گزارش كارورزی تابلوهای برق

تابلوهای برق,ساخت تابلوها,محافظت سیم ها و کابل های انشعاب معمولی
کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام گزارش كارورزی تابلوهای برق میباشید.

دانلود فایل

مقدمه                                                                                             1 تعاریف اولیه تابلو                                                                            2 تابلوهای برق                                                                                   2 تابلوی فرعی                                                                                    3 انواع تابلوها                                                                                    6 خصوصیات تابلوها                                                                            7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         حفاظت الكتریكی تابلو                                                                        10 طریقه ساخت                                                                                   11 نقشه كشی تابلوها                                                                            12 ساخت تابلوها                                                                                   13 انواع مدارات فرمان                                                                           15 حفاظت تجهیزات و نفرات در تأسیسات الكتریكی تابلو                                       16 فیوزها                                                                                            17 تقسیم بندی فیوزها                                                                           18 اندازه استاندارد فیوزها                                                                      22 محافظت سیم ها و کابل های انشعاب معمولی                                         23 كنتاكتور (كلید مغناطیسی)                                                                   28 جریانهای نامی كنتاكتور                                                                     31 قطع كننده حرارتی (رلة حرارتی یا بی متال)                                           36 كلید محافظ                                                                                      37 شستی                                                                                            40 لیمت سوئیچ یا میكروسوئیچ                                                               40 رله های زمانی (تایمرها)                                                                     42 لامپ سیگنال                                                                                    46 كلیدهای تابع فشار (كلیدهای گازی)                                                      47 كلیدهای شناور                                                                                48 چشمهای الكتریكی (سنسورها)                                                            48 نقشه های مدار كنترل                                                                        52 حروف شناسایی                                                                              52 شماره گذاری و نمایش تعداد كنتاكتهای كنتاكتور                                    55 شمای فنی یا نقشه تك خطی                                                               57 اصول کلی طراحی مدارهای فرمان                                                       66 تحلیل انواع مدارات فرمان                                                                   71 راهنمای انتخاب درجات حفاظتی برای تابلوهای بكار رفته در شبكه های توزیع            73 شینه های بكار رفته در تابلو                                                     76 مقدمه رشته تابلوسازی رشته ای ترکیبی می باشد. تابلوی برق در حقیقت یک محفظه می باشد که تجهیزات الکتریکی را در بر می گیرد و البته تابلو ها می توانند در بر گیرنده تجهیزات پنیوماتیک نیز باشند مانند شیر های برقی ، کمپرسور و ….  به طور کلی لازم به ذکر است که جهت فراگیری فنون مربوط به تابلوهای برق نیاز به فراگیری چندین آیتم اصلی می باشد که در ذیل به اختصار عنوان می کنم :  1-     اصول کلی و استانداردهای مربوط به تابلو های برق و محفظه های الکتریکی مانند درجه حفاظتی IP و درجه بندی جداسازی محفظه ها Segregation و مقابله با عوامل جوی و …  2-     اصول تخصصی در مورد تابلو های برق ، مقادیر نامی مانند ولتاژ و جریان نامی و.. 3-   آشنایی با تجهیزات الکتریکی و عملکرد آنها و نحوه انتخاب صحیح آنها 4-    آشنایی با تاسیسات الکتریکی وآُشنا با محاسبات مربوطه 5-آشنایی با دروسی مانند رله و حفاظت سیستم ها – طرح پست الکتریکی   و … 6-    آشنایی با طراحی مدارات فرمان و کنترل و لاجیک جهت فراگیری هر یک از فنون یاد شده لازم است به صورت جداگانه اقدام به فراگیری نمود. البته وقتی تنها در مورد تابلو های برق صحبت به میان می آید آیتم های یک و دو فوق الذکر بسیار پررنگ تر می باشند. البته در حرفه تابلو سازی علوم مهم دیگری نیز نقش دارد که از نام بردن کلیه آنها صرف نظر می کنم مانند علم ارگونومی و …..  به صورت کلی در مورد تابلو های برق اصول کلی و استاندارد و همچنین تعاریف کلی وجود دارد و بسیار حائز اهمیت است مثلا نوع تابلو از نظر ساختمان آنها به عنوان مثال تابلوهای ایستاده – دیواری – میزی – رک و … و هر یک از آنها ساختمان منحصر به فردی دارند و کاربرد آنها نیز متفاوت است. تعاریف اولیه تابلو         تابلوهای برق انواع تابلوها :تابلوی ایستاده قابل دسترسی از جلو- سلولی-تمام بسته دیواری كه خود این تابلو ها می توانند اصلی- نیمه اصلی و فرعی باشند. تابلوی اصلی: در پست برق و بطرف فشار ضعیف ترانس متصل است. تابلوی نیمه اصلی : این گونه تابلو ها ی برق بلوك ساختمانی یا قسمت مستقلی از مجموعه را توزیع و ازتابلوی اصلی تغذیه می شود . تابلوی فرعی: برای توزیع و كنترل سیستم برق خاصی مانند موتور خانه- روشنایی و غیره به كار می رود و از تابلوی اصلی تغذیه می شود. معمولاً تابلو های موتور خانه از نوع ایستاده و بقیه تابلوها از نوع توكار تمام بسته می باشد (در این ساختمان تماماً به این شكل می باشد)در این ساختمان لیستی تهیه شده كه شامل قطعات مكانیكی و الكتریكی داخلی تابلو می باشد. این لیست شامل ضخامت ورق – فریم تابلو – روبند- نوع رنگ كاری – جانقشه ای- یرق آلات- نوع تابلو(یك درب- دو درب – نرمال – اضطراری) اسم شركت سازنده تابلو – اسم تابلو – چراغ سیگنال (رنگ- تعداد- وات – نوع لامپ – فیوز) مشخصات فیوزهای داخل تابلو به علاوه پایه فیوز – كلید مینیاتوری (تكفاز – سه فاز- ولتاژ قابل تحمل )رله- كنتاكتور –كلید گردان (با مشخصات كامل ) مشخصات ترمینال – مشخصات شین فاز – نول- مقره های پشت شین – نوع سیم كشی داخلی تابلو- نوع سیم كشی خط به تابلو – طریقه انتقال سیم در تابلو(ترانكینگ-استفاده از كمربند) استفاده از سیم یك تكه در تابلو – شماره گذاری خطوط روی ترمینال –استفاده از كابلشو . تمام این عناوین با مشخصات كامل می باشد .وجود این مشخصات باعث عمر بیشتر تابلو- خطر كمتر و تعویض آسانتر می شود. * وجود سیم ارت در تابلوی برق ضروری و با رنگ سبز می باشد . * خطوط R -S – T به تر تیب با رنگ زرد- قرمز- آبی – سیم نول با رنگ سیاه می باشد. * در بعضی از تابلو ها روی درب تابلو ها یك سری كلید وجود دارد START- STOP یا یك كلید گردان كه برای روشن و خاموش كردن روشنایی و یا موتور به كار می رود. * برای تابلو ها دو نوع نقشه می كشند : 1 – رایزر دیاگرام كه مكان تابلو در آن قید شده است . 2- نقشه داخل تابلو (كه خطوط – فیوز و كلیدها در آن كشیده شده است) نكات مربوط به رعایت مسائل ایمنی بر اساس نشریه سازمان برنامه و بودجه و یا 110می باشد. * شین ها با رنگ نسوز رنگ آمیزی می شود. * كلید ورودی باید خودكار باشد. در مواردی كه از كلید و فیوز جداگانه استفاده شود كلید باید قبل از فیوز نصب شود . بطوریكه با خاموش كردن كلید , فیوز نیز قطع شود. كلید اصلی حتی الامكان گردان باشد و از فیوز فشنگی استفاده شود. * سیم كشی داخلی تابلو با سیم مسی تك لا با عایق حداقل 1000ولت با مقطع مناسب انجام شود. * ارتفاع بالاترین دسته كلید تابلو175 سانتیمتر بیشتر نباشد و همچنین قسمت میانی از سطح زمین 160 سانتیمتر باشد. * استفاده از سیم 5/1 برای روشنایی با كلید مینیاتوری10 آمپر و سیم 5/ 2 برای پریزبا كلید مینیاتوری 16 آمپر می باشد. * محاسبه كابل از طریق سطع مقطع انجام می گیرد. بقیه تابلوها از نوع توكار تمام بسته می باشد. در قسمت زیر لیستی تهیه شده كه شامل قطعات مكانیكی و الكتریكی داخلی تابلو می باشد.این لیست شامل: ضخامت ورق – فریم تابلو – روبند- نوع رنگ كاری – جانقشه ای- یرق آلات- نوع تابلو(یك درب- دو درب – نرمال – اضطراری) اسم شركت سازنده تابلو – اسم تابلو – چراغ سیگنال (رنگ – تعداد- وات – نوع لامپ – فیوز ) مشخصات فیوزهای داخل تابلو بعلاوه پایه فیوز – كلید مینیاتوری (تكفاز – سه فاز- ولتاژ قابل تحمل )رله- كنتاكتور –كلید گردان (با مشخصات كامل ) مشخصات ترمینال – مشخصات شین فاز – نول- مقره های پشت شین – نوع سیم كشی داخلی تابلو- نوع سیم كشی خط به تابلو – طریقه انتقال سیم در تابلو(ترانكینگ-استفاده از كمربند) استفاده از سیم یك تكه در تابلو – شماره گذاری خطوط روی ترمینال –استفاده از كابلشومی باشد. تمام این عناوین   كامل می باشد .وجود این مشخصات باعث عمر بیشتر تابلو، خطر كمتر و تعویض آسانترآن می شود. انواع تابلوها : تقسیم بندی نوع اول :  الف) تابلوی ایستاده قابل دسترسی از جلو ب) سلولی پ) تمام بسته دیواری كه خود این تابلو ها می توانند اصلی- نیمه اصلی و فرعی باشند. تقسیم بندی نوع دوم : تابلوی اصلی: در پست برق و بطرف فشار ضعیف ترانس متصل است. تابلوی نیمه اصلی: اینگونه تابلو ها ی برق بلوك ساختمانی یا قسمت مستقلی از مجموعه را توزیع و ازتابلوی اصلی تغذیه می شود. تابلوی فرعی: برای توزیع و كنترل سیستم برق خاصی مانند موتور خانه- روشنایی و غیره به كار می رود و از تابلوی اصلی تغذیه می شود.                                                                                                            معمولاً تابلو های موتور خانه از نوع ایستاده و …. خصوصیات تابلوها 1. رنج ولتاژ تابلوها : 380و400و660و1000و2500و3300و36000و7500و12000و175000و24000و52000و72000و100000و132000و145000و420000و765000 ولت می باشد . 2- ولتاژ سطح عایقی UL : الف: ولتاژ قابل تحمل ضربه ای برای صاعقه ب: ولتاژ قابل تحمل به مدت یک دقیقه 3- فرکانس نامی 4- جریان نامی : جریان موثری که از آن وسیله میتواند در دما و فشار معین عبور کند بطودائمی و صدمه ای به آن نرسد و مقادیر استاندارد جریان نامی عبارتند از: 16-25-32-40-50-63-80-100-125-160-200-250-350-400-500-630-800-1000-1250-1600-200-2500-3150-4000-5000 6300 5- افزایش درجه حرارت : دمای محیط نباید از 40  درجه بالاتر رود 6-جریان قابل تحمل کوتاه مدت ICW)  ) جریانی که از یک کلید عبور کند برای مدت معین بدون اینکه آن دستگاه و کلید صدمه ای ببیند.  7- جریان نامی قطع اتصال کوتاه   ( Icu )  8- جریان نامی وصل اتصال کوتاه :  معمولاً 5/2 برابر جریان نامی می باشد .  9-ولتاژ تغذیه نامی کنتاکتها و مدارات کمکی:    24و48و60و110و125 و220و250 10- درجه حرارت مکانیکی  Ip     عدد اول حفاظت در مقابل اجسام و عدد دوم حفاظت در مقابل مایعات. *+*+*+*+*+*+*+*+*+* 1. برای ساخت تابلو ابتدا باید قسمت های فیزیکی تابلو را آماده کرد و سپس به مراحل بعدی نظیر مدارات فرمان پرداخت: ابتدا قاب تابلو را درست کرد که در کارگاه های کوچک قاب را به صورت آماده تهیه کرده در کارگاه الکتروصنعت قاب تابلو توسط خود تکنسین های کارگاه ساخته می شود. عموماً برای تابلوهای دیماند در ابعاد 80/1 تا 2 متر طول و عرض متغیر بین 50 سانتیمتر و بالاتر بر حسب شرایط متغیر می شود. بعد از تهیه قاب عملیات رنگ زدن توسط پمپ سیستوله انجام می شود. در تابلوی دیماند برق بر روی 2 شین نسبتاً حجیم می آید و از آن شین ها انشعاب می گیریم. باید توجه شود که شین ها توسط 2 مقره از سطح بدنه فلزی تابلو جدا ی باشد و سپس 3 انشعاب RوTوS می گیریم. پس انتقال برق به وسیله شین های R و S عملاً قطع و وصل برق به وسیله کلیدهای اتوماتیک انجام می گیرد. 3 خازن در زیر تابلو جاسازی شده است و عمدتاً 2 دلیل یکی به دلیل بهبود ضریب قدرت و دیگر به دلیل کاهش سطح بار – ولتاژ برای هر خازن فیوزی جداگانه در نظر می گیریم علت این کار به این دلیل است که خازن در نقطه اول اتصال کوتاه است همین سبب می شود در بار زیادی از شبکه گرفته شود پس با فیوز جلوی این کار را می گیریم و در قسمت خارجی تابلو نمایش دهنده های بار خازن و نیاز ولتاژ قرار دارد و نیز کلید اتوماتیک که با توجه به اطلاعاتی که از CT دریافت می کند خازن ها را وارد مدار و یا از مدار خارج می کند. نکته ای که باید توجه شود در این مرحله عدم تماس شین اصلی به تابلو و لحاظ نکات ایمنی از دید عایقی در برابر برق نیز در مرحله به کاربر بهره بردار از تماس اشیاء و یا به جا گذاشتن وسایل نظیر آچار و یا پیچ گوشتی در داخل تابلو جلوگیری شود. 2. ساخت تابلو توزیع برق برای کكارخانجات اصولاً ادوات نصب شده بر روی تابلو توزیع برق بر اساس سفارش مشتری صورت می گیرد. نکته قابل توجه برای یک تابلو ساز این است که همیشه برای توسعه تابلو جای لازم در نظر بگیرد ، مثلاً برای ترمینال های خروجی برق و یا نصب مدارات جدید عمدتاً این کار بیشتر برای صرفه جویی و اغلب در کارخانجات کوچک که قسمتی از عمده سال خاموش می باشد است. حفاظت الكتریكی تابلو اصولاً حفاظت تابلوها توسط 2 رله انجام می گیرد. رله کنترل فاز که قبل از کنتاکتورِ تابلو نصب می شود و دارای مشخصات زیر است : رله بی متال که اصولاً بر روی خود کنتاکتور نصب می شود و وظیفه آن قطع مدار در صورت مصرف زیاد بار است. تجربیات کاری نشان می دهد که بی متال را با توجه به قدرت نامی موتور استفاده شود و از نوع های نامرغوب نیاید استفاده شود. زیرا در مواقع غیر ضرور به دلیل عدم کفایت الکتریکی مدار قطع می شود و اصولاً اثر حفاظتی خود را از دست داده و مدار توزیع برق را نامطمئن می کند. تابلو تشکیل شده است از : 1. فیوز و پایه فیوز   2. کلید مرکزی برای قطع و وصل مدار  3. رله کنترل فاز 4. کنتاکتور       5. تایمر – در صورت استفاده از مدار ستاره-مثلث 6. بی متال – ترمینال های خروجی که جریان خروجی از مدار قدرت به این ترمینال ها نصب می شود.  طریقه ساخت ابتدا قاب تابلو آماده می شود که البته متناسب با فضای نصب و تجهیزات نصب شده بر روی مدار است. در ابتدا کلید مرکزی بر روی تابلو نصب می شود. رنج کلید بر حسب آمپر و حتماً باید بر اساس مشخصات نامی موتورهای برقی تعیین شود. کابل اصلی به ترمینال ورودی برق کلید وارد می شود و از بیرون خارج می شود. سپس پایه فیوزها نصب و پس از آن بر روی پایه فیوز ، فیوزها نصب می شوند. هر فیوز برای یک کنتاکتور است. بعد از فیوز یک رله کنترل فاز نصب می شود که از فیوز برق دار به کنترل فاز وصل می شود سپس کنتاکتورها نصب می شوند. در صورت پیچیده بودن مدار از کنتاکت های کمکی نیز استفاده می شود. در صورت استفاده از مدار ستاره مثلث ، تایمر حتماً باید روی کنتاکتور نصب شود تا زمان تأخیر مدار از مثلث به ستاره داده شود. اصولاً یک تابلو ساز باید برای راه اندازی موتورها با گشتاور راه اندازی زیاد از مدار ستاره مثلث استفاده کند. به دو دلیل اول این که موتور در موقع نیاز و به وقت وارد مدار شود و به حد گشتاور نامی خود در آید. دوم این که از یطغان زدن موتور جلوگیری شود. سیم های به کار رفته شده در مدار فرمان آبی رنگ – نول با سیاه و R و S و T مدار قدرت به ترتیب با رنگ های قرمز – سبز – زرد علامت گذاری شده باشد. جهت جلوگیری از بد نمایی تابلوهای اتصال سیم های صاف و بدون اعوجاج در نظر گرفته شود. شستی های STOP – START بر روی درب تابلو نصب می شوند و با رنگ های قرمز و سبز مشخص می شوند. نقشه كشی تابلوها تابلوهای توزیع را برای سهولت كار در شمای فنی رسم می نمایند كه با علائم و ارقامی كه در كنار هر عنصر مدار نوشته می شود اطلاعات نقشه را تكمیل می نمایند. در یك تابلو ، یك یا چند خط به عنوان رزرو همیشه باید در نظر گرفته شود تا در هنگام خرابی یكی از خطوط یا نیاز به مصرف كننده جدید از آن استفاده كرد. سیم اتصال زمین با مقطع زیاد برای حفاظت در تابلوها نباید فراموش شود كه این ارتباط توسط سیم بافته شده نرم بین قسمت های متحرك و ثابت تابلو بر قرار می شود. نمونه زیر ، شمای یک تابلو است : ساخت تابلوها در یك تابلوی توزیع قبل از آنكه وسایل الكتریكی در آن نصب شوند باید اسكلت فلزی یا پلاستیكی یا كائوچوبی آن منتاژ شود و با نصب ریل ها و سوراخ هایی مناسب آماده گردد. وسایل الكتریكی داخل آن منتاژ شود. پس از نصب وسایل الكتریكی ( مانند كلید و فیوزها ) ترمینال های تابلو را سیم كشی می كنند این سیم كشی باید با سیم های تك لا و با فرم خاصی صورت گیرد. نكته : می توان سیم كشی داخل تابلو را با سیم های افشان كه در داخل كانال های پلاستیكی قرار می گیرند را انجام داد. انواع مدارات فرمان در جدول زیر حروف مشخص کننده اجزای مدار را می بینیم : اجزاء مدار حروف مشخصه مثال کلید اصلی a جدا کننده-کلید بار-کلید مغناطیسی موتور-کلید قدرت شستی (کلید کمکی) b قسمتی-کلید فرمان-کلید انتخاب کننده-کلید فشاری کلید مغناطیسی(کنتاکتور) c کلید مغناطیسی کلید مغناطیسی کمکی d کنتاکتور کمکی-رله زمانی-رله کمکی از راه دور حفاظت به طور کلی e فیوز-بیمتال-رله محافظ مبدل اندازه گیری f مبدل اندازه گیری-مقاومت پیشوند و موازی وسائل اندازه گیری g ولتمتر-آمپر متر-واتمتر-کسین.س فی متر خبر کننده h صوتی-روشنایی-زنگ اخبار-بوق-لاامپ خبر-عقربه خطر خازن و بوبین k همه نوع خازن و بوبین در مدار ماشین های الکتریکی M ژنراتور-موتور-ترانسفورماتور یک سو کننده و باطری n همه نوع یکسو کننده و باطری (اکولاموتور) لامپ های تقویت کننده P لامپ خلاء-لامپ گازی-لامپ های تقویتی مقاومت و تنظیم کننده سریع r مقاومت سری-مقاومت های محافظ-مقاومت ترمز-بار تحریک وسایل مکانیکی متفرقه s مغناطیسی-موتوری-شیر مغناطیسی (الکتریکی) چند عضو با هم n مخلوط کردن عضوهای مدار از a تا s حفاظت تجهیزات و نفرات در تأسیسات الكتریكی تابلو افراد ، دستگاه ها ، مصرف كننده ها ، مواد ها ، سیم ها و كابل ها در سیستم ها و تأسیسات الكتریكی باید در برابر خطرات ناشی از جریان برق محافظت شوند. به عنوان مثال سیم ها و كابل ها بسته به اندازه و نحوه نصب آن ها و درجه حرارت محیط ، قادرند جریان مشخصی را بدون ایجاد حرارت اضافی ، از خود عبور دهند كه این جریان همان جریان نامی آن ها می باشد. در صورتی كه جریانی بیشتر از جریان نامی و به مدت قابل ملاحضه ای از آن ها عبور كند ، حرارت اضافی تولید شده ، درجه حرارت سیم یا كابل را از حد مجاز بالاتر برده امكان خرابی عایق ، اتصال كوتاه و ایجاد حریق را افزایش می دهد. عمده ترین خطراتی كه سیم ها ، كابل ها و دستگاه های الكتریكی با آن ها مواجه می شوند عبارتند از : اتصال بدنه كه عبارت است از اتصال یكی از سیم های جریان برق به بدنه دستگاه. اتصال كوتاه بین فازها (اتصال كوتاه سه فاز و دو فاز) و اتصال كوتاه فاز به زمین كه باعث افزایش جریان تا چند برابر مقدار نامی می شود. اضافه بار كه عبارت است از افزایش جریان از مقدار نامی. با توجه به موارد فوق وجود تجهیزاتی به منظور حفاظت از سیم ها ، كابل ها و دستگاه های الكتریكی در مدارات الزامی می باشد. فیوزها ساده ترین و متداول ترین وسایل حفاظتی مدارات در برابر اضافه جریان های پیش آمده ، فیوزها می باشند. جریان اضافی كم و كوتاه مدت كه اضافه بار نام دارد معمولاً صدمه ای به مدار و وسایل تشكیل دهنده آن وارد نمی كند و لزومی به قطع مدار توسط فیوز نمی باشد ، اما در موارد اتصال كوتاه ، فیوز باید به سرعت عمل كرده و مدار را قطع كند. فیوزهای معمولی ، دو سر مدار را به وسیله سیمی كه در درون آن ها قرار دارد به هم وسل می كنند. این سیم جریان نامی مدار را به راحتی تحمل می كند. هنگامی كه جریان مدار از حدی بالاتر رود ، حرارت ایجاد شده ، سیم فیوز را پس از مدتی ذوب كرده مدار قطع خواهد شد. تقسیم بندی فیوزها فیوزها بر اساس سرعت قطع مدار به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول را فیوزهای تند كار می گویند كه بیشتر در مصارف روشنایی به كار می روند. این فیوزها دارای زمان عملكرد كوچك می باشند. دسته دوم فیوزهای كند كار یا تأخیری می باشند كه زمان قطع مدار در آن ها طولانی تر خواهد بود. این فیوزها در مداراتی به كار می روند كه در آن ها قع مدار باید با تأخیر بیشتری صورت گیرد. یكی از این موارد فیوز محافظ مدار موتورهای برقی است كه این فیوز در طول مدت راه اندازی موتور كه جریان به طور موقت به سه تا هفت برابر جریان نامی می رسد نباید مدار را قطع كند. فیوزهایی كه برای ترانسفورماتورها و خازن ها به كار می روند نیز از نوع كند كار خواهند بود. علاوه بر این فیوزها از لحاظ ساختار نیز در انواع فشنگی ، اتوماتیك یا آلفا ، مینیاتوری ، بكس ، كاردی(چاقویی) ، شیشه ای یا كارتریج فشار قوی ساخته می شوند. نكته 1 : فیوزهای تأخیری كه با علامت       بر روی بدنه مشخص می شوند و همچنین ولتاژ و جریان نامی فیوز بر روی بدنه نوشته می شود. علامت فیوز تند كار F است. فیوزهای تند كار 2.5 برابر جریان نامی را در یك ثانیه قطع می نمایند و فیوزهای كند كار 4 برابر شدت جریان نامی را تقریباً در مدت یك ثانیه قطع می كنند. فیوزهای فشنگی از سه بخش پایه فیوز ، بدنه استوانه ای یا فشنگ و كلاهك تشكیل می شوند. نوار فلزی ذوب شونده از جنس آلیاژ مخصوص و گاهی نقره در داخل بدنه استوانه ای یا فشنگ قرار می گیرد. همچنین اطراف نوار از پودر فشرده كواتز پُر می شود و این نوار به دو سر فلزی در دو انتهای فشنگ وصل می شود. در انتهای فشنگ فیوز پولكی قرار می گیرد كه بسته به جریان نامی فیوز رنگ های مختلفی به خود می گیرد . در جدول زیر رنگ های پولك فیوز و جریان نامی مربوط به آن ها آورده شده است و همچنین جدول بعد از آن   بزرگترین سطح مقطع سیم برای اتصال به پایه فیوزهای مختلف را نشان می دهد.

 • مبانی نظری وپیشینه پژوهش در باره ی مهارت های ارتباطی با مشتریان

  مبانی نظری وپیشینه پژوهش در باره ی مهارت های ارتباطی با مشتریان,مبانی نظری وپیشینه پژوهش مهارت های ارتباطی با مشتریان,مبانی نظری وپیشینه در باره ی مهارت های ارتباطی با مشتریان کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام…

 • دانلود کار آموزی شرکت ایران خودرو.Doc

  تحقیق کار آموزی شرکت ایران خودروDoc,دانلود کار آموزی شرکت ایران خودروDoc,کار آموزی شرکت ایران خودروDoc,مقاله کار آموزی شرکت ایران خودروDoc کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود کار آموزی شرکت ایران خودرو.Doc میباشید. دانلود فایل فرمت…

 • دانلود مقاله رهنمون های لازم پیشگیری از بروسلوز برای کارگران کارخانه بسته بندی گوشت

  انتقال بروسلوز از انسان به انسان,بیماری بروسلوز,تست سرولوژیکی و تشریح آن,جلوگیری از انتقال بروسلوز,درمان بروسلوز,علائم عمده بیماری بروسلوز,مراقبت پزشکی بیماری بروسلوز کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود مقاله رهنمون های لازم پیشگیری از بروسلوز برای…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد کیفیت در آموزش و پرورش

  پیشینه تحقیق کیفیت در آموزش و پرورش,تعریف کیفیت,ضرورت و چگونگی ایجاد نظام تضمین کیفیت,مبانی نظری کیفیت در آموزش و پرورش,مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد کیفیت در آموزش و پرورش,نظام تضمین کیفیت,نظام تضمین کیفیت در آموزش و پرورش کاربر…

 • تحقیق درباره انیمیشن

  انواع انیمیشن,انیمیشن,انیمیشن سازی,تاریخچه انیمیشن,تاریخچه انیمیشن جهان,تاریخچه فیلم سازی,تکنیک های انیمیشن سازی,دانلود,دانلود پایان نامه,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,شیوه های انیمیشن سازی,شیوه های فیلم سازی,متحرک سازی,متحرک سازی اشیا,متحرک نما کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام تحقیق درباره انیمیشن میباشید. دانلود…

 • نحوه جذاب کردن آشنایی باخودرو کتاب حرفه وفن سال سوم راهنمایی با وسایل کمک آموزشی

  اقدام پژوهی چگونه توانستم قسمت آشنایی با خودرو کتاب حرفه و فن سال سوم راهنمایی باوسایل کمک آموزشی برای دانش آموزان جذاب کنم,جذابیت,حرفه و فن,خودرو,نحوه ی جذاب کردن آشنایی باخودرو کتاب حرفه وفن سال سوم راهنمایی با وسایل کمک آموزشی…

 • ارتباط بین انسان ها

  ارتباط با خود,ارتباط بین انسان ها,ارتباط كامل,ارتباط ناقص,رتباط با خود و فرا ارتباط,فقدان ارتباط کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام ارتباط بین انسان ها میباشید. دانلود فایل ارتباطات عمده تعریفی كه از ارتباطات مطرح شده است…

 • آیاتی از قرآن کریم که اشاره به مسائل علمی جدید کردند

  آیاتی از قرآن کریم که اشاره به مسائل علمی جدید کردند کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام آیاتی از قرآن کریم که اشاره به مسائل علمی جدید کردند میباشید. دانلود فایل آیاتی از قرآن کریم که…

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اهمیت مالیات

  اهمیت مالیات,پیشینه تحقیق اهمیت مالیات,دانلود مبانی نظری اهمیت مالیات کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اهمیت مالیات میباشید. دانلود فایل مقدمه توسعه اقتصادی از عمده ترین اهداف اقتصادی کشورهای در…

 • پاورپوینت آموزش و توسعه نیروی انسانی

  آموزش با هدف های ویژه,آموزش مدیریت در حین انجام وظیفه,آموزش و توسعه مدیریت,الگو سازی رفتاری,بهبود سازمانی,پنج مرحله در فرایند آموزش و توسعه,تشکیل سازمان های یادگیرنده,تغییر سازمانی,توجیه کارکنان ( آشنا کردن افراد با سازمان ),دانلود پاورپوینت آموزش و توسعه نیروی انسانی,روش…

 • کتاب کامل کنترل ولوها

  آشنایی با نیوماتیک و شیرهای صنعتی,انواع روغنهای هیدرولیک,ساختمان شیرها,سیلندر پره ای دورانی,سیلندر دوکاره یا دوطرفه,سیلندر یک کاره یا یک طرفه یا برگشت فنر,شیرهای راه دهنده,شیرهای نیوماتیکی و هیدرولیکی,علم نیوماتیک,علم هیدرولیک,قطعات نیوماتیک و هیدرولیک,مقدمه ای بر علم نیوماتیک و هیدرولیک,موتور گاز…

 • پاورپوینت ساختمان پوست

  بررسی ساختمان پوست,پاورپوینت جامع و کامل ساختمان پوست,پکیج پاورپوینت ساختمان پوست,تحقیق ساختمان پوست,دانلود پاورپوینت ساختمان پوست,کاملترین پاورپوینت ساختمان پوست,مقاله ساختمان پوست کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت ساختمان پوست میباشید. دانلود فایل نوع فایل: پاورپوینت…

 • مستندات سیستم انبارداری کفش مشکین مشهد

  کفش مشکین مشهد,مستندات سیستم انبارداری,مستندات سیستم انبارداری کفش مشکین مشهد کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مستندات سیستم انبارداری کفش مشکین مشهد میباشید. دانلود فایل مستندات سیستم انبارداری کفش مشکین مشهد چکیده طراحی و پیاده سازی…

 • نرم افزار آموزش تعمیر لامپ های کم مصرف (اندروید)

  آموزش تصویری تعمیر لامپ کم مصرف,آموزش تعمیر لامپ کم مصرف,اشتغال زایی,تعمیر لامپ کم مصرف,دانلود فیلم آموزشی تعمیر لامپ های کم مصرف,کار در منزل کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام نرم افزار آموزش تعمیر لامپ های کم…

 • پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت

  پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت,جهت گیری مذهبی آلپورت کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت میباشید. دانلود فایل پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت، شامل 21 جمله است…

 • دانلود کارآموزی در رکت طراحان دشت سبز

  تحقیق کارآموزی در رکت طراحان دشت سبز,دانلود کارآموزی در رکت طراحان دشت سبز,کارآموزی در رکت طراحان دشت سبز,مقاله کارآموزی در رکت طراحان دشت سبز کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود کارآموزی در رکت طراحان دشت…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندی سازی زنان

  پیشینه تحقیق,توانمندی سازی زنان,مبانی نظری کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندی سازی زنان میباشید. دانلود فایل توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با…

 • مقاله درمورد رشته کاردانی تکنسین اطاق عمل

  استریل,اطاق عمل,بیمارستان,پرستاران,تربیت نیروی انسانی,تکنیسین بیهوشی,جراحان,دانلود,دانلود پایان نامه,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,رشته کاردانی تکنسین اطاق عمل,سرپرستار,شکل نظام,طول دوره,وسایل جراحی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مقاله درمورد رشته کاردانی تکنسین اطاق عمل میباشید. دانلود فایل *مقاله درمورد رشته کاردانی…

 • پاورپوینت بررسی IPSEC پروتکل امنیتی

  IPSEC,بررسی IPSEC پروتکل امنیتی,پاورپوینت بررسی IPSEC پروتکل امنیتی,پروتکل امنیتی,تحقیق بررسی IPSEC پروتکل امنیتی,دانلود پاورپوینت بررسی IPSEC پروتکل امنیتی,مقاله بررسی IPSEC پروتکل امنیتی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت بررسی IPSEC پروتکل امنیتی میباشید. دانلود فایل…

 • مبانی نظری خودکارآمدی عمومی

  مبانی نظری خودکارآمدی عمومی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مبانی نظری خودکارآمدی عمومی میباشید. دانلود فایل مبانی نظری خودکارآمدی عمومی توضیحات: فصل دوم همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل…

 • تحقیق بتن های اسفنجی

  بتن های اسفنجی,تحقیق آماده,سرامیک,مهندسی عمران,مهندسی مواد و متالوزی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام تحقیق بتن های اسفنجی میباشید. دانلود فایل تحقیق و مقاله ای کامل پیرامون بتن های اسفنجی.با فرمت ورد به همراه رفرنس های…

 • آزمون آزمایشی استخدامی دستگاههای اجرایی و هلال احمر سال 1395جهت تمامی شغل ها

  آزمون استخدامی1394,آزمون بهیاری,اختصاصی,استخدامی,بهورزی,بهیاری,پاسخ,پاسخنامه,پایه دهم,جواب,دانش آموزان,دانلود رایگان,دانلود فایل,دبیرستان بهیاری,دستگاههای اجرایی,دفترچه آزمون,عمومی,کمک بهیاری,مصاحبه,نمونه سوالات,هلال احمر,ورودی,ورودی دبیرستان کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام آزمون آزمایشی استخدامی دستگاههای اجرایی و هلال احمر سال 1395جهت تمامی شغل ها میباشید. دانلود فایل…

 • پاورپوینت مفهوم تفکر راهبردی و خلاقیت حل مساله

  تعریف نوآوری,خلاقیت,خلاقیت حل مسئله,خلاقیت در زندگی کاری مدیران خلاق,خلاقیت در کار,خلاقیت در مدیریت,خلاقیت و نوآوری در کسب و کار,مفهوم تفکر راهبردی و خلاقیت حل مساله,مفهوم خلاقیت و نوآوری در زندگی کاری کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با…

 • حجم نمونه و جامعه آماری

  تحقیق حجم نمونه و جامعه آماری,جامعه آماری,حجم نمونه,حجم نمونه و جامعه آماری,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود تحقیق حجم نمونه و جامعه آماری,دانلود مقاله,دانلود مقاله حجم نمونه و جامعه آماری,مقاله جامعه آماری,مقاله حجم نمونه,مقاله حجم نمونه و جامعه آماری کاربر گرامی هم اکنون…

 • کتاب شب امتحان زبان انگلیسی دهم

  دانلود فایل,دانلود کتاب,زبان انگلیسی 1,کتاب شب,کتاب شب امتحان,کتاب شب امتحان زبان,کتاب شب امتحان زبان انگلیسی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام کتاب شب امتحان زبان انگلیسی دهم میباشید. دانلود فایل در این فایل، کتاب شب امتحان…

 • پاورپوینت گلهای نشایی ( کشت و کار)

  پاورپوینت گلهای نشایی,دانلود پاورپوینت کشت و کار گلهای نشایی,کشت و کار گلهای نشایی,گل,گل های نشایی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت گلهای نشایی ( کشت و کار) میباشید. دانلود فایل فهرست مطالب: اهمیت تاریخی واقتصادی…

 • کمانش تیر سقف

  پلهای مرکب,تیرچه فلزی بدون شمع,سازه های فلزی,سقف تیرچه فلزی بدون شمع چیست,سقف کرومیتی,شاهتیرها,کمانش جنوبی,مزایای ساختمان فلزی,معایب ساختمانهای فلزی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام کمانش تیر سقف میباشید. دانلود فایل کمانش جانبی نمونه تیر لانه‌زنبوری، مطابق…

 • پاورپوینت خصوصیات فیزیکی و شیمیائی از اصلاح شیمیایی نشاسته ذرت به رفتار رئولوژیکال، انحطاط

  اصلاح شیمیایی نشاسته ذرت به رفتار رئولوژیکال,انحطاط,بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیائی,پاورپوینت خصوصیات فیزیکوشیمیائی,پاورپوینت خصوصیات فیزیکوشیمیائی از اصلاح شیمیایی نشاسته ذرت به رفتار رئولوژیکال، انحطاط,دانلود پاورپوینت خصوصیات فیزیکوشیمیائی از اصلاح شیمیایی نشاسته ذرت به رفتار رئولوژیکال، انحطاط,مقاله اصلاح شیمیایی نشاسته ذرت,نشاسته کاربر گرامی…

 • پاورپوینت جامع عملیات خیبر دفاع مقدس

  جنگ,خیبر,دفاع,دفاع مقدس,عملیات,عملیات خیبر,مقدس,نقشه عملیاتی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت جامع عملیات خیبر دفاع مقدس میباشید. دانلود فایل پاورپوینت جامع عملیات خیبر دفاع مقدس به همراه تصاویر مربوطه

 • آزمون آدمک ( ویژه کودکان )

  آزمون آدمک,آزمون آدمک ( ویژه کودکان ) کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام آزمون آدمک ( ویژه کودکان ) میباشید. دانلود فایل آزمون آدمک ( ویژه کودکان ) تجزیه و تحلیل آثار و ابداعات کودکان از…

 • دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *