کارآموزی نگرشی بر سیستم حسابداری منطقه 11

ترازنامه,سیستم حسابداری,وظایف شهرداری
کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام کارآموزی نگرشی بر سیستم حسابداری منطقه 11 میباشید.

دانلود فایل

«فهرست مطالب» 1-فصل اول 1-1مقدمه……………………………… 1 2-فصل دوم 1-2-تاریخچه شهرداری……………………. 3 2-2-تاریخچه منطقه 11…………………… 5 3-2-قواعد كلیه ……………………….. 5 4-2-وظایف شهرداری……………………… 7 5-2-نمودار سازمانی شهرداری……………… 13 6-2-شرح وظایف شهرداری و معاونین شهردار…… 14 7-2-نحوه انتخاب شهردار و معاونین شهردار….. 15 8-2-مقررات استخدامی شهرداری…………….. 17 9-2-مقررات جزائی………………………. 17 10-2-تعداد پرسنل شهرداری منطقه 11……….. 18 11-2-فعالیت های جاری شهرداری……………. 19 12-2-اهداف و فعالیت های آتی ……………. 20 -مساحت منطقه 11……………………….. 20 -محدوده جغرافیایی منطقه 11……………… 21 -میادین منطقه…………………………. 21 -مناطق همجوار…………………………. 21 -جمعیت ساكن درمنطقه……………………. 21 -تعداد نواحی………………………….. 22 -تعداد محله…………………………… 22 -میانگین سنی جمعیت منطقه ………………. 22 -تعداد خانوار ………………………… 22 -رشدجمعیت ……………………………. 23 -میزان با سوادی و بی سوادی جمعیت………… 23 3-فصل سوم 1-3-شرح وظایف معاونت مالی و اداری شهرداری .. 24 2-3-نمودار سازمانی معاون مالی و اداری شهرداری   25 3-3-شرح وظایف اداره حسابداری …………… 26 4-3-نمودار سازمانی اداره حسابداری شهرداری .. 29 5-3-سیستم حسابداری ……………………. 30 6-3-عملكرد اطلاعاتی ……………………. 31 7-3-عملكرد كنترلی …………………….. 31 8-3-عملكرد خدماتی……………………… 32 9-3-عوامل سیستم حسابداری ………………. 32 10-3-طرز كار سیستم حسابداری ……………. 34 11-3-ورودی سیستم حسابداری ……………… 35 12-3-پردازش اطلاعات ……………………. 37 13-3-خروجی یا محصول سیستم حسابداری ……… 42 14-3-استفاده كنندگان از اطلاعات مالی …….. 44 15-3-استفاده كنندگان برون سازمانی ………. 45 16-3-سایر استفاده كنندگان………………. 49 17-3- استفاده كنندگان درون سازمانی ……… 52 18-3-نمونه ثبت ها جهت استفاده در آموزش حسابداری تعهدی و ارزش نقدی53…………………………………….. 19-3-ثبت های هزینه، انبار و اموال ………. 54 20-3-ثبت های مربوط به پروژه ها، سرمایه گذاری ها و مشاركت     56 21-3-ثبت های درآمد با توضیحات ………….. 57 22-3-نگرشی بر سیستم حسابداری كامپیوتری شهرداری 66 -منوی اصلی وزیر مجموعه ها………………. 67 -مشاهده دستور دریافت ………………….. 67 -مشاهده سند بهادار ……………………. 72 -تنظیم سند……………………………. 73 -حدف سند……………………………… 75 -دریافت اسناد از درآمد…………………. 77 -استرداد اسناد به مؤدی…………………. 78 فصل چهارم 1-4-شرح فعالیت های كارآموز …………….. 80 طبقه بندی حسابها………………………. 83 حسابهای معین …………………………. 102 گروه و حسابهای تفضیلی …………………. 106 حسابهای تفضیلی درآمدی …………………. 111 حسابهای تفضیلی هزینه ای ……………….. 115 عنوان گروه های اصلی و فرعی (طبقه حساب)…… 118 ترازنامه …………………………….. 119 نتایج عملكرد (صورت درآمد و هزینه)……….. 120 حسابهای آماری و ترازنامه افتتاحیه و اختتامیه    121 پیوست و ضمائم مقدمه: پر واضح است كه اداره نمودن شهر بزرگ و پر جازبه ای مانند تهران نیازمند مدیریت بسیار قوی و برنامه ریزی های كوتاه مدت و بلند مدت می باشد اجرای هر یك از این برنامه ها و ایجاد اشتغال و فرصت های برابر آموزشی، شغلی و … برای شهروندان در سطح كلان شهری همچون تهران مستلزم صرف هزینه هایی هنگفت از جانب دولت است. دولت برای اینكه بتواند در كوتاهترین زمان ممكن به اهداف مورد نظر خود دست یابد بودجه پیش بینی شده برای اداره شهر را بین مناطق 22 گانه تهران تسهیم می‌كند. این تسهیم به تناسب جمعیت، مساحت، مراكز مهم اقتصادی – سیاسی، میانگین سنی و … صورت می گیرد. به عنوان مثال در منطقه ای كه میانگین سنی كمتر (پایین تر) از مناطق دیگر است نیاز به فضاهای آموزشی، تفریحی محسوس تر است و با توجه به انیكه دولت خود را ملزم به تأمین نیازهای شهروندان می داند بنابراین بودجه اختصاص یافته به این منطقه در بخش عمرانی- آموزشی بیشتر از سایر مناطق خواهد بود. با توجه به اهمیتی كه دولت برای انجام هر چه بهتر و دقیق تر امور شهری قائل است مسئولیت های خود را كه مربوط به اداره این امور است به شهرداری ها كه جزء مؤسسات دولتی محسوب می گردد واگذار نموده است لازم به یادآوری است. با این كه هر یك از مناطق 22 گانه تهران توسط شهرداری مختص به منطقه خود اداره می شود اما كلاً زیر مجموعه ای از سازمان شهرداری مركزی كل تهران محسوب می شوند و از سیاست گذاری های كلان، در سطح شهر و در نهایت كل كشور تبعیت می‌كنند چنانچه ذكر شد هر ساله اعتبار خاصی برای هر منطقه تخصیص می یابد كه این اعتبار به تدریج و مرحله به مرحله در طی سال در اختیار شهرداری ها قرار می گیرد. شهرداری ها نیز همچون سایر سازمانهای دولتی ضمن ارائه گزارشات دوره ای در زمینه میزان پیشبرد طرح های عمرانی، پروژه های اقتصادی، سرمایه گذاری های شركت های تابعه (دولتی) و نحوه انجام امور محوله خود باید اطلاعاتی راجع به نحوه استفاده از منابع مالی و اعتبارات تخصیص یافته خود را به طور مشروح طبقه بندی شده و در قالب گزارشات مالی كه توسط حسابداران تهیه و مورد تأیید حسابرسان است در اختیار دولت قرار دهد. این اطلاعات ارزشمند مالی علاوه بر نظارت دولت بر امور بیت المال، دولت و مسئولین را در تصمیم گیری ها، برنامه ریزی ها و سیاست گذاریهای آتی یاری می‌كند. آنچنان كه ذكر شده تهیه این اطلاعات مالی به عهده حسابدارانی است كه در دایره حسابداری شهرداری ها، تحت نظر معاونت امور مالی به فعالیت می پردازند. در این گزارش سعی بر این است كه كلیاتی از مراحل و نحوه تنظیم این اطلاعات مطرح گردد. امید است مورد توجه واقع گردد. با تشكر فصل دوم : تاریخچه منطقه 11 (معرفی و شناخت اجمالی منطقه): منطقه 11 شهرداری تهران از بخشهای كلان شهر تهران است سابقه شكل گیری بافتهای  مسكونی به اولین تجدید حیات تهران در دهه 1280 هجری قمری باز می گردد و مقارن با آن سالهاست و به پیكره سنتی شهر تهران مربوط می شود. بدون شك رونق، توسعه و شكل گیری ساختارهای اصلی منطقه مربوط به دوران پهلوی اول است بین سالهای 1304 تا 1320 كه به تدریج این عناصر یا در محدوده كنونی منطقه 11 ویا در جوار آن است. (عناصری چون راه آهن، دانشگاه، پادگان، بیمارستان و پارك شهر) به طور كلی تا سال 1342 بخشهای مهمی از منطقه 11 از مناطق مرفه نشین و پر رونق تهران محسوب می شود اما همزمان به لحاظ موقعیت مركزی منطقه فعالیت های كارگاهی و بازارهای تخصصی در بخشهای شمالی منطقه رونق یافته است. قواعد كلیه: 1- مقصود اصلی از تأسیس بلدیه حفظ منافع شهرها و ایفای حوائج اهالی شهر نشینان است. 2- امور راجع بلدبه از قرار تفصیل است اولاً اداره كردن آنكه اهالی شهر آنچه برای حفظ اصلاح امور بلدبه موجب قانون میدهد. ثانیاً اداره كردن اموال منقوله و غیر منقوله و سرمایه هائیكه متعلق به شهر است ثالثاً مراقبت در عدم قحطی آذوقه شهر به وسائل ممكنه، رابعاً ساختن و پاك نگه داشتن كوچه ها و میدان ها و خیابانها از پیاده رو و كالسكه رو و باغهای عمومی و مجاری میاه و زیر آبها و پلها و معابر و غیره و همچنان روشن كردن شهر و تقسیم آبهای شهری و مراقبت در تنقیه قنوات و پاكیزگی حمام ها و خامساً مراقبت در رفع تكدی و تأسیس دارالمساكین و دارالمجز مریض خانه ها و امثال آن سادساً معاونت در اقدامات حفظ الصحه و حفظ دواب و حشم و تأسیس دواخانه ها و امثال آن سابعاً مواظبت در اینكه معابر شهری موافق نقشه معینی باشد و اقدامات مقتضیه بر ضد حریق و سایر بلیات سماوی و ارضی بعمل آید و ثامناً بیمه ابنیه این متعلق به شهر از حریق تاسعاً معاونت در تكثیر معارف و مساعدت در دایر نمودن كتابخانه ها و قرائت خانها و موزه ها و حفظ مرمت مساجد و مدارس و ابنیه عتیقه، عاشراً مساعدت با دولت در ساختن بازارها و نمایش گاههای تجاری و كلیه مراقبت رواج حرفت و تجارت شهر و دایر نمودن محل تشخیص اسعار و معاملات عمومی. 3- دایره اقدامات بلدیه مختص به حدود شهر و اراضی متعلقه به شهر است. 4- انجمن و اداره بلدیه می تواند به اسم شهر بیع و شراع و هر گونه معاملات نماید و به جاهای لازم شكایت كند و در محاكمه عدلیه اقامه دعوا نماید و مدعی الیه واقع شهود. 5- اراضی كوچه ها و میدان ها و پیاده روها و معابر رودخانه ها و سواحل رودخانه ها و زیرآبهاو غیره هر چند كه متعلق به شهر است اقامه دعوا نماید و مدعی الیه واقع شود. 6- وجوهی كه اهل شهر برای مصارف بلدیه میدهند باید به حكم قانون باشد 7- حاكم شهر باید مراقبت نماید كه اقدامات بلدیه مخالف با این نظامنامه نباشد 8- اداره بلدیه حق دارد كه مهر معینی با اسم شهر داشته باشد وظایف شهردای: وظایف شهرداری به شرح ذیل است 1- ایجاد خیابانها و كوچه ها و میدانها و باغ های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه 2- تنظیف و نگاهداری و تسطیح و معاب و انهار عمومی و مجاری آبها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تأمین آب و روشنایی به وسائل ممكنه 3- مراقبت و اهتمام كامل در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و اجرای تصمیمات انجمن به ارزانی و فراوانی خواروبار و مواد مورد احتیاج عمومی و جلوگیری از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها 4- مراقبت در امور بهداشت ساكنین شهر و تشریك مساعی با مؤسسات وزارت بهداشت در آبله كوبی و تلقیح واكنس و غیره برای جلوگیری از امراض ساریه 5- جلوگیری از گدایی و واداشتن گدایان به كار و توسعه آموزش عمومی و غیره 6- اجرای تعلیمات اجباری و تأسیس مؤسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان و … و همچنین كمك به این قبیل مؤسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی و پیشاهنگی و كمك به انجمن های خانه و مدرسه و اردوی كار 7- حفظ و اداره كردن دارائی منقول و غیر منقول شهرداری و اقامه دعوی بر اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری 8- برآورد و تنظیم بودجه و متمم بوجه واصلاح بودجه و تفریغ بودجه شهرداری و تنظیم پیشنهاد برنامه ساختمانی و اجرای آن پس از تصویب انجمن شهر یك نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختمانی به وسیله فرمانداری یا بخشداری به وزارت كشور ارسال می شود. 9- انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول و مقاطعه و اجاره و استیجاره پس از تصویب انجمن شهر با رعایت صلاح و صرفه و مقررات آیین نامه مالی شهرداریها 10-  اهداء وقبول اعانات و هدایا به نام شهر با تصویب انجمن. اعانات پرداختی به شهرداری یا مؤسسات خیریه از طرف وزارت دارایی جزء هزینه قابل قبول اعانه دهندگان پذیرفته می شود و اعانه دهنده نسبت به  مبلغ اعانه ای كه داده است از مالیات درآمد معاف می باشد. 11-        نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقیاس ها 12-        تهیه آمار مربوطه به شهر موالید و متوفیات 13-  ایجاد غسالخانه ها و گورستان و تهیه وسائل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها 14-  اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و همچنین رفع خطر  از بناها و دیوارهای شكسته و خطرناك واقع در معابر عمومی و كوچه ها و اماكن عمومی و دالان های عمومی، خصوصی و پر كردن و پوشاندن چاهها و  چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالكن ها و ایوان های مشرف و مجاور به معابر عمومی كه افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان ها و دودكش های ساختمان ها كه باعث زحمت و خسارت ساكنین شهر باشد 15-  جلوگیری از شیوع امراض ساریه انسانی و حیوانی و اعلام این گونه بیماری ها و به وزارت بهداری و دامپزشكی و شهرداری های مجاور هنگام بروز آنها و دور نگاهداشتن بیماران قبلاً به امراض ساریه و معالجه و دفع حیواناتی كه مبتلا به امراض ساریه بوده و یا در شهر بلاصاحب و مضر هستند. 16-  تهیه مقررات صنفی و پیشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحی اصناف و پیشه وران 17-  پیشنهاد اصلاح نقشه شهر در صورت لزوم تعیین قیمت عادلانه اراضی ابنیه متعلق به اشخاص كه مورد احتیاج شهر باشد بر طبق قانون توسعه معابر و تأمین محل پرداخت آن و ایجاد و توسعه معابر و خیابانها و میدانها و باغ های عمومی و تهیه اراضی مورد احتیاج برای لوله كشی و فاضلاب اعم از داخل و یا خارج از شهر و همچنین تهیه اراضی لازم برای ساختمان مخزن و نصب دستگاه تصفیه و آبگیری متعلقات آنها بر طبق قانون توسعه معابر 18-  تهیه و تعیین میدانهای عمومی برای خرید و فروش ارزاق و توقف و سائط نقلیه و غیره 19-  تهیه و تدوین آیین نامه برای فراوانی و مرغوبیت و حسن اداره فروش گوشت و نان شهر و اجرای آن پس از تصویب انجمن شهر 20-  جلوگیری از ایجاد و تأسیس كلیه اماكن كه به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمات برای ساكنین یا مخالف اصول بهداشت در شهر هاست شهرداری مكلف است از تأسیس كارخانه ها، كارگاه ها، گاراژهای عمومی و تعمیرگاهها و دكان ها و همچنین مراكزی كه مواد محترقه می سازند و اصطبل چارپایان و مراكز دامداری و به طور كلی تمام مشاغل و كسب هایی كه ایجاد مزاحمت و سروصدا كنند یا تولید دود یا عفونت یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری كند و در تخریب كوره های آجر و گچ و آهك پزی و خزینه گرمابه های عمومی كه مخالف بهداشت است اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دودكش های اماكن و كارخانه  و وسائط نقلیه كه كاركردن آنها دود ایجاد می‌كند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید. 21-  احداث بناها و ساختمانهای مورد نیاز محل از قبیل رختشویخانه و مستراح و حمام عمومی و كشتارگاهها و میدان ها وباغ كودكان و ورزشگاه مطابق اصول فنی و اتخاذ تدابیر لازم برای ساختن خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت ساكن شهر 22-  تشریك مساعی با فرهنگ در حفظ ابنیه و آثار باستانی شهر و ساختمانهای عمومی و مساجد وغیره 23-  اهتمام در مراعات شرایط بهداشت در كارخانه ها و مراقبت در پاكیزگی گرمابه ها و نگاهداری اطفال بی بضاعت و سرراهی 24-        صدور پروانه برای كلیه ساختمان هایی كه در شهر ساخته می شود 25-  ساختن خیابانها و آسفالت كردن سواره روها و پیاده روهای معابر كوچه های عمومی و انهار و جداول های طرفین از سنگ آسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری هر محل 26-  پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از كالاهای وارداتی و صادراتی كشور و محصولات داخلی غیره و ارسال یك نسخه از تصویب نامه برای اطلاع از وزارت كشور 27-  وضع مقررات خاصی برای نامگذاری معابر و نصب لوح نامه آنها و شماره گذاری اماكن و نصب تابلوی الصاق اعلانات و برداشتن و محو كردن آگهی ها از محل های غیر مجاز و هر گونه اقداماتی كه در حفظ نظافت و زیبایی شهر مؤثر باشند. 28-  صدور پروانه كسب برای اصناف و پیشه وران كلیه اصناف و پیشه وران  مكلفند برای محل كسب خود از شهرداری محل پروانه كسب دریافت دارند.

 • روش تحقیق بررسی میزان عزت نفس کارمندان مجرد و متاهل

  بررسی میزان عزت نفس کارمندان مجرد و متاهل,عزت نفس کارمندان مجرد و متاهل بیمارستان,نیازهای روانی,نیازهای فیزیولوژیک کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام روش تحقیق بررسی میزان عزت نفس کارمندان مجرد و متاهل میباشید. دانلود فایل بررسی…

 • گزارش کاراموزی کارخانه تولید کنسرو ماهی

  تولید,دانلود گزارش کارآموزی کارخانه تولید کنسرو ماهی,کاراموزی کارخانه تولید کنسرو ماهی,کارخانه,کارخانه تولید کنسرو ماهی,کارورزی کارخانه تولید کنسرو ماهی,کنسرو,گزارش کاراموزی کارخانه تولید کنسرو ماهی,ماهی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام گزارش کاراموزی کارخانه تولید کنسرو ماهی میباشید.…

 • بررسی مقایسه ای ویژگی های خانوادگی زنان روسپی و زنان غیر روسپی

  پایان نامه بررسی مقایسه ای ویژگی های خانوادگی زنان روسپی و زنان غیر روسپی,پژهش بررسی مقایسه ای ویژگی های خانوادگی زنان روسپی و زنان غیر روسپی,تحقیق بررسی مقایسه ای ویژگی های خانوادگی زنان روسپی و زنان غیر روسپی,دانلود پژهش بررسی…

 • پاورپوینت Electronic Commerce Systems

  Electronic Commerce Systems کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت Electronic Commerce Systems میباشید. دانلود فایل Electronic Commerce Systems

 • دانلود مدیریت زنجیره تامین 38 ص

  تحقیق مدیریت زنجیره تامین 38 ص,دانلود مدیریت زنجیره تامین 38 ص,مدیریت زنجیره تامین 38 ص,مقاله مدیریت زنجیره تامین 38 ص کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود مدیریت زنجیره تامین 38 ص میباشید. دانلود فایل فرمت…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش بودجه بندی عملیاتی

  بودجه بندی عملیاتی,پیشینه پژوهش بودجه بندی عملیاتی,مبانی نظری بودجه بندی عملیاتی,مبانی نظری و پیشینه پژوهش,مبانی نظری و پیشینه پژوهش بودجه بندی عملیاتی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مبانی نظری و پیشینه پژوهش بودجه بندی عملیاتی…

 • خوردگی در صنایع نفت و گاز

  آزمایشات هیدرواستاتیكی از نقطه نظر اقتصادی و اعتبار آنها,آلوده شدن محصول,اثرات بر امنیت و قابلیت اعتماد,توجیه اقتصادی پروژه,خسارات ناشی از خوردگی,خواباندن كارخانه,سهم هزینه های مربوط به خوردگی در سرمایه گذاری ها,مخارج تعمیرات و نگهداری و بهره برداری,نشت یا از بین…

 • پاورپوینت فاکتورهای همانند سازی و DNA پلیمرازها در پروکاریوت و یوکاریوت

  پروکاریوت,پلیمرازها,فاکتورهای همانند سازی,یوکاریوت کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت فاکتورهای همانند سازی و DNA پلیمرازها در پروکاریوت و یوکاریوت میباشید. دانلود فایل بررسی پروکاریوتیک: خصوصیات DNA پلیمرازها: دارای ساختار شبیه دست راست Palm(کف دست): فسفریل…

 • مقاله ترجمه شده پژوهش در عملیات

  پژوهش در عملیات چیست؟,خرید مقاله ترجمه شده پژوهش در عملیات,خرید و دانلود مقاله انگلیسی حسابداری,خرید ودانلود مقاله ترجمه شده پژوهش در عملیات,دانلود مقاله ترجمه شده پژوهش در عملیات,مقاله انگلیسی پژوهش در عملیات,مقاله ترجمه شده پژوهش در عملیات,مقاله لاتین به همراه…

 • آموزش اکسل

  آموزش گام به گام اکسل,آموزشEXCELL,دانلود آموزش اکسل,دانلود نرم تحقیق اکسلEXCELL کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام آموزش اکسل میباشید. دانلود فایل اکسل یک نرم افزارصفحه گسترده است از اکسل برای محاسبات ریاضی آماری و نمودارکشی استفاده…

 • طرح توجیهی روغن كشی از دانه های روغنی با ظرفیت 1840 تن

  خط تولید روغن کشی از دانه های روغنی,دانلود کار آفرینی روغن كشی از دانه های روغنی,دستگاه روغن کشی از دانه های روغنی,دستگاه روغن کشی دانه های روغنی,روغن کشی دانه های روغنی,طرح توجیهی روغن كشی از دانه های روغنی با ظرفیت…

 • اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث

  اجرای احکام اجرای اسناد شخص ثالث محکوم به متعهد به کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث میباشید. دانلود فایل فهرست مطالب عنوان مطالب                                                                                        شماره صفحه مقدمه .............................................................................................................................................    1 بیان…

 • دانلود مقاله بلبرینگ، انواع و طرز ساخت آن

  بلبرینگ انواع و طرز ساخت آن کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود مقاله بلبرینگ، انواع و طرز ساخت آن میباشید. دانلود فایل اختراع برینگ یا آنچه که بنام بلبرینگ در صنعت شناخته شده است به…

 • دانلود پاورپوینت نورپردازی در فضای باز

  انعکاس,پاورپوینت نورپردازی در فضای باز,دانلود پاورپوینت نورپردازی در فضای باز,محیط,نور,نورپردازی,نورپردازی در فضای باز کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود پاورپوینت نورپردازی در فضای باز میباشید. دانلود فایل فهرست نور پردازی در فضای بازنورویژگی های نور…

 • مقاله فناوری نانو (نانو تكنولوژی) چیست

  تعریف نانو,تعریف نانو تکنولوژی,دانلود,دانلود پایان نامه,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,فناوری نانو (نانو تكنولوژی) چیست,فواید نانو تکنولوژی,کاربرد نانو تکنولوژی,نانو تکنولوژی,نانو چیست کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مقاله فناوری نانو (نانو تكنولوژی) چیست میباشید. دانلود فایل *مقاله فناوری نانو…

 • گزارش كارآموزی ابزار دقیق در شركت ساتراپ صنعت بهار

  ابزار دقیق,دانلود گزارش کارآموزی ابزار دقیق در شركت ساتراپ صنعت بهار,ساتراپ صنعت بهار,شركت,کاراموزی ابزار دقیق در شركت ساتراپ صنعت بهار,کارورزی ابزار دقیق در شركت ساتراپ صنعت بهار,گزارش کاراموزی ابزار دقیق در شركت ساتراپ صنعت بهار,محاسبه و حسابرسی کاربر گرامی هم…

 • پاورپوینت طرح درس و اهداف درس مدیریت استراتژیک در رشته مدیریت بازرگانی

  پاورپوینت,پاورپوینت طرح درس و اهداف درس مدیریت استراتژیک در رشته مدیریت بازرگانی,طرح درس و اهداف درس مدیریت استراتژیک در رشته مدیریت بازرگانی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت طرح درس و اهداف درس مدیریت استراتژیک…

 • پاورپوینت سوله و قابها

  سوله,قاب کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت سوله و قابها میباشید. دانلود فایل شامل: معرفی صنعت سوله، سوله های صنعتی، انواع سوله، روش های طراحی سوله، مراحل احداث اسکلت سوله (پی کنی و اجرای فونداسیون،…

 • کتاب همراه هنرجو رشته حسابداری

  همراه هنرجو کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام کتاب همراه هنرجو رشته حسابداری میباشید. دانلود فایل کتاب (همراه هنرجو) رشته حسابداری گروه بازرگانی و امور اداری شاخه فنی و حرفه ای پایه دهم متوسطه تقدیم می…

 • بررسی اکپرسیونیسم انتزاعی

  اکپرسیونیسم,اکپرسیونیسم انتزاعی,انتزاعی,بررسی اکپرسیونیسم انتزاعی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام بررسی اکپرسیونیسم انتزاعی میباشید. دانلود فایل بررسی اکپرسیونیسم انتزاعی فهرست مطالب عنوان                                                                                                  صفحه مقدمه ...................................... 1 فصل اول : ( سبک هنری اکسپرسیونیسم (Expressionism ) )…

 • پکیج آموزش راهبردهای فراشناختی TREE

  آموزش راهبردهای فراشناختی TREE,پرسشنامه راهبردهای فراشناختی TREE,پکیج آموزش راهبردهای فراشناختی TREE کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پکیج آموزش راهبردهای فراشناختی TREE میباشید. دانلود فایل پکیج آموزش راهبردهای فراشناختیTREE دارای 4صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش…

 • عوامل مؤثر برای جلوگیری از رفتارهای خشونت آمیز علیه زنان در محیط خانواده

  پروژه,پژوهش,تحقیق,جزوه,جلوگیری,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,رفتارهای خشونت آمیز,رفتارهای خشونت آمیز علیه زنان,رفتارهای خشونت آمیز علیه زنان در محیط خانواده,علیه زنان,عوامل مؤثر,محیط خانواده,مقاله کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام عوامل مؤثر برای جلوگیری از رفتارهای خشونت آمیز…

 • پیشینه پزوهش و مبانی نظری عوامل تأثیر گذار بر بقای شرکت ها

  پیشینه پزوهش عوامل تأثیر گذار بر بقای شرکت ها,پیشینه پزوهش و مبانی نظری عوامل تأثیر گذار بر بقای شرکت ها,دانلود پیشینه پزوهش و مبانی نظری عوامل تأثیر گذار بر بقای شرکت ها,عوامل تأثیر گذار بر بقای شرکت ها,مبانی نظری عوامل…

 • تحقیق در مورد شاه در آخرین روزها

  پایان نامه,پروژه,پژوهش,تحقیق,تحقیق در مورد شاه در آخرین روزها,دانلود پایان نامه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود تحقیق در مورد شاه در آخرین روزها,دانلود مقاله,رژیم پهلوی,رژیم ستم شاهی,شاه,مقاله,وضعیت شاه کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام تحقیق در مورد شاه در…

 • پاورپوینت لعاب

  اساس لعاب,تاریخچه لعاب,فناوری ساخت لعاب,لعاب کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت لعاب میباشید. دانلود فایل فصل اول فیزیك و شیمی و اساس لعاب فصل دوم تاریخچه لعاب فصل سوم فناوری ساخت لعاب لــــعاب لعابها بخشی…

 • اندازه گیری یون كروم (III) به روش سینتیكی اسپكتروفوتومتری در پساب رنگی

  اندازه گیری یون كروم,پساب رنگی,تثبیت رنگینه­ ها کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام اندازه گیری یون كروم (III) به روش سینتیكی اسپكتروفوتومتری در پساب رنگی میباشید. دانلود فایل فهرست مطالب عنوان                                                                                                     صفحه چكیده فصل اول :…

 • دانلود فایل ورد Word پژوهش بررسی و آشنایی با GPS

  آشنایی با GPS,بررسی و آشنایی با GPS,دانلود پژوهش بررسی و آشنایی با GPS,دانلود فایل Word پژوهش بررسی و آشنایی با GPS,دانلود فایل ورد Word پژوهش بررسی و آشنایی با انواع فنربندی و سیستم تعلیق خودرو,دانلود فایل ورد پژوهش بررسی و…

 • 4 نمونه سوال آزمون toefl

  TOEFL,آزمون زبان انگلیسی,ازمون تافل,ایلتس,تافل,زبان انگلیسی,سوالات تمرینی برای تافل,نمونه سوال آزمون تافل,نمونه سوال با جواب تافل,نمونه سوال تافل با جواب,نمونه سوال تافل همراه با فایل صوتی,نمونه سوال تافل همراه با فایل صوتی listening,نمونه سوالات انگلیسی کاربر گرامی هم اکنون در حین…

 • پاورپوینت نگهداری مواد غذایی بوسیله انجماد 14 اسلاید

  پاورپوینت نگهداری مواد غذایی بوسیله انجماد کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت نگهداری مواد غذایی بوسیله انجماد 14 اسلاید میباشید. دانلود فایل مقدمه منجمد کردن یکی از اسان ترین و قابل قبول ترین روش های…

 • مقاله درمورد اب سیاه چشم

  اب سیاه چشم,اب مروارید,ازدواج های هم خونی,اسیب های بینایی,بیماری های چشم,چشم پزشک,دانلود,دانلود پایان نامه,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,شبکیه درونی,عامل کوری,عدسی چشم,کره چشم,مایع در کره چشم,مغز,نابینا کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مقاله درمورد اب سیاه چشم میباشید. دانلود…

 • دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *