2011). Insights on the diversity of financial ratios communication, Asian Review of Accounting, Vol. 19, Iss: 1, pp. 68 – 85. Aspara, J & Tikkanen, H (2010). Consumers’ stock preferences beyond expected financial returns: The influence of product and brand evaluations, International Journal of Bank Marketing, Vol. 28, Iss: 3, pp. 193 – 221. Aspara, J & Tikkanen, H (2011). Corporate marketing in the stock market: The impact of company identification on individuals’ investment behaviour, European Journal of Marketing, Vol. 45, Iss: 9, pp. 1446 – 1469. Azam, M & Kumar, D (2011). Factors Influencing the Individual Investor and Stock Price Variation: Evidence from Karachi Stock Exchange, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, Vol. 5, No. (12): pp. 3040-3043. Baker, H & Haslem, J (1974). The impact of investor socioeconomic characteristics on risk and return preferences, Journal of Business Reserch, Vol. 2, pp. 469-476. Belgacem, S & Hellara, S (2011). Predicting Tunisian mutual fund performance using dynamic panel data model, The Journal of Risk Finance, Vol. 12, Iss: 3, pp. 208 – 225.

 • حل التمرین کتاب فیزیک هالیدی

  حل التمرین کتاب فیزیک هالیدی از مبتدی تا پیشرفته کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام حل التمرین کتاب فیزیک هالیدی میباشید. دانلود فایل هالیدی لازم به توضیح نیست.

 • دانلود تعاریف و تنظیم داده های آماری 47 ص

  تحقیق تعاریف و تنظیم داده های آماری 47 ص,تعاریف و تنظیم داده های آماری 47 ص,دانلود تعاریف و تنظیم داده های آماری 47 ص,مقاله تعاریف و تنظیم داده های آماری 47 ص کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی…

 • جزوه چگونه جدول بار جرثقیل ( Load chart ) را بخوانیم

  Load chart,ابعاد و وزن,جدول بار جرثقیل,جرثقیل در حال حرکت,زوایای بالابری,ظرفیت بالابری,محدوده بالابری کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام جزوه چگونه جدول بار جرثقیل ( Load chart ) را بخوانیم میباشید. دانلود فایل هر جرثقیل یک جدول…

 • دانلود پاورپوینت حفاظت در برابر انواع خطرات ، مدیریت مرمت

  پاورپوینت حفاظت در برابر انواع خطرات مدیریت مرمت,حفاظت در برابر انواع خطرات,حفاظت در برابر انواع خطرات مدیریت مرمت,دانلود پاورپوینت حفاظت در برابر انواع خطرات مدیریت مرمت,مدیریت مرمت کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود پاورپوینت حفاظت…

 • نقشه پلان ساختمان مستطیلی بلند نقشه خاص

  آپارتمان 4 طبقه,اتوکد,پروژه آپارتمان,پروژه ساختمانی,پروژه عمران,پروژه نقشه کشی,پلان آپارتمان,پلان ساختمان,عمران,مهندسی عمران,نقشه آپارتمان کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام نقشه پلان ساختمان مستطیلی بلند نقشه خاص میباشید. دانلود فایل پروژه پیش رو پلان کامل آپارتمان 4 طبقه…

 • مقاله درباره شغل و انواع آن

  ایجاد انگیزش,ایجاد تنوع,چرخش شغلی,دانلود,دانلود پایان نامه,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,شغل و انواع ان,طراحی شغلی,غنای شغلی,کارکنان,گسترش شغلی,مهارت,ویژگیهای شغل کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مقاله درباره شغل و انواع آن میباشید. دانلود فایل *مقاله درباره ی شغل و انواع…

 • نقشه های گرافیك و نمودارها

  استفاده از رنگ,انطباق موتورهای مبدل,بازنگری,پیستون كلاچ بكار رفته بصورت هیدرولیك,رسم یك چارت میله ای چند ستونی,كلاچ مبدل,كلاچ مبدل گشتاور,مبدل قفل,نقشه كشی نواری,نقشه های گرافیك,نقشه های مهندسی,نمودارها,نمودارها و عناصر نمودارها,نمودارهای تصویری یا پیكتوگراف,نمودارهای دایره ای ورسم آنها,نمودارهای سازمانی و فلو چارت…

 • مقاله Olap چیست و چگونه كار می‌كند؟

  Olap,Olap چیست و چگونه كار می‌كند؟,تحقیق Olap چیست و چگونه كار می‌كند؟,دانلود تحقیق Olap چیست و چگونه كار می‌كند؟,فایل Olap چیست و چگونه كار می‌كند؟,كارکرد Olap,مقاله Olap چیست و چگونه كار می‌كند؟ کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی…

 • پروتکل حساسیت زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد (درمان با روش EMDR)

  پردازش مجدد,پروتکل حساسیت زدایی,حساسیت زدایی از طریق حرکات چشم,درمان با روش EMDR کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پروتکل حساسیت زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد (درمان با روش EMDR) میباشید. دانلود فایل مشخصات…

 • چالشهای موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار

  آمار جنایی,چالش ها ، پیشگیری، سرقت مقرون به آزار یا تهدید ، سارق ، جرم ، مجازات کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام چالشهای موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار میباشید. دانلود فایل فهرست…

 • یکصد موضوع 500 داستان

  داستان های اخلاقی بسیار جذاب کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام یکصد موضوع 500 داستان میباشید. دانلود فایل حقیر سالهاى قبل كتابى براى مداواى صفات رذیله در علم اخلاق به نام (احیاء القلوب ) نوشتم ؛…

 • دانلود پاورپوینت سازمان همكاریهای اقتصادی (اكو)

  اركان سازمان همكاری اقتصادی (اكو) بر اساس عهدنامه ازمیر,اقدامات مهم اكو در چند سال اخیر,انلود پاورپوینت سازمان همكاریهای اقتصادی (اكو),اهداف و وظایف اکو,برخی آمارهای اكو,برخی ویژه گی های اکو,تاریخچه اکو,نقاط ضعف اكو,نقاط قوت اكو کاربر گرامی هم اکنون در حین…

 • پرسشنامه حالت های روانشناختی مثبت (PPS)

  پرسشنامه حالت های روانشناختی مثبت (PPS),حالت های روانشناختی مثبت (PPS) کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پرسشنامه حالت های روانشناختی مثبت (PPS) میباشید. دانلود فایل پرسشنامه حالت های روانشناختی مثبت (PPS) مشخصات « پرسشنامه حالت های…

 • اینفوگرافیک تاثیرات چاقی بر مغز

  اینفوگرافیک تاثیرات چاقی بر مغز کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام اینفوگرافیک تاثیرات چاقی بر مغز میباشید. دانلود فایل اینفوگرافیک تاثیرات چاقی بر مغز/با سلام و احترام و خسته نباشید از اینکه فروشگاه ما را برای…

 • تحقیق در مورد لاستیک

  پاورپوینت اتومکانیک,پاورپوینت در مورد خودرو,پاورپوینت لاستیک,تحقیق اتومکانیک,تحقیق خودرو,تحقیق در مورد خودرو,تحقیق لاستیک,لاستیک,لاستیک خودرو,مهندسی خودرو,مهندسی مکانیک کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام تحقیق در مورد لاستیک میباشید. دانلود فایل این محصول پاورپوینتی 15 اسلایدی در مورد لاستیک…

 • کاشی و آینه کاری و هنرهای سنتی

  آینه,تزیینات,سنتی,کاشی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام کاشی و آینه کاری و هنرهای سنتی میباشید. دانلود فایل شامل: معماری سنتی، تاریخچه کاشی کاری، کاشی های تعدادی از بناهای مهم، کاربرد کاشی و آینه، انواع کاشی ها،…

 • راهنمایی ازمایشگاه خواص مکانیکی

  راهنمایی ازمایشگاه خواص مکانیکی سرامیک متالوژی مواد کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام راهنمایی ازمایشگاه خواص مکانیکی میباشید. دانلود فایل راهنمایی  ازمایشگاه  خواص  مکانیکی سرامیک متالوژی مواد

 • دانلود سازمانهای کامیاب امروز - سازمانهای یادگیرنده و دانش آموز 227 ص.DOC

  تحقیق سازمانهای کامیاب امروز سازمانهای یادگیرنده و دانش آموز 227 صDOC,دانلود سازمانهای کامیاب امروز سازمانهای یادگیرنده و دانش آموز 227 صDOC,سازمانهای کامیاب امروز سازمانهای یادگیرنده و دانش آموز 227 صDOC,مقاله سازمانهای کامیاب امروز سازمانهای یادگیرنده و دانش آموز 227 صDOC…

 • دانلود تحقیق پنوماتیک

  پنوماتیک,تحقیق پنوماتیک,دانلود پنوماتیک,مقاله پنوماتیک کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود تحقیق پنوماتیک میباشید. دانلود فایل فرمت فایل : ورد قسمتی از محتوی فایل تعداد صفحات : 27 صفحه پنوماتیک چیست؟ هرگاه بتوانیم هوای اطرافمان را…

 • تحقیق درباره خواص بتن

  بتن تازه,تاریخچه بتن,خواص بتن,دانلود,دانلود پایان نامه,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,ساختار بتن,سنگدانه ای درون بتن,سیمان و بتون,عوامل موثر بر کارایی بتن,مقاومت بتن,موغاد تشکیل دهنده بتن کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام تحقیق درباره خواص بتن میباشید. دانلود فایل *تحقیق…

 • پاورپوینت کابل ها و سیم های برق

  پاورپوینت کابل ها و سیم های برق کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت کابل ها و سیم های برق میباشید. دانلود فایل پاورپوینت کابل ها و سیم های برق تعداد صفحات و اسلایدها : 17…

 • مبانی نظری و پیشینه درباره آموزش زندگی خانوادگی(F.L.E )

  (FLE ),مبانی نظری درباره آموزش زندگی خانوادگی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مبانی نظری و پیشینه درباره آموزش زندگی خانوادگی(F.L.E ) میباشید. دانلود فایل توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری…

 • مقاله تقسیم‌بندی صفحات وب

  تحقیق تقسیم‌بندی صفحات وب,تقسیم‌بندی صفحات وب,مقاله تقسیم‌بندی صفحات وب کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مقاله تقسیم‌بندی صفحات وب میباشید. دانلود فایل تقسیم‌بندی صفحات وب  فهرست مطالب عنوان .......................................................................................... صفحه فصل اول: معرفی نامه 1-1-  معرفی فصل دوم…

 • نمونه سوال میان ترم ترمودینامیک شماره 5

  ترمو,ترمودینامیک,ترمودینامیک ون وایلن,دانلود امتحان,دانلود سوال,دانلود سوال ترمودینامیک,دانلود سوالات امتحانی,دانلود میان ترم,دانلود میان ترم ترمودینامیک,دانلود نمونه سوال,سوال امتحانی,میان ترم ترمودینامیک,نمونه سوال,نمونه سوال ترمو کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام نمونه سوال میان ترم ترمودینامیک شماره 5 میباشید.…

 • دانلود پاورپوینت بررسی خانه های شناور هانگژو (نمونه مشابه مسکونی)

  پاورپوینت بررسی خانه های شناور هانگژو,پاورپوینت خانه های شناور هانگژو,پاورپوینت نمونه مشابهی از خانه های مسکونی,تجزیه و تحلیل خانه مسکونی,تجزیه و تحلیل نمونه,خانه مسکونی,دانلود پاورپوینت بررسی خانه های شناور هانگژو,دانلود پاورپوینت نمونه مشابه مسکونی,معماری نمونه مشابه مسکونی,نقد و بررسی خانه…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق رکود تورمی و سیاست های تعدیل اقتصادی

  پیشینه تحقیق,پیشینه تحقیق رکود تورمی و سیاست های تعدیل اقتصادی,رکود تورمی و سیاست های تعدیل اقتصادی,مبانی نظری,مبانی نظری رکود تورمی و سیاست های تعدیل اقتصادی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق رکود تورمی و سیاست های تعدیل اقتصادی کاربر گرامی هم اکنون…

 • کتاب حسابان

  حسابان کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام کتاب حسابان میباشید. دانلود فایل کتاب حسابان/سال سوم اموزش متوسطه/رشته ریاضی و فیزیک/206 صفحه/ با سلام و احترام از اینکه فروشگاه ما را برای خرید محصولات خود انتخاب کرده…

 • پاورپوینت مدیریت استراتژیک - سازمان های مجازی

  پاور پوینت مدیریت استراتژیک سازمان های مجازی,پاورپوینت مدیریت استراتژیک,سازمان های مجازی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت مدیریت استراتژیک - سازمان های مجازی میباشید. دانلود فایل پاور پوینت مدیریت استراتژیک - سازمان های مجازی •کشاورزی…

 • پایگاه داده شی گرا

  پایگاه داده شی گرا چیست؟,خرید مقاله پایگاه داده شی گرا,خرید و دانلود مقاله پایگاه داده شی گرا,دانلود رایگان پروژه پایگاه داده شی گرا,دانلود رایگان تحقیق پایگاه داده شی گرا,دانلود رایگان مقاله پایگاه داده شی گرا,دانلود رایگان مقاله رشته کامپیوتر,دانلود و…

 • تحلیل فضای شهری (خیابان سپه قزوین)

  تحلیل,خیابان,سپه,شهری,فضای,قزوین کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام تحلیل فضای شهری (خیابان سپه قزوین) میباشید. دانلود فایل شامل: محلات قزوین، خیابان قزوین، معرفی خیابان سپه، هویت کالبدی، سردر عالی قاپو، تزیینات گچی داخل هشتی سردر، مسجد جامع…

 • دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *