گزارش کاراموزی هارمونیك های بانكهای خازنی

بانكهای خازنی,دانلود گزارش کارآموزی هارمونیك های بانكهای خازنی,کاراموزی هارمونیك های بانكهای خازنی,کارورزی هارمونیك های بانكهای خازنی,گزارش کاراموزی هارمونیك های بانكهای خازنی,هارمونیك,هارمونیك های بانكهای خازنی
کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام گزارش کاراموزی هارمونیك های بانكهای خازنی میباشید.

دانلود فایل

گزارش کاراموزی هارمونیك های بانكهای خازنی در 44 صفحه ورد قابل ویرایش مقدمه :از دیر باز، بكارگیری بانك های خازنی بعنوان یك ضرورت در طراحی فیدرهای توزیع پذیرفته شده است . ملاحظاتی كه در طراحی منظور می‎شوند معمولاً فاكتورهای سنتی نظیر حفظ ولتاژ ، ضریب قدرت  و آزادسازی ظرفیت می‎باشد . اما از آنجا ییكه در سیستم های مشتركین امروزی از ادوات الكترونیك قدرت استفاده می‎شود بنابراین طراحی شبكه توزیع در آینده شامل ملاحظات مربوط به كیفیت توان نیز خواهد بود .كلمه «كیفیت توان » معانی مختلفی دارد ، شاید به تعداد توصیفاتی كه برای بیان اثرات آن بر عملكرد شبكه بكار می روند .شركت برق ممكن است كیفیت توان را به عنوان قابلیت اطمینان توصیف كند  وبا استناد به آمار ادعا كند كه سیستم به میزان 95% .99 قابل اطمینان می‎باشد . اغلب كارخانجات سازنده ، كیفیت توان را به عنوان مشخصات مورد انتظار منبع تغذیه تعریف می كنند . بنابراین چنین تعریفی از دیدگاه سازندگان مختلف كاملاً متفاوت است كه از مشكلات كیفیت توان تاثیر می پذیرد و بهترین تعریف ، تعریفی است كه در آن دیدگاه مصرف كننده نیز لحاظ شده باشد . با توجه به این موضوع ، تعریف زیر اغلب بكاربرده می‎شود :« هر مشكل بوجود آمده بر روی توان كه ناشی از ولتاژ ، جریان و تغییرات فركانس بوده و منجر به خروج یا عملكرد نامطلوب تجهیزات مشتركین گردد ، یك مشكل كیفیت توان محسوب می‎شود » .وقایع زیادی در سیستم موجب ایجاد مسأله كیفیت توان می گردند . اغلب تجزیه و تحلیل این وقایع مشكل می‎باشد بدلیل این حقیقت كه اختلال حاصل ممكن است مربوط به عملیات كلید زنی یا خطای تجهیزات شبكه قدرت در محلی كه صدها مایل با نقطه تحت بررسی فاصله دارد ، ایجاد شده باشد .در این فصل اثر بانك های خازنی در ایجاد اغتشاشات كیفیت توان در شبكه توزیع ، بررسی می‎گردند.كلید زنی مكرر بانك های خازنی در سیستم توزیع همراه با افزایش بكارگیری تجهیزات حساس توسط مصرف كنندگان توان ، توجه ویژه به رخداد وقایع زیر را لازم می دارد :1.افزایش گذراهای كلید زنی خازنی ؛2.قطع ناخواسته راه اندازی تنظیم  كننده سرعت ؛این امر بخصوص در شرایطی كه شركت ها جرایم سنگینی برای ضریب قدرت قرار داده و به موجب آن ، مشتركین را به نصب خازنهای تصحیح ضریب قدرت ترغیب می نمایند ، بسیار مهم است .امروزه ، بارهای غیرسنتی از قبیل راه اندازهای تنظیم كننده سرعت بخاطر ویژگی هایی نظیر بهبود بازه و انعطاف پذیریشان ، به تعداد زیاد بكاربرده می‎شوند . این نوع بار به اضافه ولتاژهای ناشی از كلید زنی خازنی بسیار حساس است .عمده ترین روشهایی كه برای كنترل این گذراها بكار می روند عبارتند از: استفاده از روشهای كنترل كلید زنی ( وصل سنكرون ، وصل با مقاومت /سلف ) و یا بكارگیری اندوكتانسهای سری كه اغلب همانند یك Chock رفتار می كنند .بعلاوه ، این بارها اغلب جریان هارمونیكی زیادی را تولید نموده و می‎توانند سطوح اعوجاج ولتاژ غیر قابل قبولی را در شبكه توزیع صنعتی و سیستم برقرسانی ایجاد نماید . تركیب خازنها و امپدانس سطح اتصال كوتاه سیستم با هم رزونانس ایجاد كرده و می‎تواند سطوح هارمونیكی را به بالاتر از حد قابل قبول افزایش دهد . معمول ترین راه حل برای مسائل هارمونیكی ، بكارگیری فیلترهای هارمونیكی می باشند . 2-5) كلید زنی خازن توزیع :الف – مرور كلی:كلیدزنی خازنی واقعه ای معمول در سیستم های توزیع بوده و گذراهای ناشی از آن ، عموماً برای تجهیزات شبكه مشكل ساز نمی باشند . اما اگر مشترك خازنهای تصحیح ضریب قدرت فشار ضعیف داشته باشد ، این گذراها می‎توانند در تأسیسات وی افزایش یابند ، بعلاوه حتی اگر مشتركین از این خازنها استفاده نكنند ممكن است در اثر این گذراها ، قطع  ناخواسته راه اندازهای تنظیم كننده سرعت ، اتفاق افتد . از آنجائیكه ولتاژ خازن نمی تواند بصورت آنی تغییر كند ، انرژی دار كردن یك بانك خازنی ، افت سریع ( به سمت صفر ) در ولتاژ سیستم ایجاد می‎كند كه بلافاصله بدنبال آن ، یك ولتاژ بازیابی سریع ( Overshoot ) و نهایتاً گذرای نوسانی بر روی شكل موج اصلی ایجاد می گردد .پیك دامنه ولتاژ ، به ولتاژ سیستم در لحظه انرژی دار شدن بستگی دارد . در بدترین شرایط ، پیك ولتاژ می‎تواند به دو برابر پیك ولتاژ سیستم برسد . اما معمولاً دامنه به علت وجود بارهای متصل به سیستم و میراسازی در سیستم ( وجود المانهای مقاومتی ) كمتر از این مقدار خواهد بود . در شبكه‎های توزیع معمول ، سطوح اضافه ولتاژ در محدودة 1/1تا 6/1 پریونیت می باشند. معمولاً فركانسهای گذاری ناشی از كلید زنی خازنی در شبكه توزیع در حدود  (hz ) 10000-300 است .اضافه ولتاژهای گذرا شبكه توزیع را تهدید نمی كنند ، زیرا دامنه های پیك شان پایین تر از سطحی است كه تجهیزات حفاظتی ضربه ای از قبیل برقگیر را وادار به عمل نماید . اما این گذراها به دلیل فركانس نسبتاً پایینی كه دارند از ترانسفورماتور كاهنده عبور كرده و بار مشتركین را تحت تأثیر قرار می دهند . اضافه ولتاژهای ثانویه ایجاد شده ، موجب افزایش قابل توجه ولتاژ یا قطع ناخواسته در راه اندازهای تنظیم كننده سرعت می‎شوند .مشكلات كیفیت توان ناشی از كلیدزنی خازن توزیع شامل خروج و یا خرابی تجهیزات مشتركین ( بخاطر اضافه ولتاژ زیاد ) ، قطع ناخواسته راه اندازهای تنظیم كننده سرعت و یا خاموشی تجهیزات در سایر فرایندها ( ناشی از اضافه ولتاژ ایجاد شده روی باس dc ) ، خروج TVSS و بروز مشكلات در شبكه كامپیوتری می‎باشد .خطی ( نظیر راه اندازهای تنظیم كننده سرعت ) می باشند .1.اندازه گیری هارمونیكی : هدف از اندازه گیری ، مشخص كردن رفتار منابع هارمونیكی و فراهم نمودن داده های مقدماتی درباره شدت مسأله اعوجاج است . این داده های اندازه گیری شده ، برای تائید جزئیات مدلهای كامپیوتری و محاسبات دستی ارزش زیادی دارند .آشكار سازی اولیه مسائل هارمونیكی می‎تواند با استفاده از دستگاههای اندازه گیری جدید كه نقطه پیك شكل موجها را نشان می‎دهد یا با استفاده از ابزارهایی كه اطلاعاتی در رابطه با نسبت مقدار مؤثر كل به مقدار مؤثر مولفه اصلی ارائه می دهند ، انجام می‎شود .اغلب ، اندازه گیری ها در شبكه های توزیع بدلیل نیاز به مبدل ، بسیار مشكل تر از اندازه گیری در سمت مصرف كننده ( كارگاه صنعتی ) است . احتمالاً كلاس های موجود CT ها و PT های اندازه گیر ، برای بدست آوردن داده های هارمونیكی استفاده می‎شوند .2.محاسبات و شبیه سازی : از آنجائیكه روشهای نمایش مولفه های مهم در سیستم قدرت توسعه یافته و دقتشان از طریق مقایسه با داده های اندازه گیری شده مورد تائید قرار گرفته است ، به كمك آنها ، محدوده وسیعی از شرایط ایجاد شده قابل تشخیص گردیده است . از جمله می‎توان ساختار سیستم هایی را كه ایجاد رزونانس می كنند ، شناسائی نموده و همچنین ساختارهای مختلف می‎توانند از این نظر مورد آزمون قرار گیرند .شبیه سازی در حوزه فركانس ( مشخصه امپدانس بر حسب فركانس ) قادر است مشخص كند كه آیا ساختار سیستم می‎تواند باعث ایجاد مسائل هارمونیكی به دلیل شرایط رزونانسی بشود یا خیر ( شكل (3-4) ) و شبیه سازی اعوجاج هارمونیكی برای ارزیابی تأثیر فیلترهای هارمونیكی یا تكنیك های دیگر در كاهش هارمونیك بكار برده می‎شوند .3.توسعه راه حل : سطوح ولتاژ هارمونیكی تعیین شده از طریق شبیه سازی و اندازه گیری با حدود توصیه شده مقایسه می‎شوند . اگر سطوح اعوجاج ولتاژ هارمونیكی در محدودة قابل قبول نباشد ، مشخصه پاسخ فركانس دستگاهها یا سیستم می‎تواند با عوض كردن مقدار خازن یا مكان آن و یا با نصب فیلترهای هارمونیكی تغییر داده شود .د ـ اثر هارمونیك ها بر ضریب قدرت :روش سنتی تصحیح ضریب قدرت در سیستم قدرت و در تاسیسات مصرف كنندگان,استفاده از بانك های خازنی موازی بوده است . این مسأله از آن حقیقت ناشی می‎شود كه اغلب بارهای سیستم در فركانس اصلی ، جریان پس فاز از شبكه می كشند . خازنها ، در فركانس اصلی ، جریان پیش فاز می كشند و لذا می‎توانند برای جبران سازی جریانهای كشیده شده توسط بارهای القائی بكار روند  .این مشخصات پیش فازی و پس فازی جریان براین فرض استوار است كه بارهای روی سیستم ، مشخصه ولتاژ – جریان خطی دارند و اعوجاج هارمونیكی ولتاژ و جریان اهمیت چندانی ندارد  . با این فرضیات ، ضریب قدرت با ضریب قدرت جابجایی(DPF)  برابر است . محاسبه ضریب قدرت جابجایی با استفاده از مثلث ضریب قدرت انجام می‎شود و با رابطه زیر بصورت خلاصه بیان می‎گردد :(2-5)                                             اعوجاج هارمونیكی در جریان و یا ولتاژ كه بوسیله بارهای غیر خطی در سیستم ایجاد می‎شود ، روش محاسبه ضریب قدرت را تغییر می‎دهد  .ضریب قدرت صحیح بصورت نسبت توان حقیقی به ولت آمپر كل در مدار ، تعریف می‎شود .(3-5)                                      مقدارTPF ، سنجشی است از اینكه توان حقیقی با چه بهره وری واقعی بكار برده است . از آنجاییكه خازنها تنها در فركانس نامی تولید توان راكتیو می كنند ، لذانمی توانند در حضور هارمونیك TPF را اصلاح كنند . در واقع ، خازنها با ایجاد شرایط رزونانس اعوجاج هارمونیكی  ولتاژ و جریان را تقویت كرده و TPF بدتری را بوجود می آورند . به دلیل اینكه جرایم مربوط به ضریب قدرت سالیانه تقریباً بطور كلی برDPF پایه است ،DPF  هنوز برای بسیاری از مشتركین صنعتی اهمیت زیادی دارد .هـ – روشهای حل مسائل هارمونیكی :اغلب مشكلات مربوط به هارمونیك ها ، ابتدا در بانك های خازنی خودشان را نشان می دهند . مهمترین دلیل این موضوع آن است كه خازنها مدارهای تشدید تشكیلامواج كلید زنیجریان هجومیولتاژ آنی بازگیری جرقهتخلیه / بازبست ولتاژ بسته به طراحی ساختاری اساسی ، حدود پایداری در مقابل اضافه ولتاژ ، اضافه جریان و هارمونیكها برای دور كردن خازن از خرابی بسیار مهم است.اساسا خازن ها امواج كلید زنی تولید می كنند كه عموما به عنوان جریان هجومی و اضافه ولتاژ آنی دسته بندی می شوند.جریان هجومی پدیده ای است كه هنگام به مدار وصل كردن خازن ها رخ می دهد. امپدانس ارائه شده توسط خازن طبیعتا بسیار كم و مقاومتی است. این امر منجر به جریان هجومی به بزرگی 50 تا 100 برابر جریان اسمی می شود كه از خازن عبور می كند ، اما چرا از خازن؟ زیرا امپدانس ترانسفورماتور در زمان روشن كردن خازن ها فقط در مقابل شار جریان مقاومت می كند.این امر هنگامی پیچیده تر می گردد كه در تركیب موازی بانك خازنی ممكن است جریان هجومی كلید زنی به سطحی بالاتر از 200 تا 300 برابر جریان اسمی برسد. این جریان هجومی نتیجه تخلیه خازن های از پیش شارژ شده موازی با آن می باشد. در زیر این مطلب نشان داده شده است.نوعا جریان هجومی علاوه بر تخریب در شكل موج جریان سبب تخریب در شكل موج ولتاژ می شود. در هنگام خاموش كردن (از مدار خارج كردن) خازن ها ، بسته به شارژ ذخیره شده در آن ، اضافه ولتاژ ناگهانی بالاتری در زمان خاموش كردن خازن ها بوجود خواهد آمد كه ممكن است موجب پدید آمدن جرقه در پایه ها شود.هنگامی كه خازن خاموش می شود شار الكتریكی در خود نگه می دارد و بوسیله مقاومتهای تخلیه ، تخلیه (Discharge) می شود. مدت زمان تخلیه عموما بین 30 تا 60 ثانیه می باشد. تا زمانی كه تخلیه بشكل موثری صورت نگرفته نمی توان خازنها را به مدار باز گرداند. هرگونه بازبست خازن قبل از تخلیه كامل دوباره موجب افزایش جریان هجومی می شود.علاوه بر دستگاه های مسدود كننده هارمونیك ها كه با صحت خازن ها نسبت مستقیم دارند ، و در سر خط بعدی تشریح می شوند ، دستگاه های تحلیل برنده امواج كلید زنی مثل جریان هجومی ، اضافه ولتاژ آنی و غیره نیاز دارند كه بطور دقیق تعریف و بررسی شوند. دستگاه های مسدود كننده هارمونیك ها:برای كاربری سالم خازن ها لازم است كه فركانس تشدید مدار LC (سلف – خازن) كه شامل ادوكتانس بار و خازنهای اصلاح ضریب توان می شود ، به فركانسی دور از كمترین فركانس هارمونیك تغییر داده شود. برای مثال هارمونیك هایی كه در سامانه تولید می شوند و خازن های قدرت را متاثر می سازند ، هارمونیك های پنجم ، هفتم ، یازدهم ، سیزدهم و غیره هستند. پایین ترین هارمونیكی كه بر خازن ها تاثیر می گذارد هارمونیك پنجم است كه در فركانس 250 هرتز دیده می شود. اساسا اگر خازن ها با سلف ها موازی شده باشند ، انتخاب مقدار اندوكتانس به شكل زیر است :تركیب سری LC (سلف – خازن) در فركانسی زیر 250هرتز تشدید می كند . بنابراین در همه فركانس های هارمونیك ها تركیب سری سلف و خازن مانند یك تركیب سلفی عمل خواهد كرد و امكان تشدید برای هارمونیك پنجم یا هر هارمونیك بالاتری از بین می رود. شكل زیر نامیزان سازی (De – Tuning) خازن ها را نشان می دهد.

 • تحقیق موتور خودرو

  اجزا ماشین,انواع موتور,تحقیق در مورد خودرو,تحقیق موتور چهار زمانه,تحقیق موتور خودرو,تحقیق موتور دو زمانه,دانلود تحقیق خودرو,کاربرد موتور,موتور اتومبیل,موتور چهارزمانه,موتور‎ ‎خودرو,موتور دوزمانه,همه چیز در مورد موتور کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام تحقیق موتور خودرو میباشید. دانلود…

 • دیوان اشعار پروین اعتصامی بخش پنجم (مثنویات)

  دیوان اشعار پروین اعتصامی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دیوان اشعار پروین اعتصامی بخش پنجم (مثنویات) میباشید. دانلود فایل دیوان اشعار پروین اعتصامی=بخش پنجم(مثنویات)

 • دانلود تحقیق توزیع یارانه ها پرداخت نقدی یارانه ها و پیامدهای آن 10 ص

  تحقیق توزیع یارانه ها پرداخت نقدی یارانه ها و پیامدهای آن 10 ص,توزیع یارانه ها پرداخت نقدی یارانه ها و پیامدهای آن 10 ص,دانلود توزیع یارانه ها پرداخت نقدی یارانه ها و پیامدهای آن 10 ص,مقاله توزیع یارانه ها پرداخت…

 • پاورپوینت مایاها

  Ball Courts,تمدن مایا,چیچن ایتزا,مایاها کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت مایاها میباشید. دانلود فایل مقدمه مایا قرنها پیش از پیداش مسحیت در اروپا، قبایل متمدنی در دره‌های حاصلخیز و جنگلهای سرسبز آمریکای مرکزی وجنوبی زندگی…

 • دانلود پاورپوینت پژوهش کارآفرینی بررسی و تهیه طرح تولید صندلی پلاستیکی

  پژوهش کارآفرینی بررسی و تهیه طرح تولید صندلی پلاستیکی,تولید صندلی پلاستیکی,دانلود پاورپوینت پژوهش کارآفرینی طرح تولید صندلی پلاستیکی,دانلود پاورپوینت طرح تولید صندلی پلاستیکی,طراحی تولید,طرح استقرار ماشین آلات کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود پاورپوینت پژوهش…

 • آراء قابل تجدید نظر

  آراء قابل تجدید نظر کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام آراء قابل تجدید نظر میباشید. دانلود فایل تصمیمات قضایی ممکن است ناشثی از اشتباه یا ناروا باشد و دادرسان معصوم نیستند و مانند سایر افراد بشر…

 • پاورپوینت موزه نوورت ورث

  پاورپوینت موزه نوورت ورث,موزه نوورت ورث کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت موزه نوورت ورث میباشید. دانلود فایل پاورپوینت موزه نوورت ورث پاورپوینت موزه لوور شامل 36 اسلاید (ویژه رشته های مهندسی عمران و ساختمان)…

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعارض زناشویی

  پیشینه تحقیق تعارض زناشویی,تحقیق تعارض زناشویی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعارض زناشویی میباشید. دانلود فایل تعارض زناشویی در دهه حاضر مطالعات علمی پیرامون تعارض زناشویی توجه زیادی را…

 • دانلود فایل ورد Word ارزیابی پروتکل های مسیریابی شبکه های مش بی سیم در محیط های امن و ناامن

  دانلود فایل Word ارزیابی پروتکل های مسیریابی شبکه های مش بی سیم در محیط های امن و ناامن,دانلود فایل ورد Word ارزیابی پروتکل های مسیریابی شبکه های مش بی سیم در محیط های امن و ناامن,دانلود فایل ورد ارزیابی پروتکل…

 • دانلود كارآموزی جوشكاری در شرکت ناظرین جوش پارس

  انواع سیستمهای بازرسی,جوش پارس,کار جوشکاری در این شرکت,وسایل ایمنی و حفاظت فردی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود كارآموزی جوشكاری در شرکت ناظرین جوش پارس میباشید. دانلود فایل چکیده شرکت ناظرین جوش پارس، با در…

 • پخش بار گوس سایدل

  Bus data,Gaus sidel,Line data,باس دیتا,بررسی ۱,بررسی 2,پروژه بررسی,گوس سایدل,لاین دیتا کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پخش بار گوس سایدل میباشید. دانلود فایل پخش بار به روش گوس سایدل در این برنامه اطلاعات مربوط به باس…

 • جزوه معماری کامپیوتر (دیجیتال2)

  pdp8 حافظه رم رجیستر,دیجیتال معماری‌کامپیوتر دیجیتال2,دیجیتال2,کامپیوترپایه pdp8,مانو معماری,موریس‌مانو کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام جزوه معماری کامپیوتر (دیجیتال2) میباشید. دانلود فایل جزوه دست نویس با خط زیبا و رنگی دیجیتال دو یا معماری کامپیوتر  این جزوه…

 • تحقیق در مورد اینترنت ماهواره به صورت word و پاورپوینت

  اینترنت ماهوارهwordپاورپوینت کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام تحقیق در مورد اینترنت ماهواره به صورت word و پاورپوینت میباشید. دانلود فایل در دهه 1960، ارتش امریکا مشغول انجام یک سری تحقیق ها بر روی روش هایی…

 • آشنایی با تجارت الكترونیك و زیر ساخت های آن

  پژوهش تجارت الکترونیک,پژوهش کامپیوتر,خرید پژوهش تجارت الکترونیک,خرید و دانلود پروژه کامپیوتر,خرید ودانلود پژوهش تجارت الکترونیک,دانلود پژوهش تجارت الکترونیک,دانلود و خرید پژوهش تجارت الکترونیک,دانلود و خرید پژوهش رشته کامپیوتر کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام آشنایی با…

 • آفات و بیماری های مهم درخت صنوبر

  آفات و بیماری های مهم درخت صنوبر,بیماری های مهم درخت صنوبر,تحقیق آفات و بیماری های مهم درخت صنوبر کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام آفات و بیماری های مهم درخت صنوبر میباشید. دانلود فایل آفات و…

 • فایل پاورپوینت روش تحقیق در مدیریت

  فایل پاورپوینت روش تحقیق در مدیریت کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام فایل پاورپوینت روش تحقیق در مدیریت میباشید. دانلود فایل روش تحقیق در مدیریتانسان با درك چرایی رخداد و ارتباط بین پدیده ها توانست به…

 • نواقص عقد وكالت در قانون مدنی ایران

  پروژه,پژوهش,تحقیق,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,عقد وكالت,قانون مدنی ایران,مقاله,نواقص,نواقص عقد وكالت,نواقص عقد وكالت در قانون مدنی ایران کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام نواقص عقد وكالت در قانون مدنی ایران میباشید. دانلود فایل نواقص عقد وكالت…

 • از دلاكروا تا نئوامپرسیونسیم

  امپرسیونیسم,دلاکروا,نئوامپرسیونسیم,نئوکلاسیک کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام از دلاكروا تا نئوامپرسیونسیم میباشید. دانلود فایل فهرست عنوان                                                                                                                                   صفحه پیشگفتار مقدمه.......................................................................................................................... 1 فصل اول : كلاسیك و رمانتیك هنر اوزن و لاكروا ...................................................................................................... 3 هنر كلاسیك و دموكراسی..........................................................................................…

 • تاثیر تغذیه بر پیشرفت تحصیلی

  پروژه,پژوهش,پیشرفت تحصیلی,تاثیر تغذیه,تحقیق,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,مقاله کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام تاثیر تغذیه بر پیشرفت تحصیلی میباشید. دانلود فایل تاثیر تغذیه بر پیشرفت تحصیلی چكیده یكی از مواردی كه همواره توجه روانشناسان، محققان…

 • دانلود پاورپوینت بررسی سازه های آبی شوشتر

  بررسی سازه های آبی شوشتر,پاورپوینت سازه های آبی شوشتر,پروژه آماده سازه های آبی شوشتر,تجزیه و تحلیل سازه های آبی شوشتر,دانلود پاورپوینت بررسی سازه های آبی شوشتر,سازه های آبی,سازه های آبی شوشتر,مجموعه سازه های آبی شوشتر کاربر گرامی هم اکنون در…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع آموزش کنترل آماری فرآیندها (SPC) در نرم افزار Minitab

  SPC,آموزش کنترل آماری فرآیندها (SPC) در نرم افزار Minitab,پاورپوینت آموزش کنترل آماری فرآیندها (SPC) در نرم افزار Minitab,دانلود پاورپوینت آموزش کنترل آماری فرآیندها (SPC) در نرم افزار Minitab,کنترل آماری فرآیندها,نرم افزار Minitab کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی…

 • مقاله درباره مركز داده یک انباره مركزی

  مرکز داده,مرکز داده یک انبار,مرکز داده یک انباره مرکزی,مقاله درباره ی مرکز داده یک انباره مرکزی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مقاله درباره مركز داده یک انباره مركزی میباشید. دانلود فایل این مقاله مربوط به…

 • معارف اسلامی سال چهارم خلاصه درس اول

  معارف خلاصه کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام معارف اسلامی سال چهارم خلاصه درس اول میباشید. دانلود فایل باسلام. درس اول معارف اسلامی سال چهارم به کل توضیحات دریک صفحه هستش.

 • جزوه طراحی سیستم های VRF

  انتخاب VRF,بار ساختمان,توان و قابلیت دسترسی,جزوه طراحی سیستم های VRF,حداقل دمای هوای محیط,سرمایش و گرمایش هم زمان,قابلیت تحمل,ماموریت ها,مشخصات ساختمان,نصب,هوای تازه مورد نیاز کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام جزوه طراحی سیستم های VRF میباشید. دانلود…

 • كارآموزی - سایپا - سیستم الكتریكی خودرو

  استفاده از فازمتر برای عیب یابی,الکترونیک در خودرو,رنگ های متفاوت برای شناسایی سیم ها کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام كارآموزی - سایپا - سیستم الكتریكی خودرو میباشید. دانلود فایل فهرست مطالب عنوان ............................................................................................................... صفحه تاریخچه…

 • مبانی نظری و پیشینه رابطه هوش هیجانی و حمایت اجتماعی با سلامت روان

  مبانی نظری و پیشینه رابطه هوش هیجانی و حمایت اجتماعی با سلامت روان کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مبانی نظری و پیشینه رابطه هوش هیجانی و حمایت اجتماعی با سلامت روان میباشید. دانلود فایل بصورت…

 • گزارش كارآموزی - مجتمع پتروشیمی اراک

  اهمیت تولیدات مجتمع,تاریخچه گاز كروماتوگرافی,تاریخچه و انگیزه احداث,كارآموزی مجتمع پتروشیمی اراک کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام گزارش كارآموزی - مجتمع پتروشیمی اراک میباشید. دانلود فایل تاریخچه و انگیزه احداث  مجتمع پتروشیمی اراك یكی از طرح…

 • فایل پاورپوینت کاربردهای نفت خام

  پاورپوینت کاربردهای نفت خام کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام فایل پاورپوینت کاربردهای نفت خام میباشید. دانلود فایل بشر از آغاز خلقت ، بدنبال چیزی بوده است که بتواند از آن حرارت ، روشنایی و نیروی…

 • بزرگداشت هزاره سعدی

  بزرگداشت سعدی,سبک های ادبی,سعدی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام بزرگداشت هزاره سعدی میباشید. دانلود فایل - در نظام‌ها و سبك های ادبی همواره بر برتری هنرور، هنر پرور و صاحب هنر تكیه و تأیید شده…

 • پاورپوینت پمپ ها

  پاورپوینت پمپ ها,پمپ ها,دانلود پاورپوینت پمپ ها کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت پمپ ها میباشید. دانلود فایل پاورپوینت پمپ ها به طور کلی پمپ به دستگاهی گفته می شود که انرژی مکانیکی را از…

 • دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *