تئاتر

نمایش قهر دریا به پردیس تئاتر تهران می آید

نمایش قهر دریا به نویسندگی پژمان شاهوردی و کارگردانی رضا بهنامی از فردا 14 آذر در پردیس تئاتر تهران روی صحنه می رود.

1 بهمن 1398

شروع انتخابات ریاست جمهوری در رومانی

انتخابات ریاست جمهوری در رومانی یکشنبه 19 آبان بعد از یک کمپین انتخاباتی بی رمق، شروع شد.

10 دی 1398