کارآموزی شبكه های برق

پست توزیع خصوصی,شبكه های برق رسانی,لزوم اصلاح ضریب توان
کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام کارآموزی شبكه های برق میباشید.

دانلود فایل

مقدمه اینجانب …. در زمستان 82 موفق به گذرندان دوره كاراموزی شدم و در این دوره موفق شدم تجاربی در امور فنی اخذ كنم .در این دوره با كارهای فنی سرو كار داشتم محلی كه بنده مشغول به گذراندن دوره بودم اعم كارهایی كه در آنجا انجام میشود به رشته برق شاخه قدرت ارتباط داشت و از هر چند گا هی  با مدارات الكترونیكی نیز سرو كار داشتم . با توجه به این كه من رشته الكترونیك را طی دروسی در دانشگاه یاد گرفته بودم شاخه قدرت را در كارگاه فرا گرفتم و حال نسبت به گذشته فعالیت فنی میبایستی انجام دهم ابتدا شروع به مطالعه چند كتاب در رشته فنی و تاسیسات كردم تا شكل زیادی متوجه بنده نشود . اعم كارهایی كه در كارگاه صورت می گرفت ساخت و مونتاژ تابلوها ی فشار قوی و ضعیف بود و كابل كشی راه اندازی دستگاهها اجرای پروژههای تاسیساتی ……. بهترین و نوترین مرحلة فعالیت قسمت تعمیرات تابلو  بوده . در برخی شعاعها از راه اندازیها و كنترهای الكترونیكی بود .در این خصوص تجارب موفقی كسب كردیم . حال میخواهم اموخته های تئوری وفنی این دوره را بازگو كنم . در ابتدای صنعت برق شبكه های كوچك برق تقسیم مورداستفاده بودندلیكن برق متناوب بدلیل سهولت تولید وانتقال به سرعت جانشین برق مستقیم گردید . بطوریكه میدانیم تولید انرژی الكتریكی امروزه در نیروگاههای بزرگ با راندمان بالا انجام میگیرد . بدلایل اقتصادی وفنی ولتاژ اكثر ناتورهابه حداكثر 20 كیلو ولت محدود است . بمنظور كاهش تلفات در انتقال انرژی به نقاط دور ولتاژ برق را با استفاده از ترانسفورماتورها افزایش میدهند واز طریق شبكه بهم پیوسته به نقاط دور منتقل میكنند . در نزدیكی شهرها ولتاژ  را بكمك ترانسفورماتورها به حدود 63 كیلو ولت كاهش میدهند وخط 63 كیلو ولت بصورت حلقه ای شهر را دور میزنند . در نزدیكی مراكز بار ولتاژ را به 20كیلوولت یا 11 كیلو كاش میدهند كه در پستهای توزیع به ولتاژ مصرفی 380 ولت تبدیل می شود در این فصل با پست توزیع شبكه های توزیع و مدارهای تك فاز و سه فاز آشنایی پیدا میكنیم. پست توزیع خصوصی: پست توزیع خصوصی را در مراكز بار قرار میدهیم تا طول خطوط برق رسانی تلفات انرژی وافت ولتاژ به حداقل ممكن برسد . ظرفیت پست وتعداد ترانسفورماتورها را بر اساس شبكه توزیع قدیمی در ولتاژ 11 كیلوولت كار می كردند. امروزه در غالب شهر های بزرگ این شبكه ها به   20  تبدیل شده اند . میزان بار ضریب اطمینان لازم قیمت اولیه هزینه تلفات انرژی از بین اندازه ها استاندارد معین می كنیم بمنظور كاهش دادن وسائل ذخیره یا رزرو یدكی در صورت امكان از ترانس های هم ظرفیت یكسان استفاده می شد. كارخانه ایران ترانسفور بسیاری از این اندازه های استاندارد را در ایران تولید می كند. شبكه های برق رسانی: توزیع برق از ثا نویه ترانسفور ماتور بوسیله خطوط هوایی كابلها زیرزمینی انجام می‌شود. در نقاط كم جمعیت بعلل اقتصادی خطوط هوایی مورد استفاده قرار می گیرند. لیكن در نقاط پر جمعیت بعلل زیبای و ایمنی از كابلهای زیرزمینی برای تغذیه بارهای صنعتی و خانه های مسكونی استفاده می شود توزیع زیرزمینی در حدوده 5 برابر توزیع هوایی هزینه دارد. بطوریكه گفته شد مشتركینی كه دارایی مصرف ریاد هستند بجای استفاده از شبكه توزیع ولتاژضعیف شهری برق در ولتاژ قوی ( 11هزار یا 20هزار ولت )خریداری می كنند و در پست خصوصی خود ولتاژ را كاهش می دهند. در تغذیه بارهای كم اهمیت كه قطع موقت برق آنها اشكال زیاد تولیدنمی كنند بعلل اقتصادی از شبكه های شعاعی كه تنها از یكطرف تغذیه می شوند استفاده  می شود. در این موارد هرگونه خطا در خط موجب قطع برق می شود. بارهای مهمتر كه در آنها قطع موقت برق حتی به مدت كوتاه قابل تحمل نیست از  شبكه های حلقه ای تغذ یه می شوند . در این موارد در صورت وقوع خطا در یك قسمت شبكه می توان قسمت معیوب را قطع كرد بارها را ازیك طرف تغذیه كرد .محاسبات افت ولتاژ در شبكه ها به سهولت قابل انجام است لزوم اصلاح ضریب توان: یكی از مهمترین و بهترین كارهای كه انجام گرفت و بنده از آن استفاده كردم اصلاح ضریب قدرت كارخانه ها بود . همانطوریكه در قسمت تئوری نیاز به اصلاح ضریب قدرت شبكه را فرا گرفته بودم در این دوره با قسمت عملی آن آشنا شدم و هردوی آنها را با هم مقا یسه كردم. نظر به این كه بار سلفی  دارای جریان پس فاز است و توان راكتو مصرف میكند  در اكثر كارخانه ها از مو تو رهای  سه فاز و لامپهای فلورسنت مصرف  میشود  باعث افزایش توان راكتیو و در نهایت قدرت مصرفی  میشود . برای كاهش هزینه برق مصرفی بایستی از راكتورهای موازی استفاده میكردیم. با اندكی تجربه نسبت به كارهای قبلی و كارهای محاسباتی موفق به پیدا كردن خازن مورد نظر میشدیم و در تابلوهای كارخا نه وصل میكردیم . همانطور كه میدانیم خازن جریانی از مدار میگیرد كه بر خلاف خود القائ  نسبت به ولتاژ  تقدم فاز دارد . لذا با نصب خازن موازی با بار میتوان  مولفه  جریان آن را كه نسبت به ولتاژ 90 درجه تاخیر فاز دارد خنثی كرد و به این ترتیب ضریب توان را به یك رساند و یا با حذف قسمتی از ان ضریب توان را به میزان دلخواه بهبود بخشید. بدیهی است اگر تعرفه یك قسمتی باشد اصلاح ضریب توان هزینه برق را كاهش نمیدهد . اگر تعرفه دو قسمتی باشد اصلاح ضریب توان هزینه جاری برق را كاهش میدهد لیكن چون نصب خازن خود مستلزم مخارجی هست و لازم هست هزینه برق و خازن توجه شود و اقتصادی ترین ضریب توان تعیین شود. سیمهای عایق دار و كابلهای برق رسانی: برای برق رسانی به نقاط مختلف از سیمها و كابلها استفاده می شود كه در ساختمان آنها فلزات هادی جهت حمل جریان برق به نقاط مورد نظر و عایقهای مناسب بمنظور جلوگیری از نشت جریان به نقاط دیگر بكار گرفته می شود . یك هادی با روكش عایق سیم روكش دار یا عایق دار نامیده می شود و در صورتیكه چند هادی عایق بندی شده در یك غلاف مشترك قرار گیرند این مجمووعه را كابل می‌نامیم . در برق رسانی هوایی از سیمهای بدون روكش استفاده می شود كه سیم لخت نامیده می شوند . در این فصل می خواهم  به شرح آ‎نها بپردازم و نمونه هایی كه استفاده می كردیم را باز گو كنم. هادی های مورد استفاده در سیم ها و كابلها: از بین فلزاتی كه بعنوان هادی در ساختمان سیمها و كابلها مورد استفاده قرار می گیرند مس از همه معمول تر است . و معمولاً از مس با درجه خلوص بالاتر از 99.5 درصد استفاده می شود تا از فعل و انفعالات شیمیایی نا خالصیها جلوگیری بعمل آید . مس در حرارت 20 درجه سانتیگراد مقاومت مخصوصی برابر 8-10*724/1 را اهم متر در مقبل جریان مستقیم از خود نشان می دهد . علاوه بر داشتن مقاومت الكتریكی كم ، مس در مقابل اثرات جوی مقاوم است و دارای استحكام مكانیكی مطلوب می باشد و بسهولت می توان آنرا به اشكال دلخواه در آورد . فلز دیگری كه به این منظور مورد استفاده قرار می گیرد آلومینیوم است كه مقاومت مخصوص آن 65/1 برابر مس است و وزن مخصوص آن سه برابر كمتر از مس می باشد و قیمت آن نیز كمتر است . لیكن عوامل جوی بخصوص رطوبت روی آن تاثیرات سوء، نظیر خوردگی می گذارد و در اثر اكسیده شدن آن اكسید آلومینیوم حاصل كه جسمی عایق است . استحكام مكانیكی المینییوم و نرمش آن برای قبول اشكال دلخواه بخوبی مس نیست با این دلایل المینییوم كمتر مورد استفاده قرار میگیرد .لیكن در سالهای اخیر بعلت افزایش سریع قیمت مس آلمینییوم بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد . در خطوط انتقال هوایی بعلت وزن و قیمت كمتر المینییوم بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد جهت استحكام مكانیكی این سیمها به دور سیمهای فولادی پیچیده میشود و یا الیاژی از آلمینییوم و فولاد مورد مورد استاده قرار میگیرد. در سالهای اخیر برای رفع مشكلات ناشی از حسساسیت آلمینییوم نسبت به عوامل جوی مانند رطوبت سیمهای آلمینییومی را به جدار نازكی از مس مجهز میكند . در برق متناوب سیم بعلت خاصیت خود القائی و تقسیم غیر یكنواخت جریان در سطح مقطع سیم از مقدار آن برای برق مستقیم قدری بیشتر است.  میزان افزایش   مقاومت بستگی به فركانس و ساختمان و اندازه سیم دارد .در فركانس 50 سیكل ضریب افزایش برای سیم یك رشته ای 1.02 است كه برای سیمهای افشان با تعداد رشته های زیاد تا 1.05 افزایش می یابد. به طوری كه میدانیم در سیمهای افشان  رشته ها بطور مار پیچ بهم تابیده میشوند و از طول رشته ها به اسنثناء رشته ای كه در وسط آن قرار میگیرد از طول كابل با سیم عایقدار بیشتر است نظر به این كه مقاومت را بر اساس طول سیم عایقدار با كابل محاسبه میكنیم برای محاسبات مقاومت واقعی استفاده از ضریبی برابر یك رشته ای تا 04/1 برای سیمهای افشان با رشته های زیاد ضروری است. ساختمان سیم های عایقدار واندازه های استاندارد: ولتاژ مورد استفاده در برق رسانی كه مورد نظر مااست 220 ولت تك فاز و380 ولت سه فاز است كه به فشار ضعیف معروف است. سیم های عایقدار فشار ضعیف ساختمان ساده ای مطابق شكل زیر دارند و از رشته های بهم تابیده تشكیل شده و روی آن عایق pvc  قرار می گیرد. سطح مقطع هادی طوری انتخاب میشود كه بتواند جریان لازم را بدون افزایش درجه حرارت از حد مجاز  عبور دهد و ضخامت پی وی سی طوری انتخاب می شود كه بتواند ولتاژ موجود را تحمل كند و همچنین دارای استحكام مكانیكی كافی باشد.

 • ترجمه مقاله بررسی تكنولوژی F.P.G.A

  FPGA,بررسی تكنولوژی FPGA,تحقیق ترجمه مقاله بررسی تكنولوژی FPGA,ترجمه,ترجمه مقاله بررسی تكنولوژی FPGA,تكنولوژی,دانلود تحقیق ترجمه مقاله بررسی تكنولوژی FPGA,مقاله ترجمه مقاله بررسی تكنولوژی FPGA کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام ترجمه مقاله بررسی تكنولوژی F.P.G.A میباشید. دانلود…

 • دانلود تحقیق تیریستور 22 ص

  تحقیق تیریستور 22 ص,تیریستور 22 ص,دانلود تیریستور 22 ص,مقاله تیریستور 22 ص کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود تحقیق تیریستور 22 ص میباشید. دانلود فایل فرمت فایل : ورد قسمتی از محتوی فایل تعداد صفحات…

 • چگونگی از بین بردن اضطراب دانش آموزان

  از بین بردن اضطراب دانش آموزان,اضطراب دانش آموزان,چگونگی از بین بردن اضطراب دانش آموزان کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام چگونگی از بین بردن اضطراب دانش آموزان میباشید. دانلود فایل چگونگی از بین بردن اضطراب دانش…

 • بحران طلاق

  بحران طلاق,روند تحولات دگی خانوادگی از حیث جمعیت‌شناختی,وضعیت طلاق در ایران به استناد آمار کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام بحران طلاق میباشید. دانلود فایل بحران طلاق اشاره: در سال 1365 در برابر هر 340 هزار…

 • دانلود پاورپوینت هزینه یابی کیفیت

  تاریخچه تکاملی هزینه های کیفیت,تعریف هزینه های کیفیت,دانلود پاورپوینت هزینه یابی کیفیت,مدل پیش گیری ارزیابی شکست(پیایاف) یا کرازبی,مدل های مختلف هزینه های کیفیت,مدل هزینه فرایند,مدل هزینه فرصت,مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت,مدل هزینه یابی فرایندی,هزینه ارزیابی,هزینه فرصت یا نامشهو,هزینه های…

 • تحقیق I2C Protocol ویژگی ها و کاربرهای آن در صنعت

  i2c,I2C Protocol,I2C Protocol ویژگی ها و کاربرهای آن در صنعت,Master,SCL,sda,slave,انتقال دیتا,ای دو سی پروتکل,پروسه کنترلی,دانلود,دانلود پایان نامه,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,قطعات الکترونیکی,کاربرد پروتکل در صنعت,مدوله سازی,میکروکنترلر,همزمان سازی,ویژگی پروتکل در صنعت کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام تحقیق I2C…

 • مبانی نظری و پیشینه رابطه رضایت شغلی و فرسودگی شغلی با استرس شغلی

  مبانی نظری و پیشینه رابطه رضایت شغلی و فرسودگی شغلی با استرس شغلی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مبانی نظری و پیشینه رابطه رضایت شغلی و فرسودگی شغلی با استرس شغلی میباشید. دانلود فایل بصورت…

 • پاورپوینت كدگذاری سقطها در ICD-10

  بررسی كدگذاری سقطها در ICD10,پاورپوینت جامع و کامل كدگذاری سقطها در ICD10,پکیج پاورپوینت كدگذاری سقطها در ICD10,تحقیق كدگذاری سقطها در ICD10,دانلود پاورپوینت كدگذاری سقطها در ICD10,کاملترین پاورپوینت كدگذاری سقطها در ICD10,مقاله كدگذاری سقطها در ICD10 کاربر گرامی هم اکنون در…

 • مبانی نظری و پیشینه سازمانهای مردم نهاد و توانمندسازی کودکان خیابانی

  مبانی نظری و پیشینه سازمانهای مردم نهاد و توانمندسازی کودکان خیابانی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مبانی نظری و پیشینه سازمانهای مردم نهاد و توانمندسازی کودکان خیابانی میباشید. دانلود فایل بصورت فایل ورد همراه با…

 • طرح جابربن حیان در مورد انواع ریشه ها

  تحقیق درباره انواع ریشه ها,دانلود طرح جابربن حیان درباره ریشه,طرح جابر در مورد ریشه,طرح جابر درباره ریشه ها,طرح جابر درباره ریشه های درختان,طرح جابربن حیان در مورد انواع ریشه ها,طرح جابربن حیان در مورد ریشه های گیاهان کاربر گرامی هم…

 • پاورپوینت جزوه درسی برنامه سازی پیشرفته به زبان C

  برنامه سازی پیشرفته,پاورپوینت,جزوه,جزوه درسی,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت جزوه درسی برنامه سازی پیشرفته به زبان C,دانلود جزوه,زبان c کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت جزوه درسی برنامه سازی پیشرفته به زبان C میباشید. دانلود فایل پاورپوینت جزوه…

 • تحقیق درباره برنامه ریزی استراتژیک

  برنامه ریزی استراتژیک,تحقیق پیرامون برنامه ریزی استراتژیک,تحقیق درباره برنامه ریزی استراتژیک,تحقیق مدیریت,مقاله پیرامون برنامه ریزی استراتژیک,مقاله درباره برنامه ریزی استراتژیک,مقاله مدیریت کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام تحقیق درباره برنامه ریزی استراتژیک میباشید. دانلود فایل محتویات…

 • تمدن اسلامی چکیده تمدّن اسلامی از زوایا و ابعاد گوناگون مورد توجه اندیشمندان واقع شده و کتاب ها و مقالات متعدّد و متنوّعی در این زمینه به رشته تحر

  دانلود گزارش كارآموزی,دانلود گزارش كارآموزی رشته حسابداری,رشته حسابداری,كارآموزی,گزارش كارآموزی,گزارش كارآموزی رشته حسابداری,گزارش كارآموزی رشته حسابداری در بیمارستان شهید رجایی كرج کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام تمدن اسلامی چکیده تمدّن اسلامی از زوایا و ابعاد گوناگون…

 • تاریخ هنر فرش ایران از آغاز تا كنون (دوران معاصر)

  تاریخ هنر فرش ایران,دوران معاصر,هنر فرش ایران از آغاز تا کنون کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام تاریخ هنر فرش ایران از آغاز تا كنون (دوران معاصر) میباشید. دانلود فایل می توان ایران و روح ایران…

 • دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر ارزیابی عملكرد و تعالی سازمانی

  ارزیابی عملكرد و تعالی سازمانی,پاورپوینت مقدمه ای بر ارزیابی عملكرد و تعالی سازمانی,دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر ارزیابی عملكرد و تعالی سازمانی,سازمان,عملكرد و تعالی سازمانی,مقدمه ای بر ارزیابی عملكرد و تعالی سازمانی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی…

 • تحقیق كمیته فنی حسابداری

  تحقیق,تحقیق کمیته فنی حسابداری,کمیته فنی حسابداری کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام تحقیق كمیته فنی حسابداری میباشید. دانلود فایل وظایف کمیته فنی  حسابرسی وظایف کمیته فنی: الف - پیشنهاد سیاستهای کلی سازمان در زمینه امور فنی…

 • دانلود پاورپوینت گراندد تئوری چیست و چه کاربردی دارد؟

  پاورپوینت گراندد تئوری چیست و چه کاربردی دارد,دانلود پاورپوینت گراندد تئوری چیست و چه کاربردی دارد,کاربرد گراندد تئوری,گراندد تئوری,گراندد تئوری چیست و چه کاربردی دارد کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود پاورپوینت گراندد تئوری چیست…

 • کتاب مبانی هنرهای تجسمی (بخش دوم)

  هنرهای تجسمی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام کتاب مبانی هنرهای تجسمی (بخش دوم) میباشید. دانلود فایل کتاب مبانی هنرهای تجسمی(بخش دوم) در (5 صفحه) تقدیم می شود به شما خواننده عزیز و گرامی امیدوارم از…

 • دانلود فولاد های تند بر 11 ص

  تحقیق فولاد های تند بر 11 ص,دانلود فولاد های تند بر 11 ص,فولاد های تند بر 11 ص,مقاله فولاد های تند بر 11 ص کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود فولاد های تند بر 11…

 • بررسی ماهیت دین

  انواع دین,بررسی ماهیت دین کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام بررسی ماهیت دین میباشید. دانلود فایل دین : بررسی كلی درباره ماهیت دین تعاریق مختلف وجود دارد. و هر مكتب و متفكر تعریف خاص خود را…

 • پلان مسکونی 4 طبقه با اتوکد

  آپارتمان 4 طبقه,اتوکد,پروژه آپارتمان,پروژه ساختمانی,پروژه عمران,پروژه نقشه کشی,پلان آپارتمان,پلان ساختمان,عمران,مهندسی عمران,نقشه آپارتمان کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پلان مسکونی 4 طبقه با اتوکد میباشید. دانلود فایل پروژه پیش رو پلان کامل آپارتمان 4 طبقه 1…

 • چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق روش تدریس، ویژگی های تدریس، روشهای نوین یاددهی و یادگیری

  چارچوب مبانی نظری,چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق روش تدریس، ویژگی‌های تدریس، روش‌های نوین یاددهی و یادگیری,روش‌های نوین یاددهی و یادگیری,فصل دوم تحقیق روش تدریس,نظری و فصل دوم تحقیق روش تدریس، ویژگی‌های تدریس، روش‌های نوین یاددهی و یادگیری,ویژگی‌های تدریس…

 • فرازمینی ها و عقاید باستانی

  فرازمینی باستانشناسی حقیقی واقعی ماوراطبیعت کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام فرازمینی ها و عقاید باستانی میباشید. دانلود فایل انسان ها تا مدت ها فکر می کردند که موجودات فرازمینی افسانه ای بیش نیستند امروزه اطلاعاتی…

 • پاورپوینت آشنایی با علف هرز قاصدک

  پاورپوینت آشنایی با علف هرز قاصدک کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت آشنایی با علف هرز قاصدک میباشید. دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با علف هرز قاصدک

 • تحقیق بررسی آشنایی مختصر با انواع لوازم خانگی

  انواع لوازم خانگی,بررسی آشنایی مختصر با انواع لوازم خانگی,پژوهش بررسی آشنایی مختصر با انواع لوازم خانگی,تحقیق بررسی آشنایی مختصر با انواع لوازم خانگی,دانلود تحقیق بررسی آشنایی مختصر با انواع لوازم خانگی,مقاله بررسی آشنایی مختصر با انواع لوازم خانگی کاربر گرامی…

 • تحقیق تاریخ شاهان ایران از مادها تا عصر پهلوی

  پایان نامه,پروژه,پژوهش,پژوهش تاریخ شاهان ایران از مادها تا عصر پهلوی,تاریخ شاهان ایران,تاریخ شاهان ایران از مادها تا عصر پهلوی,تحقیق,تحقیق تاریخ شاهان ایران از مادها تا عصر پهلوی,دانلود پایان نامه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,عصر پهلوی,مادها,مقاله,مقاله تاریخ شاهان ایران از مادها تا…

 • دانلود پاورپوینت پانل های سقفی و دیواری 3d panel

  پانل های سقفی و دیواری 3d panel کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود پاورپوینت پانل های سقفی و دیواری 3d panel میباشید. دانلود فایل مقدمه •سوئد جزء اولین کشورهایی بود که فوم پلی استایرن را…

 • اهمیت اقتصادی طلا در جهان و موقعیت اكتشاف و استخراج طلای ایران در مقایسه با جهان

  اهمیت اقتصادی طلا در جهان و موقعیت اكتشاف و استخراج طلای ایران در مقایسه با جهان کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام اهمیت اقتصادی طلا در جهان و موقعیت اكتشاف و استخراج طلای ایران در مقایسه…

 • تحقیق درباره فرآیند تولید كنسرو و رب گوجه فرنگی

  تاریخچه تولید کنسرو نگهدارنده مواد غذایی,جنس کنسرو نگهداری مواد غذایی,دانلود,دانلود پایان نامه,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,رب گوجه,روش تولید رب گوجه غرنگی,صنایع تولید کنسرو,فرآیند تولید كنسرو و رب گوجه فرنگی,فرایند تولید رب,فنون نگهداری مواد غذایی,کارخانه کنسروسازی,کنسروسازی,گوجه فرنگی,مواد غذایی کاربر گرامی هم اکنون در…

 • ارزیابی و مدیریت مخاطرات رهاسازی محصولات دست ورزی شده ژنتیكی

  انقلاب سبز,بیوتکنولوژی,تنوع زیستی,مزایای GMOs,مهندسی ژنتیک کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام ارزیابی و مدیریت مخاطرات رهاسازی محصولات دست ورزی شده ژنتیكی میباشید. دانلود فایل تهدیدات در تشنوع زیستی جهانی (براساس نظر كنوانسیون تنوع زیستی یا CBD) • انقراض موجودات (5/2…

 • دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *