فاصله آموزش وپرورش با بودجه کیفی و هدر رفت منابع، بی هویتی رشته های نیمه تخصصی در مدارس

به گزارش مجله وبلاگ فروش، معاون اسبق وزارت آموزش وپرورش با اشاره به شرایط بودجه وزارت آموزش و پرورش در لایحه بودجه 1401 گفت: نسبت 30 درصدی منابع بخش غیر پرسنلی و 70 درصدی منابع بخش پرسنلی در بودجه آموزش و پرورش حکایت از فاصله با کیفی بودن بودجه دارد. تامین منابع پرسنلی بدون زمینه و تجهیزات فعالیت های آموزشی، بهره وری 90 درصدی منابع را حداقل 40 درصد کاهش می دهد.

فاصله آموزش وپرورش با بودجه کیفی و هدر رفت منابع، بی هویتی رشته های نیمه تخصصی در مدارس

سید نصرت الله فاضلی در گفت وگو با خبرنگاران، با بیان اینکه دولت اولین برنامه دخل وخرج سال 1401 را با اعتبار 360 هزار میلیارد تومان به مجلس ارائه کرد تا با تحصیل منابع به وسیله فروش نفت، گاز و محصولات آن و اقتصادیات، مخارج دولت را برای ایفای خدمات عمومی و توسعه کشور تامین کند اظهار کرد: بعلاوه دولت میخواهد با فروش یک میلیون و 200 هزار بشکه نفت در روز به قیمت 60 دلار، 450 هزار میلیارد تومان از منابع را تامین کند.

وی اضافه کرد: بیش از 220 هزار میلیارد تومان تراز عایدی و هزینه شرکت های دولتی و 137 هزار میلیارد تومان هزینه های عمومی است که دو سوم آن از اقتصادیات دریافت می گردد و بقیه به فروش نفت وابسته است.

این عضو شورای مرکزی کانون تربیت اسلامی با بیان اینکه مهم ترین خدمات عمومی، آموزش عمومی است که سهم آن از بودجه نزدیک به 9 درصد است گفت: این درصد نسبت به میانگین افزایش هزینه ای (یعنی 7.5 درصد)، رشد داشته است که نشان دهنده اهتمام دولت به آموزش وپرورش است. البته بودجه 1401 نسبت به بودجه عمومی سال قبل(بیش از 9درصد) اندکی کاهش پیدا نموده است. بعلاوه با شاخص های جهانی که 20 درصد بودجه عمومی را به آموزش عمومی اختصاص می دهند فاصله زیادی دارد. این در حالی است که زیرنظام تامین منابع سند تحول بنیادین ابلاغیه ریاست جمهوری نیز 20 درصد از بودجه عمومی را پیش بینی نموده است.

فاضلی ادامه داد: در منابع اقتصادی آموزش وپرورش سه مولفه کفایت منابع، کارایی منابع و برابری منابع یا عدالت آموزشی مطرح است. هزینه کرد منابع آموزش وپرورش در دو بخش پرسنلی و غیرپرسنلی انجام می گردد. در بودجه آموزش وپرورش در بخش هزینه ای و پرسنلی بیش از 100 هزار میلیارد و در بخش غیر پرسنلی 5000 میلیارد تومان پیش بینی شده است. 3000 میلیارد تومان نیز به سرانه دانش آموزی اختصاص یافته است. نسبت 30 درصدی منابع بخش غیر پرسنلی و70 درصدی منابع بخش پرسنلی در بودجه آموزش و پرورش حکایت از فاصله با کیفی بودن بودجه دارد.

وی با اشاره به اینکه منابع آموزش وپرورش کفایت ماموریت های آن را نمی کند گفت: در اسناد تحولی، تحکیم و ارتقای فرهنگ عمومی و تکوین و تعالی هویت مربیان با کسب شایستگی های پایه از جمله تعقل، ایمان، علم، عمل، اخلاق، توانمندی ها و مهارت های فردی و جمعی و مهارت های شغلی به عنوان ماموریت های دستگاه تعریف شده است به طوری که دانش آموز مبه وسیلهه نظری یک حرفه علاوه بر رشته تحصیلی برای معاش حلال بیاموزد و یا 50 در صد دانش آموزان به رشته فنی وحرفه ای و کاردانش راهنمایی شوند که با شرایط مطلوب در این بخش حداقل فاصله 10 درصدی داریم.

معاون اسبق وزارت آموزش وپرورش ادامه داد: علاوه بر این پراکندگی رشته نسبت به تراکم رشته های کم هزینه مانند حسابداری، به نقشه کشی و کامپیوتر تبدیل شده و یا استعدادیابی دانش آموزان به طور فرآیندی از اول ابتدایی تا پایه نهم به دلیل انحصار موقعیت کسب تجربه تربیتی بلکه دانش موضوعی به کلاس درس و کتب درسی به جای تنوع محیط یادگیری و مواد و رسانه متعدد، به نتیجه محوری متراکمی در پایه نهم تبدیل شده است.

فاضلی با تصریح این مطلب که در مقوله حق تربیت، به دلیل عدم کفایت منابع اقتصادی به گذر از یک پایه تحصیلی به پایه تحصیلی دیگر بسنده شده است، بدون اینکه رشد استعدادهای خدادادی را در پی داشته باشد گفت: در کنار اینها با انباشته شدن مفاهیم غیرمعنادار به جای تجربه شهودی و عینی به وسیله انتقال محتوای کتاب درسی به وسیله معلم، آزمون های مکرر مدرسه ای و بعضا خارج از کارکرد مدرسه ای مواجهیم.

وی تاکید نمود که راه چاره سند تحول در استقرار شبکه محیط یادگیری شامل کلاس، کتابخانه، کارگاه، آزمایشگاه و فناوری ارتباطات و اطلاعات در حد آرزو به جای مانده است. در بودجه سال 1401 بعضی برنامه های آموزش وپرورش را با قید عبارت ساحت های شش گانه بزک نموده اند. لازم است ساختار بودجه در مجلس براساس اهداف عملیاتی 23 گانه به ویژه بخش های مرتبط با مدرسه متحول گردد و رتبه بندی معلمان که بعد از توقفی هشت ساله به عرصه تعلیم وتربیت رسیده است با عوامل دیگر در راستای کسب تجربیات تربیتی دانش آموزان در یک راستا قرار گرفته و کار آمد گردد.

معاون اسبق وزارت آموزش وپرورش با اشاره به اینکه منابع این دستگاه غالبا عرضه محور است، حال آن که در سند تحول بر تقاضامحوری تاکید شده است اظهار کرد: در این میان تنها سازمان مدارس غیر دولتی 10 درصد دانش آموزان کل کشور را پوشش می دهد و تقاضامحور است ولی دولت ها تا کنون حمایت های قانونی را به آنان فراموش نموده اند. در بودجه 1401 می توان با سرمایه گذاری بانک ها و تسهیلات برای تاسیس مدارس و حمایت آنها، این مدارس را توسعه داد.

فاضلی اضافه کرد: تجربیات جهانی نشان می دهد که دولت به تنهایی کفایت تامین منابع آموزش و پرورش را ندارد و مشارکت مردم و ذینفعان در این بخش لازم است. کارایی مدارس با مشارکت مردم مانند مدارس تیزهوشان، نمونه مردمی، هیئت امنایی و شاهد افزایش می یابد. در مقابل در مدارس دولتی مشارکت اقتصادی مردم، پنهان و بی سامان است. شاید مردم سالانه 15 هزار میلیارد تومان به مدارس یاری می نمایند، اما خانواده ها در قبال این مشارکت پنهان و بی سامان، قدرت مطالبه گری برای یادگیری کیفی را ندارند و دولت نیز با یارانه غیر هدفمند آموزش اعم از خانواده های برخوردار و غیر برخوردار، از کیفیت آموزش و تربیت می کاهد و کارایی منابع را از بین می برد.

وی مولفه سوم منابع اقتصادی آموزش وپرورش را عدالت آموزشی دانست و گفت: امروز خوشبختانه نزدیک به 98 درصد دانش آموزان ابتدایی به فرصت آموزش دست پیدا نموده اند، ولی سالانه بیش از سه میلیون نفر از چرخه آموزش خارج می شوند که در بودجه سالانه برای برطرف این نابرابری چاره اندیشی نشده است. مجلس می تواند این نقیصه را جبران کند و استانداری ها از منابع صندوق عدالت و پیشرفت استان برای برقرای عدالت آموزشی هزینه نمایند.

معاون اسبق وزارت آموزش وپرورش ادامه داد: اما درباره عدالت آموزشی در بخش نابرابری با نابرابرها که همان رویکرد نخبگانی به اجرای عدالت آموزشی است باید گفت که این امر در دوره ابتدایی با اجرای طرح شهاب برای شناسایی دانش آموزان خلاق، نوآور و نخبه و در دوره مبه وسیلهه با مدارس استعدادهای درخشان که اعتبارات مستقلی برای آن پیش بینی شده تعریف شده است. بنیاد نخبگان نیز ماموریت هایی برای شناسایی و حمایت از استعدادهای برتر تعریف نموده است ولی در دوره مبه وسیلهه دوم که نیمه تخصصی است پس از معین شاخه و رشته های تحصیلی، حمایت لازم به ویژه در بخش فنی وحرفه ای و کاردانش به عمل نمی آید.

وی با اشاره به کمبود فضای کارگاهی، فقر تجهیزات مرتبط با رشته ها و تراکم کلاسی که مانع اجرای عدالت آموزشی در این دو شاخه شده است گفت: این در حالی است که در دانشگاه منابع اقتصادی دولتی دانشجویی 9 برابر دوره ابتدایی است و رویکرد نخبگانی حاکمیت دارد. با این وجود، آموزش عمومی با منابع کم، بهره وری بیشتری از دانشگاه دارد و اشتغال فارغ التحصیلان هنرستان ها بیش از دانشگاه هاست.

فاضلی اضافه کرد: یک اشکال دیگر این است که تفاوت رشته ها در کتاب های درسی خلاصه می گردد و محیط یادگیری تفاوتی نمی کند، بنابراین رشته های نیمه تخصصی در مدرسه بی هویت اند و در دانشگاه و کنکور هویت یابی می نمایند. آموزش و پرورش برای استقرار عدالت آموزشی نخبگانی نیازمند مشارکت دستگاه های ذینفع مانند صنعت، خدمات، کشاورزی و فناوری است. وزارتخانه های مربوطه باید در صنایع، مزارع و ... را به روی دانش آموزان بگشایند و کارگاه های کار و فناوری در مدارس ایجاد نمایند. به عنوان مثال لازم است وزارت ارتباطات زیرساخت آزمایشگاه های مجازی را در مدارس فراهم نمایند.

این عضو شورای مرکزی کانون تربیت اسلامی بعلاوه با اشاره به اینکه در بودجه 1401 برای روز آمدی معلمان و همینطور تامین زیر ساخت های حذف کنکور در سال 1402 اعتباری پیش بینی نشده است گفت: کارایی منابع اقتصادی آموزش وپرورش با سنجه عملکرد مدارس و ستاد تعلیم و تربیت خوشایند نیست. مقدار ریزش و افت تحصیلی به ویژه در اول ابتدایی و گذار از یک دوره تحصیلی به دوره تحصیلی دیگر و نمرات کنکور همه نشانگر مقدار عدم کارآیی منابع آموزش وپرورش است و تامین منابع پرسنلی بدون زمینه و تجهیزات فعالیت های آموزشی، بهره وری 90 درصدی، منابع را حداقل 40 درصد کاهش می دهد.

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 21 بهمن 1400 بروزرسانی: 21 بهمن 1400 گردآورنده: sale-blog.ir شناسه مطلب: 16756

به "فاصله آموزش وپرورش با بودجه کیفی و هدر رفت منابع، بی هویتی رشته های نیمه تخصصی در مدارس" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "فاصله آموزش وپرورش با بودجه کیفی و هدر رفت منابع، بی هویتی رشته های نیمه تخصصی در مدارس"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید